Affichage du fichier PDF http://docs.whirlpool.eu/_doc/501933702013PL.pdf

Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF
Documentation PDF Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF  
Que recherchez-vous ?      Chercher

pobierz (102.7 KB) - VideoTesty.pl


Extrait du fichier http://docs.whirlpool.eu/_doc/501933702013PL.pdf (au format texte) :
INSTRUKCJA OBSAUGI
PRZED PRZYSTPIENIEM DO
EKSPLOATACJI PRODUKTU
" Produkt, który PaDstwo nabyli przeznaczony
jest wyBcznie do u|ytku domowego.
W celu najlepszego u|ytkowania urzdzenia
zapraszamy PaDstwa do dokBadnego
zapoznania si z instrukcj obsBugi, w której
znajdziecie PaDstwo opis Waszego
urzdzenia oraz pomocne porady.
Instrukcj nale|y zachowa, aby mo|na byBo z
niej korzysta w przyszBo[ci.
1. Po rozpakowaniu urzdzenia nale|y upewni
si, czy nie jest ono uszkodzone i czy drzwi
zamykaj si prawidBowo. Ewentualne szkody
powinny by zgBoszone sprzedawcy w cigu 24
godzin od dostarczenia produktu.
2. Przed uruchomieniem nale|y odczeka co
najmniej dwie godziny w celu zwikszenia
efektywno[ci obwodu chBodniczego.
3. Nale|y dopilnowa, aby zainstalowanie i
podBczenie urzdzenia zostaBy wykonane
przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z
instrukcj wytwórcy i zgodnie z obowizujcymi
przepisami lokalnymi.
4. Umy wntrze urzdzenia przed jego
u|ytkowaniem.

PORADY DOTYCZCE OCHRONY
ZRODOWISKA
1. Opakowanie
MateriaBy z opakowania nadaj si w 100% do
wykorzystania jako surowiec wtórny i s
oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji
opakowania nale|y dokona zgodnie z
przepisami lokalnymi. MateriaBy opakowaniowe
(woreczki plastikowe, kawaBki styropianu, itp.)
nale|y przechowywa poza zasigiem dzieci,
gdy| stanowi one potencjalne zródBo
zagro|enia.
2. ZBomowanie/Likwidacja
Urzdzenie zostaBo wyprodukowane z materiaBu,
który mo|e by wykorzystany jako surowiec
wtórny.
Niniejsze urzdzenie zostaBo oznaczone zgodnie
z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE w sprawie
zu|ytego sprztu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE).
Zapewniajc prawidBowe zBomowanie niniejszego
urzdzenia, przyczyni si PaDstwo do


  Fiche société Accès au site  


Les fichiers PDF en rapport avec le site www.whirlpool.fr...

