PL AKT 781 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

Extrait du fichier (au format texte) :

PL

AKT 781

PAYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

PL
-

WA{NE INSTRUKCJE BEZPIECZECSTWA
BEZPIECZECSTWO TWOJE ORAZ INNYCH JEST BARDZO WA{NE

-

Niniejsza instrukcja zawiera wa|ne informacje dotyczce bezpieczeDstwa, z którymi nale|y si zapozna i których nale|y [ci[le przestrzega.

Przy dBugotrwaBej pracy konieczna mo|e by dodatkowa wentylacja (otwarcie okna lub zwikszenie mocy wycigu w okapie).
Po u|yciu sprawdzi, czy pokrtBa s w pozycji wyBczonej oraz zamkn gBówny zawór doprowadzenia gazu lub zawór w butli z gazem.
Przegrzane tBuszcze i oleje mog si Batwo zapali. Zawsze uwa|nie nadzorowa gotujce si potrawy zawierajce du|o tBuszczu, oleju lub alkoholu (np. rumu, koniaku, wina).
Przechowywa materiaBy z opakowania w miejscu niedostpnym dla dzieci.
Przed przystpieniem do czyszczenia lub konserwacji nale|y odczeka a| pByta kuchenna ostygnie.

-

Ten symbol informuje o potencjalnym zagro|eniu dla bezpieczeDstwa u|ytkownika i osób trzecich.
Wszystkie komunikaty dotyczce bezpieczeDstwa bd poprzedzone tym symbolem oraz nastpujcymi oznaczeniami:

NIEBEZPIECZECSTWO

Oznacza niebezpieczn sytuacj, której ewentualne zaistnienie prowadzi do powa|nych urazów.

OSTRZE{ENIE

Oznacza niebezpieczn sytuacj, której ewentualne zaistnienie mogBoby prowadzi do powa|nych urazów.

Wszystkie komunikaty dotyczce bezpieczeDstwa okre[laj rodzaj potencjalnego zagro|enia, a tak|e informuj, w jaki sposób zmniejszy ryzyko obra|eD oraz co si stanie w razie nieprzestrzegania instrukcji.
- Przed przystpieniem do jakiejkolwiek czynno[ci instalacyjnej urzdzenie nale|y odBczy od zasilania elektrycznego.
- Instalacja lub konserwacja powinna zosta przeprowadzona przez technika specjalist zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowizujcymi miejscowymi przepisami dotyczcymi bezpieczeDstwa. Nie naprawia i nie wymienia
|adnej cz[ci urzdzenia, je[li nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji obsBugi.

OSTRZE{ENIE
-

Les promotionsFunctionarea ma?inii
Functionarea ma?inii
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Funccionarea mainii Informacii suplimentare (inclusiv despre remedierea defecciunilor i întrecinere) pot fi gsite în paragrafele respective din Instrucciunile de utilizare. Sortaci rufele în funccie de simbolurile de îngrijire A nu se usca în usctorul de rufe Adecvate pentru uscarea în usctorul de rufe la temperaturi mici Adecvate pentru uscarea în usctorul de rufe Sortaci rufele dup: Grosimea materialului: atunci când încrctura este mai mare decât poate accep

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL WP 211 A A A A A A A 234 2800 ABCDEFG 2010/1059 X13 44

TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
MANUEL D'UTILISATION DU GAUFRIER PRÉCAUTIONS D EMPLOI DU GAUFRIER Consignes de sécurité importantes..................................................................... 6 Alimentation........................................................................................................ 7 Mise au rebut des déchets d équipements électriques........................................ 7 Français TABLE DES MATIÈRES PIÈCES ET FONCTIONS Pièces du gaufrier...............................

HR TABLICA PROGRAMA 5019 301 06646
HR TABLICA PROGRAMA 5019 301 06646
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HR Pokazatelj Vrata otvorena Pokazatelj Pranje u tijeku Pokazatelj Program je zavraen D/E/F/G B C T A S L Perilica rublja ima automatske sigurnosne funkcije koje otkrivaju i dijagnosticiraju kvarove u ranoj fazi te reagiraju na odgovarajui na in, npr.: H Maks. kol. Etikete za rublja odr~avanje kg I } Program Temperatura Programator Tipka Start/Pauza Tipka Temperatura Tipka Centrifuga (uklju ujui i Zaustavljanje ispiranja ) L. Eko monitor M. Tipka Pomo pri doziranj

