Affichage du fichier PDF http://www.logitech.com/assets/33982/ue-600vi-noise-isolating-earphones-gsw.pdf

Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF
Documentation PDF Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF  
Que recherchez-vous ?      Chercher

  

Getting started with Ultimate Ears® 600 vi Noise-Isolating Earphones


Extrait du fichier http://www.logitech.com/assets/33982/ue-600vi-noise-isolating-earphones-gsw.pdf (au format texte) :
Getting started with Ultimate Ears® 600 vi Noise-Isolating Earphones

Svenska
1. Välj den storlek på öronkuddarna som bäst passar dina öron ­ från extra extra small (XXS) till large (L). Du kan även välja ComplyTMmodellen (i skumgummi). Om öronkuddarna sluter tätt blir det bekvämare att ha dem på samtidigt som ljudkvaliteten blir bättre. Sätt fast öronkuddarna på öronsnäckorna. Kräng öronkuddarna över kanten på öronsnäckorna så att de inte lossnar när du använder dem. Anslut sladden till hörlursuttaget (3,5 mm) på iPod®- eller mp3-spelaren. Sätt försiktigt in den röda hörluren i höger öra (röd = höger, också markerad "R"), och hörluren markerad "L" i vänster öra. Ryck aldrig ut öronsnäckorna genom att dra i sladden. Sätt fast klämman i sladden och fäst därefter sladden på din skjorta eller blus. Reglagen är nu lätt åtkomliga: a. Klicka (eller tryck ned knappen) för att öka volymen. b. Mediekontroller: · Ett klick: Spela upp/pausa (ljudkälla) · Ett klick: Svara på samtal/lägg på (mobiltelefon) · Två klick: nästa spår (ljudkälla) · Tre klick: föregående spår (ljudkälla) · Mer information om vilka enheter som stöds finns i avsnittet om kompatibilitet. c. Klicka (eller tryck ned knappen) för att minska volymen. När du ska lägga undan öronsnäckorna virar du sladden runt fingrarna och lägger öronsnäckorna i fodralet. När du ska rengöra headsetet tar du bort öronkuddarna och torkar headsetet med en ren duk.

2.

Rib

3. 4.

ComplyTM Foam Tips

5. A good seal helps provide excellent sound. Nozzle 6.

Felsökning · Inget ljud/dåligt ljud ­ kontrollera att 3,5 mmkontakten sitter i ordentligt i uttaget i din iPod, mp3-spelare, mobiltelefon, bärbara dator eller spelkonsol. Kontrollera volymen i mediespelaren. På bärbara datorer med Windows® eller Mac® OS bör du kontrollera att headsetet har angetts som standardljudenhet. (Mer information finns i dokumentationen för operativsystemet.) · Är basen för svag? Kontrollera att öronkuddarna sluter tätt och prova eventuellt med en annan storlek. · Lossnar öronkuddarna? Sätt fast dem ordentligt på öronsnäckorna. (se steg 2 ovan). · Är ljudet försämrat? Ta bort öronkuddarna och kontrollera om det har fastnat något på öronsnäckorna. Prova att torka av dem med en ren trasa. · Har du tappat bort öronkuddarna? Du kan beställa nya från www.logitech.com. Tekniska specifikationer Impedans: 13 ohm, 1 kHz Känslighet: 115 dB SPL/mW vid 1 kHz Frekvensåtergivning: 20 Hz ­ 20 kHz Kontakt: 3,5 mm, guldpläterad Brusisolering: 26 dB Känslighet (mikrofon): -58 dBV/Pa Frekvensåtergivning (mikrofon): 200 Hz ­ 10 kHz Produktinformation: www.logitech.com Här beställer du Comply-öronkuddar (skumgummi): www.complyfoam.com/ue Support: www.logitech.com/support (telefonnummer finns i den här broschyren) Produktregistrering: www.logitech.com/register Var rädd om hörseln: Läs säkerhetsanvisningarna i dokumentet Viktig information.

ed with Getting start 600 vi Ears hones Ultimate lating Earp Noise-Iso

ComplyTM Foam Tips

logitech.com ultimateears.com facebook.com/ultimateears twitter.com/ultimateears

ion war anty r rmat info ce, and rtant ian Impo , compl ty Safe

Choose an ear cushion size from extra, extra small (XXS) to large (L), or choose the Comply foam tips.

