Affichage du fichier PDF http://docs.whirlpool.eu/_doc/501960802150HU.pdf

Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF
Documentation PDF Moteur de recherche de manuels PDF - Documentation PDF  
Que recherchez-vous ?      Chercher

Használati útmutató


Extrait du fichier http://docs.whirlpool.eu/_doc/501960802150HU.pdf (au format texte) :
ELSP HASZNÁLAT

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
Egyes típusoknál hangjelzés figyelmeztet arra, hogy bekapcsolt a hQmérséklet riasztás: tartsa lenyomva
a hangjelzés elnémítása gombot. Ha van, akkor a szqrQ csomagolásán látható módon helyezze be az
antibakteriális szqrQt és a szagszqrQt.
Megjegyzés: Az üzembe helyezést követQen 4/5 órát kell várni, amíg kialakul a készülék normál töltetének
megfelelQ tárolási hQmérséklet.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS
TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a készüléket, amit egy ruhadarabbal, valamint
langyos víz és kifejezetten hqtQszekrények belsQ tisztításához ajánlott
semleges tisztítószerek oldatával végezzen. Soha ne használjon
dörzshatású tisztítószereket. A tartozékként kapott eszközzel rendszeresen
tisztítsa ki a hqtQtér hátlapján, a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található
leeresztQ nyílást, mert így biztosítható a leolvasztási víz folyamatos és
elQírásszerq távozása (lásd az ábrát).
MielQtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási mqveletbe fogna, húzza ki a
készülék villásdugóját a hálózati aljzatból, vagy kapcsolja le az áramot.

AZ IZZÓ VAGY LED CSERÉJE
(típustól függQen)

Az izzócsere elQtt mindig csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, és tartsa be a készülék
világítási rendszerével kapcsolatos utasításokat.
A cseréhez csak ugyanolyan típusú izzó használható, ami a mqszaki vevQszolgálatnál és a hivatalos
viszonteladóknál szerezhetQ be.
1. típusú világítás
1. Lazítsa meg a csavart, és vegye le a lámpaburát.
2. A készülék belsejében levQ izzó bajonettzáras, vagyis azt nem
csavarni, hanem kiemelni kell a nyíllal jelzett irányban húzva.
3. Az izzócserét követQen tegye vissza a lámpaburát, majd a
villásdugó ismételt bedugása elQtt várjon 5 percet.
2. típusú világítás
A levételhez csavarja az óramutató járásával ellentétesen az ábrán
látható módon. A készülék ismételt csatlakoztatása elQtt várjon 5
percet.
3. típusú világítás
A LED lámpák cseréje esetén forduljon a mqszaki
vevQszolgálathoz.
A hagyományos világításhoz képest a LED lámpák tovább
tartanak, javítják a belsQ megvilágítást, és óvják
a környezetet

94

2

1


  Fiche société Accčs au site  


Les fichiers PDF en rapport avec le site www.whirlpool.fr...

