LÜHIJUHISED

Extrait du fichier (au format texte) :

LÜHIJUHISED
Ühendage seade vee- ja vooluvõrguga (vaadake kasutusjuhendit).
Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend.

Funktsioon Sixth Sense
Aktiveerub automaatselt ja näitab, et seade on jõudmas optimaalsete säilitustingimusteni.

Ainult Euroopas 00800-40088400 www.whirlpool.eu/myfridge

Külmik
A. Sisevalgusti
B. Riiulid
C. Riiul - sahtli kaas
D. Suupistete sahtel (sõltuvalt mudelist)
E. Köögiviljasahtel
F. Köögiviljasahtli niiskusregulaator (sõltuvalt mudelist)
G. Liha/köögiviljasahtel
H. Liha/köögiviljasahtli niiskusregulaator (sõltuvalt mudelist)
I. Andmesilt
J. Piimatoodete riiul
K. Ukseriiulid
L. Värskete toiduainete säilitamise kamber (sõltuvalt mudelist)
M. 2-liitrine ukseriiul pudelihoidjaga (sõltuvalt mudelist)
N. Ukseriiul, 0,75 l.
O. Veefilter (sõltuvalt mudelist)

Lapselukk
Juhtpaneeli ja vee/jääautomaadi nuppude lukustamiseks/avamiseks vajutage samaaegselt nuppe "Reset filter/alarm" ja "Vacation mode",
kuni kuvatakse sümbol ja kõlab helisignaal.

Säästure~iim
See funktsioon võimaldab teil energiat säästa. Funktsiooni sisse/väljalüitamiseks hoidke nuppe "Reset filter/alarm" ja "Ice mode" 5
sekundit all, kuni kõlab helisignaal. Kui funktsioon on aktiveeritud, süttib ekraan ainult seadme või juhtpaneeli kasutamise ajal, muidu on aga kuvatud sümbol
.
Pidage meeles, et see funktsioon ei katkesta seadme voolutoidet.

Filtrihäire lähtestus (helisignaali vaigistusnupp)
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage nuppu "Reset
Filter/Alarm".

Les promotionsDESCRIPTION DU PRODUIT - Frigo
DESCRIPTION DU PRODUIT - Frigo
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
DESCRIPTION DU PRODUIT € } ‚ s ­¯ x  ~ y ®  z { + ¹ , | u w u v t COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR A. Éclairage intérieur (sur certains modèles) B. Éclairage intermédiaire (sur certains modèles) C. Clayette réglable D. Clayette - couvercle du bac E. Bac légumes F. Réglage du bac légumes G. Bac viande H. Réglage du bac viande I. Compartiment laitages J. Balconnets K. Balconnet 2 l avec cale-bouteilles L. Balconnet 0,75 l M. Filtre eau (sur certains m

Návod pre Whirlpool AKZM 660/IX
Návod pre Whirlpool AKZM 660/IX
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
DÔLE}ITÉ BEZPE NOSTNÉ POKYNY VA`A BEZPE NOSd A BEZPE NOSd OSTATNÝCH OSÔB JE VE=MI DÔLE}ITÁ V tomto návode a na samotnom spotrebi i sú uvedené dôle~ité správy týkajúce sa bezpe nosti, ktoré si musíte pre ítae a v~dy presne dodr~iavae. Toto je symbol nebezpe enstva, týkajúci sa bezpe nosti, ktorý pou~ívate>ov upozorHuje na mo~né riziká hroziace ich osobe a iným. Vaetky bezpe nostné upozornenia sú ozna ené symbolom nebezpe enstva a nasledujúci

??????????
??????????
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RU #!" !"  ' CZ RU + !" #& "% !!" !' ( ' !!" !!" #% . " ', ,( ' 40==>< C:>2>4AB25 8 =0 A0< ?@81>@5 A>45@60BAO 206=K5 C:070=8O 2 >B=>H5=

návod na použitie pred použitím sklokeramickej ... - Whirlpool
návod na použitie pred použitím sklokeramickej ... - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
3sk53661.fm Page 14 Monday, November 25, 2002 12:19 PM NÁVOD NA POU}ITIE PRED POU}ITÍM SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY IN`TALÁCIA ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY TIPY NA U`ETRENIE ENERGIE OCHRANA }IVOTNÉHO PROSTREDIA PREHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI EÚ BEZPE NOST' PRI PRÁCI A V`EOBECNÉ RADY PRÍSLU`ENSTVO VARNEJ DOSKY STAROSTLIVOST' A ÚDR}BA SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY PRÍRU KA NA ODSTRAGOVANIE PROBLÉMOV SERVIS 14 3sk53661.fm Page 15 Monday, November 25, 2002 12:19 PM PRED POU}ITÍM SKL

D ECO 6400 PROGRAMMÜBERSICHT 5019 401 05388
D ECO 6400 PROGRAMMÜBERSICHT 5019 401 05388
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
40105388D.fm Page 1 Tuesday, May 29, 2007 4:13 PM D ECO 6400 PROGRAMMÜBERSICHT A. Anzeige Tür frei Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren können, z. B.: B. Anzeige Service C. Anzeige Wasserhahn zu D. Anzeige Pumpe Programm Pflegekennzeichen Max. Beladung H A B I C D J G Textilart/Hinweise F E E. Programmwahlschalter F. Start -Taste G. Wahlschalter der Schleuderdrehzahl H. Programm

