przygotowanie prania

Extrait du fichier (au format texte) :

SPIS TREZCI

PRZED U{YCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY
PIERWSZY CYKL PRANIA
ZRODKI OSTRO{NOZCI I OGÓLNE
ZALECENIA
OPIS PRALKI
ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEMI
PRZYGOTOWANIE PRANIA
PROSZEK I DODATKI
PROGRAM PIORCY
WYJMOWANIE FILTRA
OPRÓ{NIANIE Z POZOSTAAOZCI WODY
OBSAUGA I KONSERWACJA
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK
SERWIS TECHNICZNY
TRANSPORT / PRZESTAWIANIE
INSTALOWANIE

PRZED U{YCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY
1.Rozpakowanie i sprawdzenie
• Po rozpakowaniu nale|y si upewni, czy pralka nie jest uszkodzona. W przypadku wtpliwo[ci nie u|ywa urzdzenia. Nale|y skontaktowa si z serwisem technicznym lub sprzedawc.
• Opakowanie (worki plastikowe, kawaBki polistyrenu itd.) nale|y trzyma z dala od dostpu dzieci, gdy| stanowi ono potencjalne zagro|enie.

2.Usuwanie [rub blokujcych
• Urzdzenie jest wyposa|one w [ruby zapobiegajce uszkodzeniu podzespoBów wewntrznych w czasie transportu. Przed przystpieniem do u|ytkowania pralki nale|y usun [ruby blokujce (patrz
Instalowanie/Usuwanie [rub blokujcych ).

3.Instalowanie pralki
• Przesuwa pralk nie trzymajc jej za wierzch.
• Pralk nale|y umie[ci na stabilnej i równej podBodze, je[li to mo|liwe, w rogu pomieszczenia.
• Sprawdzi czy pralka stoi pewnie na podBodze, na wszystkich czterech nó|kach i sprawdzi za pomoc poziomicy czy jest umieszczona dokBadnie poziomo (patrz
Instalowanie/Regulacja nó|ek ).

Les promotionsOven Electrical
Oven Electrical
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL AKZM 8350/IXL 0.91 73 0.70

KARTA PRODUKTU
KARTA PRODUKTU
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
KARTA PRODUKTU MARKA WHIRLPOOL IDENTYFIKATOR ADG 6600 POJEMNOZ ZNAMIONOWA, DLA STANDARDOWEJ ILOZCI KOMPLETÓW NACZYC, 12 DLA STANDARDOWEGO CYKLU ZMYWANIA KLASA EFEKTYWNOZCI ENERGETYCZNEJ A Zu|ycie energii 327 kWh rocznie na podstawie 280 standardowych cykli zmywania przy u|yciu zimnej wody oraz trybów niskiego zu|ycia energii. Rzeczywiste zu|ycie energii zale|y od tego, jak u|ytkowane jest urzdzenie. ZU{YCIE ENERGII W STANDARDOWYM CYKLU ZMYWANIA Eco 50° 1.15 kWh ZU{YCIE ENER

Scheda prodotto 5019 396 01808 ADG 9999
Scheda prodotto 5019 396 01808 ADG 9999
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Scheda prodotto Guida di consultazione rapida TASTO ON VISUALIZZATORE DELLA DURATA DEL LAVAGGIO E INDICAZIONE DI ANOMALIE Nella modalit operativa normale indica il tempo residuo (h:mm), mentre con Avvio ritardato selezionato il tempo che rimane all avvio del programma (hh). Con indicazione F.. , consultare il capitolo Cosa fare in caso di... . TASTO START La spia si illumina durante il funzionamento, lampeggia quando si verifica un anomalia e si spegne alla fine del programma. PRIMA DI

Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IT TABELLA DEI PROGRAMMI A. Spia Apertura porta D G. Tasto Centrifuga H. Indicatore fasi del programma I I. Tasto Annulla J. Tasto Fine ciclo Spia Ingresso acqua D. Spia Pulizia filtro Programma Tasto Avvio (Pausa) B B. Spia Assistenza C. Manopola programmi F. } Questa lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti e di reagire in modo adeguato, ad es. mediante le spie: E. A H

Super Eco 6412 PROGRAMMÜBERSICHT 5019 401 05613
Super Eco 6412 PROGRAMMÜBERSICHT 5019 401 05613
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
40105613D.fm Page 1 Monday, November 7, 2011 3:46 PM Super Eco 6412 PROGRAMMÜBERSICHT A. Anzeige Tür frei O G J Programm PflegeEtiketten Max. Beladung kg I K } C. Anzeige Wasserhahn zu Temperatur A L B M D B. Anzeige Service D. Anzeige Pumpe C } Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren können, z. B.:

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! A RUHANEMp ELPKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS BEFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA NAPI KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZIKÖNYV A SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA ELPTT 37 ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK Oldal 39 A SZÁRÍTÓGÉP LEÍRÁSA Oldal 41 EMLÉKEZTETP - KARBANTART

important safety instructions warning - whirlpool documents
important safety instructions warning - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This is the attention symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential risks to themselves and others. All safety warnings are preceded by the attention symbol and the following terms: DANGER: WARNING: indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury. indicates a hazardo

