Affichage du fichier PDF http://docs.whirlpool.eu/_doc/501931056227aPL.pdf

Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF
Documentation PDF Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF  
Que recherchez-vous ?      Chercher

  

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA


Extrait du fichier http://docs.whirlpool.eu/_doc/501931056227aPL.pdf (au format texte) :
INSTRUKCJA U{YTKOWANIA

PORADY DOTYCZCE OCHRONY
ZRODOWISKA
OSTRZE{ENIA
PRZED PRZYSTPIENIEM DO
EKSPLOATACJI PIEKARNIKA
AKCESORIA PIEKARNIKA
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
USUWANIE USTEREK
SERWIS TECHNICZNY

Aby w peBni korzysta z mo|liwo[ci piekarnika, nale|y uwa|nie zapozna si ze wszystkimi
instrukcjami i zachowa je na przyszBo[.
4

PORADY DOTYCZCE OCHRONY
ZRODOWISKA
Symbol
umieszczony na produkcie lub
na doBczonych do niego dokumentach
oznacza, |e niniejszy produkt nie jest
klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa
domowego. Urzdzenie, w celu jego
zBomowania, nale|y zda w odpowiednim
punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu
komponentów elektrycznych i
elektronicznych.
Urzdzenie nale|y zBomowa zgodnie z
lokalnymi przepisami dot. utylizacji
odpadów.
Dodatkowe informacje na temat utylizacji,
zBomowania i recyklingu opisywanego
urzdzenia mo|na uzyska w lokalnym
urzdzie miasta, w miejskim
przedsibiorstwie utylizacji odpadów lub w
sklepie, w którym produkt zostaB zakupiony.
Oszczdzanie energii
" Nagrzewa wstpnie piekarnik jedynie, je[li
jest to zalecane w tabeli pieczenia w Karcie
Opisowej Urzdzenia lub w przepisie.
" U|ywa ciemnych, emaliowanych na czarno
form do pieczenia, gdy| bardzo dobrze
wchBaniaj ciepBo.

Usuwanie opakowania
" MateriaB z opakowania w 100% nadaje si do
recyklingu i jest oznaczony symbolem
.
" Jednak|e, nie nale|y dowolnie wyrzuca


  Fiche société Accès au site  


Les fichiers PDF en rapport avec le site www.whirlpool.fr...

