Recherche sur programului


RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06647
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06647
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
 care detecteaz _i diagnosticheaz defecciunile într-o faz timpurie _i v permit s reaccionaci corespunztor, de exemplu: L A } RO Selectorul de programe Butonul Start/Pauz Butonul Temperatur Butonul Centrifugare (incl. Oprire cu apa în cuv ) I. Butonul Terminarea programului J. Butonul Ajutor la dozare K. Butonul Nivel murdrie L. Monitorizare Eco M. Butonul Reset/Evacuare N. Combinacia de butoane Proteccie pentru copii O. Indicatorul Suprado

RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ci pompa A B H I J E Tip de spãlare / Note Simbol spãlare Programul E. F. G. H. - Pentru selectarea temperaturii, vã rugãm respectaþi recomandãrile producãtorului de pe etichetã F Selectorul de programe Butonul Start/Pauzã Selectorul vitezei de centrifugare Indicatorul de succesiune a programului

5019 301 05481 AWM 8145/2 RO
5019 301 05481 AWM 8145/2 RO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
3RO05481.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2003 6:01 PM AWM 8145/2 RO A. Indicacie Dispozitiv cu pan de etanare B. Butoane de selectare a temperaturii C. Indicatorul de succesiune a programului D. Butonul Pornire/Pauz E. Indicacie U deschis F. Buton Pornire Întârziat G. Butonul Reducere vitez centrifugare A C D B E F Când se selecteaz una din opciunile disponibile, luminicele indicatoare se aprind. Când combinacia de program, opciuni suplimentare i tem

RO AWE 6316 5019 312 10494 TABEL CU PROGRAME
RO AWE 6316 5019 312 10494 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWE 6316 TABEL CU PROGRAME A. Selectorul de programe B. Butonul Pornire cu întârziere C. Indicatorul de succesiune a programului (deasupra liniei) G H I J B D. E. F. G. F Indicatorii pornirii ci întârziere (sub linie) Selectorul vitezei de centrifugare Butonul Start/Pauzã Butonul Reset Indicatorul U_ã deschisã 1) A Simbol spãlare Programul Incãrcãtura maximã kg Bumbac 40 - 60 - 95 °C Lânã Rece - 40 °C

RO AWT 2205 5019 312 10356
RO AWT 2205 5019 312 10356
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWT 2205 A. B. C. D. A B Butonul Butonul Butonul Butonul de selectare a programului de selectare a temperaturii Selecþie vitezã de centrifugare Start/Stop (On/Off) Rece i : opþiune / Da: dozaj necesar 1) Nu folosiþi detergenþi lichizi. 2) Pentru o protecþie sporit a articolelor de îmbrãcãminte, la acest program viteza de centrifugare este limitatã la 900 rpm.

RO FL 5085/A 5019 301 10175
RO FL 5085/A 5019 301 10175
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO FL 5085/A A. Buton Pornit/Oprit (On/Off) B. Indicacie Pornit/Oprit A B În timpul programului de spãlat selecþionat butonul de selectare a

RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06646
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06646
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
exemplu: H ÎncrTemperatur Simboluri ctur întrecinere max. kg I } Program H. I. J. K. Selectorul de programe Butonul Start/Pauz Butonul Temperatur Butonul Centrifugare (inclusiv Oprire cu apa în cuv ) L. Monitorizare Eco M. Tasta Ajutor la dozare N. Tasta Terminarea programului O. Tasta Nivel murdrie P. Tasta Favorite Q. Combinacia de taste Proteccie pentru copii R. Combinacia de taste Oprire sunet S. Butonul Reset/Evacuare T. Indicatorul S

RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06594
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06594
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
tat cu funccii automate de siguranc care detecteaz i diagnosticheaz defecciunile într-o faz timpurie i v permit s reaccionaci corespunztor, de exemplu: D G. Butonul Centrifugare B J H. Butonul Pornire cu întârziere I. Indicatorul pentru etapele de desfurare ale programului B. Indicatorul Service E C. Indicatorul Robinet de ap închis F H G J. Butonul Reset D. Indicatorul Curcaci pompa 

5019 301 10042 FL 5103 RO
5019 301 10042 FL 5103 RO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO FL 5103 A. Buton Pornire Întârziat B. Indicacie Pornit/Oprit (On/Off) A În timpul programului de splat seleccionat butonul de selectare a

ro awm 9110 bs tabelul cu programe 5019 301 15281
ro awm 9110 bs tabelul cu programe 5019 301 15281
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWM 9110 BS RO AWM 9110 BS, AWM 9200 WH Program Etichete de întrecinere 2) 10Kg A energy A wash G 1000 rpm I. Indicatorul pentru etapele de desfurare ale programului } Butonul On/Off (Pornit/Oprit) Selectorul de programe Butonul Start (Pauz) Butoanele pentru opciuni Butoane de modificare Butonul Pornire cu întârziere Butonul Favorite Butonul Reset (Evacuare) I AWM 9110 BS Made in Germany Semi - Professional A C - Respectaci recomandrile p

CUPRINS
CUPRINS
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
CUPRINS V rugm s citici instrucciunile de utilizare GHID RAPID DE UTILIZARE TABELUL CU PROGRAME PREGTIREA RUFELOR SELECTAREA PROGRAMULUI I A OPbIUNILOR PORNIREA I TERMINAREA UNUI PROGRAM SCHIMBAREA UNUI PROGRAM ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM ÎNTREbINEREA I CURbAREA ZILNIC INSTRUCbIUNI DE UTILIZARE INSTALAREA USCTORULUI DE RUFE Pagina 58 MSURI DE PRECAUbIE I RECOMANDRI GENERALE Pagina 60 DESCRIEREA USCTORULUI DE

Dans la boutique