Affichage du fichier PDF http://www.logitech.com/assets/33982/ue-600vi-noise-isolating-earphones-gsw.pdf

Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF
Documentation PDF Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF  
Que recherchez-vous ?      Chercher

  

Getting started with Ultimate Ears® 600 vi Noise-Isolating Earphones


Extrait du fichier http://www.logitech.com/assets/33982/ue-600vi-noise-isolating-earphones-gsw.pdf (au format texte) :
Getting started with Ultimate Ears® 600 vi Noise-Isolating Earphones

Svenska
1. Välj den storlek på öronkuddarna som bäst passar dina öron ­ från extra extra small (XXS) till large (L). Du kan även välja ComplyTMmodellen (i skumgummi). Om öronkuddarna sluter tätt blir det bekvämare att ha dem på samtidigt som ljudkvaliteten blir bättre. Sätt fast öronkuddarna på öronsnäckorna. Kräng öronkuddarna över kanten på öronsnäckorna så att de inte lossnar när du använder dem. Anslut sladden till hörlursuttaget (3,5 mm) på iPod®- eller mp3-spelaren. Sätt försiktigt in den röda hörluren i höger öra (röd = höger, också markerad "R"), och hörluren markerad "L" i vänster öra. Ryck aldrig ut öronsnäckorna genom att dra i sladden. Sätt fast klämman i sladden och fäst därefter sladden på din skjorta eller blus. Reglagen är nu lätt åtkomliga: a. Klicka (eller tryck ned knappen) för att öka volymen. b. Mediekontroller: · Ett klick: Spela upp/pausa (ljudkälla) · Ett klick: Svara på samtal/lägg på (mobiltelefon) · Två klick: nästa spår (ljudkälla) · Tre klick: föregående spår (ljudkälla) · Mer information om vilka enheter som stöds finns i avsnittet om kompatibilitet. c. Klicka (eller tryck ned knappen) för att minska volymen. När du ska lägga undan öronsnäckorna virar du sladden runt fingrarna och lägger öronsnäckorna i fodralet. När du ska rengöra headsetet tar du bort öronkuddarna och torkar headsetet med en ren duk.

2.

Rib

3. 4.

ComplyTM Foam Tips

5. A good seal helps provide excellent sound. Nozzle 6.

Felsökning · Inget ljud/dåligt ljud ­ kontrollera att 3,5 mmkontakten sitter i ordentligt i uttaget i din iPod, mp3-spelare, mobiltelefon, bärbara dator eller spelkonsol. Kontrollera volymen i mediespelaren. På bärbara datorer med Windows® eller Mac® OS bör du kontrollera att headsetet har angetts som standardljudenhet. (Mer information finns i dokumentationen för operativsystemet.) · Är basen för svag? Kontrollera att öronkuddarna sluter tätt och prova eventuellt med en annan storlek. · Lossnar öronkuddarna? Sätt fast dem ordentligt på öronsnäckorna. (se steg 2 ovan). · Är ljudet försämrat? Ta bort öronkuddarna och kontrollera om det har fastnat något på öronsnäckorna. Prova att torka av dem med en ren trasa. · Har du tappat bort öronkuddarna? Du kan beställa nya från www.logitech.com. Tekniska specifikationer Impedans: 13 ohm, 1 kHz Känslighet: 115 dB SPL/mW vid 1 kHz Frekvensåtergivning: 20 Hz ­ 20 kHz Kontakt: 3,5 mm, guldpläterad Brusisolering: 26 dB Känslighet (mikrofon): -58 dBV/Pa Frekvensåtergivning (mikrofon): 200 Hz ­ 10 kHz Produktinformation: www.logitech.com Här beställer du Comply-öronkuddar (skumgummi): www.complyfoam.com/ue Support: www.logitech.com/support (telefonnummer finns i den här broschyren) Produktregistrering: www.logitech.com/register Var rädd om hörseln: Läs säkerhetsanvisningarna i dokumentet Viktig information.

ed with Getting start 600 vi Ears hones Ultimate lating Earp Noise-Iso

ComplyTM Foam Tips

logitech.com ultimateears.com facebook.com/ultimateears twitter.com/ultimateears

ion war anty r rmat info ce, and rtant ian Impo , compl ty Safe

Choose an ear cushion size from extra, extra small (XXS) to large (L), or choose the Comply foam tips.