501963701111BGR.qxp:Layout 1
docs.whirlpool.eu
š‘¡¤•›‘  ¡ŸªŸ¤Ÿ£ ‘. ˜¬»±¼¿ Èųµ¯¿Å 1. ¦É 2. ¦¯»ÄÁ¿ ±½µ¼¹ÃÄ®Á± 2a. º¿Å¼À¯ ±½µ¼¹ÃÄ®Á± 2b. º±À¬º¹ ±½µ¼¹ÃÄ®Á± 3. ¡¬Æ¹± / §ÎÁ¿ Á±Æ¹Î½ 4. ¡¬Æ¹ ³¹± ƹ¬»µ 5. £ÍÃÄ·¼± ºÁÍ¿Å ±­Á± Multi-flow 6. ˜¬»±¼¿ È;· (¹´±½¹ºÌ ³¹± ºÁ­±Ä± º±¹ ȬÁ¹±) ® ¸¬»±¼¿ «¼·´µ½¹ºÎ½ ²±¸¼Î½» (³¹± ´¹±Ä®Á·Ã· Äɽ ÄÁ¿Æ¯¼É½
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501963701111BGR.pdf
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - whirlpool documents
docs.whirlpool.eu
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This is the danger symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential risks to themselves and others. All safety warnings are preceded by the danger symbol and the following terms: DANGER Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury. WARNING Indicates a hazardous situa
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501931056744AGB.pdf
SCHEDA PRODOTTO FRIGORIFERI E CONGELATORI
docs.whirlpool.eu
SCHEDA PRODOTTO FRIGORIFERI E CONGELATORI MARCA Whirlpool CODICE COMMERCIALE WBV36992 NFC IX CATEGORIA Combinazione Frigorifero/ Congelatore CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A++ Consumo energetico 252 kWh annui, in base ai risultati di prove standard della durata di 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dall'utilizzo dell'elettrodomestico e dal posto in cui è installato. CAPACITÀ CONGELATORE 97 l PRESTAZIONI CONGELATORE (ESPRESSA IN STELLE) 4 CAPACITÀ FRIGORIFERO 247 l TEMPERATURA COMPA
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2FPF850527811270it.pdf
puesta en marcha del congelador
docs.whirlpool.eu
30302006E.fm Page 41 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM INSTRUCCIONES PARA EL USO ANTES DE USAR EL APARATO CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS GENERALES PUESTA EN MARCHA DEL CONGELADOR DESCONGELACIÓN Y LIMPIEZA DEL CONGELADOR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIÓN 41 30302006E.fm Page 42 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM ANTES DE USAR EL APARATO " El aparato que ha comprado es para uso exclusivamente domést
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501930302006E.pdf
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FARA VARNING
docs.whirlpool.eu
31901498.book Page 68 Thursday, June 25, 2009 7:59 PM SVENSKA Installation Sidan 2 Bruksanvisning Sidan VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG Denna manual och apparaten själv är utrustade med viktiga meddelanden som handlar om säkerhet - läs dessa och följt alltid råden. Detta är en säkerhetssymbol för fara, och symbolen varnar för eventuella risker för användaren och andra i närheten. Alla säkerhetsmeddelanden har farosymbolen och följande ord i sin absoluta närhe
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501931901498S.pdf
Használati útmutató
docs.whirlpool.eu
HU BEÉPÍTETT, GÁZÜZEMp FPZPLAP - FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell venni. Ez a biztonsággal kapcsolatos veszély szimbóluma, amely a felhasználót és másokat fenyegetQ lehetséges veszélyekre figyelmezteti a felhasználót. A biztonsági figyelmeztetések a biztonsággal kapcsolatos veszélyre figyelmeztetQ szimbólum vagy a két
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501930001566HU.pdf
ISTRUZIONI PER L'USO
docs.whirlpool.eu
ISTRUZIONI PER L USO PRIMA DI USARE IL PIANO COTTURA VETROCERAMICO INSTALLAZIONE CONNESSIONI ELETTRICHE CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE PRECAUZIONI E AVVERTENZE GENERALI ACCESSORI DEL PIANO DI COTTURA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PIANO DI COTTURA VETROCERAMICO GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 46 PRIMA DI USARE IL PIANO COTTURA VETROCERAMICO " Per utilizzare al meglio il vostro nuovo elettrodomestico, vi invitiamo a leggere attentam
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501931902062I.pdf
ENERGY LABEL
docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL WBE31142 W 231 194 L 2010/1060 109L 39 dB
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2FEL850515611100.pdf

les produits Whirlpool dans la boutique
Four multifonction pyrolyse whirlpool akz520ix 60 litres - 2% de remise : code gam2

Whirlpool

Four multifonction pyrolyse whirlpool akz520ix 60 litres - 2% de remise : code gam2

319.57 €


 
Four multifonction pyrolyse whirlpool akz520nb - 2% de remise : code gam2

Whirlpool

Four multifonction pyrolyse whirlpool akz520nb - 2% de remise : code gam2

331.43 €


 
Four multifonction pyrolyse whirlpool akz520wh - 2% de remise : code gam2

Whirlpool

Four multifonction pyrolyse whirlpool akz520wh - 2% de remise : code gam2

331.33 €


 
Micro onde encastrable monofonction whirlpool amw 490 ix 22 litres noir et inox - 2% de remise : code gam2

Whirlpool

Micro onde encastrable monofonction whirlpool amw 490 ix 22 litres noir et inox - 2% de remise : code gam2