Attach ear cushions. Seat cushion past rib on nozzle.

Connect to 3.5 mm headphone jack on iPod® or MP3 player.

Insert earphones: Gently insert the red earphone (red = right), also marked "R," in your right ear, and the earphone marked "L" in your left ear.

Hook clip to headset cable. Clip headset cable to shirt or blouse.

Headset controls are within easy reach.

Store by wrapping cable around fingers. Place earphones in case.

7.

English
1. Choose an ear cushion size from extra, extra small (XXS) to large (L), or the ComplyTM Foam Tips, whichever best fits your ears. Selecting the correct ear cushion size helps ensure a comfortable fit and seal to achieve optimal sound quality. Attach ear cushions to earphone nozzle. Push ear cushion past rib on nozzle so ear cushion will not separate from nozzle during use. Insert the earphone cable connector into the 3.5 mm headphone jack on your iPod® or MP3 player. Gently insert the red earphone (red = right), also marked "R," in your right ear, and the earphone marked "L" in your left ear. Never remove an earphone from your ear by pulling on its cable. Hook clip to headset cable. Clip headset cable to your shirt or blouse to keep headset cable in place. Headset controls are within easy reach: a. Click, or press and hold, for volume up. b. Media controls: · One click: Play/pause (audio source) · One click: Call answer/hang up (cell phone) · Double click: next track (audio source) · Triple click: previous track (audio source) · Refer to the compatibility section for supported devices. c. Click, or press and hold, for volume down. Store by wrapping cable around fingers; place earphones inside carrying case. To clean, remove cushion and wipe with a clean cloth.

2.

3. 4.

Troubleshooting · No sound/weak sound ­ ensure that the 3.5 mm headset connector is fully seated into the headphone jack on your iPod®, MP3 player, cell phone, laptop, or gaming device. Check the volume setting in your media application. For laptops running Windows® or Mac® OS, make the headset the default audio device. (See operating system documentation for more information.) · Weak bass ­ check ear cushion seal; try another ear cushion size. · Detached ear cushions ­ firmly attach ear cushions to earphone nozzle. See step 2 above. · Diminished sound quality ­ remove ear cushions, check for blockage in nozzle, and wipe with a clean cloth. · Missing ear cushions ­ go to www.logitech.com for replacements. Technical specifications Impedance: 13 ohms, 1 kHz Sensitivity: 115 dB SPL/mW, 1 kHz Frequency response: 20 Hz­20 kHz Connector: 1/8 inch (3.5 mm), gold plated Noise isolation: 26 dB Sensitivity (mic): -58 dBV/Pa Frequency response (mic): 200 Hz­10 kHz Product information: www.logitech.com To order Comply Foam Tips: www.complyfoam.com/ue Support: www.logitech.com/support (see phone numbers in this document) Product registration: www.logitech.com/register Protect your hearing: Read safety guidelines in Important Information Document.


  Fiche société Accès au site  


Les fichiers PDF en rapport avec le site www.logitech.com...

