FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Extrait du fichier (au format texte) :

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS
Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni.
Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az Qket és másokat fenyegetQ
lehetséges kockázatokra.
Minden biztonsági figyelmeztetést megelQz a veszély szimbólum és a következQ kifejezések egyike:

VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okozhat.

Minden biztonsági figyelmeztetés specifikusan részletezi a meglévQ potenciális kockázatot, és jelzi, hogyan kell a készülék helytelen használatából eredQ sérülés, kár és áramtés kockázatát csökkenteni. Gondosan tartsa be a következQ utasításokat:
A készüléket le kell választani az elektromos táphálózatról bármilyen üzembe helyezési munka végzése elQtt.
A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági elQírásokkal összhangban. Ne javítsa meg, illetve nem cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az a mqvelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
A készülék földelése kötelezQ.
A elektromos kábelnek elég hosszúnak kell lennie a helyére beszerelt készüléknek a hálózati aljzathoz történQ
csatlakoztatásához.
Az érvényes biztonsági elQírásoknak való megfelelés érdekében a beszerelésnél legalább 3 mm-es érintkezQtávolságú
sokpólusú megszakítót kell használni.
Ne használjon többdugaszos elosztót, illetve hosszabbítót.
Tilos a készülék villásdugóját a hálózati zsinórt húzva kirántani a konnektorból.
A üzembe helyezést követQen az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
Ne érjen a készülékhez semmilyen nedves testrészével, és ne használja mezítláb.
A készülék kizárólag háztartási ételkészítQ berendezésként történQ használatra készült. Minden más típusú felhasználása tilos (pl. helyiségek fqtése). A gyártó a helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelQsséget nem vállal.
A készüléket bármilyen fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élQ, illetve kellQ tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkezQ személyek (beleértve a gyerekeket) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelQs személy felügyelete alatt teszik, vagy ha ilyen személyek a készülék használatára nézve instrukciókat adtak.
Használat közben a készülék hozzáférhetQ részei nagyon felforrósodhatnak. A kisgyermekeket távol kell tartani a készüléktQl, és felügyelettel kell gondoskodni arról, hogy ne játszanak a készülékkel.
A használat alatt és azt követQen be érintse meg a készülék fqtQelemeit vagy belsQ felületeit - égésveszély. Ne hagyja,
hogy a készülékhez ruhadarabokkal vagy más gyúlékony anyaggal hozzáérjenek, amíg valamennyi komponens kellQképpen le nem hqlt.
A sütés végén óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját, hagyva, hogy a forró levegQ vagy gQz fokozatosan távozzon, mielQtt a sütQbe nyúlna. Amikor a készülék ajtaja zárva van, forró levegQ távozik a kezelQpanel feletti rácson keresztül. A
szellQzQrács szellQzését ne akadályozza.
Az edények és tartozékok kivételéhez használjon konyhai kesztyqt, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a fqtQelemeket.
Ne tegyen gyúlékony anyagot a készülékbe vagy annak közelébe. Ez ugyanis a készülék véletlen bekapcsolása esetén meggyulladhat.
A készülékben ne használjon melegítéshez vagy sütéshez zárt tartályokat. A zárt edény belsejében fejlQdQ nyomás hatására felrobbanhat, és a készülékben kárt tehet.

Les promotionsScarica
Scarica
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ACE 010 www.whirlpool.com 1 INSTALLAZIONE MONTAGGIO DELL APPARECCHIO DURANTE L INSTALLAZIONE seguire le istruzioni per il montaggio fornite separatamente. PRIMA DI COLLEGARE L APPARECCHIO CONTROLLARE che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione della propria abitazione. ASSICURARSI CHE L APPARECCHIO NON SIA DANNEGGIATO. L APPARECCHIO Č PROGETTATO PER FUNZIONARE a temperature ambiente superiori al punto di congelamento dell acqua (0°C). Se acqua residua dove

mode d'emploi de la table de cuisson - whirlpool documents
mode d'emploi de la table de cuisson - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
MODE D EMPLOI DE LA TABLE DE CUISSON FR BE FR CONSEILS PRATIQUES POUR L UTILISATION DES BRŰLEURS Pour obtenir une meilleure performance des brűleurs, veuillez respecter les consignes suivantes : Utilisez des ustensiles de cuisson adaptés ŕ la dimension des brűleurs (consultez le tableau ci-contre). Utilisez exclusivement des ustensiles de cuisson ŕ fond plat. Cuisez les aliments dans une quantité d eau adaptée aux besoins et maintenez le couvercle sur la casserole. (Coller l étiquette de la