245.77 €


 
Réfrigérateur top whirlpool arc104a+ 118 litres - 2% de remise : code gam2

Whirlpool

Réfrigérateur top whirlpool arc104a+ 118 litres - 2% de remise : code gam2

231.27 €


 
Congélateur coffre whirlpool whm2110 - 2% de remise : code gam2

Whirlpool

Congélateur coffre whirlpool whm2110 - 2% de remise : code gam2

212.16 €


 
Micro-onde monofonction whirlpool gt281wh - 2% de remise : code gam2

Whirlpool

Micro-onde monofonction whirlpool gt281wh - 2% de remise : code gam2

91.13 €


 
Four multifonction email - catalyse whirlpool akp250ix - 2% de remise : code gam2

Whirlpool

Four multifonction email - catalyse whirlpool akp250ix - 2% de remise : code gam2

231.07 €


 
Table de cuisson mixte whirlpool akm261wh - 7% de remise : code gam7

Whirlpool

Table de cuisson mixte whirlpool akm261wh - 7% de remise : code gam7

163.02 €


 
Table de cuisson mixte whirlpool akm261nb - 7% de remise : code gam7

Whirlpool

Table de cuisson mixte whirlpool akm261nb - 7% de remise : code gam7

128.52 €


 
Groupe aspirant whirlpool wsless66asx/1 - 2% de remise : code gam2

Whirlpool

Groupe aspirant whirlpool wsless66asx/1 - 2% de remise : code gam2

99.07 €


 
Lv 60cm whirlpool adp 9900ixcy - 2% de remise : code gam2

Whirlpool

Lv 60cm whirlpool adp 9900ixcy - 2% de remise : code gam2

469.80 €


 


Les fichiers PDF à découvrir...

