Recherche sur butonul


RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06647
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06647
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
TABELUL CU PROGRAME C Indicatorul U_ deschis Aceast ma_in de splat este dotat cu funccii automate de siguranc care detecteaz _i diagnosticheaz defecciunile într-o faz timpurie _i v permit s reaccionaci corespunztor, de exemplu: L A } RO Selectorul de programe Butonul Start/Pauz 

RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
icatorul Service C. Indicatorul Robinet de apã închis D. Indicatorul Curcaci pompa A B H I J E Tip de spãlare / Note Simbol spãlare Programul E. F. G. H. - Pentru selectarea temperaturii, vã rugãm respectaþi recomandãrile producãtorului de pe etichetã F Selectorul de programe Butonul Start/Pauzã Selectorul vitezei de centrifugare Indicatorul de succesiune a programului

5019 301 05481 AWM 8145/2 RO
5019 301 05481 AWM 8145/2 RO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
3RO05481.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2003 6:01 PM AWM 8145/2 RO A. Indicacie Dispozitiv cu pan de etanare B. Butoane de selectare a temperaturii C. Indicatorul de succesiune a programului D. Butonul Pornire/Pauz E. Indicacie U deschis F. Buton Pornire Întârziat G.

RO AWE 6316 5019 312 10494 TABEL CU PROGRAME
RO AWE 6316 5019 312 10494 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWE 6316 TABEL CU PROGRAME A. Selectorul de programe B. Butonul Pornire cu întârziere C. Indicatorul de succesiune a programului (deasupra liniei) G H I J B D. E. F. G. F Indicatorii pornirii ci întârziere (sub linie) Selectorul vitezei de centrifugare

RO AWT 2205 5019 312 10356
RO AWT 2205 5019 312 10356
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWT 2205 A. B. C. D. A B Butonul

Functionarea ma?inii
Functionarea ma?inii
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
 nu existe brichete printre rufele care trebuie splate. Întoarceci rufele pe dos. Încrcaci usctorul Puneci rufele separate în tambur, pentru a se obcine o uscare uniform, peste tot. Dup aceea închideci ua. Selectaci programul Selectaci programul de uscare dorit prin rotirea butonului selector de programe (pentru informacii, consultaci tabelul cu programe). Selectaci opciunile (dac sunt disponibile) Selectaci opciunea dorit apsând pe

RO FL 5085/A 5019 301 10175
RO FL 5085/A 5019 301 10175
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO FL 5085/A A. Buton Pornit/Oprit (On/Off) B. Indicacie Pornit/Oprit A B În timpul programului de spãlat selecþionat butonul de selectare a programului se mi_cã pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazele prespãlare, spãlare principalã, limpezire _i centrifugare. Fiecare etapã dureazã de la câteva secunde pânã la câteva minute. i : opþional / Da : dozaj necesar 1) Pentru o protecþie sporitã a

RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06646
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06646
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
lat este dotat cu funccii automate de siguranc care detecteaz _i diagnosticheaz defecciunile într-o faz timpurie _i v permit s reaccionaci corespunztor, de exemplu: H ÎncrTemperatur Simboluri ctur întrecinere max. kg I } Program H. I. J. K. Selectorul de programe Butonul Start/Pauz 

RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06594
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06594
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
30106594RO.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2011 6:18 PM RO TABELUL CU PROGRAME C I E. Selectorul de programe A F. Butonul Start (Pauz) } A. Indicatorul U deschis Aceast main de splat este dotat cu funccii automate de siguranc care detecteaz i diagnosticheaz defecciunile într-o faz timpurie i v permit s reaccionaci corespunztor, de exemplu: D G.

prima utilizare întretinerea si curatarea aparatului
prima utilizare întretinerea si curatarea aparatului
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PRIMA UTILIZARE Bran_aci aparatul la receaua de curent electric. Temperaturile pentru conservarea ideal a alimentelor sunt deja reglate din fabric. Când semnalul sonor se activeaz, înseamn c a intervenit alarma de temperatur: cineci apsat butonul de Oprirea alarmelor acustice . Dac este prevzut, puneci filtrul antibacterian _i anti-mirosuri în ventilator, a_a cum se indic pe ambalajul filtrului (vezi capitolul Compartimentul frigider). Not: Dup punerea în fu

5019 301 10042 FL 5103 RO
5019 301 10042 FL 5103 RO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO FL 5103 A. Buton Pornire Întârziat B. Indicacie Pornit/Oprit (On/Off) A În timpul programului de splat seleccionat butonul de selectare a programului se mic pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazelepresplare, splare principal, limpezire i centrifugare. Fiecare etap dureaz de la câteva secunde pân la câteva minute. B h : opcional / Da : dozaj necesar 1 2 Programul Simbol splare Ti

ro awm 9110 bs tabelul cu programe 5019 301 15281
ro awm 9110 bs tabelul cu programe 5019 301 15281
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWM 9110 BS RO AWM 9110 BS, AWM 9200 WH Program Etichete de întrecinere 2) 10Kg A energy A wash G 1000 rpm I. Indicatorul pentru etapele de desfurare ale programului } Butonul On/Off (Pornit/Oprit) Selectorul de programe

Dans la boutique