INHOUDSTAFEL
docs.whirlpool.eu
Inhoudstafel VEILIGHEID van de mixer/keukenrobot Belangrijke voorzorgen....................................................................................... 6 Elektrische vereisten........................................................................................... 7 Afgedankte elektrische apparatuur...................................................................... 7 Nederlands INSTRUCTIES VOOR DE mixer/keukenrobot ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN....................................
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2Fw10648168a_env03_nl_lores.pdf
Használati útmutató
docs.whirlpool.eu
ELSP HASZNÁLAT Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Egyes típusoknál hangjelzés figyelmeztet arra, hogy bekapcsolt a hQmérséklet riasztás: tartsa lenyomva a hangjelzés elnémítása gombot. Ha van, akkor a szqrQ csomagolásán látható módon helyezze be az antibakteriális szqrQt és a szagszqrQt. Megjegyzés: Az üzembe helyezést követQen 4/5 órát kell várni, amíg kialakul a készülék normál töltetének megfelelQ tárolási hQmérséklet. A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA Rends
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501960802150HU.pdf
Návod k použití a údržbe Návod na používanie a ... - Whirlpool
docs.whirlpool.eu
AKZM 654 Návod k pou~ití a údr~b Návod na pou~ívanie a údr~bu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare _i întrecinere DnLE}ITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY VA`E BEZPE NOST I BEZPE NOST DAL`ÍCH OSOB JE VELMI DnLE}ITÁ V tomto návodu a na samotném spotYebi i jsou dole~itá bezpe nostní upozornní, která si musíte pYe íst a dodr~ovat je. Toto je symbol nebezpe í týkající se bezpe nosti, který upozorHuje u~ivatele na mo~ná nebezpe í, je~ by mohla hrozit jim
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501931056825CZ.pdf
ISTRUZIONI PER L'USO
docs.whirlpool.eu
60202010I.fm Page 72 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM ISTRUZIONI PER L USO DESCRIZIONE DELL APPARECCHIO PRIMA DI USARE L APPARECCHIO CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO A BASSA TEMPERATURA COME SBRINARE E PULIRE IL FRIGORIFERO PULIZIA E MANUTENZIONE GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INSTALLAZIONE REVERSIBILITŔ PORTA 72 60202010I.fm Page 73 Wednesday, May 1
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501960202010I.pdf
CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES DANGER
docs.whirlpool.eu
FRANÇAISInstallationPage2Mode d emploi Page CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES VOTRE SECURITE ET CELLE DE VOTRE ENTOURAGE MERITENT TOUTE VOTRE ATTENTION Le présent manuel contient des messages de sécurité importants qui figurent également sur l appareil. Nous vous invitons ŕ les lire soigneusement et ŕ les respecter en toute circonstance. Ceci est un symbole d avertissement concernant la sécurité, il attire l attention des utilisateurs sur les dangers auxquels eux-męmes ou d autres personnes
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501930001344FR.pdf
F TABLEAU DES PROGRAMMES 5019 401 05557
docs.whirlpool.eu
40105557F.fm Page 1 Saturday, February 26, 2011 5:37 PM TABLEAU DES PROGRAMMES A. Voyant Porte ouverte C Ce lave-linge est équipé de systčmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple : D Charge max. Coton blanc Kookwas 95 °C Coton 40 - 60 °C Coton Couleurs Bonte was 40 - 60 °C Delicat 30 - 40 °C Quotidien 40 °C Quotidien Gemengde was Express 30 °C Express/Expres Laine Froid - 40 °C Laine/ Wol Froid/Koud - 40 °C Lavage
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501940105557F.pdf
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
docs.whirlpool.eu
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATOR TYPU MULTI SPLIT ZAWIERAJCY GAZ R410a ZALECENIA DOT. EKSPLOATACJI SPECYFIKACJE I DANE TECHNICZNE INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KORZYSTANIE Z PILOTA CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PROBLEMY/ROZWIZANIA ZALECENIA DOT. INSTALACJI WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZECSTWA MONTA{U ELEKTRYCZNEGO MONTA{OWE RYSUNKI WYMIAROWE MONTA{ JEDNOSTKI WEWNTRZNEJ KONTROLE I PRÓBA PO ZAKOCCZENIU MONTA{U Dzikujemy za zakupienie klimatyzatora firmy Whirlpool. Aby zapewni optymaln p
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501932602019PL.pdf
Tabla de Programas
docs.whirlpool.eu
FUNCIONAMIENTO DE LA SECADORA Se incluye información adicional (resolución de problemas y servicio de asistencia) en los apartados de las instrucciones de uso. Clasifique las prendas según los símbolos de las etiquetas. No apta para secadora Apta para secadora a temperatura baja Apta para secadora Preparación de la ropa Carga de la secadora Selección del programa Selección de opciones (si están disponibles) Puesta en marcha de la secadora Clasificar por: Grosor del material: siempre que haya más
http%3A%2F%2Fdocs.whirlpool.eu%2F_doc%2F501930701585ES.pdf

les produits Whirlpool dans la boutique

  PROMO

WHIRLPOOL JT 479 IX-Four micro ondes grill combiné inox-33 L-1000 W-Grill 1200 W-Air pulsée 1500 W

