AKR 641 - AKR 643

Extrait du fichier (au format texte) :

31833136.fm Page 1 Tuesday, July 6, 2004 3:39 PM

AKR 641 - AKR 643
PL KARTA INSTALACYJNA
Minimalna odlegBo[ od palników: 65 cm (palniki elektryczne), 75 cm (palniki gazowe,
olejowe lub wglowe). Podczas monta|u nale|y przestrzega kolejno[ci numeracji
(1Ö2Ö3Ö.....) oraz odpowiednich instrukcji. Nie podBcza urzdzenia do zasilania, zanim nie zostanie zakoDczony caBkowicie jego monta|. Uwaga! Rura odprowadzajca dym i par
oraz kolanka nie s dostarczane i nale|y je zakupi oddzielnie.

CZ POPIS INSTALACE
Minimální vzdálenost od sporáko: 65 cm (elektrické sporáky), 75 cm (sporáky na plyn, naftu nebo uhlí). PYi montá~i sledujte íslování (1Ö2Ö3Ö.....) a pYísluané pokyny. SpotYebi
pYipojte k elektrické síti a~ po úplném dokonení instalace. Upozornní! Nasávací trubka a pásky k upevnní nejsou souástí vybavení, musíte je zakoupit.

SK IN`TALA NÁ SCHÉMA
Minimálna vzdialenost' od sporáka: 65 cm (elektrické sporáky), 75 cm (plynové sporáky,
sporáky na naftu alebo uhlie). Pri montá~i postupujte pod>a íslic (1Ö2Ö3Ö.....) a dodr~ujte prísluané pokyny. Spotrebi nezapájajte do siete, kým nie je inatalácia úplne ukonená.
Upozornenie! Rúra na odvádzanie dymov a upevHovacie svorky sa nedodávajú, musíte ich kúpit' samostatne.

H ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tqzhelytQl való minimális távolság: 65 cm (elektromos tqzhely), 75 cm (gáz-, olaj- vagy széntüzelésq tqzhely). A felszereléshez kövesse a számozást (1Ö2Ö3Ö.....) és a vonatkozó
utasításokat. A készüléket csak akkor szabad áram alá helyezni, ha a beüzemelés már megtörtént. Figyelem! Az elvezetQ csQ és a rögzítQpántok nem tartozékok, így azokat külön meg kell vásárolni.

RUS #/ #!"
8=85 @0AAB>O=85 4> :>=D>@>:: 65 A< (M;5:B@8G5A:85 :>=D>@:8), 75 A<
(307>2K5, :5@>A8=>2K5 8;8 C3>;L=K5). K?>;=O9B5 CAB0=>2:C A>3;0A=>
=C>B25BAB2CNI8< C:070=8O4:;NG09B5
?@81>@ : M;5:B@8G5A:>9 A5B8 4> >:>=G0=8O CAB0=>2:8. @54C?@5645=85!
KBO6=0O B@C10 8 :@5?56=K5 E>4OB 2 :>AB02:8 8
?@8>1@5B0NBAO >B45;L=>.

BG " !" 
8=8 @07AB>O=85 >B ?5G:8: 65 A< (5;5:B@8G5A:8 ?5G:8), 75 A< (?5G:8 A 307,
=0DB0 8;8 2J3;8I0). 0 =B06 A;54209B5 =>B25B=8B5 8=AB@C:F88. 5 2:;NG209B5 70E@0=20=5B> =0 C@540, 4>:0B>
8=AB0;8@0=5B> =5 5 702J@H5=> 4>:@09. =8

Les promotionsENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL ADP 9070 IX A A A A A A A 234 2800 ABCDEFG 2010/1059 X13 44

