Whirlpool

Voici ses coordonnées :

Lieu :
SURESNES CEDEX
T. 08 92 70 01 50

Site Internet :
http://www.whirlpool.fr/

Aperçu du site http://www.whirlpool.fr/

Les promotionsTabela 5019 396 01909 ADG 9500
Tabela 5019 396 01909 ADG 9500
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Tabela Skrócona instrukcja obsBugi PRZED PIERWSZYM U{YCIEM URZDZENIA PROSIMY UWA{NIE PRZECZYTA NINIEJSZ SKRÓCON INSTRUKCJ OBSAUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTA{U! PANEL STEROWANIA ZMYWARKI URUCHAMIA SI DOWOLNYM PRZYCISKIEM ZA WYJTKIEM PRZYCISKU ANULOWANIE/WYA. W CELU OSZCZDZANIA ENERGII PANEL STEROWANIA WYACZA SI AUTOMATYCZNIE PO UPAYWIE 30 SEKUND, JEZLI NIE ZOSTANIE WYBRANY {ADEN CYKL. PRZYCISK WYBORU PROGRAMU Nacisn przycisk Programy (kilka razy), dopóki nie za

501940801033RUS.qxp:Layout 1
501940801033RUS.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
 " #!" 0 MB>< 48A?;55 >B>1@0605BAO B5;>48;L=>9 :0B 2°C 4> 8° C) 8;8 B578;L=>9 :0B -17 °C 4> -24 °C). A;8 =0 48A?;55 >B>1@060NBAO 1C:2K "FF", B> MB> >7=0G05B, GB> 2:;NG5= @568< 1KAB@>3> 70@06820=8O. 20@89=K9 A83=0; G@57 2KA>:>9 B5AB8 !5 70@06820=85 (Fast Freezing) -B>B 

Návod pre Whirlpool AWO/C 7340
Návod pre Whirlpool AWO/C 7340
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SK PROGRAMOVÁ TABU=KA A. Kontrolka Otvorte dvierka L Táto prá ka je vybavená automatickou bezpe nostnou funkciou, ktorá ziseuje a diagnostikuje poruchy u~ v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.: C D A B M B. Kontrolka Servis H C. Kontrolka Zatvorený prívodný vodovodný ventil F E D. Kontrolka Vy istie filter Visa ka Max. Program E. Programátor F. Tla idlo `tart/Pauza G. Tla idlo Teplota H. Tla idlo Odstreovanie (s funkciou Od

fiche produit
fiche produit
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FICHE PRODUIT F PREMIÈRE MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 6 heures avant d'y introduire des aliments. Lorsque l'appareil est branché au réseau, l'écran s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant quelques secondes. La valeur par défaut (réglée en usine) des paramétrages des compartiments congélateur et réfrigérateur s'allument. VENTILATEUR À TOUCHE Le ventilateur ass

5019 418 33032
5019 418 33032
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
41833032.fm Page 1 Friday, October 24, 2003 10:06 AM DKE 1390 - DKE 1360 - DKEL 1760 D INSTALLATIONSANGABEN Mindestabstand zur Kochfläche: 60 cm (Elektroplatten), 75 cm (Gas-, Öloder Kohleflammen). Folgen Sie bei der Installation der Nummerierung (1Ö2Ö3Ö.....). Schließen Sie das Gerät erst nach erfolgter Installation an die Stromversorgung an. GB INSTALLATION SHEET Minimum height above cooker: 60cm (electric cookers), 75cm (gas, gas oil or coal cookers). To install follow points (1Ö2Ö3

501963701111AGR.qxp:Layout 1
501963701111AGR.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
š‘¡¤•›‘ ¡ŸªŸ¤Ÿ£ ‘. ˜¬»±¼¿ Èųµ¯¿Å 1. ¦É 2. ¦¯»ÄÁ¿ ±½µ¼¹ÃÄ®Á± 2a. º¿Å¼À¯ ±½µ¼¹ÃÄ®Á± 2b. º±À¬º¹ ±½µ¼¹ÃÄ®Á± 3. ¡¬Æ¹± / §ÎÁ¿ Á±Æ¹Î½ 4. ¡¬Æ¹ ³¹± ƹ¬»µ 5. £ÍÃÄ·¼± ºÁÍ¿Å ±­Á± Multi-flow 6. ˜¬»±¼¿ È;· (¹´±½¹º

