FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:

Extrait du fichier (au format texte) :

FONTOS BIZTONSÁGI ELPÍRÁSOK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS.
A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.
Ez a biztonságra vonatkozó figyelmeztetQ szimbólum hívja fel az üzemeltetQ és mások figyelmét a lehetséges kockázatokra.
Minden biztonsági üzenet elQtt ott áll a figyelmeztetQ szimbólum és az alábbi szöveg:

VESZÉLY:

olyan veszélyhelyzetre utal, amely - bekövetkezés esetén - súlyos sérüléseket eredményez.

FIGYELEM:

olyan veszélyhelyzetre utal, amely - bekövetkezés esetén - súlyos sérüléseket eredményezhet.

Minden biztonsági üzenet meghatározza az adott veszélyt/figyelmeztetést és jelzi, hogy miként kerülhetQ el a készülék helytelen használata miatt sérülések, anyagi károk és áramütések kockázata. Az alábbi utasításokat szigorúan be kell tartani:
" A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell elvégeznie, betartva a gyártó elQírásait és a mindenkor hatályos helyi biztonsági normákat. A használati útmutatóban kifejezetten kért eseteket leszámítva tilos a készülék alkatrészeinek házilagos javítása vagy cseréje.
" MielQtt bármilyen szerelési mqveletre sor kerülne, a készüléket le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
" KötelezQ a készülék földelése. (A II. osztályba tartozó készülékeknél nem lehetséges).
" A hálózati zsinór legyen elég hosszú ahhoz, hogy a készüléket csatlakoztatni lehessen a konnektorhoz.
" Tilos a hálózati csatlakozót a hálózati zsinór megrántásával kihúzni a konnektorból.
" Az üzembe helyezés megtörténte után a felhasználó ne férhessen többé hozzá az elektromos alkatrészekhez.
" Tilos a készüléket nedves testrésszel megérinteni vagy mezítláb használni.
" A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelQ vagy szellemi képességgel rendelkezQ, megfelelQ tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek (gyerekeket is beleértve), hacsak a biztonságukért felelQs személy nem tanítja meg Qket a készülék használatára.
" Az útmutatóban kifejezetten javasolt eseteket leszámítva tilos a készülék alkatrészeinek házilagos javítása vagy cseréje. Az összes egyéb karbantartási mqveletet szakembernek kell elvégeznie.
" Falfúrás esetén ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek az elektromos csatlakozások és/vagy csQvezetékek.
" A szellQzQcsatornákat mindig a szabadba kell kivezetni.
" A gyártó semmilyen felelQsséget nem vállal a nem rendeltetésszerq használattal vagy a kezelQszervek hibás beállításával kapcsolatban.
" A rendszeres karbantartás és tisztítás garantálja a készülék jó mqködését és kiváló teljesítményét. A zsírosodás elkerülése érdekében rendszeresen távolítsa el a szennyezQdés-lerakódásokat a piszkos felületekrQl. Rendszeresen tisztítsa meg vagy cserélje ki a szqrQket.
" Ne készítsen flambírozott ételt a készülék alatt. A nyílt láng használata tüzet okozhat.
" Az elszívott levegQt külön kell kivezetni, vagyis tilos azt a gáz- vagy egyéb tüzelésq készülékek füstjeinek elvezetésére szolgáló csQbe bevezetni. A levegQ elvezetésére vonatkozó minden országos elQírást be kell tartani a CEI EN 60335-2-31 szabvány 7.12.1 pontjának megfelelQen.
" Ha a készüléket gázzal vagy más tüzelQanyaggal mqködQ egyéb berendezéssel együtt használja, a környezeti negatív nyomás nem haladhatja meg a 4Pa (4x 10-5 bar) értéket. Ennek érdekében gondoskodjon arról, hogy a helyiség szellQzése megfelelQ legyen.
" Sütéskor soha ne hagyja az edényt felügyelet nélkül, mivel a sütQolaj begyulladhat.
" MielQtt a lámpákhoz érne, gyQzQdjön meg arról, hogy kihqltek-e már.
" Ne használja vagy hagyja magára a készüléket helyesen beszerelt lámpák nélkül, mert ez áramütés veszélyével jár.
" A készülék nem rakodófelület, így azt nem szabad sem tárgyak tárolására használni, sem túlterhelni.
" Valamennyi üzembe helyezési és karbantartási mqvelethez használjon védQkesztyqt.
" A termék nem alkalmas kültéri használatra.
Háztartási gépek kiselejtezése
" A készülék újrahasznosítható vagy újra felhasználható anyagok felhasználásával készült. Megsemmisítését a hulladék-elhelyezésre vonatkozó helyi elQírásokkal összhangban kell végezni. Kiselejtezése elQtt a készüléket a hálózati zsinór elvágásával kell használhatatlanná
tenni.

