BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEVAAR

Extrait du fichier (au format texte) :

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK
Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd.
Dit is het gevarensymbool met betrekking tot de veiligheid waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven.
Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende woorden:

GEVAAR

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden.

WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Zorg dat u aan het volgende voldoet:
- Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en installeren.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
- Dit apparaat moet geaard worden.
- Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.
- Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is er een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm vereist.
- Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
- Trek niet aan het netsnoer.
- Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is verboden (bijv. het verwarmen van kamers). De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de bedieningstoetsen.
- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Voorkom aanraking van hete onderdelen. Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Raak de verwarmingselementen van het apparaat tijdens en na het gebruik niet aan. Vermijd contact met doeken of andere brandbaar materiaal tot alle onderdelen van het apparaat voldoende zijn afgekoeld.
- Plaats geen brandbaar materiaal in het apparaat of in de buurt ervan.
- Oververhit vet of oververhitte olie vat gemakkelijk vlam. Houd de bereiding van gerechten met veel vet of olie in de gaten.
- Een scheidingspaneel (niet meegeleverd) dient geplaatst te worden in het compartiment onder het apparaat.
NL32

Les promotions501960802156I.qxp:Layout 1
501960802156I.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO A. Comparto Frigorifero 1. Cassetto frutta e verdura 2. Ripiani e zona per ripiani 3. Gruppo termostato con luce 4. Balconcini 5. Mensola bottiglie 6. Fermabottiglie estraibile 7. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura) 8. Bacinella ghiaccio 9. Controporta comparto a bassa temperatura B. Comparto a bassa temperatura presente se Zona più fredda Zona meno fredda Note: il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del

PREVÁDZKA SPOTREBICA
PREVÁDZKA SPOTREBICA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PREVÁDZKA SPOTREBI A alaie informácie (vrátane rieaenia problémov a servisu) mo~no nájse v jednotlivých kapitolách Návodu na pou~itie. Rozde>te bielizeH pod>a symbolov na visa kách Nesuaie v bubnovej suai ke Vhodné na suaenie v bubnovej suai ke pri nízkych teplotách Vhodné pre suaenie v bubnovej suai ke BielizeH roztriete pod>a: Hrúbky tkanín: ak je náplH bielizne prília ve>ká pre suai ku, rozde>te bielizeH pod>a hmotnosti (napr. suate uterák

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL WBE3111 A+S 283 194 L 2010/1060 113L 39 dB

Machine operation
Machine operation
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Machine operation Additional information (including troubleshooting and service) can be found in the individual chapters of the instructions for use. Sort laundry according to care symbols: Do not tumble dry Sort by: Material thickness: Whenever there is greater load than the dryer can handle, separate laundry according to weight (e.g. dry towels and thin underwear separately). Suitable for tumble drying at low drying temperature Type of material: Cotton (linen); synthetic textiles (easy care).

REFRIGERATORS AND FREEZERS PRODUCT FICHE
REFRIGERATORS AND FREEZERS PRODUCT FICHE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
REFRIGERATORS AND FREEZERS PRODUCT FICHE BRAND NAME WHIRLPOOL COMMERCIAL CODE WHM2511 CATEGORY Freezer ENERGY EFFICIENCY CLASS A+ Energy consumption 248 kWh per year, based on standard test results for 24 hours. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located. FREEZER CAPACITY 251 l STAR RATING - REFRIGERATOR CAPACITY -l TEMPERATURE OF SPECIAL COMPARTMENT -°C FROST FREE SYSTEM No TEMPERATURE RISE TIME (h) 45 FREEZING CAPACITY (kg/24h) 18 CLIMATE CLASS

??????? ???????????
??????? ???????????
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
 "  #!" P C D E F G H I Q R M N O %>;>48;L=0O :0@ 8 0=B810:B5@80;L=K9 457>4>@8@CNI89 D8;LB@ (2 7028A8AB8 >B 45;8) B. A25I5=85 >1KG=>9 8;8 A25B>48>4=>9 ;0G:>9 (2 7028A8AB8 >B 45;8) C. >;:8 D. !25B>48>4=K5 ;0G:8 (2 7028A8AB8 >B 45;8) E. >;:0 =04 A?5F80;L=K< >B45;5=85< (5

Torktumlarens funktion
Torktumlarens funktion
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler: Torktumla inte Sortera efter: Materialets tjocklek: om du har mer tvätt att torka än torktumlaren kan hantera bör du alltid sortera efter vikt skilj t.ex. på handdukar och tunna underkläder och torka dem separat). Lämplig för torktumling vid låg torktemperatur Typ av material: bomull (lin); syntetmaterial. Lämplig för torkt