GUÍA RÁPIDA
GUÍA RÁPIDA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
GUÍA RÁPIDA Conecte el aparato al suministro de agua y a la red eléctrica (consulte el Manual de instalación). Antes de utilizar el aparato, lea las instrucciones detenidamente. 6th Sense (Función Sexto Sentido) Se activa automáticamente para indicar que el aparato está funcionando para alcanzar las condiciones de conservación óptimas. Alarma de funcionamiento anómalo Consulte el apartado "Qué hacer si...". Sólo para Europa 00800-40088400 www.whirlpool.eu/myfridge Compartimento frigo

f awm 1008 tableau des programmes 5019 301 15279
f awm 1008 tableau des programmes 5019 301 15279
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
F AWM 1008 Touche On/Off (Marche/Arrêt) Sélecteur de programme Touche Départ (Pause) Touches d options Sélecteurs Touche Départ différé Touche Favoris Touche Annulation (Vidange) I. Indicateur de déroulement du programme G D C A Type de linge/Remarques - Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l étiquette d entretien. H B F } Programme Étiquettes d entretien2) I/J D } A. B. C. D. E. F. G.

??????? ????????">??????? ????????
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
+þ‡þ­þ·þŽþ©þþ• þþûþ³þ—þÌþãþŽþÝ , +þ‡þ­þ·þŽþ©þþ• þëþŽþãþ” þ§þŽþ»þ” þ‘þŽþßþ³þüþãþ” , +þ×þ‘þÝ þþßþØþóþŽþá þ‘þŽþ³þ—þÌþãþŽþÝ þ³þÁþ¢ þþßþÁþ‘þ¦ þþßþ³þóþ­þþãþóþÛþò @ þþßþ¯þŸþŽþŸþò , +þþßþ—þ­þÛþóþ , +þþßþ—þíþ»þóþüþ• þþßþÛþìþ­þ‘þŽþ‹þóþ” , +þçþ»þŽþ‹þ¢ þßþ—þíþÓþóþ­ þ

FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:
FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FONTOS BIZTONSÁGI ELPÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani. Ez a biztonságra vonatkozó figyelmeztetQ szimbólum hívja fel az üzemeltetQ és mások figyelmét a lehetséges kockázatokra. Minden biztonsági üzenet elQtt ott áll a figyelmeztetQ szimbólum és az alábbi szöveg: VESZÉLY: olyan veszélyhelyzetre utal, amely

Bedienungsanleitung - Billiger.de
Bedienungsanleitung - Billiger.de
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS " Das von Ihnen erworbene Gerät ist ein Haushaltsgerät, das auch folgenden Bereichen bestimmt ist: - Küchen von Arbeitsbereichen, Geschäften und/oder Büros - landwirtschaftliche Betriebe - Hotels, Motels, Wohngemeinschaften, Bed & Brekfast. Damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Gerät ziehen, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung, in der Sie die Gerätebeschreibung sowie nützliche Ratschläge zur Aufbewahrung der Lebensmittel finden. Heb

INSTRUCTION FOR USE - whirlpool documents
INSTRUCTION FOR USE - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
INSTRUCTION FOR USE BEFORE USING THE GLASS CERAMIC HOB INSTALLATION ELECTRICAL CONNECTIONS ENERGY SAVING TIPS SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT PRECAUTIONS AND GENERAL RECOMMENDATIONS HOB ACCESSORIES CARE AND MAINTENANCE OF THE GLASS-CERAMIC HOB TROUBLESHOOTING GUIDE AFTER SALES SERVICE 81 BEFORE USING THE GLASS CERAMIC HOB " To make the most of your new appliance, please read the user instructions carefully and keep them handy for future consultation. INSTALLATION Cooktop " The cooktop must be set