Whirlpool

WHIRLPOOL JT 479 IX-Four micro ondes grill combiné inox-33 L-1000 W-Grill 1200 W-Air pulsée 1500 W

379.99 €  383.05 €


 

  PROMO

PACK lavage WHIRLPOOL AW?41048 - Lave-linge frontal - 10 kg - 1400 tours / min - A+++ - Moteur induction + ARIEL PODS LESSIVE

Whirlpool

PACK lavage WHIRLPOOL AW?41048 - Lave-linge frontal - 10 kg - 1400 tours / min - A+++ - Moteur induction + ARIEL PODS LESSIVE

400.99 €  712.30 €


 

  PROMO

PACK LAVAGE WHIRLPOOL AWE7650 - Lave linge top - 5,5 kg - 1100 trs / min - A+ / ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3

Whirlpool

PACK LAVAGE WHIRLPOOL AWE7650 - Lave linge top - 5,5 kg - 1100 trs / min - A+ / ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3

250.99 €  462.30 €


 

  PROMO

PACK LAVAGE WHIRLPOOL AWE 6560- Lave linge top - 6kg - 1000 trs / min - A+ / ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3 en 1 r

Whirlpool

PACK LAVAGE WHIRLPOOL AWE 6560- Lave linge top - 6kg - 1000 trs / min - A+ / ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3 en 1 r

249.99 €  442.30 €


 

  PROMO

PACK LAVAGE WHIRLPOOL AWE6215 - Lave linge - 6 Kg - 1200 T/min - A++ / ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3 en 1 regular

Whirlpool

PACK LAVAGE WHIRLPOOL AWE6215 - Lave linge - 6 Kg - 1200 T/min - A++ / ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3 en 1 regular

300.99 €  492.30 €


 

  PROMO

PACK Cuisson WHIRLPOOL AKZM6690IXL-Four électrique-Chaleur pulsée-73 L-Pyrolyse + AMW 761 IXL-MO combiné encastrable-31 Litres

Whirlpool

PACK Cuisson WHIRLPOOL AKZM6690IXL-Four électrique-Chaleur pulsée-73 L-Pyrolyse + AMW 761 IXL-MO combiné encastrable-31 Litres

949.99 €  0.00 €


 

  PROMO

Pack Cuisson WHIRLPOOL : Four Catalyse 73L + Table de cuisson Gaz

Whirlpool

Pack Cuisson WHIRLPOOL : Four Catalyse 73L + Table de cuisson Gaz

451.99 €  0.00 €


 

  PROMO

Pack cuisson Whirlpool ACM860BF-Table de cuisson induction-3 zones-7000 W-L58 x P51 cm + ART&CUISINE Set 5 pičces tous feux

Whirlpool

Pack cuisson Whirlpool ACM860BF-Table de cuisson induction-3 zones-7000 W-L58 x P51 cm + ART&CUISINE Set 5 pičces tous feux

300.99 €  0.00 €


 

  PROMO

PACK cuisson WHIRLPOOL AKZM740IX-Four électrique encastrable-Chaleur pulsée-73L-+ ACM860BF-Table de cuisson induction-3 zones-7000 W

Whirlpool

PACK cuisson WHIRLPOOL AKZM740IX-Four électrique encastrable-Chaleur pulsée-73L-+ ACM860BF-Table de cuisson induction-3 zones-7000 W

599.99 €  0.00 €


 

  PROMO

PACK Cuisson WHIRLPOOL AKZM740IX four 73 L + ACM860BF-Table de cuisson induction 3 zones + AMW703IX Micro-ondes encastrable 31L

