Használati útmutató

Extrait du fichier (au format texte) :

ELSP HASZNÁLAT

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
Egyes típusoknál hangjelzés figyelmeztet arra, hogy bekapcsolt a hQmérséklet riasztás: tartsa lenyomva a hangjelzés elnémítása gombot. Ha van, akkor a szqrQ csomagolásán látható módon helyezze be az antibakteriális szqrQt és a szagszqrQt.
Megjegyzés: Az üzembe helyezést követQen 4/5 órát kell várni, amíg kialakul a készülék normál töltetének megfelelQ tárolási hQmérséklet.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS
TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a készüléket, amit egy ruhadarabbal, valamint langyos víz és kifejezetten hqtQszekrények belsQ tisztításához ajánlott semleges tisztítószerek oldatával végezzen. Soha ne használjon dörzshatású tisztítószereket. A tartozékként kapott eszközzel rendszeresen tisztítsa ki a hqtQtér hátlapján, a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található
leeresztQ nyílást, mert így biztosítható a leolvasztási víz folyamatos és elQírásszerq távozása (lásd az ábrát).
MielQtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási mqveletbe fogna, húzza ki a készülék villásdugóját a hálózati aljzatból, vagy kapcsolja le az áramot.

AZ IZZÓ VAGY LED CSERÉJE
(típustól függQen)

Az izzócsere elQtt mindig csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, és tartsa be a készülék világítási rendszerével kapcsolatos utasításokat.
A cseréhez csak ugyanolyan típusú izzó használható, ami a mqszaki vevQszolgálatnál és a hivatalos viszonteladóknál szerezhetQ be.
1. típusú világítás
1. Lazítsa meg a csavart, és vegye le a lámpaburát.
2. A készülék belsejében levQ izzó bajonettzáras, vagyis azt nem csavarni, hanem kiemelni kell a nyíllal jelzett irányban húzva.
3. Az izzócserét követQen tegye vissza a lámpaburát, majd a villásdugó ismételt bedugása elQtt várjon 5 percet.
2. típusú világítás
A levételhez csavarja az óramutató járásával ellentétesen az ábrán látható módon. A készülék ismételt csatlakoztatása elQtt várjon 5
percet.
3. típusú világítás
A LED lámpák cseréje esetén forduljon a mqszaki vevQszolgálathoz.
A hagyományos világításhoz képest a LED lámpák tovább tartanak, javítják a belsQ megvilágítást, és óvják a környezetet

94

2

1

Les promotionsindien aanwezig
indien aanwezig
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
EERSTE GEBRUIK Wanneer de elektrische aansluiting gerealiseerd is worden op het display de van te voren in de fabriek ingestelde temperaturen (-18 °C en +5 °C) weergegeven. Wanneer er een geluidssignaal klinkt en de temperatuurindicatie knippert, de knop voor het uitschakelen van de alarmen ingedrukt houden. Opmerking: nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2/3 uur voordat de juiste temperatuur wordt bereikt voor het conserveren van een normale lading van het apparaat. Pl

5019 301 10042 FL 5103 RO
5019 301 10042 FL 5103 RO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO FL 5103 A. Buton Pornire Întârziat  B. Indicacie Pornit/Oprit (On/Off) A În timpul programului de splat seleccionat butonul de selectare a programului se mic pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazelepresplare, splare principal, limpezire i centrifugare. Fiecare etap dureaz de la câteva secunde pân la câteva minute. B h : opcional / Da : dozaj necesar 1 2 Programul Simbol splare Tip de rufe/Notice Încrcare maxim Înlbitor Pentru o pr

AKT 325 FUNZIONAMENTO DEL BARBECUE DIMENSIONI ...
AKT 325 FUNZIONAMENTO DEL BARBECUE DIMENSIONI ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKT 325 FUNZIONAMENTO DEL BARBECUE IT 1. Griglia 2. Resistenza elettrica basculante Vassoio con pietra lavica 4. Manopola di controllo della resistenza elettrica 3. 5. " " " Per utilizzare il barbecue, ruotare la manopola in senso orario sulla potenza desiderata Per spegnere il piano di cottura, riportare la(e) manopola(e) sullo 0 . Il piano cottura è provvisto di 1 spia di segnalazione che indica quando il barbecue è acceso. Spia On  (accensione) della resistenza elettrica Assicurarsi che

GEBRAUCHSANWEISUNG
GEBRAUCHSANWEISUNG
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. GEBRAUCHSANWEISUNG Griff. Sicherheitsverschluss (falls vorgesehen). Dichtung. Verschluss des Tauwasserabflusses (falls vorhanden). Bedienblende. Korb (falls vorhanden). Kondensator (auf der Rückseite). Klimaklasse SN N ST T Umg. T. (°C) von 10 bis 32 von 16 bis 32 von 16 bis 38 von 16 bis 43 Umg. T. (°F) von 50 bis 90 von 61 bis 90 von 61 bis 100 von 61 bis 110 INSTALLATION " Lesen sie das Kapitel Vor dem Gebrauch des Geräts . " Entfernen Sie die Verpackung des Gerä