501962000016_D.qxp:Layout 1 - produktinfo.conrad.com
501962000016_D.qxp:Layout 1 - produktinfo.conrad.com
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
D KURZANLEITUNG Vor dem Gebrauch bitte die Montageanweisung und Gebrauchsanweisung lesen! Taste Start/Stopp Taste drücken, um Geschirrspüler einzuschalten. Die Anzeigeleuchte des zuletzt gewählten Programms leuchtet auf. Bei Programmende ertönt ein akustisches Signal. Zusatzfunktionen Wahltaste Spülgang mit halber Beladung Die Taste drücken, um die Option zu wählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Die Taste erneut drücken, um die Option auszuschalten. Die entsprechende Anzeige er

Tabla de Programas
Tabla de Programas
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Funcionamiento de la secadora En los distintos apartados de las instrucciones de uso se incluye información adicional (solución de problemas y servicio de asistencia). Clasifique las prendas según los símbolos de la etiqueta No secar en secadora Apta para secar en secadora a baja temperatura Apta para secar en secadora Preparación de la ropa Carga de la secadora Selección del programa Selección de opciones (si hubiera) Puesta en marcha de la secadora Fin del programa descarga de la secado

501930002358EN.pdfDOWNLOAD - whirlpool documents
501930002358EN.pdfDOWNLOAD - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Chart Quick reference guide BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME CAREFULLY READ THIS QUICK REFERENCE GUIDE AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS! THE CONTROL PANEL OF THIS DISHWASHER ACTIVATES PUSHING ANY BUTTON EXCEPT CANCEL/OFF BUTTON. FOR ENERGY SAVING THE CONTROL PANEL DEACTIVATES AUTOMATICALLY AFTER 30 SECONDS IF NO CYCLE HAS STARTED. (see at right for options description) Options and display description PROGRAM SELECTION BUTTON Push Programs button (repeatedly) until the indicator of t

KÄYTTÖOHJE
KÄYTTÖOHJE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
30302006FIN.fm Page 104 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM KÄYTTÖOHJE ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PAKASTIMEN KÄYTTÖ PAKASTIMEN SULATUS JA PUHDISTUS PUHDISTUS JA HUOLTO VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU ASENNUS 104 30302006FIN.fm Page 105 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA " Hankkimasi tuote on ainoastaan kotitalouskäyttöä varten tarkoitettu laite. Jotta saisit uudesta laitteestasi parhaan ma

BETRIEBSANLEITUNG DER KOCHMULDE MASSE DER ...
BETRIEBSANLEITUNG DER KOCHMULDE MASSE DER ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
DE BETRIEBSANLEITUNG DER KOCHMULDE ETK 6640 DE FR NL INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ Entsorgung von Verpackungsmaterialien " 1. Automatisch regelbare Kochzone Ø 145 2. Automatisch regelbare Kochzone Ø 210 3. Automatisch regelbare Kochzone Ø 145 4. Automatisch regelbare Kochzone Ø 180 6 5. Restwärmeanzeige 7 6. Bedienknopf für die rechte hintere Kochzone 3 2 7. " " " 9.

Brugervejledning
Brugervejledning
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Sortér efter: Materialets vægt: Hvis vægten af det tøj, der skal tørres, overskrider tørretumblerens kapacitet, skal vasketøjet sorteres efter vægt (f.eks. viskestykker og tyndt undertøj tørres hver for sig). Egnet til tørring i tørretumbler - ved lav temperatur Materialetype: bomuld (lærre

Bedienungsanleitungen
Bedienungsanleitungen
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE IHRE SICHERHEIT UND DIE ANDERER PERSONEN IST SEHR WICHTIG In diesen Anweisungen sowie auf dem Gerät selbst werden wichtige Sicherheitshinweise angegeben, die Sie durchlesen und stets beachten sollten. Dieses Symbol warnt vor möglichen Gefahren für die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen. Alle Sicherheitshinweise werden von dem Gefahrensymbol und folgenden Begriffen begleitet: GEFAHR Weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu schweren Verletzungen führ