BESKRIVELSE AV APPARATET
BESKRIVELSE AV APPARATET
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BESKRIVELSE AV APPARATET € } ‚ s ­¯ x  ~ y ®  z { + ¹ , | u w u v t KJØLESEKSJON A. Innvendig lys (alt etter modellen) B. Mellomliggende lys (alt etter modellen) C. Regulerbar hylle D. Hylle - lokk til skuff E. Frukt- og grønnsakskuff F. Regulering av grønnsakskuff G. Kjøttskuff H. Regulering av kjøttskuff I. Del til melkeprodukter J. Flaskehyller K. Dørhylle 2 l. med flaskeholder L. Dørhylle 0,75 l. M. Vannfilter (alt etter modellen) 40 FRYSESEKSJON N. Autom

návod na použitie pred použitím sklokeramickej ... - Whirlpool
návod na použitie pred použitím sklokeramickej ... - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
3sk53661.fm Page 14 Monday, November 25, 2002 12:19 PM NÁVOD NA POU}ITIE PRED POU}ITÍM SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY IN`TALÁCIA ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY TIPY NA U`ETRENIE ENERGIE OCHRANA }IVOTNÉHO PROSTREDIA PREHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI EÚ BEZPE NOST' PRI PRÁCI A V`EOBECNÉ RADY PRÍSLU`ENSTVO VARNEJ DOSKY STAROSTLIVOST' A ÚDR}BA SKLOKERAMICKEJ VARNEJ DOSKY PRÍRU KA NA ODSTRAGOVANIE PROBLÉMOV SERVIS 14 3sk53661.fm Page 15 Monday, November 25, 2002 12:19 PM PRED POU}ITÍM SKL

Scheda prodotto 5019 550 00119
Scheda prodotto 5019 550 00119
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Scheda prodotto Guida di consultazione rapida PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA, LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE GUIDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO. IL PANNELLO COMANDI DI QUESTA LAVASTOVIGLIE SI ATTIVA PREMENDO UN TASTO QUALSIASI, AD ECCEZIONE DEL TASTO ANNULLA/SPEGNI. PER RISPARMIARE ENERGIA IL PANNELLO COMANDI SI DISATTIVA AUTOMATICAMENTE DOPO 30 SECONDI SE NON È STATO AVVIATO NESSUN CICLO. TASTO SELEZIONE PROGRAMMA Premere il tasto Programmi (p

PL 5019 312 10716 TABELA PROGRAMÓW
PL 5019 312 10716 TABELA PROGRAMÓW
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
TABELA PROGRAMÓW PL A. Programator B. Wskaznik przebiegu programu E F G H D C. Przycisk Start/Pauza D. Przycisk resetowania E. Kontrolka Drzwi otwarte A Maks. wkBad Program Pralka ta jest wyposa|ona w automatyczne funkcje bezpieczeDstwa, które pozwalaj na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjcie odpowiednich kroków zaradczych np.: F. Kontrolka Serwis G. Wskaznik Odkr kran H. Kontrolka Wyczy[ci filtr B Etykiety kg 1) Je|eli zaktywnili[cie wybór prze

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL ADG 6240 FD A A A A A A A 295 1680 ABCDEFG 2010/1059 X13 42

Tabela 5019 396 01967 ADG 9995
Tabela 5019 396 01967 ADG 9995
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Tabela Guia de referência rápida ANTES DE LIGAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ, LEIA ATENTAMENTE ESTE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA E AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM! O PAINEL DE CONTROLO DESTA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA É ACTIVADO PREMINDO QUALQUER BOTÃO EXCEPTO O BOTÃO CANCEL/OFF. PARA POUPAR ENERGIA, O PAINEL DE CONTROLO DESACTIVA-SE AUTOMATICAMENTE AO FIM DE 30 SEGUNDOS SE NÃO SE INICIAR NENHUM CICLO. SELECTOR DE PROGRAMAS Prima (repetidamente) o botão Programas até que o indicador do programa