Les promotionsPL AKT 781 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
PL AKT 781 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PL AKT 781 PAYTA GAZOWA DO ZABUDOWY PL - WA{NE INSTRUKCJE BEZPIECZECSTWA BEZPIECZECSTWO TWOJE ORAZ INNYCH JEST BARDZO WA{NE - Niniejsza instrukcja zawiera wa|ne informacje dotyczce bezpieczeDstwa, z którymi nale|y si zapozna i których nale|y [ci[le przestrzega. Przy dBugotrwaBej pracy konieczna mo|e by dodatkowa wentylacja (otwarcie okna lub zwikszenie mocy wycigu w okapie). Po u|yciu sprawdzi, czy pokrtBa s w pozycji wyBczonej oraz zamkn gBówny zaw

SCHEDA PRODOTTO LAVATRICI
SCHEDA PRODOTTO LAVATRICI
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SCHEDA PRODOTTO LAVATRICI MARCHIO Whirlpool CODICE COMMERCIALE AWSE7400 CAPACITÀ IN KG. DI COTONE 7 CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+++ Consumo energetico 174 kWh annui, basato su 220 cicli di lavaggi standard con programma Cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e parziale e il consumo in modalit di massima efficienza. Il consumo energetico effettivo dipende dall'utilizzo dell'elettrodomestico. CONSUMO ENERGETICO DEL PROGRAMMA COTONE 60° STANDARD A PIENO CARICO 0.90 kWh CONSUMO ENERGETICO DEL

MANUAL DE UTILIZAÇÃO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
MANUAL DE UTILIZAÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO Página 41 CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE 41 PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS 42 CONHEÇA O SEU APARELHO 43 MANUTENÇÃO E LIMPEZA 46 SERVICE 46 40 ANTES DE USAR O PRODUTO " O aparelho que adquiriu destina-se apenas a um uso doméstico Para obter melhores resultados do seu aparelho, aconselhamos que leia atentamente as instruções de utilização onde poderá encontrar a descrição do seu aparelho e conselhos úteis para a conservação

E TABLA DE PROGRAMAS 5019 301 01325
E TABLA DE PROGRAMAS 5019 301 01325
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
E TABLA DE PROGRAMAS A. Indicador de Puerta abierta  L La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej: O C D A B M B. Indicador de Servicio  H C. Indicador de Grifo cerrado  E D. Indicador de Limpiar bomba  Etiquetas Carga Tipo de lavado/Notas Tempede máxiratura manteni- ma - Respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta sobre el cuidado

5019 512 10006 AWV 430/2 / AWV 510/2 H
5019 512 10006 AWV 430/2 / AWV 510/2 H
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
H AWV 430/2 / AWV 510/2 A program idQtartamának adatai (irányértékek) maximális hQmérséklet melletti, speciális funkciók nélküli mosásra érvényesek. Be/Ki  'I: funkció / Igen: adagolás szükséges 1) Ne használjon folyékony mosószereket. 2) Max. 400 ford/perc - AWV 430/2 Max. 500 ford/perc - AWV 510/2 Max.töltet Program Mosószer és adalékok FQmosás ÖblítQszer kg Maximális centrifugálási sebesség ford/perc A program idQtartama kb. °C ElQmosás Mosás típusa

Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Istruzioni per l uso Installazione 4 Istruzioni di sicurezza importanti 5 Precauzioni 6 Accessori 7 Salvaguardia dell'ambiente 8 Protezione anti-avvio 8 Grado di cottura (solo funzioni automatiche) 9 Mescolare o girare l'alimento (solo funzioni automatiche) 9 Categorie di alimenti (solo funzioni automatiche) 10 Raffreddamento 10 Modifica delle impostazioni 11 Timer 12