Táblázat 5019 396 03607
Táblázat 5019 396 03607
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
a. Táblázat Gyors útmutató A KÉSZÜLÉK ELSP ALKALOMMAL TÖRTÉNP HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELPLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB KIVÉTELÉVEL BÁRMELY GOMB MEGNYOMÁSÁRA AKTIVÁLÓDIK. AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉRDEKÉBEN A KEZELPLAP 30 MÁSODPERC ELTELTÉVEL AUTOMATIKUSAN INAKTÍV LESZ, HA SEMMILYEN CIKLUST NEM INDÍTOTTAK EL. Az opciók és a kijelzQ ismertetése (lásd az opciók leír

Prírucka - Whirlpool
Prírucka - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKT 860 SK POPIS SPOTREBI A 2 3 1. 2. 3. 4. 5. Sálavá varná zóna Ø 145 mm Sálavá dvojitá varná zóna Ø 210 mm Sálavá varná zóna Ø 145 mm Sálavá varná zóna Ø 180 mm Displej ovládacích prvkov E Dôle~ité upozornenie: Aby ste prediali trvalému poakodeniu sklokeramickej varnej dosky, nepou~ívajte: - nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché, - kovové nádoby s emailovým dnom. Akéko>vek vzh>adové chyby (poakriabanie, akvrny a pod.) musia byt' ohlásené pri in

Scarica
Scarica
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SCHEDA PRODOTTO I porte e dal posizionamento dell'apparecchio. L'impostazione della temperatura deve tenere conto di questi fattori. - Gli accessori dell'apparecchio non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. AVVIAMENTO DELL'APPARECCHIO Montare i distanziali (se in dotazione) sulla parte superiore del condensatore posto sulla parte posteriore dell'apparecchio. Il funzionamento si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo aver avviato l'appare

SADR?AJ AKT 305
SADR?AJ AKT 305
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKT 305 SADRÆAJ OPIS PROIZVODA 2 DIMENZIJE I RAZMACI KOJE JE POTREBNO OSIGURATI (MM) 3 MJERE OPREZA I OP”ENITI SAVJETI 4 ZA©TITA OKOLI©A 4 UGRADNJA 5 PRIKLJU»IVANJE PLINA 5 ELEKTRI»NO PRIKLJU»IVANJE 6 MONTAÆA 6 PODE©AVANJE RAZLI»ITIH VRSTA PLINA 6 ZAMJENA SAPNICA (POGLEDAJTE TABLICU SAPNICA U OPISU PROIZVODA) 7 PODE©AVANJE MINIMUMA PLINA NA VENTILIMA 7 »I©”ENJE I ODRÆAVANJE 7

BESKRIVELSE AV APPARATET
BESKRIVELSE AV APPARATET
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BESKRIVELSE AV APPARATET € } ‚ s ­¯ x  ~ y ®  z { + ¹ , | u w u v t KJØLESEKSJON A. Innvendig lys (alt etter modellen) B. Mellomliggende lys (alt etter modellen) C. Regulerbar hylle D. Hylle - lokk til skuff E. Frukt- og grønnsakskuff F. Regulering av grønnsakskuff G. Kjøttskuff H. Regulering av kjøttskuff I. Del til melkeprodukter J. Flaskehyller K. Dørhylle 2 l. med flaskeholder L. Dørhylle 0,75 l. M. Vannfilter (alt etter modellen) 40 FRYSESEKSJON N. Autom

d installation elektrischer anschluss vor der ersten ...
d installation elektrischer anschluss vor der ersten ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
53111Dde.fm5 Page 3 Wednesday, July 4, 2001 5:07 PM INHALT D INSTALLATION SEITE 4 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS SEITE 5 VOR DER ERSTEN BENUTZUNG SEITE 6 HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ SEITE 6 HINWEISE UND ALLGEMEINE RATSCHLÄGE SEITE 6 BACKOFENZUBEHÖR SEITE 7 BETRIEBSARTEN DES BACKOFENS SEITE 8 REINIGUNG DES BACKOFENS UND DER ZUBEHÖRTEILE

210 mm 145 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 210 mm ...
210 mm 145 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 210 mm ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
210 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 180 mm 145 mm 210 mm 180 mm 145 mm 240 mm 210 mm 240 mm 210 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 145 mm 1 180 mm 180 mm 260 mm ENGLISH Installation

