Recherche sur centrifugare


RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06647
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06647
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ast ma_in de splat este dotat cu funccii automate de siguranc care detecteaz _i diagnosticheaz defecciunile într-o faz timpurie _i v permit s reaccionaci corespunztor, de exemplu: L A } RO Selectorul de programe Butonul Start/Pauz Butonul Temperatur Butonul Centrifugare (incl. Oprire cu apa în cuv ) I. Butonul Terminarea programului J. Butonul Ajutor la dozare K. Butonul Nivel murdrie L. Monitorizare Eco M. Butonul Reset/Evacuare N.

RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
apã închis D. Indicatorul Curcaci pompa A B H I J E Tip de spãlare / Note Simbol spãlare Programul E. F. G. H. - Pentru selectarea temperaturii, vã rugãm respectaþi recomandãrile producãtorului de pe etichetã F Selectorul de programe Butonul Start/Pauzã Selectorul vitezei de centrifugare Indicatorul de succesiune a programului

5019 301 05481 AWM 8145/2 RO
5019 301 05481 AWM 8145/2 RO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
uesday, May 27, 2003 6:01 PM AWM 8145/2 RO A. Indicacie Dispozitiv cu pan de etanare B. Butoane de selectare a temperaturii C. Indicatorul de succesiune a programului D. Butonul Pornire/Pauz E. Indicacie U deschis F. Buton Pornire Întârziat G. Butonul Reducere vitez centrifugare A C D B E F Când se selecteaz una din opciunile disponibile, luminicele indicatoare se aprind. Când combinacia de program, opciuni suplimentare i temperatur nu este posibil

RO AWE 6316 5019 312 10494 TABEL CU PROGRAME
RO AWE 6316 5019 312 10494 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWE 6316 TABEL CU PROGRAME A. Selectorul de programe B. Butonul Pornire cu întârziere C. Indicatorul de succesiune a programului (deasupra liniei) G H I J B D. E. F. G. F Indicatorii pornirii ci întârziere (sub linie) Selectorul vitezei de centrifugare Butonul Start/Pauzã Butonul Reset Indicatorul U_ã deschisã 1) A Simbol spãlare Programul Incãrcãtura maximã kg Bumbac 40 - 60 - 95 °C Lânã Rece - 40 °C

RO AWT 2205 5019 312 10356
RO AWT 2205 5019 312 10356
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWT 2205 A. B. C. D. A B Butonul Butonul Butonul Butonul de selectare a programului de selectare a temperaturii Selecþie vitezã de centrifugare Start/Stop (On/Off) Rece i : opþiune / Da: dozaj necesar 1) Nu folosiþi detergenþi lichizi. 2) Pentru o protecþie sporit a articolelor de îmbrãcãminte, la acest program viteza de

RO FL 5085/A 5019 301 10175
RO FL 5085/A 5019 301 10175
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO FL 5085/A A. Buton Pornit/Oprit (On/Off) B. Indicacie Pornit/Oprit A B În timpul programului de spãlat selecþionat butonul de selectare a programului se mi_cã pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazele prespãlare, spãlare principalã, limpezire _i centrifugare. Fiecare etapã dureazã de la câteva secunde pânã la câteva minute. i : opþional / Da : dozaj necesar 1) Pentru o protecþie sporitã a articolelor de îmbrãcãminte cu acest program viteza de

RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06646
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06646
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
e detecteaz _i diagnosticheaz defecciunile într-o faz timpurie _i v permit s reaccionaci corespunztor, de exemplu: H ÎncrTemperatur Simboluri ctur întrecinere max. kg I } Program H. I. J. K. Selectorul de programe Butonul Start/Pauz Butonul Temperatur Butonul Centrifugare (inclusiv Oprire cu apa în cuv ) L. Monitorizare Eco M. Tasta Ajutor la dozare N. Tasta Terminarea programului O. Tasta Nivel murdrie P. Tasta Favorite Q. Combinaci

RO TABEL CU PROGRAME 5019 301 01249
RO TABEL CU PROGRAME 5019 301 01249
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
le într-o fazã timpurie _i vã permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu: C D E. F. G. H. I. J. A B I B. Indicatorul Service C. Indicatorul Robinet de apã închis Programul Simbol spãlare Incãrcãtura maximã Nivelul de zgomot acustic : Splarea - 59 dB(A) / 1 pW Centrifugare - 1400 rpm 77 dB(A) / 1 pW - 1200 rpm 75 dB(A) / 1 pW - 1000 rpm 74 dB(A) / 1 pW G J

RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06594
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06594
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
rame A F. Butonul Start (Pauz) } A. Indicatorul U deschis Aceast main de splat este dotat cu funccii automate de siguranc care detecteaz i diagnosticheaz defecciunile într-o faz timpurie i v permit s reaccionaci corespunztor, de exemplu: D G. Butonul Centrifugare B J H. Butonul Pornire cu întârziere I. Indicatorul pentru etapele de desfurare ale programului B. Indicatorul Service E C. Indicatorul Robinet de ap închis F H G J. B

AWT 2089
AWT 2089
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWT 2089 TABELUL CU PROGRAME Opciune Eco Sintetice Opciunea de Încrcare pe 1/2 Limpezire Opciunea de oprire a limpezirii Centrifugare Opciunea Reducerea vitezei de centrifugare Delicate Presplare Lân Bumbac Evacuare Colorate Rece Splare Rapid On/Off (Aprins/Stins) Programul 1) 2) Tipul de material / Gradul de murdrie/ Încrctura DETERGENTUL I ADITIVII

5019 301 10042 FL 5103 RO
5019 301 10042 FL 5103 RO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO FL 5103 A. Buton Pornire Întârziat B. Indicacie Pornit/Oprit (On/Off) A În timpul programului de splat seleccionat butonul de selectare a programului se mic pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazelepresplare, splare principal, limpezire i centrifugare. Fiecare etap dureaz de la câteva secunde pân la câteva minute. B h : opcional / Da : dozaj necesar 1 2 Programul Simbol splare Tip de rufe/Notice Încrcare maxim Înlbitor Pentru o pr

Dans la boutique