Recherche sur amely


5019 512 10006 AWV 430/2 / AWV 510/2 H
5019 512 10006 AWV 430/2 / AWV 510/2 H
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
sás ÖblítQszer kg Maximális centrifugálási sebesség ford/perc A program idQtartama kb. °C ElQmosás Mosás típusa / Megjegyzések Választható funkciók HQmérséklet Fehé- Féltöltet Intenzív rítQ mosás 90° perc ErQsen szennyezett lepedQk, terítQk, alsónemqk, ingek stb., amelyek tartós és a magas

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni. Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan,

FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:
FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ll olvasni és be kell tartani. Ez a biztonságra vonatkozó figyelmeztetQ szimbólum hívja fel az üzemeltetQ és mások figyelmét a lehetséges kockázatokra. Minden biztonsági üzenet elQtt ott áll a figyelmeztetQ szimbólum és az alábbi szöveg: VESZÉLY: olyan veszélyhelyzetre utal, amely - bekövetkezés esetén - súlyos sérüléseket eredményez. FIGYELEM: olyan veszélyhelyzetre utal,

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HU BEÉPÍTETT, GÁZÜZEMp FPZPLAP AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell venni. Ez a biztonsággal kapcsolatos veszély szimbóluma,

fontos biztonsági tudnivalók veszély! figyelmeztetés - Orczy
fontos biztonsági tudnivalók veszély! figyelmeztetés - Orczy
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA NAGYON FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni. Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan,

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HU BEÉPÍTETT, GÁZÜZEMp FPZPLAP - FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell venni. Ez a biztonsággal kapcsolatos veszély szimbóluma,

H 5019 300 00381 PROGRAMTÁBLÁZAT - Orczy
H 5019 300 00381 PROGRAMTÁBLÁZAT - Orczy
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
H PROGRAMTÁBLÁZAT A. Programválasztó B. Programsorrend kijelzõ C. Start/Szünet  gomb D. Nullázás  gomb E. Ajtó nyitva  jelzõfény A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelõen reagálnak, pl.: F. Szerviz  jelzõfény G. Vízcsap zárva  jelzõfény H. Tisztítsa meg a szivattyút  jelzõfény B G E F D H Akusztikus zajszint : Mosás -

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
e. Megjegyzés a beépítéshez és a használathoz: A szagelszívó beépítése és használata elQtt figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvet. A gyártó semmilyen felelQsséget nem vállal a készülékben esetlegesen keletkezQ azon meghibásodásokért, sérülésekért vagy tüzekért, amelyeket a jelen füzetben foglalt utasítások be nem tartása okoz. 24 PL CZ SK H BG RO SL HR GB 5019 318 33260 ? 5019 318 33260 PL CZ SK H BG RO SL HR GB 25 . * csak egyes típusoknál

iMac Fontos termékinformációs útmutató - Support - Apple
iMac Fontos termékinformációs útmutató - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
tQl, stb. Védje az iMac készüléket a nedvességtQl és nedves idQtQl, például esQtQl, hótól és ködtQl. Tápellátás Húzza ki a tápkábelt (a dugónál, nem pedig a kábelnél fogva), illetve válassza le az Ethernet-kábelt vagy a telefonzsinórt, ha a következQ feltételek valamelyike fennáll: ÂÂ A tápkábel vagy a dugó elkopik, vagy más módon megsérül ÂÂ Folyadék ömlik a készülékházba ÂÂ Az iMac készüléket esQ vagy nagy mennyiségq folyadék éri

Az iPhone készülékre vonatkozó tudnivalók - Support - Apple
Az iPhone készülékre vonatkozó tudnivalók - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
t bekövetkezQ károkra nem biztosít garanciát. A szolgáltatás igénybevételéhez hívja fel az Apple munkatársait, látogasson el egy Apple szaküzletbe, vagy keresse fel az Apple egyik hivatalos szolgáltatóját  a rendelkezésre álló szolgáltatások köre attól az országtól függ, amelyben a szolgáltatást igénybe kívánja venni. ElképzelhetQ, hogy az iPhone szolgáltatás az eredeti értékesítési országra van korlátozva. ElQfordulhat, hogy a hívásokért vagy nemze

3 éves kiterjesztett garancia szolgáltatás - Epson
3 éves kiterjesztett garancia szolgáltatás - Epson
25/11/2014 - www.epson.fr
l Epson kereskedelmi garancia érvényességét. A normál kereskedelmi garancia feltételeit a www.epson.eu oldalon, valamint az EPSON termékhez csomagolt tájékoztatón találja. Ez csak arra az egy Epson termékre vagy az Epson által biztosított cserekészülékre vonatkozik ( a termék ), amelynek sorozatszámát Ön az Epsonnál a garanciára vagy a CoverPlus szolgáltatásra regisztrálta. Az EPSON CoverPlus, valamint a normál kereskedelmi garancia keretében nyújtott szolgáltatá

Data Sheet - Samsung
Data Sheet - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
mm Luminous flux : Typ. 700 lm @700 mA Color coordinate group : Appropriate to ECE Chip configuration : 4 chip array (1x4) Viewing angle: 120Ú Applications ðŸ Automotive head lamp Environmental compliance Samsung is compliant to the restrictions of hazardous substances in electronic equipment, namely, the RoHS, ELV, ISO14001 and REACH directives. Samsung will not intentionally supplement the restricted materials to the head lamp LED product : Cd, Pb, Hg, PBBs, PBDEs and Cr6+ 2014/11/05/Rev.0

Fiche produit Sony : 18/1219306065218.pdf
Fiche produit Sony : 18/1219306065218.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
a: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán. Az EMC és a termékbiztonsággal kapcsolatos kérdésekben illetékes: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország. A felmerül garanciális és szerviz problémákkal a garanciajegyben, illetve valamely független szerviz által S produkta razotjs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC un produkta drosbas autoriztais prstvis ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger S

Dans la boutique