Attach ear cushions. Seat cushion past rib on nozzle.

Connect to 3.5 mm headphone jack on iPod® or MP3 player.

Insert earphones: Gently insert the red earphone (red = right), also marked "R," in your right ear, and the earphone marked "L" in your left ear.

Hook clip to headset cable. Clip headset cable to shirt or blouse.

Headset controls are within easy reach.

Store by wrapping cable around fingers. Place earphones in case.

7.

English
1. Choose an ear cushion size from extra, extra small (XXS) to large (L), or the ComplyTM Foam Tips, whichever best fits your ears. Selecting the correct ear cushion size helps ensure a comfortable fit and seal to achieve optimal sound quality. Attach ear cushions to earphone nozzle. Push ear cushion past rib on nozzle so ear cushion will not separate from nozzle during use. Insert the earphone cable connector into the 3.5 mm headphone jack on your iPod® or MP3 player. Gently insert the red earphone (red = right), also marked "R," in your right ear, and the earphone marked "L" in your left ear. Never remove an earphone from your ear by pulling on its cable. Hook clip to headset cable. Clip headset cable to your shirt or blouse to keep headset cable in place. Headset controls are within easy reach: a. Click, or press and hold, for volume up. b. Media controls: · One click: Play/pause (audio source) · One click: Call answer/hang up (cell phone) · Double click: next track (audio source) · Triple click: previous track (audio source) · Refer to the compatibility section for supported devices. c. Click, or press and hold, for volume down. Store by wrapping cable around fingers; place earphones inside carrying case. To clean, remove cushion and wipe with a clean cloth.

2.

3. 4.

Troubleshooting · No sound/weak sound ­ ensure that the 3.5 mm headset connector is fully seated into the headphone jack on your iPod®, MP3 player, cell phone, laptop, or gaming device. Check the volume setting in your media application. For laptops running Windows® or Mac® OS, make the headset the default audio device. (See operating system documentation for more information.) · Weak bass ­ check ear cushion seal; try another ear cushion size. · Detached ear cushions ­ firmly attach ear cushions to earphone nozzle. See step 2 above. · Diminished sound quality ­ remove ear cushions, check for blockage in nozzle, and wipe with a clean cloth. · Missing ear cushions ­ go to www.logitech.com for replacements. Technical specifications Impedance: 13 ohms, 1 kHz Sensitivity: 115 dB SPL/mW, 1 kHz Frequency response: 20 Hz­20 kHz Connector: 1/8 inch (3.5 mm), gold plated Noise isolation: 26 dB Sensitivity (mic): -58 dBV/Pa Frequency response (mic): 200 Hz­10 kHz Product information: www.logitech.com To order Comply Foam Tips: www.complyfoam.com/ue Support: www.logitech.com/support (see phone numbers in this document) Product registration: www.logitech.com/register Protect your hearing: Read safety guidelines in Important Information Document.


  Fiche société Accès au site  


Les fichiers PDF en rapport avec le site www.logitech.com...