501963701111AGR.qxp:Layout 1
501963701111AGR.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
š‘¡¤•›‘  ¡ŸªŸ¤Ÿ£ ‘. ˜¬»±¼¿ Èųµ¯¿Å 1. ¦É 2. ¦¯»ÄÁ¿ ±½µ¼¹ÃÄ®Á± 2a. º¿Å¼À¯ ±½µ¼¹ÃÄ®Á± 2b. º±À¬º¹ ±½µ¼¹ÃÄ®Á± 3. ¡¬Æ¹± / §ÎÁ¿ Á±Æ¹Î½ 4. ¡¬Æ¹ ³¹± ƹ¬»µ 5. £ÍÃÄ·¼± ºÁÍ¿Å ±­Á± Multi-flow 6. ˜¬»±¼¿ È;· (¹´±½¹º

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL ADP 9070 IX A A A A A A A 234 2800 ABCDEFG 2010/1059 X13 44

Táblázat 5019 396 03660 - Orczy
Táblázat 5019 396 03660 - Orczy
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Táblázat Gyors útmutató A KÉSZÜLÉK ELSP ALKALOMMAL TÖRTÉNP HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) PROGRAMVÁLASZTÓ  GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzQn (P1... Px)  lásd a lenti Programtáblázatot. INDÍTÁS/FOLYTATÁS  GOMB Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott program elindításához: a je

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
IMPORTANTI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31902052IT.fm Page 46 Wednesday, September 3, 2008 4:05 PM IMPORTANTI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA Questo manuale contiene importanti indicazioni per la sicurezza, l uso e la manutenzione del vostro nuovo piano cottura. Leggere con attenzione le informazioni contenute e conservare il manuale in un posto facilmente accessibile per eventuali consultazioni. 10. Precauzioni e Consigli 11. 1. Questo piano cottura è conforme a tutte le leggi relative a sicurezza e compatibilti elettromagnetica. Ci

Yaourtière & Fromagère Yoghurt & Cheese Maker - Cuisinart
Yaourtière & Fromagère Yoghurt & Cheese Maker - Cuisinart
15/09/2016 - www.cuisinart.fr
Yaourtière & Fromagère Yoghurt & Cheese Maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones YM400E SOMMAIRE 1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Caractéristiques produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. Avant la première ut

WD VelociRaptor™ Product Overview
WD VelociRaptor™ Product Overview
11/04/2012 - www.wdc.com
Disques dur pour les ordinateurs de bureau WD VelociRaptor TM Disques durs SATA Aussi rapide que l'éclair Extrêmement fiable Garantie limitée de 5 ans Le disque SATA le plus rapide au monde. Conçu pour un maximum de vitesse ! Le WD VelociRaptor, le tout nouveau membre de notre ligne unique de disques durs SATA 10 000 tr/min, allie une interface SATA de 3 Gb/s et une mémoire cache de 16 Mo permettant de réaliser une performance jusqu' 35 % plus rapide que celle de son frère aîné, le WD

Division communications Mobiles LG en Europe - MWC - 160209
Division communications Mobiles LG en Europe - MWC - 160209
19/02/2012 - www.lg.com
www.lge.com/fr Division Communications Mobiles de LG en Europe Performances en 2008 et objectifs économiques pour 2009 La division Communications Mobiles de LG Electronics (LG) a atteint un volume total de ventes de 12,3 millions d'unités en Europe en 2008, soit une hausse de 26 % par rapport 2007. La stratégie de LG vise augmenter sa part de marché globale en Europe en continuant de renforcer son image de marque et sa présence dans le secteur de la 3G. La stratégie de LG est égalemen

Instruction Manual - H.Koenig
Instruction Manual - H.Koenig
05/01/2017 - www.hkoenig.com
Manuel d'utilisation Bedienungsanleitung Handboek Manual de Utilización Manuale d uso Plancha Vitroceramique Keramik-Grill Vitrokeramiek Kookplaat Parrilla Vitrocerámica Plancha in vetroceramica VIK480 1 FRANCAIS Avant la première utilisation, lisez ces instructions en entier et attentivement. Important : toujours garder ce manuel pour une utilisation future. Profitez de votre nouveau gril électrique en verre La plancha vitrocéramique est une alternative saine et sûre au grill convention

A CHACUN SON MINIPC AVEC ARCHOS !
A CHACUN SON MINIPC AVEC ARCHOS !
16/03/2012 - www.archos.com
Communiqué de Presse Paris, le 11 juin 2009 A CHACUN SON MINIPC AVEC ARCHOS ! ARCHOS dévoile aujourd'hui une gamme complète de MiniPCs pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs nomades. Après une entrée remarquée sur le marché des MiniPCs avec l'ARCHOS 10, petit, léger et fonctionnel, ARCHOS a depuis rencontré le succès en devenant rapidement le 1er fabriquant français sur ce marché. Fort de cette réussite, ARCHOS dévoile aujourd'hui de nouveaux modèles pour répondre au

My Passport® For Mac® User Manual
My Passport® For Mac® User Manual
11/04/2012 - www.wdc.com
Portable externe My Passport Manuel d'utilisation ® For Mac® Disque dur ultra-portable Manuel d'utilisation de My Passport for Mac Service et assistance WD En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par email sur support.wdc.com. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas d