CO Big_PL.fm

Extrait du fichier (au format texte) :

otocz. Otocz. (°F)
od 50 do 90
od 61 do 90
od 61 do 100
od 61 do 110

" PodBczy urzdzenie.
" Zapala si zielona kontrolka (je[li jest).
" ZaBcza si równie| kontrolka czerwona (je[li jest),

fabrycznie na dziaBanie w zalecanej temperaturze -18°C.

" Temperatura urzdzenia zostaBa wstpnie ustawiona

Uruchomienie urzdzenia

[wieci, wskazuje |e temperatura wewntrzna urzdzenia nie jest jeszcze wystarczajco niska.
3. Zielona lampka kontrolna (je[li jest): zapalona oznacza, |e urzdzenie dziaBa.
4. Przycisk pod[wietlany |óBty/pomaraDczowy
(je[li jest): wBcza/wyBcza funkcj szybkiego mro|enia. Pod[wietlony oznacza, |e funkcja szybkiego mro|enia jest czynna.
Konfiguracja panelu sterowniczego mo|e si
ró|ni zale|nie od modelu.

1. Termostat do regulacji temperatury.
2. Czerwona lampka kontrolna (je[li jest): gdy si

najmniej dwie godziny, aby umo|liwi osignicie peBnej wydajno[ci obwodu chBodniczego.
3. Nale|y dopilnowa, aby monta| i podBczenia elektryczne urzdzenia zostaBy wykonane przez wykwalifikowanego technika, wedBug instrukcji producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczcymi bezpieczeDstwa.
4. Przed u|yciem chBodziark nale|y wyczy[ci.
" Przed podBczeniem urzdzenia do sieci elektrycznej upewni si, czy napicie odpowiada wskazaniom podanym na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyBu urzdzenia.
" PodBczenie musi by zgodne z obowizujcymi przepisami lokalnymi.

2. Przed uruchomieniem urzdzenia nale|y odczeka co

Patrz tabela na urzdzeniu (je[li jest)
Uporzdkowanie produktów zamro|onych
UBo|y i sklasyfikowa MIESICE

Les promotionsNOTICE D'EMPLOI
NOTICE D'EMPLOI
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
61002009F.fm Page 24 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM NOTICE D EMPLOI INSTRUCTIONS D INSTALLATION ...........25 CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT.................................... 26 MISES EN GARDE ......................................... 26 AVANT D UTILISER LE TIROIR CHAUFFANT POUR LA PREMIÈRE FOIS ........................... 27 ACCESSOIRES DU FOUR............................. 28 ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................... 29 DIAGNOSTIC DES PANNES.......................

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL ART 9811/A++ SF 247 228 L 2010/1060 80 L 35 dB

RO TABEL CU PROGRAME 5019 301 01249
RO TABEL CU PROGRAME 5019 301 01249
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO TABEL CU PROGRAME H A. Indicatorul U_ã deschisã  Aceastã ma_inã de spãlat este dotatã cu funcþii automate de siguranþã care detecteazã _i diagnosticheazã defecþiunile într-o fazã timpurie _i vã permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu: C D E. F. G. H. I. J. A B I B. Indicatorul Service  C. Indicatorul Robinet de apã închis  Programul Simbol spãlare Incãrcãtura maximã Nivelul de zgomot acustic : Splarea - 59 dB(A) / 1 pW Centri

501963701111BGR.qxp:Layout 1
501963701111BGR.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
š‘¡¤•›‘  ¡ŸªŸ¤Ÿ£ ‘. ˜¬»±¼¿ Èųµ¯¿Å 1. ¦É 2. ¦¯»ÄÁ¿ ±½µ¼¹ÃÄ®Á± 2a. º¿Å¼À¯ ±½µ¼¹ÃÄ®Á± 2b. º±À¬º¹ ±½µ¼¹ÃÄ®Á± 3. ¡¬Æ¹± / §ÎÁ¿ Á±Æ¹Î½ 4. ¡¬Æ¹ ³¹± ƹ¬»µ 5. £ÍÃÄ·¼± ºÁÍ¿Å ±­Á± Multi-flow 6. ˜¬»±¼¿ È;· (¹´±½¹º

Notice d'emploi
Notice d'emploi
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AVANT D UTILISER L APPAREIL " L appareil que vous avez acheté a été conçu pour être utilisé dans un environnement domestique, mais aussi : - dans les zones de cuisine des lieux de travail, magasins et/ou bureaux - dans les fermes - dans les hôtels, les motels, les résidences, les bed & breakfasts usage exclusif du client. Pour utiliser au mieux votre appareil, nous vous invitons lire attentivement les instructions relatives son utilisation ; vous y trouverez la description de vo