Guide des fonctions - Logitech
www.logitech.com
Guide des fonctions de la Squeezebox Radio 14/10/2009 Guide des fonctions 0 Guide des fonctions de la Squeezebox Radio 14/10/2009 Sommaire Merci!...................................................................................................................................................................................... 4 Manuels .................................................................................................................................................................
https%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Fassets%2F30357%2F2%2Ffeatureguide.pdf
Installation Guide
www.logitech.com
Installation Guide English Español Français Português 3 2 1 1 2 2 ON 1 Logitech® www.logitech.com USB 5 3 4 6 USB English Package Contents: 1. Keyboard 2. Mouse 3. USB Mini Receiver 4. USB stand 5. Six AA batteries 6. Software Español Contenido de la caja: 1. Teclado 2. Ratón 3. Minirreceptor USB 4. Base USB 5. Seis pilas AA 6. Software Français Contenu: 1. Clavier 2. Souris 3. Minirécepteur USB 4. Support USB 5. Six piles AA 6. Logiciel Português Conteúdo do pacote: 1. Teclado 2. Rato 3. Mini-r
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Frepository%2F1408%2Fpdf%2F25311.1.0.pdf
PlayGearTM PlayGearTM
www.logitech.com
2 1 3 2 5 1 3 1 4 1 2 3 3 Hotline Logitech Technical Help (Aide Technique) ® PlayGear PlayGear Street +1 702 269 3457 TM www.logitech.com/support TM User s Guide Guide de l utilisateur Wear, Carry, Listen/Portez & écoutez Wear 3 ways! Trois méthodes de transport!
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Frepository%2F1398%2Fpdf%2F13376.1.0.pdf
Getting Started Guide (PDF) - Logitech
www.logitech.com
Ú»¿¬«®»- Û²¹´·-¸ Ú»¿¬«®»ïò Ô¿-»® °±·²¬»® îò Í´·¼» º±®©¿®¼ ¿²¼ ¾¿½µ íò Þ´¿½µ -½®»»² ø·² -±³» ¿°°´·½¿¬·±²-÷ ìò Ô¿«²½¸ -´·¼» -¸±© ï î ì í Û-°¿/±´ Ú«²½·±²»ïò Ы²¬»®± ´?-»® îò ߪ¿²½» § ®»¬®±½»-± íò п²¬¿´´¿ ²»¹®¿ ø»² ¿´¹«²¿- ¿°´·½¿½·±²»-÷ ìò ײ·½·¿® °®»-»²¬¿½·-² Ú®¿²9¿·Ú±²½¬·±²ïò б·²¬»«® ´¿-»® îò ߪ¿²½» »¬ ®»½«´ ¼» ¼·¿°±-·¬·ª»íò Û½®¿² ²±·® ø¼¿²- ½»®¬¿·²»- ¿°°´·½¿¬·±²-÷ ìò Ü7³¿®®»® ´» ¼·¿°±®¿³¿ ᮬ«¹«6뽫®-±ïò б²¬»·®± ¿ ´¿-»® îò ߪ¿²9¿® » ®»½«¿® íò Ì»´¿ °®»¬¿ ø»³ ¿´¹«²- ¿°´·½¿¬·ª±-÷ ìò ײ·½·¿® ¿°
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Fassets%2F50767%2Fwireless-presenter-r400-quick-start-guide.pdf
Why choose Logitech®?
www.logitech.com
Why choose Logitech®? Logitech is the world leader in computer peripherals and accessories. After nearly 30 years of invention and innovation, we maintain our market leadership by turning computer peripherals into devices that enable new ways of working. Our number one priority has always been comfort and reliability, yet our products also drive business mobility and productivity. Let us visit you to discuss your unique business requirements and to show you how our solutions can provide an almos
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Fimages%2Fpdf%2Femea%2FB574148_MARKETING_TOOLKIT_INFO_UK.pdf
Using your Sony Ericsson T68/T68i/T610/T616 ... - Logitech
www.logitech.com
Using your Sony Ericsson T68/T68i/T610/T616/Z600 with the Logitech wireless hub © 2003 Logitech, Inc. Using your Sony Ericsson T68/T68i/T610/T616/Z600 with the Logitech wireless hub Contents Introduction 3 Product compatibility 3 About this guide 4 Get connected 6 Connecting your Sony Ericsson T68/T68i/T610/T616/Z600 6 Checking whether your Sony Ericsson T68/T68i/T610/T616/Z600 is paired or connected 15 Get organized - synchronize! 16 Synchronizing - why, what, and when 16 Checking the synchron
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Fpub%2Fpdf%2Fbluetooth%2Fenu%2Fsony_ericsson_t68_t68i_t610_how_to.pdf
EC-Declaration of Conformity to the Essential ... - Logitech
www.logitech.com
EC-Declaration of Conformity to the Essential Requirements of the applicable Directive 1999/5/EC We, Logitech Ireland Services Limited, Ballincollig Cork Ireland, declare under our sole responsibility that the Radiocommunication products Brand Name: LOGITECH Model Number Mice: M-RBP123, M-RCH105, M-RCJ134 Model Number Receivers: C-UAT51, C-UBC34, C-UAV58 Are fully in conformity with the essential requirements of the Council Directive 1999/5/EC (R&TTE). This declaration is based on the full compl
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Fimages%2Fpdf%2Fcompliance%2F910-000241_CE.pdf
Powerline Network Utility NA200 Help File - Logitech
www.logitech.com
Powerline Network Utility NA200 Help File Powerline Network Utility NA200 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS ..........................................................................................................................1 Powerline Network Utility Overview ..................................................................................................2 What situations can Powerline Network Utility help me solve? ...........................................................2 Case 1: S
http%3A%2F%2Fwww.logitech.com%2Fimages%2Fpdf%2Fuserguides%2FPowerline_Network_Utility_NA200.pdf