Detailed information - Logitech
www.logitech.com
4. Governance 4.14 Stakeholders Engaged Logitech does business in more than 100 countries worldwide and has more than 7000 employees. The following is a representative list of stakeholders groups engaged. Environment, Supply Chain & Employee Socially responsible investors Worker Unions and Groups Communities Clients Governments Stakeholders associated via EICC MakeITFair GoodElectronics As You Sow.
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Fassets%2F50047%2Fstakeholderengagement.pdf
Getting started with Première utilisation Logitech® Wireless Speaker ...
www.logitech.com
Getting started with Première utilisation Logitech® Wireless Speaker Adapter for Bluetooth® audio devices Getting started with Première utilisation Logitech® Wireless Speaker Adapter for Bluetooth® audio devices 1 4 English Setting up the wireless speaker adapter 1. Connect the power supply to the wireless speaker adapter. 2. Plug the power supply into an AC outlet. 3. Connect the wireless speaker adapter to powered speakers or an AV receiver using the included Y-cable. 4. Press the connect butt
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Fassets%2F36255%2F2%2Fgetting-started-guide.pdf
Logitech® Freedom 2.4™ Cordless Joystick
www.logitech.com
Logitech® Freedom 2.4!" Cordless Joystick 2.4GHz Cordless " Mac " PC " Twist Handle " USB Have fun. Play on. Get the cordless joystick that lets you concentrate on winning. Logitech Freedom 2.4... No lag. No cables. No problem. Enjoy the performance of a corded joystick... without the cord. With the strength of the 2.4GHz cordless technology found in today's best cordless phones, you can stop being limited and start stretching out. We've also added a wealth of buttons and features on the Logitec
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Flang%2Fpdf%2Flogitech_freedom_cordless_joystick.pdf
Installation Guide • Guide d'Installation • Guía de instalación ...
www.logitech.com
COLOR SPECIFICATIONS BRAND / LAUNCH : Logitech 2005 PROJECT TITLE: iP1 QSG DETAILS: AMR / QSG Installation Guide " Guide d'Installation " Guía de instalación SPOT COLORS PMS 185 1 DIE LINE COLOR (NO PRINT) DIE LINES Connecting Your Speakers Connexion des haut-parleurs Conexión de los altavoces English 7 Without Insert for: iPod® 4th Generation: 40GB iPod® 3rd Generation: 30/40GB K 5 25 50 75 With 3G/4G Insert for: 95 1. Make sure speakers are off. 2. Use the supplied AC adapter to charge your sp
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Frepository%2F1410%2Fpdf%2F25452.1.0.pdf
Thank you! Merci! Gracias!
www.logitech.com
BRAND / LAUNCH: Logitech 2009 PROJECT TITLE: G35 Quick-start guide (Holyfield) DETAILS: AMR / QSG COLOR SPECIFICATIONS SPOT COLORS PMS 327 C DIE LINE COLOR (NO PRINT) DIE LINES PROCESS COLORS C 5 25 50 75 95 K 5 25 50 75 95 M 5 25 50 75 95 Y
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Fassets%2F35722%2Fgetting-started-with-guide.pdf
www.logitech.com/support
www.logitech.com
DIE LINE COLOR (NO PRINT) PMS 185 C BRAND / LAUNCH: Logitech 2007 DETAILS: AMR / QSG / FRONT COLOR SPECIFICATIONS PROJECT TITLE: Pure-Fi Anywhere SPOT COLORS PROCESS COLORS K 5 25 50 75 95 DIE LINES SPECIFICATIONS / NOTES: Two color print job: Ink Order PMS 185 C + Process Black Updated with name change. MODIFICATION DATE: June 08, 2007 THIS PRINT SIZE / SCALE: 100% of original Designer: SL/MLW Location: Vancouver, WA PROJECT TITLE: Pure-Fi Anywhere SPOT COLORS DIE LINE COLOR (NO PRINT) PMS 185
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Frepository%2F1410%2Fpdf%2F25442.1.0.pdf
Force GP - Logitech
www.logitech.com
English WingMan Formula Force GP ® !" Quick Start Guide Feel the force, speed, and thrills of racecar driving. WingMan® Formula!" Force GP offers: " Force feedback technology that lets you feel the road, bumps, walls, and crashes " Full-size, 10-inch racing wheel " Rubber hand grips for comfort and control 7. Gas and brake pedals " " " " " " 9. Textured floorboard ® 8. Weighted pedals base Wheel-mounted shifters for fast gear changes Four programmable buttons located for easy access while drivin
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Fpub%2Fpdf%2Fgaming%2Fwmformulaforcegp.pdf
Utilisation du Bluetooth headset avec le hub sans fil Logitech
www.logitech.com
Utilisation du Bluetooth headset avec le hub sans fil Logitech © 2005 Logitech, Inc. Utilisation du Bluetooth headset avec le hub sans fil Logitech Contenu Avant de commencer 3 Connexion du casque Logitech 3 Vérification de la connexion du dispositif 6 Communication sans fil 7 Conversation sur votre messagerie instantanée 7 Dépannage 11 Ce manuel est publié par Logitech. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent fai
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Fpub%2Fpdf%2Fbluetooth%2Ffra%2Fbluetooth_headset_how_to.pdf

les produits Logitech dans la boutique

  PROMO

SAITEK BY LOGITECH Pro Flight Instrument Panel

Logitech

SAITEK BY LOGITECH Pro Flight Instrument Panel

123.40 €  149.00 €


 