Táblázat 5019 396 03660 - Orczy
docs.whirlpool.eu
Táblázat Gyors útmutató A KÉSZÜLÉK ELSP ALKALOMMAL TÖRTÉNP HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzQn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. INDÍTÁS/FOLYTATÁS GOMB Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott program elindításához: a jelzQfény kigyullad, és a program végén kial
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501939603660HU.pdf
Tabla de Programas
docs.whirlpool.eu
FUNCIONAMIENTO DE LA SECADORA Se incluye información adicional (resolución de problemas y servicio de asistencia) en los apartados de las instrucciones de uso. Clasifique las prendas según los símbolos de las etiquetas. No apta para secadora Apta para secadora a temperatura baja Apta para secadora Preparación de la ropa Carga de la secadora Selección del programa Selección de opciones (si están disponibles) Puesta en marcha de la secadora Clasificar por: Grosor del material: siempre que haya más
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501930701585ES.pdf
Programblad 5019 300 02435
docs.whirlpool.eu
Programblad Snabbguide INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV, TRYCKS IN. AV ENERGIBESPARINGSSKÄL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS. Beskrivning av tillval och display (till höger finns beskrivningar av alternativ) PROGRAMKNAPP Tryck på programknappen (flera g
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501930002435SV.pdf
NOTICE D'EMPLOI - Boulanger
docs.whirlpool.eu
31055022F.fm Page 3 Monday, July 31, 2006 6:10 PM NOTICE D EMPLOI INSTALLATION ..................................4 CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT................................ 7 RECOMMANDATIONS .................................. 7 AVANT D UTILISER LE FOUR POUR LA PREMIÈRE FOIS......................................... 8 ACCESSOIRES DU FOUR............................... 9 ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................... 10 DIAGNOSTIC DES PANNES........................ 14 SERVICE
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501931055022aF.pdf
QRG GT286 GB W10507596.indd
docs.whirlpool.eu
QUICK REFERENCE GUIDE GB DIGITAL DISPLAY The display includes a 24-hour clock and indicator symbols. JET DEFROST BUTTON Use to select Jet Defrost function and select type of food to be defrosted. THIS AUTOMATIC SAFETY FUNCTION IS ACTIVATED 1 MINUTES AFTER the oven has returned to stand bymode . In this mode the door will be locked. THE DOOR MUST BE OPENED AND CLOSED e.g. putting food into it, before the safety lock is released. Else the display will show DOOR . COOK & REHEAT WITH MICROWAVES
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2FW10507596.pdf
501963701101A_PL.qxp:Layout 1
docs.whirlpool.eu
KARTA URZDZENIA PL - Wszystkie póBki oraz póBki drzwiowe s wyjmowane. - Temperatury wewntrzne urzdzenia s zale|ne od temperatury otaczajcego powietrza, czstotliwo[ci otwierania drzwi oraz od miejsca, w którym stoi urzdzenie. Podczas ustawiania temperatury nale|y uwzgldni te czynniki. - Akcesoria urzdzenia nie nadaj si do mycia w zmywarce. URUCHOMIENIE URZDZENIA Zamontowa rozpórki (je[li dostarczono w komplecie) na gónej cz[ci skraplacza znajdujcego si z
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501963701101APL.pdf
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
docs.whirlpool.eu
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO Função LIGADO/EM ESPERA Para colocar o produto Em espera, prima e mantenha premido o botão Ligado/Em espera durante 3 segundos. Todos os indicadores de temperatura se apagam. Prima de novo para reativar o aparelho. (consulte as Instruções de Utilização) 3 1 4 2 4 5 6 7 Botão da LIGADO/ EM ESPERA 8 9 10 Botão da TEMPERATURA Led ON 11 12 13 14 15 18 Led OFF temp. méd-alta med-high temp.
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501932000123PT.pdf
Tableau 5019 396 01981 ADG 6442 - Lave-vaisselle
docs.whirlpool.eu
Tableau Guide de consultation rapide AVANT D UTILISER L APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, LISEZ ATTENTIVEMENT CE GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE ET LES INSTRUCTIONS D INSTALLATION ! POUR ACTIVER LE BANDEAU DE COMMANDE DE CE LAVE-VAISSELLE, IL SUFFIT D APPUYER SUR UNE TOUCHE QUELCONQUE, À L EXCEPTION DE LA TOUCHE ANNULATION/ARRÊT POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION . D ÉNERGIE, LE BANDEAU DE COMMANDE S ÉTEINT AUTOMATIQUEMENT AU BOUT DE 30 SECONDES SI AUCUN CYCLE N A ÉTÉ DÉMARRÉ. Description des optio
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501939601981F.pdf

les produits Whirlpool dans la boutique

  PROMO

WHIRLPOOL JT 479 IX-Four micro ondes grill combiné inox-33 L-1000 W-Grill 1200 W-Air pulsée 1500 W

Whirlpool

WHIRLPOOL JT 479 IX-Four micro ondes grill combiné inox-33 L-1000 W-Grill 1200 W-Air pulsée 1500 W

249.99 €  383.05 €


 

  PROMO

PACK lavage WHIRLPOOL AW?41048 - Lave-linge frontal - 10 kg - 1400 tours / min - A+++ - Moteur induction + ARIEL PODS LESSIVE

Whirlpool

PACK lavage WHIRLPOOL AW?41048 - Lave-linge frontal - 10 kg - 1400 tours / min - A+++ - Moteur induction + ARIEL PODS LESSIVE

400.99 €  712.30 €


 

  PROMO

PACK LAVAGE WHIRLPOOL AWE7650 - Lave linge top - 5,5 kg - 1100 trs / min - A+ / ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3

Whirlpool

PACK LAVAGE WHIRLPOOL AWE7650 - Lave linge top - 5,5 kg - 1100 trs / min - A+ / ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3

250.99 €  462.30 €


 

  PROMO

PACK LAVAGE WHIRLPOOL AWE 6560- Lave linge top - 6kg - 1000 trs / min - A+ / ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3 en 1 r

Whirlpool

PACK LAVAGE WHIRLPOOL AWE 6560- Lave linge top - 6kg - 1000 trs / min - A+ / ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3 en 1 r

279.99 €  442.30 €


 

  PROMO

PACK LAVAGE WHIRLPOOL AWE6215 - Lave linge - 6 Kg - 1200 T/min - A++ / ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3 en 1 regular

Whirlpool

PACK LAVAGE WHIRLPOOL AWE6215 - Lave linge - 6 Kg - 1200 T/min - A++ / ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3 en 1 regular