501930801036_GB.pdfDOWNLOAD
501930801036_GB.pdfDOWNLOAD
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
QUICK GUIDE P C D E F G H I Q R M N O Refrigerator Compartment A. Fan and anti-bacterial and anti-odour filter (depending on model) B. Bulb or LED light (depending on the model) C. Shelves D. LED lights (depending on the model) E. Special Compartment ("Meat & Fish" or "Zero Degrees") (if available) cover F. Special Compartment ("Meat & Fish" or "Zero Degrees") (if available) G. Crisper cover H. Crisper(s) I. Rating plate (located at side of crisper) L. Control panel P Dairy compartment . Q. Door

501932602063H.qxp:Layout 1
501932602063H.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELPTT Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki az új készülékbQl, kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót alaposan, és tartsa kéznél, hogy a késQbbiekben is belenézhessen. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK " Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást csak szakképzett mqszerész végezheti el a gyártó utasításainak megfelelQen és a helyi biztonsági rendelkezéseket betartva. Ne javítsa meg, illetve ne cserélje ki a készülék

Scarica
Scarica
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IT IT Istruzioni per l uso Importanti precauzioni di sicurezza 4 Installazione 5 Servizio assistenza 6 Guida alla ricerca guasti 6 Pulizia e manutenzione 7 Pulizia generale della friggitrice 7 Dichiarazione di conformit CE 8 Consigli per la salvaguardia dell'ambiente 8 Descrizione del prodotto 8 Dimensioni del piano e del pianale 9 Avvertenze 9
 
 

D6. 4: Final evaluation of CLASSiC TownInfo and ... - Microsoft
D6. 4: Final evaluation of CLASSiC TownInfo and ... - Microsoft
23/11/2017 - www.microsoft.com
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/228835240 D6. 4: Final evaluation of CLASSiC TownInfo and Appointment Scheduling systems Article · May 2011 CITATIONS READS 15 56 11 authors, including: Helen Hastie Filip Jurcicek Heriot-Watt University Charles University in Prague 105 PUBLICATIONS 858 CITATIONS 55 PUBLICATIONS 439 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Oliver Joseph Lemon Steve Young Heriot-Watt University Univer

TV LCD 2007
TV LCD 2007
13/02/2012 - www.samsung.com
Téléviseurs LCD 16/9e LE26S86BD Imaginez la qualité sans compromis · Résolution 1366x768 (HD Ready) · Luminosité 500 cd/m2 · 2 connectiques HDMI · TNT intégrée Téléviseurs LCD 16/9e LE26S86BD Caractéristiques Ecran / Tube / Image Diagonale Ecran / Image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 cm (26") Résolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1366x768 Luminosité . . . . . . . . . . . .

Rendre la vie plus belle - Philips
Rendre la vie plus belle - Philips
12/03/2018 - www.philips.fr
Rendre la vie plus belle Objectifs de développement durable : Philips et ses partenaires se sont engagés auprès des Nations Unies. Mettre la technologie au service de la qualité de vie est l axe de développement de Philips depuis 125 ans. Aussi, le développement durable est au cSur de nos préoccupations. Nous nous sommes fixés deux missions : améliorer la vie de 3 milliards de personnes par an d'ici 2025 et lier 95 % du chiffre d'affaires de Philips aux Objectifs de Développement Dur

High-brightness displays - Samsung
High-brightness displays - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
w h i t e pa p e r High-brightness displays What it takes to take the screen outside Photo courtesy Samsung Sponsored by Sponsored by Samsung High-brightness displays: What it takes to take the screen outside M any of the most compelling uses for digital signage involve the placement of screens outdoors, or indoors in highambient-light conditions, such as near a window. In both of those cases, the challenge for providing the highest-quality picture on a digital sign increases, mainly because of

Fiche produit Sony : 96/1237480983596.pdf
Fiche produit Sony : 96/1237480983596.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
7000 WUXGA Vidéoprojecteur d'installation VPL-FH500L product design award 2011 www.pro.sony.eu/projectors VPL-FH500L Qualité d'image exceptionnelle en WUXGA Ce modèle procure une luminosité remarquable de 7 000 Lumens Le VPL-FH500L regroupe dans un boîtier discret les technologies de projection les plus avancées qui sont parfaitement adaptées aux utilisations dans le secteur universitaire, en entreprise, dans les musées et dans un environnement médical (conforme DICOM). Offrant une lum

Presse numérique HP Indigo WS6000
Presse numérique HP Indigo WS6000
22/03/2012 - www.hp.com
Fiche technique Presse numérique HP Indigo WS6000 Généralités La nouvelle presse numérique HP Indigo ws6000 vient s'ajouter la gamme HP des presses numériques destinées aux imprimeurs d'étiquettes et aux industriels du conditionnement. Le modèle WS6000 répond aux besoins de tirages importants d'environ 4.000 m linéaires (13.000 pieds linéaires), alors que l'imprimante HP Indigo ws4500 est destinée des travaux de plus faible tirage. L'imprimante numérique HP Indigo WS6000 est é