  PROMO

SAITEK BY LOGITECH FLIGHT RADIO PANEL

Logitech

SAITEK BY LOGITECH FLIGHT RADIO PANEL

109.99 €  119.00 €


 

  PROMO

LOGITECH Volant de course G920 Driving Force - Xbox One et PC + Project Cars 2 Jeu PC

Logitech

LOGITECH Volant de course G920 Driving Force - Xbox One et PC + Project Cars 2 Jeu PC

349.99 €  0.00 €


 

  PROMO

LOGITECH Volant de course G920 Driving Force - Xbox One et PC + Project Cars 2 Jeu Xbox One

Logitech

LOGITECH Volant de course G920 Driving Force - Xbox One et PC + Project Cars 2 Jeu Xbox One

334.99 €  0.00 €


 

  PROMO

LOGITECH Volant de Course G29 Driving Force pour PS4 et PC + Levier de Vitesse Driving Force Shifter + Gran Turismo Sport Jeu PS4

Logitech

LOGITECH Volant de Course G29 Driving Force pour PS4 et PC + Levier de Vitesse Driving Force Shifter + Gran Turismo Sport Jeu PS4

369.82 €  528.98 €


 

  PROMO

LOGITECH Volant de Course G29 Driving Force - PS4 et PC + Project Cars 2 Jeu PC

Logitech

LOGITECH Volant de Course G29 Driving Force - PS4 et PC + Project Cars 2 Jeu PC

309.99 €  0.00 €


 

  PROMO

Clavier + Souris Logitech MK330

Logitech

Clavier + Souris Logitech MK330

39.99 €  54.99 €


 

  PROMO

Clavier + Souris Logitech MK520

Logitech

Clavier + Souris Logitech MK520

49.99 €  64.99 €


 

  PROMO

Souris sans fil Logitech M330 SILENT PLUS Noir

Logitech

Souris sans fil Logitech M330 SILENT PLUS Noir

29.99 €  39.99 €


 

  PROMO

Clavier sans fil Logitech K375s Multi-Device

Logitech

Clavier sans fil Logitech K375s Multi-Device

34.99 €  44.99 €


 

  PROMO

Pack LOGITECH X52 Flight Control System + Pro Flight Rudder Pedals

Logitech

Pack LOGITECH X52 Flight Control System + Pro Flight Rudder Pedals

229.86 €  298.00 €


 

  PROMO

Z207 Blanc

Logitech

Z207 Blanc

38.19 €  56.95 €


 


Les fichiers PDF à découvrir...

