INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Extrait du fichier (au format texte) :

3ro66072.fm Page 88 Tuesday, December 2, 2003 5:03 PM

INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE

INSTALAREA
CONEXIUNEA ELECTRICÃ
ÎNAINTE DE A UTILIZA CUPTORUL
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
MÃSURI DE PRECAUÞIE ªI RECOMANDÃRI
GENERALE
ACCESORIILE CUPTORULUI
TABEL PENTRU GÃTIT
ÎNTREÞINEREA ªI CURÃÞAREA
GHID DE DETECTARE A DEFECÞIUNILOR
SERVICE-UL
DECLARAÞIE DE CONFORMITATE CE
88

3ro66072.fm Page 89 Tuesday, December 2, 2003 5:03 PM

INSTALAREA
Informaþii tehnice pentru instalatorDupã dezambalarea cuptorului, pentru a fi conectat, puneþi-l pe suportul din polistiren pentru a evita deteriorarea.
Nu ridicaþi cuptorul apucându-l de mâner, ci de pãrþile laterale.
Asiguraþi-vã cã aparatul nu s-a deteriorat pe durata transportului.
Dimensiunile cuptorului ºi ale mobilierului sunt prezentate în figura alãturatã.
Mobilierul care vine în contact cu cuptorul trebuie sã fie rezistent la cãldurã (min. 85°C).
Dacã materialul plastic laminat sau cel de etanºare nu este suficient de rezistent la cãldurã, este posibilã
formarea de bule de aer, deformarea suprafeþei sau desprinderea înveliºului protector.
Instalaþi cuptorul în cavitatea mobilierului, ridicându-l de pãrþile laterale ºi având grijã sã nu blocaþi cablul de alimentare electricã.
Fixaþi cuptorul cu ajutorul ºuruburilor.
De asemenea, cuptorul poate fi încorporat într-un element de mobilier vertical.
Pentru a permite ventilarea corespunzãtoare, trebuie sã existe o deschidere de cel puþin 860x90
mm în partea din spate jos a mobilierului. În cazul în care aparatul este instalat într-un element de mobilier vertical, pe lângã deschiderea de 860x90 mm de la bazã, lãsaþi o deschidere de
500x90 mm în partea din spate sus a elementului de mobilier.

Les promotionsNávod pre Whirlpool AKZM 660/IX
Návod pre Whirlpool AKZM 660/IX
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
DÔLE}ITÉ BEZPE NOSTNÉ POKYNY VA`A BEZPE NOSd A BEZPE NOSd OSTATNÝCH OSÔB JE VE=MI DÔLE}ITÁ V tomto návode a na samotnom spotrebi i sú uvedené dôle~ité správy týkajúce sa bezpe nosti, ktoré si musíte pre ítae a v~dy presne dodr~iavae. Toto je symbol nebezpe enstva, týkajúci sa bezpe nosti, ktorý pou~ívate>ov upozorHuje na mo~né riziká hroziace ich osobe a iným. Vaetky bezpe nostné upozornenia sú ozna ené symbolom nebezpe enstva a nasledujúci

MANUAL DE UTILIZAÇÃO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
MANUAL DE UTILIZAÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO Página 41 CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE 41 PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS 42 CONHEÇA O SEU APARELHO 43 MANUTENÇÃO E LIMPEZA 46 SERVICE 46 40 ANTES DE USAR O PRODUTO " O aparelho que adquiriu destina-se apenas a um uso doméstico Para obter melhores resultados do seu aparelho, aconselhamos que leia atentamente as instruções de utilização onde poderá encontrar a descrição do seu aparelho e conselhos úteis para a conservação

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL WMD 4001 X 459 362 L 2010/1060 164L 45 dB

AKT 325 FUNZIONAMENTO DEL BARBECUE DIMENSIONI ...
AKT 325 FUNZIONAMENTO DEL BARBECUE DIMENSIONI ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKT 325 FUNZIONAMENTO DEL BARBECUE IT 1. Griglia 2. Resistenza elettrica basculante Vassoio con pietra lavica 4. Manopola di controllo della resistenza elettrica 3. 5. " " " Per utilizzare il barbecue, ruotare la manopola in senso orario sulla potenza desiderata Per spegnere il piano di cottura, riportare la(e) manopola(e) sullo 0 . Il piano cottura è provvisto di 1 spia di segnalazione che indica quando il barbecue è acceso. Spia On  (accensione) della resistenza elettrica Assicurarsi che

AKR 602 633 634 660 683
AKR 602 633 634 660 683
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31833141.fm Page 1 Tuesday, November 2, 2004 12:55 PM $.5 $ INSTALLATIONSBESCHREIBUNG 0LQGHVWDEVWDQGEHUGHU.RFKIOlFKHFP (OHNWURSODWWHQ FP *DVgORGHU .RKOHNRFKSODWWHQ 6FKUHLEHQGLH,QVWDOODWLRQVDQZHLVXQJHQGHV*DVNRFKIHOGVHLQHQ JU|‰HUHQ$EVWDQGYRULVWGLHVHUQDWUOLFK]XEHDFKWHQ)ROJHQ6LHEHLGHU,QVWDOODWLRQ GHU1XPPHULHUXQJ ÖÖÖ 6FKOLH‰HQ6LHGDV*HUlWHUVWQDFKVHLQHU NRPSOHWWHQ,QVWDOODWLRQDQGDV6WURPQHW]DQ'DV$XVODVVU

