Affichage du fichier PDF http://docs.whirlpool.eu/_doc/501961301292PL.pdf

Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF
Documentation PDF Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF  
Que recherchez-vous ?      Chercher

  

HL_MECCANICI_PROJECT_PL.qxp:Layout 1


Extrait du fichier http://docs.whirlpool.eu/_doc/501961301292PL.pdf (au format texte) :
PL

INSTRUKCJE U{YTKOWANIA

SCHEMAT URZDZENIA (Rys.1)
A. Uchwyt
B. Zamek zabezpieczajcy (tam, gdzie wystpuje)
C. Uszczelka
D. Separator (tam, gdzie wystpuje).
E. Korek kanaBu odprowadzajcego wod z odszraniania
F. Panel sterowania
G. Kratka wentylacyjna silnika bocznego
SCHEMAT PANELU STEROWANIA (Rys. 2)
1. Termostat do regulacji temperatury
2. Czerwona kontrolka (tam, gdzie wystpuje): gdy si
[wieci, wskazuje |e temperatura wewntrzna urzdzenia
nie jest jeszcze wystarczajco niska.
3. Zielona kontrolka (tam, gdzie wystpuje): gdy si
[wieci, oznacza, |e urzdzenie dziaBa.
4. Pod[wietlony |óBty/pomaraDczowy przycisk (tam, gdzie
wystpuje): sBu|y do wBczania/wyBczania funkcji
szybkiego zamra|ania.
Gdy si [wieci, oznacza, |e funkcja szybkiego mro|enia jest
wBczona.
Konfiguracja panelu sterowania mo|e si ró|ni w
zale|no[ci od modelu.
PRZED PRZYSTPIENIEM DO EKSPLOATACJI
URZDZENIA
Urzdzenie, które PaDstwo zakupili, zostaBo zaprojektowane
do u|ytku domowego oraz do eksploatacji:
- w pomieszczeniach kuchennych/socjalnych w zakBadach
pracy, sklepach i/lub biurach
- w gospodarstwach wiejskich
- w hotelach, motelach, pensjonatach, bed & breakfast do
u|ytku przez klienta indywidualnego.
Urzdzenia mo|na u|ywa tylko do przechowywania
zamro|onych produktów spo|ywczych, zamra|ania [wie|ej
|ywno[ci i wytwarzania lodu.
W my[l przepisów uziemienie urzdzenia jest
obowizkowe. Producent nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialno[ci z tytuBu ewentualnych szkód u osób,
zwierzt lub strat materialnych wynikajcych z
nieprzestrzegania tych instrukcji.
1. Po rozpakowaniu urzdzenia nale|y upewni si, czy nie
ma uszkodzeD oraz czy drzwi zamykaj si prawidBowo a
uszczelka nie jest odksztaBcona. Ewentualne szkody
powinny by zgBoszone sprzedawcy w cigu 24 godzin od
dostawy urzdzenia
2. Przed uruchomieniem urzdzenia nale|y odczeka co
najmniej dwie godziny, aby umo|liwi osignicie peBnej


  Fiche société Accès au site  


Les fichiers PDF en rapport avec le site www.whirlpool.fr...

avsedd användning innan tvättmaskinen används
docs.whirlpool.eu
AVSEDD ANVÄNDNING " Spara denna bruksanvisning samt programöversikten och installationsguiden. Om du överlåter tvättmaskinen till en annan person, var noga med att också överlämna dessa till den nya användaren. Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. " Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning, i installationsguiden och i programöversikten när du använder tvättmaskinen. INNAN TVÄTTMA
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501930106410S.pdf
GUIDE RAPIDE
docs.whirlpool.eu
GUIDE RAPIDE Fonction 6th Sense Fresh Control Cette fonction permet d'atteindre rapidement les conditions de conservation optimales en ce qui concerne la température et l'humidité à l'intérieur de l'appareil. Pour désactiver la fonction 6h Sense Fresh Control, appuyez sur la touche 6th Sense. Le voyant correspondant s'éteint pour indiquer que la fonction 6th Sense Fresh Control est désactivée. Si vous souhaitez réactiver la fonction, répétez la procédure ci-dessus F Blocage des touches Il est po
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501930801029F.pdf
ENERGY LABEL
docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL ART 9811/A++ SF 247 228 L 2010/1060 80 L 35 dB
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2FEL856444796000.pdf
?????????? ? ???????????? ? ?????????? ??????????????
docs.whirlpool.eu
AKP 290 UK =AB@C:FVO 7 5:A?;C0B0FVW V B5E=VG=>3> >1A;C3>2C20==O $ &/ "% ( " (% . ", #! # FV9 V=AB@C:FVW B0 =0 A0 =5157?5:C, O:V A;V4 ?@>G8B0B8 V 702648 28:>=C20B8. !8; =5157?5:8 ?>?5@546CT :>@8ABC20GV2 ?@
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501931001270.pdf
285 201 65 37
docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL ART 491/A+ 285 201 L 2010/1060 65 L 37 dB
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2FEL856449101000.pdf
FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO
docs.whirlpool.eu
FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO Per ulteriori informazioni (incluse quelle sulla risoluzione dei guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli delle Istruzioni per l'uso. Suddividere la biancheria in base ai simboli di cura dei capi Non asciugare a macchina Asciugabile a macchina - a basse temperature Asciugabile a macchina Suddividere la biancheria per: Spessore del tessuto: ogni qualvolta si dispone di un carico eccessivo rispetto a quello che l'apparecchio può gestire, sep
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501930701577IT.pdf
NOTICE D'EMPLOI - Boulanger
docs.whirlpool.eu
31055022F.fm Page 3 Monday, July 31, 2006 6:10 PM NOTICE D EMPLOI INSTALLATION ..................................4 CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT................................ 7 RECOMMANDATIONS .................................. 7 AVANT D UTILISER LE FOUR POUR LA PREMIÈRE FOIS......................................... 8 ACCESSOIRES DU FOUR............................... 9 ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................... 10 DIAGNOSTIC DES PANNES........................ 14 SERVICE
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501931055022aF.pdf
HR ACM 847
docs.whirlpool.eu
HR ACM 847 1 HR 2 HR Min. 10 cm Min. 3 cm Max. 6 cm Min. 5 mm Min. 5 mm 1 2 3 3 3 HR Va~ne napomene o sigurnosti VA`A I SIGURNOST DRUGIH JE NA PRVOME MJESTU. Ove upute sadr~e sigurnosna upozorenja, a neka su naznaena i na samom ureaju. Pa~ljivo ih pro itajte i uvijek ih se pridr~avajte. Ovo je simbol opasnosti koji korisnika upozorava na potencijalan rizik. Sva sigurnosna upozorenja sadr~e ovaj simbol i sljede e pojmove: Ukazuje na opasnost koja mo~e izazvati ozbiljne ozljede. OP
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2FACM_847.pdf

