?????. ??? MacBook Air, ?? ?? ??? ... - Support

Extrait du fichier (au format texte) :

Í•ÕXÕi²È²ä. ²ùÂà¬ü MacBook Air,
ȹРºKÉÄ Ïd¾DÇX ÐÄÀÝ.

MacBook AirÇX À¬Æ©ÇD ÖXÆÕi²È²ä.
www.apple.com/kr/macbookair

Thunderbolt
¬àÁ I/O

°´Ç¥ FaceTime
ÎtºT·|
Í\Âà iPad, iPhone,
iPod touch ¶²”
MacÅÐ ÖTÀÁ ÈÖT¹|
¬x  Ljµ²È²ä.

¬àÁ1²¥ Ç¥¾D
¼ µÂ¤Õ ¸Çt¹|
Åð¬°Õi²È²ä.
³ÄÆÀ¹Ð Á

Les promotionsXserve - Support - Apple
Xserve - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
øÿ Xserve (Early 2008) Front Bezel Brackets Replacement Instructions Follow the instructions in this document carefully. Failure to follow these instructions could damage your equipment and void its warranty. Online instructions are available at http://www.apple.com/support/diy/. Working Safely Inside the Xserve Always touch the Xserve enclosure to discharge static electricity before you touch any components inside the Xserve. To avoid generating static electricity, do not walk around the room

13-inch MacBook Pro User Guide - Apple
13-inch MacBook Pro User Guide - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Félicitations. Vous et votre MacBook Pro êtes faits l un pour l autre. Bienvenue sur votre MacBook Pro. www.apple.com/fr/macbookpro E/S haut débit Thunderbolt Connectez des appareils et écrans hautes performances. Caméra FaceTime HD intégrée Passez des appels vidéos vers les derniers iPad, iPhone, iPod touch ou Mac. Centre d aide thunderbolt Centre d aide facetime MacBook Pro Cliquer n importe où Pincer pour zoomer Faire pivoter des images Trackpad Multi-Touch Utilisez ces geste

Español - Support - Apple
Español - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Pila l Españo AppleCare Instrucciones para la sustitución Sigue atentamente las instrucciones de este documento, de lo contrario podrías dañar tu equipo e invalidar la garantía. Nota: Encontrarás instrucciones en línea en http://www.apple.com/support/doityourself/. Aviso : A lo largo de este proceso, mantén las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Aviso : El interior del ordenador presenta bordes afilados. Actúa con precaución cuando lleves a cabo este procedimiento. Herra

Guía de inicio rápido - Support - Apple
Guía de inicio rápido - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Bienvenido al iPhone. Conozca un poco más su nuevo dispositivo. Para comenzar, encienda el iPhone manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el iPhone. Nociones básicas sobre los botones Para apagar o reiniciar el iPhone, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, arrastre el regulador para confirmar. Para apagar la pantalla pero seguir

Xserve G5 Using Xserve Remote Diagnostics - Support
Xserve G5 Using Xserve Remote Diagnostics - Support
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
LL1608.book Page 1 Tuesday, February 17, 2004 11:44 AM Xserve G5 Using Xserve Remote Diagnostics Includes instructions for using the remote diagnostics tool LL1608.book Page 2 Tuesday, February 17, 2004 11:44 AM 2 Using Xserve Remote Diagnostics Software You can use the Xserve Remote Diagnostics tool to test your server s hardware. The Xserve G5 system s diagnostic tool, Xserve Remote Diagnostics, performs several tests of the server hardware and creates a test report. You use a remote admin

Introducción a iWork '08 - Support - Apple
Introducción a iWork '08 - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Introducción K Apple Inc. © 2007 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Según las leyes de propiedad intelectual, este manual no puede copiarse, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Apple. El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE UU y en otros países. El uso del logotipo de Apple, producido mediante el teclado (Opción + Mayúsculas + K) para propósitos comerciales y sin el previo consentimiento por escrito de Apple, puede con

Soporte para superficies de control de Logic ... - Support
Soporte para superficies de control de Logic ... - Support
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Logic Express 8 Soporte para superficies de control øÿ Apple Inc. © 2007 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Bajo las leyes de copyright, este manual no puede copiarse, en su totalidad o en parte, sin el consentimiento por escrito de Apple. Los derechos del usuario en relación con el software están delimitados por el presente contrato de licencia de software. El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. El uso del logot

