przygotowanie prania

Extrait du fichier (au format texte) :

SPIS TREZCI

PRZED U{YCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY
PIERWSZY CYKL PRANIA
ZRODKI OSTRO{NOZCI I OGÓLNE
ZALECENIA
OPIS PRALKI
ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEMI
PRZYGOTOWANIE PRANIA
PROSZEK I DODATKI
PROGRAM PIORCY
WYJMOWANIE FILTRA
OPRÓ{NIANIE Z POZOSTAAOZCI WODY
OBSAUGA I KONSERWACJA
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK
SERWIS TECHNICZNY
TRANSPORT / PRZESTAWIANIE
INSTALOWANIE

PRZED U{YCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY
1.Rozpakowanie i sprawdzenie
• Po rozpakowaniu nale|y si upewni, czy pralka nie jest uszkodzona. W przypadku wtpliwo[ci nie u|ywa urzdzenia. Nale|y skontaktowa si z serwisem technicznym lub sprzedawc.
• Opakowanie (worki plastikowe, kawaBki polistyrenu itd.) nale|y trzyma z dala od dostpu dzieci, gdy| stanowi ono potencjalne zagro|enie.

2.Usuwanie [rub blokujcych
• Urzdzenie jest wyposa|one w [ruby zapobiegajce uszkodzeniu podzespoBów wewntrznych w czasie transportu. Przed przystpieniem do u|ytkowania pralki nale|y usun [ruby blokujce (patrz
Instalowanie/Usuwanie [rub blokujcych ).

3.Instalowanie pralki
• Przesuwa pralk nie trzymajc jej za wierzch.
• Pralk nale|y umie[ci na stabilnej i równej podBodze, je[li to mo|liwe, w rogu pomieszczenia.
• Sprawdzi czy pralka stoi pewnie na podBodze, na wszystkich czterech nó|kach i sprawdzi za pomoc poziomicy czy jest umieszczona dokBadnie poziomo (patrz
Instalowanie/Regulacja nó|ek ).

Les promotions9.
9.
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
9Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã B7Ã Ã Ã Ã Ã AÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã IGÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã

IT SCHEDA PROGRAMMI
IT SCHEDA PROGRAMMI
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IT SCHEDA PROGRAMMI A. Spia Apertura porta G La lavatrice è dotata di fumzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.: C A D B B. Spia Service C. Spia Ingresso acqua D. Spia Pulire filtro Programma Carico max kg Tipo di carico / Note - rispettare le raccomandazioni del febbricante sull'etichetta di lavaggio Manopola programmatore Tasto Avvio/Pausa Indicatore delle fasi del programma Tasto A

COMMENT UTILISER L'APPAREIL - VEMU
COMMENT UTILISER L'APPAREIL - VEMU
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
COMMENT UTILISER L APPAREIL AVANT D UTILISER LE LAVE-VAISSELLE/ BRANCHEMENTS PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES COMMENT REMPLIR LE RÉSERVOIR À SEL COMMENT REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE COMMENT REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT NETTOYAGE ET ENTRETIEN 20 AVANT D UTILISER LE LAVE-VAISSELLE/ BRANCHEMENTS 1. Élimination de l emballage et contrôles : Après avoir déballé l appareil, vérifiez qu il n a pas été endommagé pendant le transport et que la port

FR AKT 404 TABLE DE CUISSON À GAZ ENCASTRABLE
FR AKT 404 TABLE DE CUISSON À GAZ ENCASTRABLE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FR AKT 404 TABLE DE CUISSON À GAZ ENCASTRABLE - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES L utilisation d un appareil gaz produit de la chaleur et de l humidité l intérieur de la pièce. Veillez ce que la pièce soit aérée correctement ou installez une hotte aspirante dotée d un conduit d évacuation. En cas d utilisation prolongée, il peut s avérer nécessaire d aérer davantage la pièce, soit en ouvrant une fenêtre, soit en augmentant la puissance d aspiration de la hotte.

Scarico
Scarico
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
TABELLA DEI PROGRAMMI C A. Spia Apertura porta Questa lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti e di reagire in modo adeguato, ad es. mediante le spie: L O A } IT Eco monitor D B B. Spia Assistenza C. M Spia Ingresso acqua E Tasto Avvio (Pausa) Programma Ok M. Tasto Annulla/Scarico acqua N. Combinazione di tasti Sicurezza bambini O. Spia di sovradosaggio detersivo } D. Spia Pulizia filtro E.