 • Bedienungsanleitungen
  docs.whirlpool.eu
  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE IHRE SICHERHEIT UND DIE ANDERER PERSONEN IST SEHR WICHTIG In diesen Anweisungen sowie auf dem Gerät selbst werden wichtige Sicherheitshinweise angegeben, die Sie durchlesen und stets beachten sollten. Dieses Symbol warnt vor möglichen Gefahren für die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen. Alle Sicherheitshinweise werden von dem Gefahrensymbol und folgenden Begriffen begleitet: GEFAHR Weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu schweren Verletzungen führt, w
  http://docs.whirlpool.eu/_doc/501940000850DE.pdf
 • KSEC61EB
  www.smeg.fr
  KSEC61EB Hotte casquette, 60 cm, blanche EAN13: 8017709129408 Curseur de vitesse 3 vitesses Eclairage 2 lampes de 40 W 2 filtres aluminium anti-graisses Diamètre de sortie Ø 120 mm Clapet anti-retour Puissance nominale : 205 W Capacité d'aspiration à l'air libre 380 m³/h Vitesse I II III Capacité d'aspiration m3/h norme EN 61591 116 142 240 Niveau sonore dB(A) norme EN 60704-2-13 39 43 56 Options KITC2R - Filtre charbon pour recyclage Versions KSEC61X - Inox SMEG France - 9, rue Linus Carl Pauli
  http://www.smeg.fr/smeg_fr/docs/product_pdf7/KSEC61EB_mini.pdf
 • DCP-1512A Brochure DCP-1512A - Brother
  www.brother.fr
  DCP-1512A L IMPRESSION EN NOIR ET BLANC EN TOUTE SIMPLICITÉ ÉLÉGANT, COMPACT ET FIABLE IMPRESSION NUMÉRISATION COPIE SCAN SCAN PRINT PRINT SCAN COPY PRINT COPYCOPY Le multifonction 3-en-1 Laser Monochrome DCP-1512A est parfaitement adapté aux petits espaces de travail. Il offre de nombreuses fonctionnalités pour gagner en efficacité au quotidien. - Vitesse d impression jusqu à 20 ppm - Résolution d impression jusqu à 2 400 x 600 dpi - Interface USB 2.0 high-speed - Bac papier de 150 feuille
  http://www.brother.fr/-/media/0a29ce7466f14a96b2eff635b641c4cc.pdf
 • 501 51 05-01 - Wolfswinkel Groentechniek
  www.husqvarna.com
  * compl 501 53 60-01 501 61 17-01 * 501 82 32-01 * 501 82 40-01 * 501 82 47-01 * 501 82 45-01 * 501 53 65-01 * 721 42 52-50 501 82 39-01 722 14 24-01 501 48 09-01 721 41 65-00 * * * * * * * * * * * 725 52 93-56 501 82 44-01 501 53 63-01 501 82 43-01 501 53 61-01 501 22 00-01 501 60 82-01 * 501 57 81-01 * 501 51 72-01 * 501 66 54-01 501 53 49-01 501 44 45-01 501 44 44-01 503 22 00-01 501 53 14-01 501 51 72-01 501 40 34-02
  http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI1982_AAaa/HUSI1982_AAaa_I8200006_.pdf
 • Samsung Worker Exposure Characterization Study
  www.samsung.com
  Samsung Worker Exposure Characterization Study Methods, Results and Conclusions Prepared for: Samsung Electronics Co., Ltd. San #24 Nongseo-dong, Giheung-Gu, Yongin-City, Gyeonggi-Do Korea Prepared by: ENVIRON International Corporation Phoenix, Arizona Date: August 2011 Project Number: 28-25149J Privileged and Confidential Prepared at the Request of Counsel Samsung Electronics Co., Ltd. Worker Exposure Characterization Study Final Report Contents Page 1 Introduction 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 B
  http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/EHS/pdf/Environ_Samsung_Worker_Exposure_Characterization_Study.pdf
 • GC120
  www.smeg.fr
  GC120 Grille viande en fonte EAN13: 8017709061012 Option pour centre de cuisson CS150 et CS120 SMEG France 9, rue Linus Carl Pauling B.P. 548 76824 MONT SAINT AIGNAN Cedex Tél.: +33 (0)2 35 12 14 14 Fax : +33 (0)2 35 60 70 77 GC120 pour cuisinières SMEG France 9, rue Linus Carl Pauling B.P. 548 76824 MONT SAINT AIGNAN Cedex Tél.: +33 (0)2 35 12 14 14 Fax : +33 (0)2 35 60 70 77
  http://www.smeg.fr/smeg_fr/docs/product_pdf7/GC120.pdf
 • brochure Flight type 09/03 FRA
  tools.professional.electrolux.com
  Lave-vaisselle à convoyeur Caractéristiques générales · Electrolux, le meilleur choix dans le domaine des équipements de restauration, présente sa nouvelle ligne de lave-vaisselles à convoyeur. · Compacte, économique, design ergonomique et résultats de lavage parfaits, le lave-vaisselle à convoyeur Electrolux est le meilleur choix pour les cuisines de grandes dimensions, le catering, les hôpitaux, les hôtels et les bateaux de croisière. · Les équipements Electrolux ont été étudiés sur la base d
  http://tools.professional.electrolux.com/Mirror/Doc/BR/BR_BR-9JETE_1_5_2_3_9JETEF.pdf
 • Imprimante HP Designjet L65500
  www.hp.com
  Fiche technique Imprimante HP Designjet L65500 Présentation générale Conçue dans un esprit de protection de l'environnement, l'imprimante HP Designjet L65500, avec ses encres HP Latex et sa technologie d'impression HP Wide Scan, offre aux prestataires de services d'impression un système d'impression grand format extrêmement polyvalent, capable de traiter une grande variété d'applications ­ panneaux d'affichage, affiches de points de vente, signalisations de cheminement, décors muraux, graphismes
  http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2008/drupa/fs_dj_l65500_fr.pdf
 
  Accueil  -   Soumettre un fichier  -   La boutique  -   Infos légales  -   A propos de Documentation-pdf
Documentation PDF copyright @ BL-Dev 2018