les produits Logitech dans la boutique

  PROMO

LOGITECH M235 Souris sans fil Suivi optique

Logitech

LOGITECH M235 Souris sans fil Suivi optique

22.39 €  29.9 €


 

  PROMO

LOGITECH Z333 Multimedia Speakers

Logitech

LOGITECH Z333 Multimedia Speakers

54.9 €  59.99 €


 

  PROMO

LOGITECH G602 Wireless

Logitech

LOGITECH G602 Wireless

74.9 €  79.99 €


 

  PROMO

Logitech souris filaire optique - M90

Logitech

Logitech souris filaire optique - M90

7.28 €  9.99 €


 

  PROMO

Logitech souris sans fil optique-M325 Dark Silver

Logitech

Logitech souris sans fil optique-M325 Dark Silver

29.03 €  34.99 €


 

  PROMO

Logitech souris sans fil optique - M185 Gris

Logitech

Logitech souris sans fil optique - M185 Gris

14.97 €  16.99 €


 

  PROMO

Logitech souris sans fil optique - M185 Bleu

Logitech

Logitech souris sans fil optique - M185 Bleu

14.52 €  16.99 €


 

  PROMO

Logitech souris sans fil optique - M185 Rouge

Logitech

Logitech souris sans fil optique - M185 Rouge

14.97 €  16.99 €


 

  PROMO

Logitech souris sans fil optique-M325 Light Silver

Logitech

Logitech souris sans fil optique-M325 Light Silver

28.56 €  34.99 €


 

  PROMO

Logitech souris sans fil optique - M235 Red

Logitech

Logitech souris sans fil optique - M235 Red

21.44 €  24.99 €


 

  PROMO

Logitech souris mini sans fil optique - M187 Noir

Logitech

Logitech souris mini sans fil optique - M187 Noir

17.37 €  19.99 €


 

  PROMO

Logitech souris mini sans fil optique - M187 Rouge

Logitech

Logitech souris mini sans fil optique - M187 Rouge

19.89 €  19.99 €


 


Les fichiers PDF à découvrir...