WA PLUS 844 A+++
WA PLUS 844 A+++
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WA PLUS 844 A+++ Waschmaschine (8 kg) 8 TOP 4 " Bis zu 8 kg Fassungsvermögen " Energieeffizienzklasse A+++ Komfort " Die Schontrommel sorgt mit 1.500 Mikro-Wasserkissen für extra sanfte Pflege " Automatischer Schutz vor Wasserschäden  Mehrfachwasserschutz + " Kindersicherung  weniger Sorgen, weniger Stress " Leise durch zusätzliche Geräuschdämmung " Wolleschaukel Anschluss und Maße " 10 Ampere " Unterbaufähig (Sonderzubehör erforderlich) " Maße (HxBxT): 85x59,5x56,5 cm Ve

aks 236 scheda prodotto
aks 236 scheda prodotto
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SCHEDA PRODOTTO AKS 236 IT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ultimo ripiano Pannello comandi Ventola di raffreddamento (non visibile) Resistenza superiore Resistenza grill Lampada posteriore Ventola Resistenza inferiore (non visibile) Porta del forno Primo ripiano Tabella Funzioni Forno Funzione - Forno spento LAMPADA FORNO STATICO VENTILATO GRILL TURBOGRILL (GRILL + VENTOLA) ACCESSORI Griglia: SCONGELAMENTO Leccarda:

page 1
page 1
11/03/2012 - www.sharp.fr
D O S S I E R D E P R E S S E NOVEMBRE 2009 Avec sa nouvelle gamme de purificateurs, Sharp donne un air pur tous les espaces de vie Aujourd'hui, les Français se soucient de leur santé et de celle de leurs proches. Ils sont de plus en plus attentifs leur alimentation, leur mode de déplacement, leur hygiène de vie ou bien la quantité d'eau consommée... Mais peu encore se préoccupent de l'air qu'ils respirent. A tort, surtout quand on sait que l'on respire 22 000 fois par jour... A l'

MacBook 13" Guide de l'utilisateur
MacBook 13" Guide de l'utilisateur
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
F3626M42.book Page 1 Wednesday, April 5, 2006 2:17 PM MacBook Guide de l utilisateur Contient des informations sur la configuration, l extension et le dépannage de votre MacBook F3626M42.book Page 2 Wednesday, April 5, 2006 2:17 PM K Apple Computer, Inc .Mac est une marque de service d Apple Computer, Inc. © 2006 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés. En application des lois et conventions en vigueur, aucune reproduction totale ni partielle du manuel n est autorisée, sauf consentem

TG-320 - OLYMPUS LEARN CENTER
TG-320 - OLYMPUS LEARN CENTER
07/09/2018 - www.olympus.fr
APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE TG-320 Manuel d instructions %Ï Nous vous remercions d avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. %Ï Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer votre appareil avant de commencer prend

LC-32LE430E-Téléviseur LCD 26 -32 pouces - Sharp Electronics
LC-32LE430E-Téléviseur LCD 26 -32 pouces - Sharp Electronics
11/03/2012 - www.sharp.fr
LC-32LE430E TAILLE D'ÉCRAN 80 CM (32") DALLE HD READY (1366 X 768) TUNER TNT HD, MPEG2 / MPEG4 H.264 TV LCD DESIGN ET FIN À RÉTROÉCLAIRAGE LED EDGE LECTEUR MULTIMÉDIA VIA USB (MUSIQUE, PHOTO ET VIDÉO), CERTIFIÉ DIVX+ HD Conçue partir de la technologie LED Sharp, la série AQUOS LE430 s'intègre tout type d'intérieur grâce son design fin et élégant. Son lecteur multimédia intégré vous permet de connecter une clé USB ou un disque dur et de lire vos photos, votre musique et m

Carnet de recettes - Kyocera
Carnet de recettes - Kyocera
30/05/2018 - www.kyocera.fr
Carnet de recettes Tarte au Potimarron LES INGRÉDIENTS " " " " " " " " " " 150 gr de farine 70 gr de beurre 1 cc de sel rose de l Himalaya 1cc de poivre noir 2 cc de sucre 50 60 ml d eau 500 gr de potimarron 1 piment rouge 2 cs d huile d olive 1 cs de persil haché LA RECETTE ðØ ðØ ðØ ðØ ðØ ðØ ðØ Préparer la pâte en pétrissant la farine, le sel, l eau et le beurre, l étaler finement sur votre plan de travail fariné et l abaisser dans un moule. Épépiner le potimarro

HT-SL70/SL75 Operation-Manual Quick-Start-Guide FR
HT-SL70/SL75 Operation-Manual Quick-Start-Guide FR
11/03/2012 - www.sharp.fr
FRANÇAIS Imprimé en Malaisie 11K R MW 1 Guide de Démarrage Rapide HT-SL70 / HT-SL75 SYSTÈM BARRE DE SON HOME CINÉMA Accessoires Ce produit dispose de la fonction HDMI CEC (Consumer Electronics Control) qui vous permettra d'utiliser la télécommande de votre téléviseur pour allumer / éteindre et régler le volume de ce produit. Connexion recommandée : Votre type de téléviseur HDMI (avec Voie de Retour Audio) avec HDMI Téléviseur HDMI sans CEC & ARC ou téléviseur sans HDMI Fonction