FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:

Extrait du fichier (au format texte) :

FONTOS BIZTONSÁGI ELPÍRÁSOK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS.
A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.
Ez a biztonságra vonatkozó figyelmeztetQ szimbólum hívja fel az üzemeltetQ és mások figyelmét a lehetséges kockázatokra.
Minden biztonsági üzenet elQtt ott áll a figyelmeztetQ szimbólum és az alábbi szöveg:

VESZÉLY:

olyan veszélyhelyzetre utal, amely - bekövetkezés esetén - súlyos sérüléseket eredményez.

FIGYELEM:

olyan veszélyhelyzetre utal, amely - bekövetkezés esetén - súlyos sérüléseket eredményezhet.

Minden biztonsági üzenet meghatározza az adott veszélyt/figyelmeztetést és jelzi, hogy miként kerülhetQ el a készülék helytelen használata miatt sérülések, anyagi károk és áramütések kockázata. Az alábbi utasításokat szigorúan be kell tartani:
" A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell elvégeznie, betartva a gyártó elQírásait és a mindenkor hatályos helyi biztonsági normákat. A használati útmutatóban kifejezetten kért eseteket leszámítva tilos a készülék alkatrészeinek házilagos javítása vagy cseréje.
" MielQtt bármilyen szerelési mqveletre sor kerülne, a készüléket le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
" KötelezQ a készülék földelése. (A II. osztályba tartozó készülékeknél nem lehetséges).
" A hálózati zsinór legyen elég hosszú ahhoz, hogy a készüléket csatlakoztatni lehessen a konnektorhoz.
" Tilos a hálózati csatlakozót a hálózati zsinór megrántásával kihúzni a konnektorból.
" Az üzembe helyezés megtörténte után a felhasználó ne férhessen többé hozzá az elektromos alkatrészekhez.
" Tilos a készüléket nedves testrésszel megérinteni vagy mezítláb használni.
" A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelQ vagy szellemi képességgel rendelkezQ, megfelelQ tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek (gyerekeket is beleértve), hacsak a biztonságukért felelQs személy nem tanítja meg Qket a készülék használatára.
" Az útmutatóban kifejezetten javasolt eseteket leszámítva tilos a készülék alkatrészeinek házilagos javítása vagy cseréje. Az összes egyéb karbantartási mqveletet szakembernek kell elvégeznie.
" Falfúrás esetén ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek az elektromos csatlakozások és/vagy csQvezetékek.
" A szellQzQcsatornákat mindig a szabadba kell kivezetni.
" A gyártó semmilyen felelQsséget nem vállal a nem rendeltetésszerq használattal vagy a kezelQszervek hibás beállításával kapcsolatban.
" A rendszeres karbantartás és tisztítás garantálja a készülék jó mqködését és kiváló teljesítményét. A zsírosodás elkerülése érdekében rendszeresen távolítsa el a szennyezQdés-lerakódásokat a piszkos felületekrQl. Rendszeresen tisztítsa meg vagy cserélje ki a szqrQket.
" Ne készítsen flambírozott ételt a készülék alatt. A nyílt láng használata tüzet okozhat.
" Az elszívott levegQt külön kell kivezetni, vagyis tilos azt a gáz- vagy egyéb tüzelésq készülékek füstjeinek elvezetésére szolgáló csQbe bevezetni. A levegQ elvezetésére vonatkozó minden országos elQírást be kell tartani a CEI EN 60335-2-31 szabvány 7.12.1 pontjának megfelelQen.
" Ha a készüléket gázzal vagy más tüzelQanyaggal mqködQ egyéb berendezéssel együtt használja, a környezeti negatív nyomás nem haladhatja meg a 4Pa (4x 10-5 bar) értéket. Ennek érdekében gondoskodjon arról, hogy a helyiség szellQzése megfelelQ legyen.
" Sütéskor soha ne hagyja az edényt felügyelet nélkül, mivel a sütQolaj begyulladhat.
" MielQtt a lámpákhoz érne, gyQzQdjön meg arról, hogy kihqltek-e már.
" Ne használja vagy hagyja magára a készüléket helyesen beszerelt lámpák nélkül, mert ez áramütés veszélyével jár.
" A készülék nem rakodófelület, így azt nem szabad sem tárgyak tárolására használni, sem túlterhelni.
" Valamennyi üzembe helyezési és karbantartási mqvelethez használjon védQkesztyqt.
" A termék nem alkalmas kültéri használatra.
Háztartási gépek kiselejtezése
" A készülék újrahasznosítható vagy újra felhasználható anyagok felhasználásával készült. Megsemmisítését a hulladék-elhelyezésre vonatkozó helyi elQírásokkal összhangban kell végezni. Kiselejtezése elQtt a készüléket a hálózati zsinór elvágásával kell használhatatlanná
tenni.