 • Lemon Meringue
  www.hasbro.com
  http://www.hasbro.com/common/assets/Image/Printables/12883bf0d56fe11240a2cee8b1083436/7B9B8E8119B9F36910CB22A6C5693318/7B9C7DF419B9F3691084ACFAAF183092.pdf
 • WD TV Media Player
  www.wdc.com
  WD TV Mini Media Player TM Manuel d'utilisation Table des matières 1 Informations utilisateur importantes . . . . . . . . . . . . .1 Informations importantes sur la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Service et assistance WD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Enregistrement de vos informations produit WD . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Enregistrement de votre produit WD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Accessoi
  http://www.wdc.com/wdproducts/library/UM/FRA/4779-705033.pdf
 • Hottes Murales série "MASTER"
  tools.professional.electrolux.com
  Hottes Murales série "MASTER" AISI 304 - Prof. 1100 mm La gamme des hottes murales série « MASTER » peut être utilisée pour équiper les gammes de cuisson 700 et 900. Leur profil particulier et la hauteur limitée d'installation font la différence dans les cuisines qui possèdent des plafonds bas. La gamme est composée de 8 modèles différents, de 1200 à 4000 mm de longueur, et d'une profondeur unique de 1100 mm. 642278 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES · Panneaux externes avec bords ébavurés pour éviter
  http://tools.professional.electrolux.com/Mirror/Doc/MAD/ELECTROLUX/French/MAAB030.pdf
 • Q320 E7P-650 (NP-Q320-JS01FR)
  www.samsung.com
  Windows®. La vie sans limites. Samsung recommande Windows 7. Q320 E7P-650 Part Number : NP-Q320-JS01FR Code EAN : 880 8993 624 720 Système d exploitation  Windows® 7 Édition Familiale Premium Authentique Processeur Technologie Processeur Fréquence Chipset FSB Mémoire cache L2 Ecran Taille et type Résolution standard Contrôleur graphique Processeur graphique Mémoire vidéo   Résolution externe et fréquence maximale Mémoire vive Installée Maximale Technologie Emplacement(s) Disque dur Capacité Vit
  http://www.samsung.com/fr/pdf/Q320_E7P-650_(NP-Q320-JS01FR).pdf
 • Fiche produit Sony : 10/1237478580510.pdf
  www.sony.fr
  Du 1er juin au 31 juillet 2010 FAITES LE PLEIN D'ÉMOTIONS AVEC SONY Jusqu'à 1000 remboursés pour l'achat d'une optique Sony* Partenaire officiel de la FIFA * Voir modalités complètes et références concernées au dos du bulletin ou sur www.sony.fr/promotions OFFRE SONY OPTIQUES - JUSQU'A 1000 REMBOURSÉS Modalités de l'offre Pour l'achat d'une optique Sony(1)(2)(3)(4) entre le 1er juin et le 31 juillet 2010 inclus, en France métropolitaine et DOM-TOM, et dans les magasins participant à l'opération
  http://www.sony.fr/res/attachment/file/10/1237478580510.pdf
 • WD Elements™ Portable External Hard Drives - Product Overview
  www.wdc.com
  WD Elements Portable Disques durs externes Aussi abordable que portable LES D IS TM ES DURS EX QU US V E N D U S AU Abordable, tout simplement Simple d'emploi Alimenté par USB Disque dur portable simple, haute qualité et facile à emporter. Il suffit de le brancher sur un port USB pour commencer à sauvegarder vos photos, chansons, vidéos et fichiers. M ON DE WD S RNE TE LES PL WD Elements Portable Disques durs externes Caractéristiques du produit Qualité WD, dedans comme dehors Simplicité du plu
  http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/FRA/a4/4178-705046.pdf
 • LaCie Rugged
  www.lacie.com
  LaCie Rugged Hi-Speed USB 2.0 Le disque dur tout-terrain Design by Neil Poulton USB BOOST PLUG & PL AY S Y NC Protection mobile tout-terrain Pour une protection optimale, vos données doivent être manipulées avec soin, mais ni vous ni elles ne vivez dans une bulle. Vous vivez dans la réalité, avec ses obstacles, ses accidents et ses imprévus. Le LaCie Rugged Hard Disk ultra-portable est la meilleure protection pour vos données dans un monde bien réel. Hi-Speed USB 2.0 Le LaCie Rugged Hard Disk of
  http://www.lacie.com/download/datasheet/rugged_usb_fr.pdf
 • smc PENTAX-DA OBJECTIF INTERCHANGEABLE
  www.pentax.fr
  e_kl567_16.fm Page -1 Wednesday, April 23, 2008 11:52 AM smc PENTAX-DA OBJECTIF INTERCHANGEABLE MODE D'EMPLOI e_kl567_16.fm Page 0 Wednesday, April 23, 2008 11:52 AM AVANT-PROPOS Merci d'avoir fait l'acquisition de cet objectif smc PENTAX-DA. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi afin de pouvoir utiliser correctement l'objectif. Reportez-vous également au mode d'emploi de votre appareil photo. L'objectif smc PENTAX-DA ne peut être utilisé qu'avec des appareils photo PENTAX reflex numériq
  http://www.pentax.fr/fr/group/113/product/21800/body/downloads/media/dd6021f3f0842dfb117d1b98670353d1/Mode_d_emploi_objectifs_DA.pdf
 
  Accueil  -   Soumettre un fichier  -   La boutique  -   Infos légales  -   A propos de Documentation-pdf
Documentation PDF copyright @ BL-Dev 2017