SCHEDA PRODOTTO FRIGORIFERI E CONGELATORI
SCHEDA PRODOTTO FRIGORIFERI E CONGELATORI
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SCHEDA PRODOTTO FRIGORIFERI E CONGELATORI MARCA Whirlpool CODICE COMMERCIALE WMD 4001 X CATEGORIA Side by side CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+ Consumo energetico 459 kWh annui, in base ai risultati di prove standard della durata di 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dall'utilizzo dell'elettrodomestico e dal posto in cui è installato. CAPACITÀ CONGELATORE 164 l PRESTAZIONI CONGELATORE (ESPRESSA IN STELLE) Automatico CAPACITÀ FRIGORIFERO 362 l TEMPERATURA COMPARTO SPECIALE 0°C

ARCHOS annonce une croissance exceptionnelle de 106% sur l ...
ARCHOS annonce une croissance exceptionnelle de 106% sur l ...
16/03/2012 - www.archos.com
Communiqué de Presse Igny, le 16 février 2012 ARCHOS annonce une croissance exceptionnelle de 106% sur l'exercice 2011 ARCHOS a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 171,4 M en 2011 comparer 83,3 M en 2010. Chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2011 En M non audité EUROPE ASIA USA TOTAL Q4 2011 46,3 8,7 10,2 65,2 Q4 2010 24,6 2,2 8,8 35,6 Var (M) 21,7 6,5 1,3 29,6 Var (%) 88% 300% 15% 83% Chiffre d'affaires Annuel (M) 171,4 Chiffre d'affaires cumulé de l'année 2011 83,3 Var (M)

????????????? LG ????? ?????????? ?????? ?? ...
????????????? LG ????? ?????????? ?????? ?? ...
24/11/2014 - www.lg.com
www.LG.com @5AAJ>1I5=85 LG #! " !/ ANDROID 5.0  Q4 2014 !25B>2=> 8725AB=8OB G3 I5 5 ?J@28O A= =0 LG, :>9B> I5 ?>;CG8 =09=>28B5 AD8O, 10 =>51O28, G5 3>>G0:20=0B0 =>20 25@A8O =0 Android 5.0 Lollipop 70 G3 A=8 I5 1J45 ?CA=0B0 =0 1J;30@A:8O ?070@ ?@57 G5B2J@B>B> B@8A;54AB285 =>2

TS913ES
TS913ES
19/02/2012 - www.lg.com
TS913ES Récepteur 1 100W avec 2 haut-parleurs forme haute + 2 haut-parleurs satellites CARACTÉRISTIQUES · Convertisseur 3D via HDMI 1.4 · Profil mince assorti au lecteur Blu-rayTM 3D · 3 entrées HDMI (HDMI 1.4) / 1 sortie/ ARC (canal de retour audio) · Connexion USB iPod / iPhone USB · Hôte USB · Haut-parleur parabolique 2,5" enceinte d'aigus dôme en soie TS913ES TS913ES AmplificATEur/ hAuT-pArlEur Puissance acoustique totale Configuration d'amplificateur Type de haut-parleur ava

WEBCAM C925e - Logitech
WEBCAM C925e - Logitech
28/07/2016 - www.logitech.com
WEBCAM C925e Setup guide | Guide d installation WEBCAM - C925e CONTENTS English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 www.logitech.com/support/c925e 2 WEBCAM - C925e Thank you for buying your Logitech Webcam C925e! Use this guide to set up your Logitech webcam and to begin making video calls. For questions or technical support, p

GENIUS GRAND GALOP
GENIUS GRAND GALOP
03/04/2012 - www.vtech-jouets.com
Manuel d'utilisation GENIUS GRAND GALOP © 2011 Crawford Productions Pty Ltd & Protocol Entertainment Inc. © 2011 VTech Imprimé en Chine 91-002143-033 Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière entretenir et renforcer leur désir d'apprendre. Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des lettres, des mots, des

2018 LG HE TV POP_ Fs_Winter Promotion_LTV Leaflet ... - MDA
2018 LG HE TV POP_ Fs_Winter Promotion_LTV Leaflet ... - MDA
02/03/2018 - www.lg.com
Du 1er janvier au 20 février 2018 DES PERFORMANCES EXTRÊMES 500 ¬ Jusqu Remboursés pour l'achat d'un téléviseur LG* * Offre de remboursement allant jusqu 500 ¬ TTC, sur une sélection de téléviseurs LG, valable entre le 1er janvier et le 20 février 2018 inclus, auprès d un revendeur participant. Voir modalités. DES PERFORMANCES EXTRÊMES 500 ¬ Jusqu Catégorie Du 1er janvier au 20 février 2018 Remboursés pour l'achat d'un téléviseur LG parmi les références suivantes