 • E96f+SB
  www.viewsoniceurope.com
  Des performances éclatantes. Sous des lignes épurées, ce moniteur CRT 19" met LA QUALITÉ, LES PERFORMANCES ET LA FIABILITÉ à la portée de tous les budgets. Son écran PerfectFlat® assure une image fidèle et homogène, tout en réduisant reflets et éblouissement. La touche UltraBrite permet de choisir à volonté entre une luminosité standard (pour le traitement de texte ou les tableurs) et la HAUTE LUMINOSITÉ VALORISANT LES JEUX, DVD, ÉMISSIONS TV ET GRAPHISMES. Le pas de masque horizontal ultra fin
  http://www.viewsoniceurope.com/fr/assets/008/11770.pdf
 • Filialanbindung: SonicWALL-Technologie ermöglicht zentrale ...
  www.sonicwall.com
  CONTENT SECURIT Y MANAGER Filialanbindung: SonicWALL-Technologie ermöglicht zentrale Verwaltung von Verkaufsdaten Unternehmen: Yendi SA Branche: Einzelhandel Herausforderung: Anbindung der rund 50 Filialen an den Hauptsitz, um zeitgleich alle Verkaufsdaten zur Verfügung zu haben Die SonicWALL-Lösung: Zwei PRO 4060, 15 TZ 170, ein Content Security Manager 2100 Der Nutzen Das Modehaus Yendi SA Die Yendi-Gruppe mit Sitz in Bulle, Fribourg, wurde 1976 mit der Eröffnung der ersten Boutique für Frauen
  http://www.sonicwall.com/downloads/Yendi_230505_DE.pdf
 • Fiche de données de sécurité
  www.hp.com
  Fiche de données de sécurité 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE Identification de la substance ou de la préparation Utilisation de la préparation Identification de la société Développeur magenta HP E7BAKC Ce produit est une préparation pour développeur magenta utilisée dans les photocopieurs numériques série HP 9850mfp. Hewlett-Packard France 1 ave Du Canada, ZA de Courtaboeuf Les Ulis, France, 91947 Téléphone 0820 811 811 Service HP chargé des effets sur l
  http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/pdf/lj_e7bakc_fr_fre_v3.pdf
 • PR13/SW SERIE PR13/SW SERIE - Kyocera
  www.kyocera.fr
  PR13/SW Serie Neue HM-Sorten für schwerzerspanbare Materialien · PR13 Serie für hochwarmfeste Legierungen · SW Serie für Titanlegierungen New Carbide Grades for difficult-to-cut-materials ·PR13SeriesforHeat ResistantAlloys. ·SWSeriesforTitanium Alloys. TZZ00036 Nowe gatunki wglików spiekanych do materialów trudno skrawalnych ·SeriaPR13dostopów aroodpornych. ·SeriaSWdostopówtytanu. e i re S MEGACOAT WS/31RP · PR13­ . · SW­ . PR13 05/10/25 Für hochwarmfeste Legierungen For Heat Resistant Alloy Dl
  http://www.kyocera.fr/etc/medialib/kyocera/products/cutting_tools/PDF.Par.98955.File.dat/2011%20-%20PR13_SW%20[GER%20ENG%20PL%20RUS].pdf
 • Contrôle format Changement de format 16:9, 4/3
  www.lg.com
  Dalle Résolution ergonomique Fréquences de rafraîchissement Luminance Contraste Angle de vision Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Haut-paleurs Nbre de couleurs d'affichage Temps de réponse Alimentation électrique Consommation Économie d'énergie Compatibilité Plug & Play Panneau de commande Fonctions OSD LCD 22'' à matrice active TFT, technologie TN, pas de masque de 0,282 mm, traitement antireflet, et antistatique avec champ magnétique faible 1680 x 1050 Horizontale : 30 à 83 kHz 300 cd
  http://www.lg.com/fr/produits-informatiques/pdf/M2294D-PZ.pdf
 • imageRUNNER C1028i C1028iF
  www.canon.fr
  imageRUNNER C1028i C1028iF you can* L'impression couleur A4 en toute simplicité ! * Bien sûr vous pouvez La façon la plus simple de mettre vos documents en valeur ! Il n'a jamais été aussi simple et économique d'imprimer des documents professionnels en couleur. Le système multifonctions iRC1028i/iF de Canon offre une puissance étonnante pour un périphérique aussi abordable et compact. Doté d'un grand panneau de commandes et des toutes dernières fonctions de sécurité, il produit des impressions
  http://www.canon.fr/Images/imageRUNNER_C1028i_C1028iF_tcm79-794870.pdf
 • My Passport® Studio™ Portable Hard Drives - Product Overview
  www.wdc.com
  My Passport Studio TM ® Disques durs portables Stockage portable grande vitesse pour Mac® ES DURS EX QU S RNE TE LES D IS US V ENDUS AU Boîtier haut de gamme 100 % métal Compatible avec Time Machine® d'Apple® Protection par mot de passe et chiffrement matériel My Passport Studio présente des fonctionnalités haute performance et un style haut de gamme, idéal pour les professionnels de la création. Deux ports ultra rapides FireWire® 800 et un design inspiré de MacBook® avec une finition métal qui
  http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/FRA/4178-705215.pdf
 • Mode d'emploi - Indesit
  www.indesit.fr
  Mode d emploi SÈCHE-LINGE Table des matières FR Français,1 FR Informations importantes, 2-3 Installation, 4 Où installer le sèche-linge Ventilation Raccordement électrique Informations préliminaires Description du sèche-linge, 5-6 Caractéristiques Tableau de bord Comment effectuer un cycle de séchage, 7 Démarrage et choix du programme Programmes et options, 8-9-10 IDCA 735 Tableau des programmes Programmes spéciaux Options Ouverture de la porte Linge, 11-12 Tri du linge Étiquettes d entretien
  http://www.indesit.fr/indesit/_pdf/manuals/19510458700_FR.pdf
 
  Accueil  -   Soumettre un fichier  -   La boutique  -   Infos légales  -   A propos de Documentation-pdf
Documentation PDF copyright @ BL-Dev 2017