501971001136_NL.qxp:Layout 1
501971001136_NL.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsinstructies 4 Installatie 8 Milieutips 9 EG Verklaring van overeenstemming 9 Opsporen van storingen 9 Klantenservice 10 Reiniging 10 Onderhoud 11 Aanwijzingen voor het gebruik van de oven 12 Tabel beschrijving functies 23 Bereidingstabel 25 Tabel Geteste recepten 28

pobierz (678.8 KB) - VideoTesty.pl
pobierz (678.8 KB) - VideoTesty.pl
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PL AKT 680 KARTA KATALOGOWA URZDZENIA 1. Ruszty zdejmowane 2. Palnik pomocniczy 3. Palnik [redni 4. Palnik [redni 5. Palnik 4-pier[cieniowy 6. PokrtBo regulacja palnika maBej mocy 7. PokrtBo regulacji palnika [redniej mocy 8. PokrtBo regulacji palnika [redniej mocy 9. PL PokrtBo regulacji palnika 4-pier[cieniowego OBLIGATORYJNE WYMIARY I ODLEGAOZCI (mm) Oznakowanie Kurek zamknity PBomieD maksymalny PBomieD minimalny

User and maintenance manual Manuel d'utilisation et d ...
User and maintenance manual Manuel d'utilisation et d ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKZM 778 EN User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud IT Manuale d uso e manutenzione Manual del usuario y de mantenimiento IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This is the danger symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential risks to themselves and others. All safety war
 
 

appareils photo numériques quel appareil photo coolpix ... - Nikon
appareils photo numériques quel appareil photo coolpix ... - Nikon
04/07/2018 - www.nikon.fr
TECHNOLOGIES NIKON INNOVANTES Wi-Fi QUEL APPAREIL PHOTO COOLPIX CORRESPOND À MES BESOINS ? & Innovation révolutionnaire, la prise en charge intégrée des réseaux LAN sans ûl vous permet de transférer vos photos vers un ordinateur sans liaison ûlaire, soit depuis la mémoire de l appareil photo, soit chaque fois que vous prenez un cliché. La technologie Wi-Fi prend également en charge l impression sans ûl. Conûguration sans ûl " Insérez le CD-ROM du logiciel PictureProject d

S7350 Vianden
S7350 Vianden
13/02/2012 - www.samsung.com
Business Samsung S7350 L'élégance en finesse Slider Premium Ecran 2,6'' WQVGA 16 millions de couleurs 3G+, Quadri-bande Appareil photo 5 Mégapixels Autofocus Menu photo avancé Mémoire 100 Mo + MicroSDHC www.samsungmobile.fr Samsung S7350 Disponible en mars 2009 Caractéristiques principales Poids Dimensions Compatibilité réseaux Quadri-bande EDGE / GPRS HSDPA Bluetooth Batterie Autonomie en communication Autonomie en veille DAS Couleurs disponibles 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 2.1 / stere

NAVIGON MobileNavigator iPhone
NAVIGON MobileNavigator iPhone
09/05/2012 - www.navigon.com
NAVIGON MobileNavigator iPhone 1 Foires aux questions 2 1. 1.1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Géneral au MobileNavigator pour iPhone ....................................................................................... 7 C'est quoi un NAVIGON MobileNavigator pour iPhone? ............................................................. 7 Dans quel App Store est-il disponible le MobileNavigator pour iPhone? .............................. 7 Quelles cartographies offre-t-il le MobileNavigator pour iPho

ORDINATEUR PORTABLE VAIO VGN-AR61ZU - Sony
ORDINATEUR PORTABLE VAIO VGN-AR61ZU - Sony
16/02/2012 - www.sony.fr
L 'Assassinat de Jesse James © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. Blood Diamond © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. et Virtual Studios LLC. Harry Potter Publishing Rights © J.K.Rowling. Harry Potter et l'Ordre du Phénix © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. Nouveau VAIO FW par Sony Vivez la nouvelle expérience HD 16/9ème ! 3 films Blu-ray offerts Pour l'achat d'un ordinateur VAIO équipé d'un lecteur Blu-ray Du 15 juillet au 15 octobre 2008 (1) (1) Voir modalités de l'offre au dos

FM Stereo FM-AM Receiver
FM Stereo FM-AM Receiver
06/07/2018 - www.sony.fr
3-864-512-61(1) FM Stereo FM-AM Receiver Operating Instructions GB Mode d emploi F Gebruiksaanwijzing NL Bruksanvisning S STR-DA50ES øé 1998 by Sony Corporation WARNING Precautions To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. On safety To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only. Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet. Should any solid object or liquid fall in

fiche technique tole perforee entrelas - Tôle perforée sur mesure
fiche technique tole perforee entrelas - Tôle perforée sur mesure
09/06/2020 - www.tole-perforee-sur-mesure.com
FICHE TECHNIQUE TOLES PERFOREES www.tole-perforee-sur-mesure.com TOLE PERFOREE ENTRELAS CATEGORIE : MOUCHARABIEH ET ARABESQUE REFERENCE : DPM 10170 PERFORATION: Trous ronds de diametre 8 mm VIDE 23 % COURANT: 2000 X 1000 mm BASE: 3000 X 1500 mm MAXI: 4000 X 1500 mm MATIERE Acier noir | Acier galva Acier inox | Aluminium Sur demande: - bronze, laiton, cuivre - peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne EPAISSEUR : 2 mm et 3 mm Delai de production: 10 jours ouvrables apres commande