GHID RAPID
GHID RAPID
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
GHID RAPID Racordaci aparatul la receaua de ap _i electric (vezi Manualul de instalare). Înainte de a utiliza aparatul, citici cu atencie instrucciunile din dotarea produsului. 6th Sense (Funccia Al _aselea simc) Se activeaz automat pentru a semnala c aparatul lucreaz pentru a atinge condiciile optime de conservare. Alarm Defecciune Vezi paragraful "Ce trebuie s faceci dac...". Numai pentru Europa 00800-40088400 www.whirlpool.eu/myfridge Compartimentul frigider A. Bec

????? ?? ?????????
????? ?? ?????????
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
 "  " BG $#&/ ECO GREEN ( ) (2 AJ>B25BAB285 A 45;0) "078 DC=:F8O >A83C@O20 =09-4>1@> AJE@0=5=85 =0 E@0=0B0 A 2J76=> =09-=AC 10% ?>-, 2 A@02=5=85 A =>@9:8), 0:> 8- :>;8G5AB2> E@0=0 70 AJE@0=5=85 2 C@540. 09-4>1@8B5 CA;>28O 70 AJE@0=5=85 =0 E@0=0B0, :>30B> 5

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
INSTRUKCJA U{YTKOWANIA PORADY DOTYCZCE OCHRONY ZRODOWISKA OSTRZE{ENIA PRZED PRZYSTPIENIEM DO EKSPLOATACJI PIEKARNIKA AKCESORIA PIEKARNIKA CZYSZCZENIE I KONSERWACJA USUWANIE USTEREK SERWIS TECHNICZNY Aby w peBni korzysta z mo|liwo[ci piekarnika, nale|y uwa|nie zapozna si ze wszystkimi instrukcjami i zachowa je na przyszBo[. 4 PORADY DOTYCZCE OCHRONY ZRODOWISKA Symbol umieszczony na produkcie lub na doBczonych do niego dokumentach oznacza, |e niniejszy produkt nie j

TURBOFREEZER_GB.qxp:Layout 1
TURBOFREEZER_GB.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
1 1 3 2 3 4 2 4 5 6 7 8 CLASE/KLASSE CLASSE/CLASS SN N ST T °C °F 10 - 32 16 - 32 16 - 38 16 - 43 50 - 90 61 - 90 61 - 100 61 - 110 9 5019 613 01295

AWT 2040 / 2050
AWT 2040 / 2050
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PL AWT 2040 / 2050 Funkcja 1/2 wsadu Wirowanie Pranie wstępne Delikatne Bawełna TABELA PROGRAMÓW Wełna (1) Podane (orientacyjne) wielkości czasów trwania programów odnoszą się do maksymalnej temperatury prania bez włączonych funkcji specjalnych. Kolory Odpływ Szybkie pranie Pranie na zimno Tworzywa Pralka wył. Płukanie Bez wirowania Program Rodzaj tkanin / Stopień zabrudzenia / Uwagi Maks.

important safety instructions warning - whirlpool documents
important safety instructions warning - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This is the attention symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential risks to themselves and others. All safety warnings are preceded by the attention symbol and the following terms: DANGER: WARNING: indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury. indicates a hazardo