les produits Whirlpool dans la boutique

  PROMO

WHIRLPOOL JT 479 IX-Four micro ondes grill combiné inox-33 L-1000 W-Grill 1200 W-Air pulsée 1500 W

Whirlpool

WHIRLPOOL JT 479 IX-Four micro ondes grill combiné inox-33 L-1000 W-Grill 1200 W-Air pulsée 1500 W

269.99 €  383.05 €


 

  PROMO

Lave linge top Whirlpool TDLR 70210

Whirlpool

Lave linge top Whirlpool TDLR 70210

449.00 €  549.00 €


 

  PROMO

Lave vaisselle tout intégrable Whirlpool WIO3T123PEF

Whirlpool

Lave vaisselle tout intégrable Whirlpool WIO3T123PEF

499.00 €  599.00 €


 

  PROMO

Lave vaisselle encastrable Whirlpool WBO3T123PFX

Whirlpool

Lave vaisselle encastrable Whirlpool WBO3T123PFX

499.00 €  599.00 €


 

  PROMO

Lave vaisselle encastrable Whirlpool WKBO3T123PF

Whirlpool

Lave vaisselle encastrable Whirlpool WKBO3T123PF

499.00 €  599.00 €


 

  PROMO

Lave vaisselle encastrable Whirlpool WKBO3T123PFB

Whirlpool

Lave vaisselle encastrable Whirlpool WKBO3T123PFB

499.00 €  599.00 €


 

  PROMO

Lave vaisselle 60 cm Whirlpool WFC 3C26P Blanc

Whirlpool

Lave vaisselle 60 cm Whirlpool WFC 3C26P Blanc

449.00 €  499.00 €


 

  PROMO

Lave linge top Whirlpool TDLR65330

Whirlpool

Lave linge top Whirlpool TDLR65330

549.00 €  699.00 €


 

  PROMO

Pack Cuisson WHIRLPOOL : Four Catalyse 73L + Table de cuisson Gaz

Whirlpool

Pack Cuisson WHIRLPOOL : Four Catalyse 73L + Table de cuisson Gaz

449.99 €  0.00 €


 

  PROMO

WHIRLPOOL - Pack cuisson : Four + table de cuisson BUNWHIIXNB

Whirlpool

WHIRLPOOL - Pack cuisson : Four + table de cuisson BUNWHIIXNB

479.99 €  0.00 €


 

  PROMO

WHIRLPOOL ACM 829 NE - Table de cuisson induction - 4 zones - 7200 W - L 58 x P 51 cm - Revêtement verre - Noir

Whirlpool

WHIRLPOOL ACM 829 NE - Table de cuisson induction - 4 zones - 7200 W - L 58 x P 51 cm - Revêtement verre - Noir

629.99 €  0.00 €


 

  PROMO

Four Encastrable Whirlpool AKZM651IX

Whirlpool

Four Encastrable Whirlpool AKZM651IX

479.00 €  629.00 €


 


Les fichiers PDF à découvrir...