289.99 €  492.30 €


 

  PROMO

PACK Cuisson WHIRLPOOL AKZM6690IXL-Four électrique-Chaleur pulsée-73 L-Pyrolyse + AMW 761 IXL-MO combiné encastrable-31 Litres

Whirlpool

PACK Cuisson WHIRLPOOL AKZM6690IXL-Four électrique-Chaleur pulsée-73 L-Pyrolyse + AMW 761 IXL-MO combiné encastrable-31 Litres

949.99 €  0.00 €


 

  PROMO

Pack Cuisson WHIRLPOOL : Four Catalyse 73L + Table de cuisson Gaz

Whirlpool

Pack Cuisson WHIRLPOOL : Four Catalyse 73L + Table de cuisson Gaz

479.99 €  0.00 €


 

  PROMO

Pack cuisson Whirlpool ACM860BF-Table de cuisson induction-3 zones-7000 W-L58 x P51 cm + ART&CUISINE Set 5 pièces tous feux

Whirlpool

Pack cuisson Whirlpool ACM860BF-Table de cuisson induction-3 zones-7000 W-L58 x P51 cm + ART&CUISINE Set 5 pièces tous feux

300.99 €  0.00 €


 

  PROMO

PACK cuisson WHIRLPOOL AKZM740IX-Four électrique encastrable-Chaleur pulsée-73L-+ ACM860BF-Table de cuisson induction-3 zones-7000 W

Whirlpool

PACK cuisson WHIRLPOOL AKZM740IX-Four électrique encastrable-Chaleur pulsée-73L-+ ACM860BF-Table de cuisson induction-3 zones-7000 W

599.99 €  0.00 €


 

  PROMO

PACK Cuisson WHIRLPOOL AKZM740IX four 73 L + ACM860BF-Table de cuisson induction 3 zones + AMW703IX Micro-ondes encastrable 31L

Whirlpool

PACK Cuisson WHIRLPOOL AKZM740IX four 73 L + ACM860BF-Table de cuisson induction 3 zones + AMW703IX Micro-ondes encastrable 31L

899.99 €  0.00 €


 

  PROMO

PACK lavage Whirlpool AWO-C9123-1S - Lave-linge 8kg A+++ 6ème Sens + ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3 en 1 regular

Whirlpool

PACK lavage Whirlpool AWO-C9123-1S - Lave-linge 8kg A+++ 6ème Sens + ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3 en 1 regular

369.99 €  0.00 €


 

  PROMO

PACK WHIRLPOOL FWL71452WFR - Lave linge frontal - 7 kg - 1400 tours / min - A++ - Blanc - FreshCare+ + ARIEL PODS LESSIVE OFFERT

Whirlpool

PACK WHIRLPOOL FWL71452WFR - Lave linge frontal - 7 kg - 1400 tours / min - A++ - Blanc - FreshCare+ + ARIEL PODS LESSIVE OFFERT

299.99 €  463.16 €


 


Les fichiers PDF à découvrir...