Fiche produit Sony : 89/1179907700989.pdf
Fiche produit Sony : 89/1179907700989.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
Bulletin_Trade-NAV-U82F.qxd 10/10/07 15:06 Page 1 Du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008 1 Memory Stick 512 Mo OFFERT** pour l'achat d'un NV-U82F pour télécharger plus de cartes routičres. ** Voir modalités de l'offre au dos. Bulletin_Trade-NAV-U82F.qxd 10/10/07 15:06 Page 2 Offre Memory Stick Sony NAV-U Par quel biais avez vous eu connaissance de cette offre : directement en magasin par bouche ŕ oreille via email par bulletin offert dans la rue via le site www.sony.fr autre Modalités de l'off

instruction BooKlet / manuel d'instructions - Nintendo
instruction BooKlet / manuel d'instructions - Nintendo
02/12/2014 - www.nintendo.com
need help with installation, maintenance or service? Nintendo cuSTomer service SUPPORT.nintendo.com or call 1-800-255-3700 MON.-SUN., 6:00 a.m. to 7:00 p.m., Pacific Time (Times subject to change) BESOIN D AIDE POUR L  INSTALLATION, L  ENTRETIEN OU LA RÉPARATION? SERVICE Ŕ LA CLIENTČLE DE NINTENDO SUPPORT.NINTENDO.COM ou composez le 1 800 255-3700 LUN.- DIM., entre 6 h 00 et 19 h 00, heure du Pacifique (Heures sujettes ŕ changement) 66224A Nintendo of America Inc. P.O. Box 957, Redmond, WA 98

Getting started with Premičre utilisation Logitech® Wireless Headset ...
Getting started with Premičre utilisation Logitech® Wireless Headset ...
16/02/2012 - www.logitech.com
Getting started with Premičre utilisation Logitech® Wireless Headset H600 3 12 English Headset features 1. Noise-canceling microphone 2. Flexible, rotating microphone boom 3. Adjustable headband 4. Charging port 5. Status light 6. Nano receiver storage 7. Volume up 8. Volume down 9. Power switch 10. Microphone mute 11. USB wireless Nano receiver 12. USB charging cable Espańol Características del audífono 1. Micrófono con supresión de ruido 2. Varilla de micrófono flexible y giratoria 3. Diadema

Télécharger le PDF du Livre de Recettes - Robot sur Socle ... - Smeg
Télécharger le PDF du Livre de Recettes - Robot sur Socle ... - Smeg
27/05/2016 - www.smeg.fr
robot sur socle Le robot sur socle qui transforme la cuisine. Un gâteau ŕ offrir ŕ des amis, l odeur unique du pain fait maison, un plat préparé avec votre propre recette secrčte, des pâtes fraîches qui éblouiront les invités : si vous aimez la créativité dans la cuisine, ce sera le coup de foudre pour le robot sur socle Smeg. Dans ses formes sinueuses et ses couleurs uniques se reflčte tout votre esprit créatif et votre passion pour la cuisine, mais aussi pour les belles choses et le design.

Earphones with Remote and Mic - Support - Apple
Earphones with Remote and Mic - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Earphones with Remote and Mic Congratulations on purchasing the Apple Earphones with Remote and Mic. To use the Apple Earphones with Remote and Mic, plug them into a supported iPod, iPhone, or iPad and insert the earphones in your ears. Microphone Volume up Center button Volume down You can use the earphones with these models: ÂÂ iPod shuffle (3rd generation or later) ÂÂ iPod nano (4th generation or later) ÂÂ iPod classic (120GB and 160GB) ÂÂ iPod touch (2nd generation or later) ÂÂ iPhone 3GS Â

UP-DR150 - Sony
UP-DR150 - Sony
22/02/2018 - www.sony.fr
Imprimante ŕ sublimation thermique UP-DR150 L'imprimante photo UP-DR150 est la plus rapide au monde dans sa catégorie*. Elle est capable d imprimer des photos de grande qualité au format 10 x 15 cm en seulement 8 secondes. Grâce ŕ sa grande capacité en terme de volume, elle vous permet de servir un grand nombre de clients en trčs peu de temps, ce qui vous garantit un excellent retour sur investissement. Elle est dotée des avantages suivants : " Excellente qualité d'impression grâce ŕ la technol