Whirlpool

PACK Cuisson WHIRLPOOL AKZM740IX four 73 L + ACM860BF-Table de cuisson induction 3 zones + AMW703IX Micro-ondes encastrable 31L

949.99 €  0.00 €


 

  PROMO

PACK lavage Whirlpool AWO-C9123-1S - Lave-linge 8kg A+++ 6čme Sens + ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3 en 1 regular

Whirlpool

PACK lavage Whirlpool AWO-C9123-1S - Lave-linge 8kg A+++ 6čme Sens + ARIEL PODS LESSIVE 81623086 - Boite de 28 pods 3 en 1 regular

369.99 €  0.00 €


 

  PROMO

PACK WHIRLPOOL FWL71452WFR - Lave linge frontal - 7 kg - 1400 tours / min - A++ - Blanc - FreshCare+ + ARIEL PODS LESSIVE OFFERT

Whirlpool

PACK WHIRLPOOL FWL71452WFR - Lave linge frontal - 7 kg - 1400 tours / min - A++ - Blanc - FreshCare+ + ARIEL PODS LESSIVE OFFERT

289.00 €  463.16 €


 


Les fichiers PDF ŕ découvrir...

 • SyncMaster LD220Z
  www.samsung.com
  SyncMaster LD220Z Ecran Tactile (Multi-touch) " Dalle a-si TFT/TN " Luminosité : 250 cd/m˛ " Résolution (format 16:9) : 1920 x 1080 " Enceintes 2 x 3 W " Temps de réponse : 5 ms (G to G) " Entrées VGA, HDMI, Hub USB Toutes caractéristiques sont sujettes ŕ modification sans avis préalable SyncMaster LD220Z Caractéristiques LD220Z Points Forts Dalle Diagonale Type Pitch Nbre de couleurs affichées Luminosité Contraste Static Contraste Dynamique Angle de vision (H / V) Temps de réponse Revętement E
  http://www.samsung.com/fr/pdf/20100804221615.SM_LD220Z.pdf
 • Fiche produit Sony : 95/1234863390095.pdf
  www.sony.fr
  ; ( > #? 8 6$ 7 $ ˇ . ˇ , ˇ ! " / #$ $ & ( % '$ ') " ! 0 2 / 3 , * + , - / ˇ 0 , 3 , & 45 / 6$ 7 $ 8 ˇ ˇ , 2 ; ' $ */ $ < : + , + , . , 8 = .9 , 0 0 0 6$ % & $ + . * $ & % ') * ( , ' ' + !# "! ( $ ( !# "! ( - / . 0 ( 1 5 4 * 23 4 + , ( / ! # 23 "! 4 : + (+ + ! #$ "! 5 !# "! + $ ( (+ + , / 1 $ $% & $ 1 ' . 5 ( 67 78 :
  http://www.sony.fr/res/attachment/file/95/1234863390095.pdf
 • Über Kyocera
  www.kyocera.fr
  Communiqué de presse www.kyocerasolar.eu 215 watts et un rendement de 14,4% pour le nouveau module solaire haute performance de la série KD Kyoto / Neuss, le 11 mars 2010 ­ Le groupe technologique japonais Kyocera, l'un des leaders de la fabrication de systčmes photovoltaďques, annonce le lancement du KD215GH-2PU, un nouveau module solaire de sa série KD qui a connu un grand succčs. Doté d'une puissance nominale élevée et d'un boîtier de raccordement optimisé, il offre une résistance extręme aux
  http://www.kyocera.fr/poolcontent/fr/fr/solar_electric_systems/news/2010/215_watts_et_un_rendement.-cps-57539-files-56805-File.cpsdownload.tmp/kyocera_solar_kd215gh_2pu_fre.pdf
 • Fiche produit Sony : 25/1237478587125.pdf
  www.sony.fr
  Pręt Ŕ VIVrE lEs sEnsatIons 3D CHEZ VoUs ? 300 (1) Du 1er Juin au 3 Aoűt 2010 e remboursés pour l'achat d'un lecteur ou d'un Home Cinéma Blu-ray 3D et d'un TV BRAVIA 3D Achat d'un lecteur ou d'un Home Cinéma Blu-ray 3D : BDV-F500 ou BDV-F700 ou BDP-S570 ou BDP-S470 et d'un TV BRAVIA 3D : KDL-40HX800 ou KDL-46HX800 ou KDL-46HX900 ou KDL-52HX900 ou KDL-60LX900. (1) Un monde créé par Sony OFFRE SONY/TV 3D - 300 REmbOuRSéS Modalités de l'offre Pour l'achat d'un lecteur ou d'un Home Cinéma Blu-ray 3
