Recherche sur avsedd


avsedd användning innan tvättmaskinen används
avsedd användning innan tvättmaskinen används
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AVSEDD ANVÄNDNING " Spara denna bruksanvisning samt programöversikten och installationsguiden. Om du överlåter tvättmaskinen till en annan person, var noga med att också överlämna dessa till den nya användaren. Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvä

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FARA VARNING
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FARA VARNING
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
rlängningssladdar. - Dra inte i elsladden för att skilja apparaten från elnätet. - När installationen är klar skall det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna. - Vidrör aldrig apparaten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den. - Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för tillagning av livsmedel. Det är inte tillåtet att använda apparaten för andra ändamål (t ex värma upp rum). Tillverkaren åtar sig inget ansvar för oläm

Dans la boutique