Les promotionsBedienung des Gerätes - Billiger.de
Bedienung des Gerätes - Billiger.de
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Bedienung des Gerätes Zusätzliche Hinweise (u.a. Fehlersuche und Service) finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Gebrauchsanweisung. Wäsche nach den jeweiligen Pflegesymbolen sortieren: Nicht trocknergeeignet Wäsche sortieren nach: Gewebestärke: wenn die Wäscheladung größer ist als das Fassungsvermögen des Trockners, die Wäsche nach Gewicht sortieren (z.B. Handtücher und leichte Unterwäsche trennen). Trocknergeeignet - bei niedriger Trockentemperatur Gewebeart: Baumwolle (Leinen);

COMMENT UTILISER L'APPAREIL - VEMU
COMMENT UTILISER L'APPAREIL - VEMU
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
COMMENT UTILISER L APPAREIL AVANT D UTILISER LE LAVE-VAISSELLE/ BRANCHEMENTS PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES COMMENT REMPLIR LE RÉSERVOIR À SEL COMMENT REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE COMMENT REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT NETTOYAGE ET ENTRETIEN 20 AVANT D UTILISER LE LAVE-VAISSELLE/ BRANCHEMENTS 1. Élimination de l emballage et contrôles : Après avoir déballé l appareil, vérifiez qu il n a pas été endommagé pendant le transport et que la port

Scarico
Scarico
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IT SCHEDA PROGRAMMI A. Spia Apertura porta  E. Manopola programmatore H La lavatrice è dotata di fumzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.: G. Tasto Centrifuga  B J B. Spia Service  F. Tasto Avvio/Pausa  A C D H. Indicatore delle fasi del programma e spie Avvio ritardato

verwendungszweck sicherheitshinweise und ... - Billiger.de
verwendungszweck sicherheitshinweise und ... - Billiger.de
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
VERWENDUNGSZWECK Diese Waschmaschine ist ausschließlich zum Waschen von maschinenwaschbarer Wäsche in haushaltsüblichen Mengen bestimmt. " Für den Gebrauch der Waschmaschine die Anweisungen der Gebrauchsanleitung, die Installationsanweisungen sowie die Programmübersicht beachten. " Bewahren Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung, die Programmübersicht und die Installationsanweisungen gut auf; übergeben Sie bei einem Weiterverkauf der Waschmaschine die Gebrauchsanleitung, die Programmüber

501930801048_F.qxp:Layout 1
501930801048_F.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE F Compartiment réfrigérateur A. Ventilateur, filtre antibactérien et anti-odeurs (selon les modèles) B. Éclairage lampe ou LED selon les modèles) C. Clayettes D. Lampes LED (selon le modèle) E. Tablette de couverture des bacs fruits et légumes F. Bacs fruits et légumes G. Numéro de série ( côté du bac fruits et légumes) H. Bandeau de commande N. Compartiment produits laitiers O. Balconnets P Compartiment bouteilles (s'il est livré en sé

KitchenAid® Espressomaschinen
KitchenAid® Espressomaschinen
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ARTISAN®-ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT Artisan® Espresso Machine Guide to expert results Machine espresso Artisan® GUIDE DU CONNAISSEUR ARTISAN® ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE MACCHINA PER CAFFé ESPRESSO ARTISAN® GUIDA AI RISULTATI EXPERT CAFETERA EXPRÉS ARTISAN® GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES Artisan® ESPRESSO MASKIN GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT ARTISAN® ESPRESSOMASKIN OPPNÅ BEST MULIG RESULTATER ARTISAN® ESPRESSOKEITIN OPAS

sommario
sommario
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SOMMARIO DESTINAZIONE D'USO PER IL PRIMO UTILIZZO PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE OBLÒ PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO DETERSIVI E ADDITIVI COME ESTRARRE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI / SCARICARE L'ACQUA RESIDUA MANUTENZIONE E PULIZIA GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO ASSISTENZA ACCESSORI TRASPORTO DESTINAZIONE D'USO " Conservare il libretto di istruzioni per l'uso, la scheda programmi e la guida per l'installazione; In caso di ce

mode d'emploi de la table de cuisson - whirlpool documents
mode d'emploi de la table de cuisson - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
MODE D EMPLOI DE LA TABLE DE CUISSON FR BE FR CONSEILS PRATIQUES POUR L UTILISATION DES BRÛLEURS Pour obtenir une meilleure performance des brûleurs, veuillez respecter les consignes suivantes : Utilisez des ustensiles de cuisson adaptés la dimension des brûleurs (consultez le tableau ci-contre). Utilisez exclusivement des ustensiles de cuisson fond plat. Cuisez les aliments dans une quantité d eau adaptée aux besoins et maintenez le couvercle sur la casserole. (Coller l étiquette