  http://www.sony.fr/res/attachment/file/25/1237478587125.pdf
 • An interview with the ConferenceCam: View our ... - Logitech
  www.logitech.com
  INTERVIEW WITH THE LOGITECH CONFERENCECAM Video conferencing for small groups has arrived. Today, companies are eager to leverage the benefits of video conferencing. And globalization is prompting them to move from single large teams to smaller widely dispersed teams. But a gap exists for those who want an affordable small group solution. Until now. The first-ever ConferenceCam speaks out. Q: How did you get your start? A: I looked around and saw my opportunity. Big room systems are booked fo
  http://www.logitech.com/assets/43295/conferencecam-brochure.ENG.pdf
 • Fours ŕ air pulsé Electrolux
  tools.professional.electrolux.com
  Fours ŕ air pulsé Electrolux 4 niveaux au pas de 60 mm Four ŕ air pulsé électrique ŕ 4 grilles de 422x370 mm, idéal pour toutes les cuissons traditionnelles au four : cuisson de viandes, pâtisseries, pizzas, poissons, légumes mais aussi pour griller, gratiner et régénérer les aliments réfrigérés ou surgelés. Ce four, qui allie expérience et innovation pour une cuisine nouvelle dans ses prestations, est excellent dans sa qualité et économique dans sa gestion. Il est idéal lŕ oů les dimensions doi
  http://tools.professional.electrolux.com/Mirror/Doc/MAD/ELECTROLUX/French/EAA005.pdf
 • pdf (2.76 MB) - Onkyo
  www.fr.onkyo.com
  2012 NEW PRODUCT RELEASE LS3100 Systčme d enceintes 2.1 canaux NOIR BLANC Confort et élégance dans un package d une qualité sonore irréprochable Si l espace et le budget sont des facteurs importants lors du choix d un home cinéma (aprčs la qualité sonore, cela va de soi !), ce package 2.1 canaux de Onkyo mérite toute votre attention. C en est fini du son étriqué avec la technologie de traitement SRS qui vous immerge dans un champ sonore 3D en utilisant seulement deux enceintes : parfait pou
  http://www.fr.onkyo.com/downloads/2/3/4/0/6/ONKYO_LS3100_datasheet_FR.pdf
 • F84810WH LAVE-LINGE FRONT
  www.lg.com
  FICHE LAVE-LINGE FRONT 8 KG F84810WH MOTEUR Moteur Entraînement Contrôle Fuzzy Logic Induction DIRECT DRIVE OUI 1400 (0/400/800/1000/1400) PROVISOIRE PERFORMANCES Essorage Variable Capacité de lavage Volume tambour Thermostat Réglable Temps de lavage (40°C Coton) Niveau sonore lavage dB (PWL) Niveau sonore essorage dB (PWL) Indice de consommation d'energie Indice d'efficacité de lavage Indice d'efficacité d'essorage Trs/mn Kg Litres °C mn dB(A) dB(A) 8 59 95/ 60/ 40/ 30/ Froid 95 54 69 A+++ A A
  http://www.lg.com/fr/electromenager/images/LG-F84810WH.pdf
 
  Accueil  -   Soumettre un fichier  -   La boutique  -   Infos légales  -   A propos de Documentation-pdf
Documentation PDF copyright @ BL-Dev 2018