MacBook Pro - Support - Apple
MacBook Pro - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Félicitations, vous et votre MacBook Pro êtes faits l un pour l autre. Caméra iSight intégrée Réalisez des vidéoconférences avec 3 amis au maximum partout dans le monde et en temps réel. www.apple.com/fr/macbookpro Aide Mac isight Finder Parcourez le contenu de votre ordinateur l aide de Cover Flow. www.apple.com/fr/macosx Aide Mac finder Time Machine Sauvegardez automatiquement vos fichiers sur un disque dur externe. www.apple.com/fr/macosx Aide Mac time machine iMovie Rassemble

d2 Network 2 - LaCie
d2 Network 2 - LaCie
23/05/2017 - www.lacie.com
d2 Network 2 DESIGN BY NEIL POULTON UP TO 68 MB/s SPEED* Serveur de stockage professionnel Active Directory Heat Sink Cooling Gigabit Ethernet | USB 2.0 Stockage et mise en réseau Solution de stockage réseau essentielle Le modèle LaCie d2 Network 2 offre une solution centralisée, professionnelle et fiable pour le stockage, le partage et la sauvegarde instantanés depuis un PC ou un Mac® de votre réseau, mais surtout, il est entièrement compatible avec les systèmes d exploitation W

Windows®. La vie sans limites. Samsung recommande Windows 7.
Windows®. La vie sans limites. Samsung recommande Windows 7.
13/02/2012 - www.samsung.com
Windows®. La vie sans limites. Samsung recommande Windows 7. R620 E7P-740 Part Number : NP-R620-JS04FR Code EAN : 880 8993 656 684 Système d'exploitation Windows® 7 Édition Familiale Premium Authentique Processeur Technologie Processeur Fréquence Chipset FSB Mémoire cache L2 Ecran Taille et type Résolution standard Contrôleur graphique Processeur graphique Mémoire vidéo é i idé Résolution externe et fréquence maximale Mémoire vive Installée Maximale Technologie Emplacement(s) Dis

TARIF EPSON FRANCE
TARIF EPSON FRANCE
07/06/2016 - www.epson.fr
Avril 2016 TARIF EPSON FRANCE IMPRIMANTES JET D ENCRE 2 Imprimantes et multifonctions Jet d Encre Professionnel couleur : WorkForce Pro Grand Public Photographie EcoTank Imprimantes et multifonctions laser monochrome Imprimantes et multifonctions laser couleur 10 12 14 15 17 ÉTIQUETEUSES 39 SCANNERS Feuille feuille professionnel À plat professionnel Grand Public 25 27 29 PROJECTEURS Home cinéma Installation Multifonction Mobile Courte focale Ultracourte focale Ultra mob

Owner's Guide
Owner's Guide
16/02/2012 - www.logitech.com
Logitech ® Owner s Guide 2 Logitech® Transporter!" Owner s Guide Table of Contents About Transporter ............................................................................................. 2 Special Features...................................................................................................... 19 Before You Begin .................................................................................................... 3 Alarm Clock ............................................

Rad uredaja
Rad uredaja
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Rad ureaja Dodatne informacije (uklju ujui rjeaavanje problema i servis) mo~ete pronai u odgovarajuim dijelovima Uputa za uporabu. Sortirajte rublje prema oznakama za odr~avanje Nemojte suaiti u suailici rublja Prikladno za suaenje u suailici - na niskim temperaturama Prikladno za suaenje u suailici Sortirajte rublje prema: Debljini materijala: kada imate viae rublja nego ato stane u suailicu, odvojite rublje prema te~ini (npr. suaite ru nike odvojeno od tankog donjeg rub

?????????? ?? ????????
?????????? ?? ????????
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31954801BG.fm Page 52 Tuesday, March 15, 2005 11:41 AM ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÇÀ ÓÏÎÒÐÅÁÀ ÏÐÅÄÈ ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅ ÍÀ ÑÒÚÊËÎÊÅÐÀÌÈ×ÍÀÒÀ ÏËÎ×À ÈÍÑÒÀËÈÐÀÍÅ ÑÂÚÐÇÂÀÍÅ ÊÚÌ ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀÒÀ ÌÐÅÆÀ ÑÚÂÅÒÈ ÇÀ ÈÊÎÍÎÌÈß ÍÀ ÅÍÅÐÃÈß ÎÏÀÇÂÀÍÅ ÍÀ ÎÊÎËÍÀÒÀ ÑÐÅÄÀ ÏÐÅÄÏÀÇÍÈ ÌÅÐÊÈ È ÎÁÙÈ ÏÐÅÏÎÐÚÊÈ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ ÍÀ ÏËÎ×ÀÒÀ ÃÐÈÆÈ È