Recherche sur biztonsagi


Consignes de sécurité
Consignes de sécurité
17/09/2018 - www.archos.com
WARRANTY LEGAL AND SAFETY NOTICES * Table of contents Legal and Safety Notices p.2 Mentions légales et consignes de Sécurité p.16 Rechts- und Sicherheitshinweise p.33 Avisos legales y consignas de seguridad p.48 Informazioni legali e sulla sicurezza p.63 Juridische en veiligheidsinformatie p.78 Avisos Legal e de Segurança p.93 .@848G5A:0O 8=D>@AB8 p.108 Informacje prawne i dotyczce bezpieczeDstwa p.127 Jogi és biztonsági közlemény p.144 +E'D-8'* B'

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni. Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az Qket és másokat fenyegetQ lehetséges kockázatokra. Minden biztonsági figyelmeztetést megelQz a veszély szimbólum és a következQ kifejezések egyike: VESZÉLY! Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha

FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:
FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FONTOS BIZTONSÁGI ELPÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani. Ez a biztonságra vonatkozó figyelmeztetQ szimbólum hívja fel az üzemeltetQ és mások figyelmét a lehetséges kockázatokra. Minden biztonsági üzenet elQtt ott áll a figyelmeztetQ szimbólum és az alábbi szöveg: VESZÉLY: olyan veszélyhelyzetre utal, amely - bekövetkezés esetén - súlyos sérülé

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HU BEÉPÍTETT, GÁZÜZEMp FPZPLAP AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell venni. Ez a biztonsággal kapcsolatos veszély szimbóluma, amely a felhasználót és másokat fenyegetQ lehetséges veszélyekre figyelmezteti a felhasználót. A biztonsági figyelmeztetések a biztonsággal kapcsolatos veszélyre figyelmeztetQ szimbólum vagy a két alábbi figyelmeztetQ jelzés után

fontos biztonsági tudnivalók veszély! figyelmeztetés - Orczy
fontos biztonsági tudnivalók veszély! figyelmeztetés - Orczy
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA NAGYON FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni. Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az Qket és másokat fenyegetQ lehetséges kockázatokra. Minden biztonsági figyelmeztetést megelQz a veszély szimbólum és a következQ kifejezések egyike: VESZÉLY! Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem

használat meghatározása óvintézkedések és általános ...
használat meghatározása óvintézkedések és általános ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA Ezt a gépet kizárólag háztartási célú használatra tervezték, a háztartásokban szokásos mennyiségq ruhanemqk mosására. " Kövesse a jelen Használati utasításban és a Programtáblázatban megadott utasításokat a mosógép használata során. " Prizze meg a Használati utasítást, a Programtáblázatot; ha a mosógépet átadja egy másik személynek, adja át a Használati utasítást, a Programtáblázatot is. ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 1.Biztonsági óvintézkedések "

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HU BEÉPÍTETT, GÁZÜZEMp FPZPLAP - FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell venni. Ez a biztonsággal kapcsolatos veszély szimbóluma, amely a felhasználót és másokat fenyegetQ lehetséges veszélyekre figyelmezteti a felhasználót. A biztonsági figyelmeztetések a biztonsággal kapcsolatos veszélyre figyelmeztetQ szimbólum vagy a két

H 5019 300 00381 PROGRAMTÁBLÁZAT - Orczy
H 5019 300 00381 PROGRAMTÁBLÁZAT - Orczy
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
H PROGRAMTÁBLÁZAT A. Programválasztó B. Programsorrend kijelző C. Start/Szünet  gomb D. Nullázás  gomb E. Ajtó nyitva  jelzőfény A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.: F. Szerviz  jelzőfény G. Vízcsap zárva  jelzőfény H. Tisztítsa meg a szivattyút  jelzőfény B G E F D H Akusztikus zajszint : Mosás - 59 dB(A) / 1 pW Centrifugálás -

501932602063H.qxp:Layout 1
501932602063H.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELPTT Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki az új készülékbQl, kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót alaposan, és tartsa kéznél, hogy a késQbbiekben is belenézhessen. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK " Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást csak szakképzett mqszerész végezheti el a gyártó utasításainak megfelelQen és a helyi biztonsági rendelkezéseket betartva. Ne javítsa meg, illetve ne cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak azt nem tartalmaz

iMac Fontos termékinformációs útmutató - Support - Apple
iMac Fontos termékinformációs útmutató - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
iMac Fontos termékinformációs útmutató Ez a Fontos termékinformációs útmutató a biztonsággal, kezeléssel, ártalmatlanítással és újrahasznosítással, elQírásokkal és szoftverlicenccel kapcsolatos tudnivalókat, valamint egy éves korlátozott jótállást tartalmaz az iMac készülékhez. Lehetséges, hogy az Ön iMac gépe nem rendelkezik minden, a dokumentumban ismertetett funkcióval. ± A  z iMac használata elQtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési tudnivalót az alábbi részben, hogy megelQzhes

Az iPhone készülékre vonatkozó tudnivalók - Support - Apple
Az iPhone készülékre vonatkozó tudnivalók - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Az iPhone készülékre vonatkozó tudnivalók iPhone felhasználói útmutató Lásd: www.apple.com/support. Az iPhone készüléken nyissa meg a Safari böngészQt, majd koppintson a szimbólumra. Az iBookstore alkalmazásban szintén ingyenesen rendelkezésére áll. Biztonsági és kezelési tudnivalók Lásd a Biztonság, kezelés és támogatás  c. részt az iPhone felhasználói útmutatóban. A rádiófrekvenciás energia hatása Az iPhone készüléken válassza a Beállítások > Általános > Infó > Jogi > RF hatás elemet. Akkum

3 éves kiterjesztett garancia szolgáltatás - Epson
3 éves kiterjesztett garancia szolgáltatás - Epson
25/11/2014 - www.epson.fr
3 éves kiterjesztett garancia szolgáltatás Az EPSON CoverPlus szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálnia kell a vásárolt EPSON CoverPlus termékcsomagot a www.epson.eu/warrantyoldalon. Ehhez szüksége lesz az 1. lapon található engedélyezési számra. A regisztráció során Ön megállapodás köt az Epsonnal a lenti feltételek szerint. Amennyiben ezek a feltételek az Ön számára nem elfogadhatók, kérjük küldje vissza az EPSON CoverPlus csomagot annak az értékesítQnek, ahol a terméket vásárolta. EPSON

Dans la boutique