Használati útmutató

Extrait du fichier (au format texte) :

ELSP HASZNÁLAT

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
Egyes típusoknál hangjelzés figyelmeztet arra, hogy bekapcsolt a hQmérséklet riasztás: tartsa lenyomva a hangjelzés elnémítása gombot. Ha van, akkor a szqrQ csomagolásán látható módon helyezze be az antibakteriális szqrQt és a szagszqrQt.
Megjegyzés: Az üzembe helyezést követQen 4/5 órát kell várni, amíg kialakul a készülék normál töltetének megfelelQ tárolási hQmérséklet.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS
TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a készüléket, amit egy ruhadarabbal, valamint langyos víz és kifejezetten hqtQszekrények belsQ tisztításához ajánlott semleges tisztítószerek oldatával végezzen. Soha ne használjon dörzshatású tisztítószereket. A tartozékként kapott eszközzel rendszeresen tisztítsa ki a hqtQtér hátlapján, a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található
leeresztQ nyílást, mert így biztosítható a leolvasztási víz folyamatos és elQírásszerq távozása (lásd az ábrát).
MielQtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási mqveletbe fogna, húzza ki a készülék villásdugóját a hálózati aljzatból, vagy kapcsolja le az áramot.

AZ IZZÓ VAGY LED CSERÉJE
(típustól függQen)

Az izzócsere elQtt mindig csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, és tartsa be a készülék világítási rendszerével kapcsolatos utasításokat.
A cseréhez csak ugyanolyan típusú izzó használható, ami a mqszaki vevQszolgálatnál és a hivatalos viszonteladóknál szerezhetQ be.
1. típusú világítás
1. Lazítsa meg a csavart, és vegye le a lámpaburát.
2. A készülék belsejében levQ izzó bajonettzáras, vagyis azt nem csavarni, hanem kiemelni kell a nyíllal jelzett irányban húzva.
3. Az izzócserét követQen tegye vissza a lámpaburát, majd a villásdugó ismételt bedugása elQtt várjon 5 percet.
2. típusú világítás
A levételhez csavarja az óramutató járásával ellentétesen az ábrán látható módon. A készülék ismételt csatlakoztatása elQtt várjon 5
percet.
3. típusú világítás
A LED lámpák cseréje esetén forduljon a mqszaki vevQszolgálathoz.
A hagyományos világításhoz képest a LED lámpák tovább tartanak, javítják a belsQ megvilágítást, és óvják a környezetet

94

2

1

Les promotionsFONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni. Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az Qket és másokat fenyegetQ lehetséges kockázatokra. Minden biztonsági figyelmeztetést megelQz a veszély szimbólum és a következQ kifejezések egyike: VESZÉLY! Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha

fiches produits rčfrigčrateurs et congčlateurs
fiches produits rčfrigčrateurs et congčlateurs
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FICHES PRODUITS RČFRIGČRATEURS ET CONGČLATEURS MARQUE Whirlpool CODE COMMERCIAL WTE3113 W CATEGORIE Combiné réfrigérateur/congélateur CLASSE D'EFFICACITE ENERGETIQUE A+ Consommation d'énergie 276 kWh par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé et de son installation. CAPACITE DU CONGELATEUR 88 l NOMBRE D'ETOILES 4 CAPACITE DU REFRIGERATEUR 228 l TEMPERATURE DU COMPARTIMENT SPECIAL 0°C SYSTEME FROID VENT

QRG MW80 DE W10625334.indd
QRG MW80 DE W10625334.indd
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SCHNELLANLEITUNG DE BEDIENFELD DIGITALES DISPLAY Das Display umfasst eine 24-Stunden-Uhr und Indikatorsymbole. COMBI(KOMBI)-TASTE Zur Auswahl der Funktionen Kombigebläse / Kombigrill. CRISP(BRÄUNEN)-TASTE Zur Auswahl der Funktionen Manuell / Automatik Crisp. GRILL-TASTE Zur Auswahl der manuellen / Automatik-Grillfunktion. KNOPF Produkt AUSGESCHALTET: Aktiviert die Rapid startFunktion. Produkt EINGESCHALTET: Bestätigt die Garparameter und startet das Garen. STOP(STOPP)-TASTE Produkt EINGESCHALTET

KCGT 6010/I Mode d'emploi
KCGT 6010/I Mode d'emploi
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
5019_718_02010_FR 30-05-2007 9:58 Pagina 1 KCGT 6010/I Mode d emploi * 5019_718_02010_FR 30-05-2007 9:58 Pagina 2 5019_718_02010_FR 30-05-2007 9:58 Pagina 3 Avertissements 4 Conseils pour la protection de l environnement 5 Instructions pour la configuration et l assemblage 6 Configuration 6 Assemblage 7 Description de la hotte

HOB INSTRUCTIONS DIMENSIONS OF THE COOKTOP ...
HOB INSTRUCTIONS DIMENSIONS OF THE COOKTOP ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
GB IE HOB INSTRUCTIONS AKM 613 PROTECTING THE ENVIRONMENT Disposal of packaging materials 1. 2. Residual heat indicator 6. Rear right cooking zone control knob 7. Rear left cooking zone control knob 8. Front left cooking zone control knob 9. " Radiant cooking zone Ř 180 5. " Radiant cooking zone Ř 145 4. To use the hob, turn the knob(s) clockwise and set it/them to the required power. To turn the hob off, turn the knob(s) back to position 0 . The hob is fitted with residual heat indicators. Th