 • LaCie Cozy
  www.lacie.com
  LaCie Cozy Design by Sam Hecht Protection solide et robuste pour votre disque dur Conservez vos produits LaCie en toute sécurité Présentation de la gamme d'étuis de protection LaCie Cozy pour vos disques durs, une nouvelle façon géniale de transporter et de protéger vos données et vos informations. Conçu par Sam Hecht, le LaCie Cozy fournit une couche protectrice extérieure solide qui simplifie le transport de vos disques. Réalisée en EVA, la partie externe de votre LaCie Cozy est suffisamment r
  http://www.lacie.com/download/datasheet/DS_Cozy_fr.pdf
 • Contenu des firmware - Pentax
  www.pentax.fr
  Contenu des firmware Contenu des différents Firmware & nouvelles versions de Software     VERSION V1.10 pour K-7 pour Windows et Mac   ð· ð· ð· ð· ð· ð· Possibilité de faire du montage vidéo (cf fichier « montage vidéo »)  Pendant  l utilisation  du  Live  View,  l autofocus  est  activé  en  appuyant  à  mi course  sur le bouton de déclenchement.  Amélioration de la vitesse d autofocus  En mode Live View, affichage du niveau électronique sur l écran  Quand le mode M (ou autres) sont sélect
  http://www.pentax.fr/fr/media/63fee9013a1c1888fbb4df6a1312e287/Contenu_Firmware.pdf
 • PDF Download - Samsung
  www.samsung.com
  » & · 97 ! & ` D 03.1.22 2:1 AM Ø ` 1 ANNUAL REPORT 1997 Challenge the Limits. » & · 97 ! & ` D 03.1.22 2:2 AM Ø ` 2 1 6 14 The Economic Challenge The Competitive Challenge The Consumer Challenge At Samsung, our strategy of being consumer-focused, rather than attuned to producers, helped to mitigate the effects of the sudden downturn. This in no way minimizes the depth of the crisis, both for Samsung and the increasingly interdependent global economy. We have responded by focusing on
  http://www.samsung.com/common/aboutsamsung/download/performance/group_ar_1997.pdf
 • LaCie
  www.lacie.com
  LaCie Chiffre d'affaires trimestriel au 30 septembre 2008 = -18% Ce document contient l'information financière trimestrielle, au sens de l'article L. 451-1-2 IV du Code monétaire et financier, relative au premier trimestre 2008/2009 du Groupe LaCie. 06/08 - 09/08 3 mois 06/07 - 09/07 3 mois Var M 17,0 2,1 1,6 16,4 Var % -30% 8% -21% -18% Europe Americas Asie TOTAL 39,8 29,8 6,0 75,5 56,7 27,7 7,5 91,9 Chiffre d'affaires IFRS - données non auditées RECUL DES VENTES DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE TRE
  http://www.lacie.com/download/more/T1FY09.pdf
 • Page 1 Instruction Book 7.5 + 5 Kg SECHAGE ELEGTRUNIUIIE ::s ...
  www.hoover.fr
  http://www.hoover.fr/products_notices/40002934.pdf
 • Fiche de données de sécurité
  www.hp.com
  Fiche de données de sécurité 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE Identification de la substance ou de la préparation Utilisation de la préparation N° CAS Identification de la société CG325A Impression jet d'encre Mélange Hewlett Packard Belgium B.V.B.A./S.P.R.L Luchtschipstraat 1, Rue de l'Aéronef 1140 Brussel/Bruxelles België/Belgique Téléphone 32 2 729 71 11 Service HP chargé des effets sur la santé (Appel gratuit depuis les Etats-Unis) 1-800-457-4209 (Lig
  http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/pdf/sp_cg325a_be_fre_v5.pdf
 • Mode d'emploi
  www.indesit.fr
  Mode demploi COMBINE REFRIGERATEUR/CONGELATEUR Sommaire F Français F Installation, 2 Mise en place et raccordement Réversibilité des portes Description de lappareil, 3-4 Tableau de bord Vue densemble Accessoires, 5 Mise en marche et utilisation, 6-7 Mise en service de lappareil Système de refroidissement Pour profiter à plein de votre réfrigérateur Pour profiter à plein de votre congélateur Entretien et soins, 8 BAN 40 FNF (FR) Mise hors tension Nettoyage de lappareil Contre la formation de mois
  http://www.indesit.fr/indesit/_pdf/manuals/19507997200_FR.pdf
 • Fiche produit Sony : 40/1237482591640.pdf
  www.sony.fr
  Ecrans Full HD professionnels BRAVIA 32, 40 et 46" Ecrans LCD professionnels KDL-32CX520P , KDL-40CX520P KDL-46CX520P , Cette gamme de téléviseurs LCD offre les performances et le style reconnus de la célèbre technologie d'écran BRAVIA de Sony, à un prix abordable, pour un affichage dynamique d'entrée de gamme. Que vous soyez dans une salle de classe, dans des bureaux, dans un magasin, dans un espace événementiel ou une salle d'attente, ces écrans sauront véritablement dynamiser n'importe quel e
  http://www.sony.fr/res/attachment/file/40/1237482591640.pdf
 
  Accueil  -   Soumettre un fichier  -   La boutique  -   Infos légales  -   A propos de Documentation-pdf
Documentation PDF copyright @ BL-Dev 2018