??????? ????????">??????? ????????
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
+þ‡þ­þ·þŽþ©þþ• þþûþ³þ—þÌþãþŽþÝ , +þ‡þ­þ·þŽþ©þþ• þëþŽþãþ” þ§þŽþ»þ” þ‘þŽþßþ³þüþãþ” , +þ×þ‘þÝ þþßþØþóþŽþá þ‘þŽþ³þ—þÌþãþŽþÝ þ³þÁþ¢ þþßþÁþ‘þ¦ þþßþ³þóþ­þþãþóþÛþò @ þþßþ¯þŸþŽþŸþò , +þþßþ—þ­þÛþóþ , +þþßþ—þíþ»þóþüþ• þþßþÛþìþ­þ‘þŽþ‹þóþ” , +þçþ»þŽþ‹þ¢ þßþ—þíþÓþóþ­ þ

verwendungszweck sicherheitshinweise und ... - Billiger.de
verwendungszweck sicherheitshinweise und ... - Billiger.de
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
VERWENDUNGSZWECK Diese Waschmaschine ist ausschließlich zum Waschen von maschinenwaschbarer Wäsche in haushaltsüblichen Mengen bestimmt. " Für den Gebrauch der Waschmaschine die Anweisungen der Gebrauchsanleitung, die Installationsanweisungen sowie die Programmübersicht beachten. " Bewahren Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung, die Programmübersicht und die Installationsanweisungen gut auf; übergeben Sie bei einem Weiterverkauf der Waschmaschine die Gebrauchsanleitung, die Programmüber

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BAUKNECHT KGN 2183 A2+ WS 245 225 L 2010/1060 97 L 42 dB

Prenez de l'avance dans vos affaires.
Prenez de l'avance dans vos affaires.
21/02/2012 - www.canon.fr
Prenez de l'avance dans vos affaires. imageRUNNER ADVANCE C9070 PRO / C9060 PRO Développez votre activité avec les nouveaux systèmes d'impression de production Canon imageRUNNER ADVANCE PRO. Construisez votre avantage concurrentiel grâce l'excellente qualité d'image, des finitions professionnelles en ligne, et une intégration en toute transparence dans votre flux de production. Des courts tirages en couleur la production la demande de documents de plus en plus complexes, la route

Details - Round Rock Copier, llc.
Details - Round Rock Copier, llc.
21/11/2014 - www.samsung.com
imagine improving your image with the push of a button. MultiXpress C8380ND Color Laser Multifunction Printer The most important feature is the logo. Of the many features the Samsung MultiXpress C8380ND offers your business, the most useful feature of all is the fact that when you really need it, the MultiXpress C8380ND will be there for you. Samsung leads the industry in reliability and dependability. Year after year, Samsung wins reliability and design awards from the most knowledgeable and t

LG présente le premier appareil mobile avec la technologie LTE ...
LG présente le premier appareil mobile avec la technologie LTE ...
19/02/2012 - www.lg.com
www.lge.com/fr LG s'apprête présenter le premier appareil mobile au monde doté de la technologie LTE Cette percée annonce l'apparition imminente de mobiles LTE commercialement viables Barcelone Barcelone , 16 février 2009 ­ LG Electronics (LG), leader mondial du design et des technologies de communications mobiles, annonce qu'il présentera la première carte de données basée sur les normes technologiques Long Term Evolution (LTE) du 3GPP au cours du Congrès mondial du mobile 2009 de

Logitech Unifying wireless technology: Q&A for the IT ...
Logitech Unifying wireless technology: Q&A for the IT ...
05/12/2014 - www.logitech.com
Logitech Unifying wireless technology: Q&A for the IT Manager or Business Manager Are you an IT manager or business manager looking to purchase wireless mice and/or keyboards that are compatible with the Logitech Unifying receiver for your business? Here are some questions and answers to help you learn more. What is Unifying? Unifying is a wireless technology developed by Logitech to support the growing number of mobile users by providing one small, receiver that can be left plugged in and can p

CUSTOM REPAIR FORM - Logitech
CUSTOM REPAIR FORM - Logitech
05/12/2014 - www.logitech.com
CUSTOM REPAIR FORM Customer Name for IEMs: Contact Name Band/Group/Dealer (If Applicable): Monitor Issues: Billing Information Please provide us with the following contact information so that we can get in touch with you Phone: Email: Shipping Address* Please state if this address is a residence or business. Street Address: City: State/Province: Zip Code: Country: *NOTE: ALL REPAIRS ARE SHIPPED BACK AS COMPLIMENTARY UPS GROUND SHIPPING with signature

LogitechHD 200 Powerline Adapter
LogitechHD 200 Powerline Adapter
05/12/2014 - www.logitech.com
Getting Started Guide Welcome. Thank you for purchasing Logitech HD 200 Powerline Adapter. Logitech HD 200 Powerline Adapter The 200 Powerline Adapter is used to connect additional devices to your existing Powerline network (e.g. laptop, gaming console, etc.). No new wires to run, no networking hassles. Power-strip Warning! System Requirements & Support Guide Logitech HD Powerline 200a ing Starter Kit Quick-start guide Network Logitech HD Powerline 200 Networking Adapter Do NOT plug the network