FICHE PRODUIT
FICHE PRODUIT
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FICHE PRODUIT A. Compartiment réfrigérateur 1. Bac fruits et légumes 2. Clayettes / Zone réservée aux clayettes 3. Bandeau de commandes LED 4. Galerie supérieure 5. Balconnets 6. Galerie porte-bouteilles 7. Cale-bouteilles (si présent) 8. Plaque signalétique ( côté du bac fruits et légumes) 9. Ventilateur avec filtre (si présent) - pour le filtre, voir les instructions s'y rapportant F B. Compartiment congélateur (si présent) 1. Bac glaçons (dans le compartiment) 2. Contr

awg 338 programme chart ir uk awg 338 programme chart ir ...
awg 338 programme chart ir uk awg 338 programme chart ir ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Drying Time Programmer Drying Time Programmer AWG 338 Door Lock 1000 ° ' 1/2 Load Dryer 30 3 4 7 40' 2 0 Extra Rinse 5 8 80' 6 0 ° Spül Stop 0 1 40 '

Programblad 5019 396 01887 ADPY 1120
Programblad 5019 396 01887 ADPY 1120
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Programblad Snabbguide INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV TRYCKS IN. AV , ENERGIBESPARINGSSKÄL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS. PROGRAMKNAPP Tryck på programknappen (flera gånger) tills indikatorn motsvarande önskat program tänds (se Progr

SCT109-8
SCT109-8
18/06/2012 - www.smeg.fr
SCT109-8 linéa SMEG ELITE Four électronique multifonction, vapor clean, catalyse, 60 cm, inox/verre, chaleur tournante. Classe énergétique A EAN13: 8017709131128 10% d'énergie en moins par rapport la Classe A 8 fonctions (dont 1 de nettoyage assisté vapor clean) Manettes de commande rétro-éclairées: Programmateur électronique : départ différé 24 h (départ automatique) fin de cuisson avec signal sonore (le four s'arrête automatiquement) Afficheur digital LEDs blancs indiquant p

PDF Download - Samsung
PDF Download - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
» &  ·  97 ! & ` D 03.1.22 2:1 AM Ø ` 1 ANNUAL REPORT 1997 Challenge the Limits. » &  ·  97 ! & ` D 03.1.22 2:2 AM Ø ` 2 1 6 14 The Economic Challenge The Competitive Challenge The Consumer Challenge At Samsung, our strategy of being consumer-focused, rather than attuned to producers, helped to mitigate the effects of the sudden downturn. This in no way minimizes the depth of the crisis, both for Samsung and the increasingly interdependent global economy. We have responded by focusi

SAMSUNG N140, Le style et la performance dans un mini format
SAMSUNG N140, Le style et la performance dans un mini format
13/02/2012 - www.samsung.com
Samsung recommande Windows Vista® Business pour l'informatique professionnelle. Samsung recommande Windows Vista® Home Premium pour l'informatique personnelle. SAMSUNG N140, Le style et la performance dans un mini format BLACK - NP-N140-KA01FR - 880 899 352 986 5 WHITE - NP-N140-KA02FR - 880 899 355 029 6 10.1 NonNon-Gloss Max. 9h Système d exploitation Windows® XP Edition Familiale Authentique Processeur Technologie Processeur Fréquence Chipset FSB Mémoire cache L2 Ecran Taille et type

Déclaration de Conformité NF Assistant Aide à la Conduite - TomTom
Déclaration de Conformité NF Assistant Aide à la Conduite - TomTom
16/05/2016 - www.tomtom.com
Déclaration de Conformité NF Assistant Aide la Conduite I , Je soussignée, Mlle Claire Oliver, pour le compte de: TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands Certifie que les Assistants la Conduite suivants ont les numéros de certificats cités ci-après, la condition que le logiciel installé dans le produit soit égal ou supérieur la version indiquée ci-dessous: Produit TomTom Speed cam App (TomTom Zones de danger) TomTom Navigation App TomTom

Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N° 65/2014 - Sauter
Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N° 65/2014 - Sauter
02/03/2017 - www.sauter-electromenager.com
Hotte usage domestique - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N° 65/2014 Marque Référence commerciale Consommation d'Energie Annuelle (AEC hotte) SAUTER SHD1589X 89 kWh/an Classe d'efficacité énergétique du modèle C Efficacité Fluidodynamique (FDE hotte) 17,7 Classe d'efficacité fluidodynamique Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte) Classe d'efficacité lumineuse du modèle D 49,6 Lux/Watt Efficacité de filtration des graisses A 54,7 % Classe d'efficacité de filtra

IPL, 24 R, 1983-01, Trimmer - Mate servis Posušje
IPL, 24 R, 1983-01, Trimmer - Mate servis Posušje
09/02/2017 - www.husqvarna.com
501 78 40-01 501 78 80-01 503 21 83-18 501 78 70-01 501 48 54-01 501 78 39 -01 501 78 37-01 503 21 83-35 735 11 53-50 503 23 00-31 501 78 34-01 503 25 01-01 503 23 50-11 503 21 83-33 501 78 68-01 501 78 69-01 503 21 83-18 501 78 79-01 735 11 53-50 501 78 29-01 735 31 27-10 501 78 33-01 735 11 53-50 501 78 42-01 501 78 41-01 503 21 83-41 503 21 83-35 735 11 35-50 503 21 83-31 501 78 35-01 501 78 36-01 503 23 00-31 735 11 53-50 503 21 83-36 735 31 24-10 501 79 55-01 735 31 12-01 503 21 83-32 735