501931833137GB.pdfDOWNLOAD
501931833137GB.pdfDOWNLOAD
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 S INSTALLATIONSBLAD Minsta tillĺtna avstĺnd frĺn olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar och anvisad nummerordning (1Ö2Ö3Ö.....) när fläktkĺpan skall monteras. Slĺ inte pĺ strömmen till fläktkĺpan förrän installationen är helt avslutad. Observera! Utsläppsröret och rörklämmorna som krävs för installationen levereras inte tillsammans med fläktkĺ

234 225 116 39
234 225 116 39
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL WBE34132 A++W 234 225 L 2010/1060 116L 39 dB

UPUTE ZA UPORABU
UPUTE ZA UPORABU
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
UPUTE ZA UPORABU PRIJE KORI`TENJA PERILICE POSUA/SPOJEVI PREDOSTRO}NOSTI I GLAVNE PREPORUKE KAKO NAPUNITI SPREMNIK ZA SOL KAKO NAPUNITI SPREMNIK ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE KAKO NAPUNITI SPREMNIK ZA DETERD}ENT  I`ENJE I ODR}AVANJE 51 PRIJE KORI`TENJA PERILICE POSUA/SPOJEVI 1. Skidanje pakovanja i provjere; Nakon skidanja ambala~e, uvjerite se da je perilica posua neoateena i da se vrata ispravno zatvaraju. Ako niste sigurni, kontaktirajte kvalificiranog tehni ara ili vaau loka

Bébé mesure tout
Bébé mesure tout
03/04/2012 - www.vtech-jouets.com
Manuel d'utilisation Bébé mesure tout © 2010 VTech Imprimé en Chine 91-113205-001-006 INTRODUCTION Vous venez d'acquérir Bébé mesure tout de VTech®. Félicitations ! Bébé tire sur le ruban pour mesurer les objets. Il appuie également sur les différents boutons et développe sa motricité fine. Chaque manipulation déclenche des effets sonores trčs réalistes, des phrases, 6 mélodies ou 1 chanson. Comme un parfait petit bricoleur, Bébé apprend le nom des outils et leur fonction. Bébé mesure tout...

Fiche technique - Seagate
Fiche technique - Seagate
16/03/2018 - www.seagate.com
Fiche technique Compacité et hautes capacités. Rapport qualité-prix inégalé. Disques Seagate pour PC portable compacts 7 mm de 1 To et 2 To Meilleur coűt par To et par millimčtre pour les clients de PC portables/mobiles fins Faible poids, adapté aux PC portables Permet de passer ŕ une capacité de 2 To sans supporter le poids excessif des disques pour PC portables traditionnels Stocke jusqu'ŕ 200 000 photos, 250 000 chansons ou 124 heures de vidéos haute définition1 Interface SATA 6 Gbits/s pour

L'aéroport de l'état insulaire va bénéficier d'une alimentation solaire
L'aéroport de l'état insulaire va bénéficier d'une alimentation solaire
16/05/2012 - www.kyocera.fr
Communiqué de presse L'aéroport de l'état insulaire va bénéficier d'une installation photovoltaďque Kyocera fournit les modules photovoltaďques pour le plus grand projet solaire de Palau Kyoto/Neuss, le 25 janvier 2012 ­ Kyocera Corporation vient d'annoncer qu'elle a fourni des modules photovoltaďques pour l'aéroport international de la République de Palau ; cette installation solaire générant une puissance de 226,8 kW va ętre la plus importante de l'état insulaire, situé ŕ environ 500 miles ŕ l

Bienvenido al Manual del usuario de Pages - Apple
Bienvenido al Manual del usuario de Pages - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Pages 08 Manual del usuario K Apple Inc. © 2008 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Según las leyes de propiedad intelectual, este manual no puede copiarse, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Apple. Los derechos del usuario sobre el software se rigen por el contrato de licencia de software incluido. El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE UU y en otros países. El uso del logotipo de Apple, producido mediante el teclado (Opci

FR 1 Informations importantes - the TCL-THOMSON Media center
FR 1 Informations importantes - the TCL-THOMSON Media center
19/09/2016 - www.thomsontv.fr
Informations importantes Vérifiez que la tension secteur correspond ŕ la tension indiquée sur l étiquette placée ŕ l arričre du téléviseur. Toute prise secteur ou prise multiple utilisée comme dispositif de débranchement doit rester facilement accessible. Sur certains modčles, le témoin est situé sur le côté du téléviseur. L absence d un témoin ŕ l avant ne signifie pas que le téléviseur est entičrement débranché du secteur. Pour débrancher complčtement le téléviseur, il faut retirer la pri

Fiche produit Sony : 27/1202990780127.pdf
Fiche produit Sony : 27/1202990780127.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
Guide de workflow www.sonybiz.net/media Rationalisation du workflow pour répondre ŕ des demandes en perpétuelle augmentation Les pressions commerciales sur les diffuseurs sont encore plus importantes qu auparavant. Améliorer la qualité des programmes, mettre en place de nouveaux formats, tirer un plus grand bénéfice des ressources déjŕ existantes, rationaliser les opérations ; tout cela exige la mise en exécution du workflow de production le plus efficace possible, de la planification et l ac