Programblad
Programblad
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Programblad Snabbguide INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV, TRYCKS IN. AV ENERGIBESPARINGSSKÄL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS. DISPLAY FÖR DISKTID Visar programtiden och den återstående tiden (h:min). När Fördröjd start har valts visas

AWT 2089
AWT 2089
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWT 2089 TABELUL CU PROGRAME Opciune Eco Sintetice Opciunea de Încrcare pe 1/2 Limpezire Opciunea de oprire a limpezirii Centrifugare Opciunea Reducerea vitezei de centrifugare Delicate Presplare Lân Bumbac Evacuare Colorate Rece Splare Rapid On/Off (Aprins/Stins) Programul 1) 2) Tipul de material / Gradul de murdrie/ Încrctura DETERGENTUL I ADITIVII

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BAUKNECHT GSX 102303 A3+ TR A A A A A A A 234 2800 ABCDEFG 2010/1059 X13 44

BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN FEILSØKINGSLISTE SERVICE 2 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK " For å få størst mulig utbytte av det nye apparatet ditt, les bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse. INSTALLASJON Platetopp " Platetoppen må bygges inn i en kjøkkenbenk

lave-linge Whirlpool
lave-linge Whirlpool
23/03/2017 - www.whirlpool.fr
6 mois d Ariel Pods 3en1offerts (1) pour l achat d un lave-linge Whirlpool éligible (2) (1) Soit 2 packs de 30 Pods et 2 packs de 19 Pods offerts (offre de 6 mois basée sur un nombre moyen de lessives par semaine selon le dosage recommandé) (2) Voir modalités de l offre et liste des produits concernés au dos de ce bulletin de participation ou sur www.whirlpool.fr/ariel Conserver hors de la portée des enfants comme tout produit ménager Du 2 novembre au 31 décembre 2015 *Le sens de la

before using the appliance safeguarding the environment
before using the appliance safeguarding the environment
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BEFORE USING THE APPLIANCE " This appliance is intended to be used in household and similar applications such as - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. 1. After unpacking the appliance, make sure it is not damaged and that the door closes properly. Any damage must be reported to the dealer within 24 hours of delivery of the appliance. 2.

GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRUIKSAANWIJZING
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN Pagina 27 MILIEUTIPS 27 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN 28 LEER UW APPARAAT KENNEN 29 ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN 32 SERVICE 32 26 ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN " Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER ADVARSEL: FARE:
VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER ADVARSEL: FARE:
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER DIN SIKKERHED OG ANDRES ER DET VIGTIGSTE Denne vejledning og apparatet selv indeholder vigtige sikkerhedsadvarsler, som skal læses og overholdes på alle tidspunkter. Dette er opmærksomheds-symbolet, hvad angår sikkerhed, som advarer brugere om potentielle risici for dem selv og andre. Alle sikkerhedsadvarsler indledes med opmærksomheds-symbolet og de følgende udtryk: FARE: Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil forårsage alvorlig kvæst

Bedienungsanleitung - Billiger.de
Bedienungsanleitung - Billiger.de
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Inhaltsverzeichnis SICHERHEITSHINWEISE FÜR HANDRÜHRER Wichtige Sicherheitshinweise.....................................................................................6 Elektrische Voraussetzungen......................................................................................7 Entsorgung von Elektrogeräten..................................................................................7 Deutsch BEDIENUNGSANLEITUNG für Handrührer TEILE UND ZUBEHÖR...............................

D ECO 6400 PROGRAMMÜBERSICHT 5019 401 05388
D ECO 6400 PROGRAMMÜBERSICHT 5019 401 05388
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
40105388D.fm Page 1 Tuesday, May 29, 2007 4:13 PM D ECO 6400 PROGRAMMÜBERSICHT A. Anzeige Tür frei Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren können, z. B.: B. Anzeige Service C. Anzeige Wasserhahn zu D. Anzeige Pumpe Programm Pflegekennzeichen Max. Beladung H A B I C D J G Textilart/Hinweise F E E. Programmwahlschalter F. Start -Taste G. Wahlschalter der Schleuderdrehzahl H. Programm

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BAUKNECHT GSI 81414 A++ IN A A A A A A A 262 2520 ABCDEFG 2010/1059 X13 42

PL AWM 1111 TABELA PROGRAMÓW 5019 301 15269
PL AWM 1111 TABELA PROGRAMÓW 5019 301 15269
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
30115269PL.fm Page 1 Tuesday, June 28, 2011 4:26 PM PL TABELA PROGRAMÓW I.Wskaznik przebiegu programu } Przycisk WB./WyB. PokrtBo wyboru programów Przycisk Start (Pauza) Przyciski opcji Przyciski do modyfikacji ustawieD Przycisk Opóznienie startu Przycisk Ulubione Przycisk Reset (Odpompowanie) G D A C Maks. wsad Etykiety ubraniowe 2) - Przestrzega zaleceD producenta podanych na metkach odzie|owych. BaweBniane / (Dezynfekujce) H B Rodzaj prania/Uwagi Program I/J F

Návod pre Whirlpool ADG 6900
Návod pre Whirlpool ADG 6900
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Tabu>ka Stru ný návod PRED PRVÝM POU}ITÍM SPOTREBI A SI POZORNE PRE ÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POU}ITIE A POKYNY NA IN`TALÁCIU! OVLÁDACÍ PANEL TEJTO UMÝVA KY RIADU SA AKTIVUJE =UBOVO=NÝM TLA IDLOM OKREM TLA IDLA ZRU`Id/VYPNUd. KVÔLI ÚSPORE ENERGIE SA OVLÁDACÍ PANEL VYPNE AUTOMATICKY PO 30 SEKUNDÁCH, AK SA NESPUSTÍ }IADEN CYKLUS. (popis volite>ných funkcií nájdete vpravo) TLA IDLO PROGRAMÁTORA Stlá ajte tla idlo Programy (opakovane), kým sa nerozsvieti kon

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HU BEÉPÍTETT, GÁZÜZEMp FPZPLAP AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell venni. Ez a biztonsággal kapcsolatos veszély szimbóluma, amely a felhasználót és másokat fenyegetQ lehetséges veszélyekre figyelmezteti a felhasználót. A biztonsági figyelmeztetések a biztonsággal kapcsolatos veszélyre figyelmeztetQ szimbólum vagy a k

Alle sikkerhetsvarslene gir spesifikke detaljer om ...
Alle sikkerhetsvarslene gir spesifikke detaljer om ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger, som alltid må leses og følges. Dette er faresymbolet, som gjelder sikkerhet, og advarer om mulig risiko for brukeren og andre. Alle sikkerhetsadvarsler er merket med faresymbolet og følgende ord: FARE Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. ADVARSEL Viser til en farlig situasjon som kan f

FICHA DEL PRODUCTO
FICHA DEL PRODUCTO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FICHA DEL PRODUCTO NUTID OV9 ES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Último nivel Primer nivel Panel de mandos Ventilador de refrigeración 1) (no visible) Protección Grill 2) Bloqueo de puerta 3) Catalizador Protección resistencia superior Resistencia grill Resistencia superior Luz posterior Ventilador de horno Resistencia inferior (no visible) Puerta fría del horno Función 0 3)Durante la pirólisis se activa un dispositivo automático de bloqueo de la puerta , en el display del progra

pobierz (2.5 MB) - VideoTesty.pl
pobierz (2.5 MB) - VideoTesty.pl
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31901498.book Page 100 Thursday, June 25, 2009 7:59 PM POLSKI Instalacja Strona 2 Instrukcja obsBugi Strona WA{NE INSTRUKCJE BEZPIECZECSTWA PACSTWA BEZPIECZECSTWO ORAZ BEZPIECZECSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WA{NE Niniejsza instrukcja zawiera wa|ne informacje dotyczce bezpieczeDstwa, z którymi nale|y si zapozna i których nale|y [ci[le przestrzega. Ten symbol informuje o potencjalnym zagro|eniu dla bezpieczeDstwa u|ytkownika i osób trzecich. Wszystkie wiadomo[ci doty

FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO
FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO Per ulteriori informazioni (incluse quelle sulla risoluzione dei guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli delle Istruzioni per l'uso. Suddividere la biancheria in base ai simboli di cura dei capi Non asciugare a macchina Asciugabile a macchina - a basse temperature Asciugabile a macchina Suddividere la biancheria per: Spessore del tessuto: ogni qualvolta si dispone di un carico eccessivo rispetto a quello che l'apparecchio può gestire, se

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
IMPORTANTI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31902052IT.fm Page 46 Wednesday, September 3, 2008 4:05 PM IMPORTANTI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA Questo manuale contiene importanti indicazioni per la sicurezza, l uso e la manutenzione del vostro nuovo piano cottura. Leggere con attenzione le informazioni contenute e conservare il manuale in un posto facilmente accessibile per eventuali consultazioni. 10. Precauzioni e Consigli 11. 1. Questo piano cottura è conforme a tutte le leggi relative a sicurezza e compatibilti elettromagnetica. Ci

en -1 - whirlpool documents
en -1 - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Chart Quick reference guide BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME CAREFULLY READ THIS QUICK REFERENCE GUIDE AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS! FOR ENERGY SAVING THE CONTROL PANEL DEACTIVATES AUTOMATICALLY AFTER 30 SECONDS IF NO CYCLE HAS STARTED. ECO PROGRAM INDICATOR WASH TIME DISPLAY When lit, it indicates that standard program is active. Indicates the cycle duration and the remaining time (h:min). With Delayed start selected it indicates the time remaining until program start: h24 i

Lentele 5019 396 03689
Lentele 5019 396 03689
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Lentel Trumpa instrukcija PRIE` NAUDODAMI `. .RENGIN. PIRM KART ATID}IAI PERSKAITYKITE `. SPAR IrJr NUORODr VADOV IR SUMONTAVIMO INSTRUKCIJAS! `IOS INDAPLOVS VALDYMO PULTAS .JUNGIAMAS PASPAUD}IANT BET KUR. MYGTUK, I`SKYRUS MYGTUK AT`AUKTI / I`JUNGTI. KAD TAUPYTr ENERGIJ, VALDYMO PULTAS AUTOMATI`KAI I`SIJUNGIA PO 30 SEKUND}Ir, JEI NEPALEID}IAMAS CIKLAS. (parink is apraaymus ~r. deainje) PROGRAMOS PASIRINKIMO MYGTUKAS Paspauskite mygtuk P (kelis

AMW 382_492_4095 ARAB 5019-300-00749.indd
AMW 382_492_4095 ARAB 5019-300-00749.indd
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AMW 4095 AMW 492 +þþßþ˜þ®þÛþôþ @ þþßþªþßþôþÞ þþßþ´þ®þóþÊ , INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA AMW 382 INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA INSTALLATION, SNABBGUIDE INSTALLATION, HURTIG START INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE INSTALLASJON, HURTIG START INSTALACJA, SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSAUGI ASENNUS, PIKAOPAS !"/, " !

Kuvaus 5019 496 01645 GSFL 3131
Kuvaus 5019 496 01645 GSFL 3131
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Kuvaus Pikaopas LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! TÄMÄNASTIANPESUKONEENKÄYTTÖPANEELIAKTIVOITUUPAINAMALLAMITÄ TAHANSAPAINIKETTA,PERUUTUS/PYSÄYTYSPAINIKETTALUKUUNOTTAMATTA. ENERGIANSÄÄSTÄMISEKSIKÄYTTÖPANEELIPOISTUUKÄYTÖSTÄ AUTOMAATTISESTI30SEKUNNINKULUTTUA,JOSMITÄÄNJAKSOAEIKÄYNNISTETÄ. Lisätoimintojen ja näytön kuvaus (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) OHJELMAN VALINTAPAINIKE Paina ohjelmapainiketta (useam

reinigung des flusensiebs
reinigung des flusensiebs
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
1 2 INHALT BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG DURCH! KURZANLEITUNG PROGRAMMÜBERSICHT VORBEREITEN DER WÄSCHE AUSWAHL DES PROGRAMMS UND DER ZUSATZFUNKTIONEN PROGRAMM STARTEN UND AUSFÜHREN ÄNDERN EINES PROGRAMMS UNTERBRECHEN EINES PROGRAMMS TÄGLICHE WARTUNG UND REINIGUNG GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTES Seite 4 VORSICHTSMASSNAHMEN UND ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN Seite 7 BESCHREIBUNG DES TROCKNERS Seite 10 HINWEIS - WARTUNG UND REINIGUNG Seite 10 REINIGUNG DES FLUSENSIE

Conseils généraux de sécurité - H.Koenig
Conseils généraux de sécurité - H.Koenig
12/07/2017 - www.hkoenig.com
Manuel d'utilisation Bedienungsanleitung - Handboek Manual de Utilización - Manuale d uso ROBOT DE CUISINE MULTI-FONCTIONS MULTIFUNKTIONS-KÜCHENMASCHINE MULTIFUNCTIONEEL KEUKEN ROBOT ROBOT DE COCINA MULTIFUNCIÓN ROBOT DA CUCINA MULTIUSO Génie 5 Utilisation maximale par opération : 1 minute Maximale Nutzung pro Transaktion: 1 Minute Maximum gebruik per : 1 minute Uso máximo por operación: 1 minuto Utilizzo massimale per operazione: 1 minut0 FRANCAIS Cher utilisateur, avant la première u

fiche technique - Heden
fiche technique - Heden
28/04/2017 - www.heden.fr
H me Living by Heden Home Center Compatible avec la suite domotique H.ome living Votre maison devient intelligente Caractéristiques - Fonction Homecenter : " Connexion des appareils H.ome Living " Activation ou désactivation en un clic de tous les appareils H.ome Living connectés au Homecenter. " Contrôle de tous les appareils H.ome Living distance - Fonction Enregistreur : " enregistrement des vidéos 24h/7j ou programmable " enregistrement des vidéos en cas d événement (liaison avec

FME120N
FME120N
05/07/2012 - www.smeg.fr
FME120N SMEG ELITE Micro-ondes encastrable, niche 38 cm, 850 W, noir Possibilité d'encastrement meuble haut EAN13: 8017709141714 20 litres nets, 21 litres bruts Commandes sensitives 1 afficheur / horloge digitale LEDs Programmateur électronique fin de cuisson (four se coupe automatiquement) Signal sonore fin de cuisson 5 fonctions Autres fonctions micro-ondes : pizza, poulet, boissons Cavité inox Gril quartz (1000 W) Plateau tournant intégré ø 25 cm Eclairage 1 lampe (25 W) Ventilation f

Manuel d'utilisation
Manuel d'utilisation
03/04/2012 - www.vtech-jouets.com
® Manuel d'utilisation Disney/Pixar Elements © Disney/Pixar Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière entretenir et renforcer leur désir d'apprendre. Chaque année, des enfants de plus en plus jeunes s'intéressent aux jeux vidéo. Toutefois, nous comprenons vos craintes sur le contenu de ces jeux, souvent inadapté l'âge de vos enfants. L'équipe Recherche et Développement VTech® a do

Communiqué de presse HP présente des flux de production sur le ...
Communiqué de presse HP présente des flux de production sur le ...
22/03/2012 - www.hp.com
Communiqué de presse HP présente des flux de production sur le terrain pour une impression numérique efficace avec les HP Inkjet Web Presses Démonstrations en direct au salon Ipex des fonctionnalités avancées BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 18 Mai 2010 ­ HP a présenté ce jour des flux de production automatisés et interconnectés pour les utilisateurs de presses HP Inkjet Web Press. Ces nouvelles fonctionnalités portent la productivité des niveaux inédits pour le marché des applications

My Book® Mac Edition™ Manuel d'utilisation
My Book® Mac Edition™ Manuel d'utilisation
11/04/2012 - www.wdc.com
Bureau externe My Book Mac Edition Manuel d'utilisation ® TM Service et assistance WD En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par email sur support.wdc.com. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD l'un des numéros de téléphones