501930801050F.qxp:Layout 1
501930801050F.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE Repère pour le réglage du thermostat Congélation des aliments frais Placez les aliments frais congeler l'intérieur du compartiment congélateur. Pour congeler la quantité d'aliments indiquée sur la plaque signalétique, placez les aliments dans le bac inférieur en veillant ne pas les mettre en contact avec les aliments déj congelés, puis tournez le bouton thermostat vers une valeur inférieure située mi-position (par exemple : de 4 3,5). Au bout

LAVE-VAISSELLE A AVANCEMENT AUTOMATIQUE
LAVE-VAISSELLE A AVANCEMENT AUTOMATIQUE
16/04/2012 - tools.professional.electrolux.com
COMPOSITION DE LA GAMME La gamme Compact de lave-vaisselle avancement automatique comporte 4 modèles différents allant d'une capacité de 90 paniers/h 220 paniers/h : - RTC90 - 90 paniers/h avec module de lavage et de rinçage de 1 200 mm - RTC140 - 140 paniers/h avec module de lavage et de rinçage de 1 500 mm - RTC180 - 180 paniers/h avec prélavage de 600 mm et avec module de lavage et de rinçage de 1 200 mm - RTC220 - 220 paniers/h avec prélavage de 1 200 mm et avec module de lavage

doc - ATN Groupe
doc - ATN Groupe
16/02/2017 - www.polycom.fr
FICHE TECHNIQUE Polycom® CX3000 Téléphone de conférence IP haute performance optimisé pour Microsoft® Lync!" Le téléphone de conférence IP Polycom® CX3000 permet d'effectuer des conférences téléphoniques de qualité exceptionnelle dans les environnements Lync Server 2010. Grâce la technologie Polycom HD Voice!", les conférences sont d'une parfaite clarté. L'interopérabilité robuste avec Lync Server améliore l'expérience utilisateur et facilite l'installation et la confi

Gaming Software Guide (Mac) - Logitech
Gaming Software Guide (Mac) - Logitech
05/12/2014 - www.logitech.com
Logitech ¬ŒÇ„ ÁŒÕÒ¸ÆèÅ´ - ³ÄÆÀ¹Ð Á

F84810WH LAVE-LINGE FRONT
F84810WH LAVE-LINGE FRONT
19/02/2012 - www.lg.com
FICHE LAVE-LINGE FRONT 8 KG F84810WH MOTEUR Moteur Entraînement Contrôle Fuzzy Logic Induction DIRECT DRIVE OUI 1400 (0/400/800/1000/1400) PROVISOIRE PERFORMANCES Essorage Variable Capacité de lavage Volume tambour Thermostat Réglable Temps de lavage (40°C Coton) Niveau sonore lavage dB (PWL) Niveau sonore essorage dB (PWL) Indice de consommation d'energie Indice d'efficacité de lavage Indice d'efficacité d'essorage Trs/mn Kg Litres °C mn dB(A) dB(A) 8 59 95/ 60/ 40/ 30/ Froid 95 54 69 A

P755AN
P755AN
18/06/2012 - www.smeg.fr
P755AN newson SMEG ELITE Table de cuisson gaz, 75 cm, verre noir mat, thermocouples EAN13: 8017709136574 5 brûleurs flamme verticale dont: Arrière gauche 1,70 kW Arrière droit 2,60 kW Central rapide 3,50 kW Avant gauche 1,05 kW Avant droit 1,05 kW Puissance nominale gaz: 9,90 kW Plan en verre mat Finition anti-trace et anti-griffes Manettes de commande en laiton Grilles en fonte Allumage électronique intégré aux manettes Sécurité thermocouplesrapides Réglée au gaz naturel Injecteurs

Manuel d'utilisation
Manuel d'utilisation
03/04/2012 - www.vtech-jouets.com
Manuel d'utilisation © 2010 VTech Imprimé en Chine 91-002483-002 Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière entretenir et renforcer leur désir d'apprendre. Tout le savoir-faire et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies. Chez VTech®, nous nous engageons tout faire pour que les enfants grandissent dans les meille