 • Communiqué de presse_Kyocera_aide pour Japon
  www.kyocera.fr
  Commu uniqué de p presse Une aid pour les victimes de la catas trophe de s d Le pe ersonne fait de dons pour le Japon el es s n Kyoto / Neuss, le 17 mai 2011 ­ Après la catastr m rophe quée par le tremblem e ment de te erre au Jap pon, les filiales provoq européennes de Kyocera Fineceram mics en Allemagne en e, erre, en Fr rance et en Républiq que tchèque ont rec cueilli Anglete 42 000 euros p pour les victimes. L'action conjuguée du e s uer à personnel et des filiales locales a permis de contri
  http://www.kyocera.fr/poolcontent/fr/fr/corporate/news/2011/Le_personnel_fait_des_dons_pour_le_Japon.-cps-67080-files-97366-File.cpsdownload.tmp/Communiqu%C3%A9%20de%20presse_Kyocera_aide%20pour%20Japon.pdf
 • Catalogue Optio W80 FR
  www.pentax.fr
  Rouge Article N°17772 EAN 0027075154780 Gris Anthracite Article N°17732 EAN 0027075154469 Bleu Azur Article N°17752 EAN 0027075154629 Noir & Or Article N°17792 EAN 0027075154940 FICHE TECHNIQUE ÉTANCHE & ANTICHOC ACCESSOIRES FOURNIS Batterie Lithiumion DLI78 Chargeur de batterie DBC78 Câble AC DCO24E Câble USB IUSB7 Câble AV IAVC7 Courroie OST20 Logiciel CODE N° 39741 39742 39256 39551 39552 39195 39771 Etanche à 5m (JIS Classe 8) , Antichoc (résiste à une chute de 1 mètre), résistant à la pouss
  http://www.pentax.fr/media/10191cf22aa7f579e65681fb4f6e6f69/Catalogue%20Optio%20W80%20FR.pdf
 • Toshiba
  www.toshiba.fr
  11ème remise des récompences annuelles Meilleur système multifonctions monochrome de 60 à 69 ppm pour environnements bureautiques e-STUDIO600 Toshi shiba LAUREAT 2006 DU PRIX BERTL BEST 'S Les systèmes multifonctions actuels offrent certes de nombreuses fonctionnalités, mais ils sont également très complexes. Or, la simplicité d'utilisation constitue un argument commercial décisif. L'année dernière, BERTL a récompensé le modèle Toshiba e-STUDIO600 pour la convivialité de ses fonctionnalités. L'h
  http://www.toshiba.fr/donnees/tfis/images/bb_06_toshiba_es600_cert_fr.pdf
 • LFX28978 - LG Electronics
  www.lg.com
  REFRIGERATOR LFX28978 Ultra Capacity 3 Door French Door Refrigerator HIGHLIGHTS Slim SpacePlus!" Ice System Tall Ice & Water Dispensing System 10-Yr Warranty on Linear Compressor STYLE AND DESIGN " 27.6 cu.ft. " French Door Refrigerator with Slim SpacePlus!" Ice System and Bottom Freezer " Premium Finishes in Stainless Steel, Smooth White and Smooth Black " Contoured Doors with Matching Commercial Handles " Hidden Hinges " Premium LED Interior Light ORGANIZATION " Extra Door Bins
  http://www.lg.com/us/products/documents/LFX28978_specsheet.pdf
 • ARCHOS : encore plus de vidéo et de musique sur ses baladeurs ...
  www.archos.com
  Information Presse Igny, le 22 avril 2008 ARCHOS : encore plus de vidéo et de musique sur ses baladeurs partout dans le monde ! ARCHOS, leader sur le marché des baladeurs multimédia, enrichit son offre de contenu et annonce la disponibilité de plus de 8 000 films ou documentaires ainsi que plus de 5 millions de titres musicaux, grâce à l'arrivée de nouveaux partenaires dans son Portail Média (ARCHOS Content Portal), tels que Paramount et NRJ. Le Portail Média d'ARCHOS : encore plus de partenaire
  http://www.archos.com/corporate/press/press_releases/PR_ARCHOS_Content_FR_20080422.pdf
 • SI955DO
  www.smeg.fr
  SI955DO newson SMEG ELITE Table de cuisson induction, 90 cm, bord droit, sérigraphies dorées EAN13: 8017709144746 5 foyers dont : Arrière gauche : 2400 W - booster 3100 W Ø 230 mm - mini 100 mm Avant gauche : 1800 W - booster 2200W Ø 160 mm - mini 100 mm Central Géant : 2800 W - booster 4600 W Ø 280 mm - mini 100 mm Arrière droit : 2400 W - booster 3100 W Ø 230 mm - mini 100 mm Avant droit : 1800 W - booster 2200W Ø 160 mm - mini 100 mm Commandes par touches capacitives Sérigraphies rouge brique
  http://www.smeg.fr/Catalogue/Product/Pdf/SI955DO.pdf
 • Download - Play Nintendo
  play.nintendo.com
  MARIO WORD HUNT Many bits and pieces make up the worlds of mario fun. Here are some of our favorites ! Can you ûnd all the words? E K G J Z L U I G I P G O L D Y K R P L
  http://play.nintendo.com/documents/78/Mario_Word_Hunt_kVfHTgP.pdf
 • CMSC45NE
  www.smeg.fr
  CMSC45NE SMEG ELITE Machine à café automatique, 60 cm, hauteur 45 cm, noir EAN13: 8017709126483 Manettes de commande rétro éclairées Afficheur LCD multilingue Fonction café : simple ou double Fonction vapeur: pour Cappuccino ou lait Fonction eau chaude : pour thé ou boissons chaudes Fonction rinçage Option café moulu Fonction veille, économie d'énergie Température du café réglable (3 niveaux) Programmation dureté de l'eau Moulin à café réglable Programmation quantité de grains de café par tasse
  http://www.smeg.fr/Catalogue/Product/Pdf/CMSC45NE_mini.pdf
 
  Accueil  -   Soumettre un fichier  -   La boutique  -   Infos légales  -   A propos de Documentation-pdf
Documentation PDF copyright @ BL-Dev 2018