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - whirlpool documents
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This is the danger symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential risks to themselves and others. All safety warnings are preceded by the danger symbol and the following terms: DANGER Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury. WARNING Indicates a hazardous situa

Des images toujours irréprochables
Des images toujours irréprochables
12/03/2012 - www.nikon.fr
CARACTÉRISTIQUES DES COOLPIX 3100/ COOLPIX 2100 Des images toujours irréprochables En sélectionnant l'un des quatre modes Scène l'aide du sélecteur de mode, vous obtenez des photos adaptées au type de réglage choisi : «Sport», «Portrait»... Si vous souhaitez une assistance au cadrage, utilisez l'ingénieuse fonction «Aide Menu Scène». Ne vous préoccupez plus de rien : l'appareil photo travaille pour vous ! La prise de vue avec les appareils numériques CoolPix 3100 et CoolPix 21

Terms and conditions - Samsung
Terms and conditions - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED SAMSUNG ECOBUBBLE!" PROMOTION ( PROMOTION ) TERMS AND CONDITIONS Participants agree to be bound by these terms and conditions (the Terms and Conditions ). Any information or instructions published by the Promoter about the Promotion at www.samsung.com/uk/ form part of the Terms and Conditions. The Promoter 1. The Promoter is Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS (the Promoter  or Samsung ). Promo

rapport d'activité et de développement durable 2016 - Valeo
rapport d'activité et de développement durable 2016 - Valeo
28/07/2017 - www.valeo.com
RENDEZVOUS AVEC L AVENIR RAPPORT D ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016 Sommaire Profil Rapport d activité et de développement durable Valeo 2016 02 Interview du Président Interview de Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général 04 Conseil d administration 05 Comité opérationnel 06 Des performances exceptionnelles 10 Carnet de l actionnaire 13 14 16 18 20 22 26 Stimuler l inventivité Les trois révolutions de l industrie automobile Électrification et moteur i

Loewe bild 1.55 - Loewe TV
Loewe bild 1.55 - Loewe TV
20/11/2017 - www.loewe.tv
Informations produit Loewe bild 1.55 Page 1 Janvier 2017 Loewe bild 1.55 Classe d efficacité énergétique UE : B Diagonale d écran (en cm / en pouces) : 140 / 55 Consommation appareil allumé 1 en watts : 151 Consommation annuelle (kWh) 2 : 221 Consommation en mode veille / éteint en watts : 0,40 / 0 Résolution (en pixels) : Ultra HD (3840 x 2160) Compris dans la livraison : Pied de table Table Stand bild 1.55 L 123,5 / H 75,4 / PP 4,9 / PT 27 Aluminium, orientable manuellement (+ / 20°

PENTAX Optio M40 LA PERFORMANCE PREND DES COULEURS.
PENTAX Optio M40 LA PERFORMANCE PREND DES COULEURS.
06/03/2012 - www.pentax.fr
Caractéristiques techniques LA PHOTOGRAPHIE A BEAUCOUP ÉVOLUÉ AU FIL DE CES DERNIÈRES ANNÉES. PENTAX A CONTRIBUÉ À CETTE TRANSFORMATION ET EST AUJOURD'HUI MONDIALEMENT CONNUE POUR SON SAVOIR-FAIRE NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE L'OPTIQUE. LA GAMME DE PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES PENTAX S'ADRESSE AUX CONSOMMATEURS QUI RECHERCHENT DES PRODUITS DE QUALITÉ AUX PERFORMANCES ÉLEVÉES. LE SLOGAN DE L'ENTREPRISE ­ FOR YOUR PRECIOUS MOMENTS (POUR VOS MOMENTS LES PLUS PRÉCIEUX) ­ SOULIGNE LA PHILOSO

PGF75-4
PGF75-4
18/06/2012 - www.smeg.fr
PGF75-4 classique SMEG ELITE Table de cuisson gaz, semi-affleurante, 72 cm, inox, thermocouples EAN13: 8017709153601 Manettes de commande "Classique" 5 brûleurs dont : Arrière gauche : 1,80 kW Avant gauche : 1,05 kW Central ultra-rapide : 4,00 kW Arrière droit : 1,80 kW Avant droit : 1,05 kW Puissance nominale gaz : 9,70 kW Bord 3 mm Grilles affleurantes en fonte Chapeaux de brûleurs émaillé fonte Manettes de réglage translucides Allumage électronique intégré aux manettes Sécurité th