ST2FABNE2
ST2FABNE2
18/06/2012 - www.smeg.fr
ST2FABNE2 années '50 Lave-vaisselle tout intégrable, années 50, 60 cm, orbital, noir Classe énergétique A+++A EAN13: 8017709166915 Porte galbée avec poignée chromée Capacité 13 couverts 5 programmes + 4 programmes rapides: Trempage, Verres, ECO, Auto 60-70, Super (avec option Quick Time: Rapide 27 min, ECO rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 5 températures 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C Bandeau de commande inox avec afficheur pour départ différé Témoins lumineux: sel et

Fiche produit Sony : 25/1237478587125.pdf
Fiche produit Sony : 25/1237478587125.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
Prêt À VIVrE lEs sEnsatIons 3D CHEZ VoUs ? 300 (1) Du 1er Juin au 3 Août 2010 e remboursés pour l'achat d'un lecteur ou d'un Home Cinéma Blu-ray 3D et d'un TV BRAVIA 3D Achat d'un lecteur ou d'un Home Cinéma Blu-ray 3D : BDV-F500 ou BDV-F700 ou BDP-S570 ou BDP-S470 et d'un TV BRAVIA 3D : KDL-40HX800 ou KDL-46HX800 ou KDL-46HX900 ou KDL-52HX900 ou KDL-60LX900. (1) Un monde créé par Sony OFFRE SONY/TV 3D - 300 REmbOuRSéS Modalités de l'offre Pour l'achat d'un lecteur ou d'un Home Ciném

Fiche produit
Fiche produit
02/02/2017 - www.tole-perforee-sur-mesure.com
FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES www.tole-perforee-sur-mesure.com TÔLE PERFORÉE CHENAL CATÉGORIE : TEXTURE & GRAVURE RÉFÉRENCE : DPM 10130 PERFORATION: Trous carrés de 5 mm de côtés en disposition aléatoire VIDE 27 % COURANT: 2000 X 1000 mm BASE: 3000 X 1500 mm MAXI: 4000 X 1500 mm MATIÈRE Acier noir | Acier galva Acier inox | Aluminium Sur demande: - bronze, laiton, cuivre - peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm Délai de production: 10 j

Prêt Admirez Feu
Prêt Admirez Feu
12/03/2012 - www.nikon.fr
Caractéristiques de l'appareil photo numérique Nikon COOLPIX L1 Préparez-vous voir la différence avec le zoom 5x 38 mm Type: Pixels effectifs: Capteur DTC: Tailles d'image: Grâce sa plage de focales 38-190 mm*, l'objectif ZoomNikkor 5x de haute qualité vous permet aussi bien de réaliser des portraits attrayants que d'effectuer des prises de vues de paysages très larges. * équivalent en format 24x36 190 mm Réalisez des prises de vues avec La résolution de 6,2 mégapixels effectifs

Samsung's Authorized Reseller Benefits Program For TV ...
Samsung's Authorized Reseller Benefits Program For TV ...
21/11/2014 - www.samsung.com
Samsung's Authorized Reseller Benefits Program For TV, Blu-ray, DVD players and Home Theater Purchasing Samsung products from an authorized reseller qualifies you for very important benefits: " The most up to date Samsung product information and individual promotional offers. " Products purchased from authorized Samsung resellers are eligible for Samsung s 1 year limited warranty coverage in the event the product may require warranty service. " Knowledge that the products were purchased by trus

LC-70LE835E-Téléviseur LCD > 46 pouces - Sharp Electronics
LC-70LE835E-Téléviseur LCD > 46 pouces - Sharp Electronics
11/03/2012 - www.sharp.fr
LC-70LE835E · Taille d'écran 177 cm (70") · Dalle Full HD X-gen, technologie Quattron (1920 x 1080 x 4) et LCD high speed · Tuner TNT HD et Satellite (DVB-T / DVB-C / DVB-S), MPEG2 / MPEG4 H.264 · TV LCD 3D rétroéclairage Full LED · Technologie Scanning Backlight 200 avec antisaccade · Portail TV connectée AQUOS NET + 2.0 · Lecteur multimédia via USB, réseau domestique via DLNA et fonction time shift via USB La série Quattron LE835 intègre les toutes dernières technologies dév