TRKK 6850 D
TRKK 6850 D
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
D Start/ Pause TRKK 6850 KURZANLEITUNG Programmauswahl Bitte auch die Bedienungsanleitungen aufmerksam durchlesen. Trockenoptionen Sehr Nasse Füllnasse Füllmenge Füllmenge menge kg 95 135 80 110 80 110 60 90 3.0 5.0 Reduziert die Trockenintensität (für Feinwäsche empfohlen) Gewebeprogramme & Trockenstufen 60 90 

verwendungszweck sicherheitshinweise und ... - Billiger.de
verwendungszweck sicherheitshinweise und ... - Billiger.de
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
VERWENDUNGSZWECK Diese Waschmaschine ist ausschließlich zum Waschen von maschinenwaschbarer Wäsche in haushaltsüblichen Mengen bestimmt. " Für den Gebrauch der Waschmaschine die Anweisungen der Gebrauchsanleitung, die Installationsanweisungen sowie die Programmübersicht beachten. " Bewahren Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung, die Programmübersicht und die Installationsanweisungen gut auf; übergeben Sie bei einem Weiterverkauf der Waschmaschine die Gebrauchsanleitung, die Programmüber

327 3360 abcdefg x12 48
327 3360 abcdefg x12 48
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL ADPU 6342 6S IX A A A A A A A 327 3360 ABCDEFG 2010/1059 X12 48

????? - Whirlpool
????? - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
* ! BG " # "  :@0=JB 2:;NG20 G0A>2=8: 24 G0A0 8 8=48:0B>@=8 A8;8. #" )!" 7?>;720 A5 70 871>@ =0 I=>ABB0 =0 2J;=8B5. #"  0 871>@ =0 DC=:F8O 3@8;. #" *  / 0 871>@ =0 DC=:F8O J@7> @07@ =0 @07

400UXn 460UXn - Samsung
400UXn 460UXn - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
40" and 46" Professional LCD Displays 400UXn " Ultra-thin 11mm bezels (.43") create virtually seamless video walls " Built-in PC with Windows XPe eliminates need for separate media player to run content " 700 cd/m2 brightness with brightness sensor and 5,000:1 dynamic contrast allows placement in even the brightest areas 460UXn " Improved panel cooling allows over 20 hours a day usage " Samsung s proprietary content management software MagicInfo!" Pro supports both downloading and streaming of

TOSHIBA MEMORY UPGRADE ON DEMAND SERVICE
TOSHIBA MEMORY UPGRADE ON DEMAND SERVICE
10/09/2018 - www.toshiba.fr
MEMORY UPGRADE ON DEMAND SERVICE TERMS AND CONDITIONS 2 DEUTSCH SERVICEBEDINGUNGEN 3 ESPAÑOL TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 4 FRANÇAIS CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICE 5 ITALIANO TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO 6 NEDERLANDS ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN 7 NL PORTUGUÊS CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO 8 IT FR

FAQ KidiTikTak - Vtech
FAQ KidiTikTak - Vtech
22/08/2018 - www.vtech-jouets.com
FAQ KidiTikTak KidiTikTak permet-elle d apprendre lire l heure ? ðð Oui : KidiTikTak dispose de deux affichages, l un digital et l autre analogique, pour apprendre reconnaître l heure. Elle donne l heure oralement en appuyant sur un bouton et grâce aux jeux pédagogiques, l enfant peut apprendre l heure pas pas son propre rythme (les heures, les demi-heures, les quarts d heure). À partir de quel âge mon enfant peut-il utiliser KidiTikTak ? ðð Nous recommandons ce produit

QuickCam® E 1000 - Logitech
QuickCam® E 1000 - Logitech
05/12/2014 - www.logitech.com
Logitech® QuickCam E 1000 ® Logitech QuickCam Thank you! Thank you for purchasing a Logitech® webcam. This guide helps you install and /get the best performance from your new webcam. Package contents " Logitech® QuickCam® E 1000 " QuickCam® software " User s guide Camera features Snapshot button Activity light Focusing ring Monitor clip/base 2  English User s Guide Install the software first Install the software before plugging in the camera. Many of your camera s extended feat

5big Backup Server - LaCie
5big Backup Server - LaCie
11/04/2018 - www.lacie.com
5big Backup Server DESIGN BY NEIL POULTON Backup Appliance Gigabit Ethernet Quick Start Guide Box Content Your LaCie 5big Backup Server package contains the items listed below: 1. LaCie 5big Backup Server 2. Cat 5E Ethernet cable 3. Power supply 4. Connector Agent and Utilities Disk (applications and documentation) 5. PC Recovery CD 5. Server Recovery DVD (Preserve Data or Factory Settings) 6. Quick Start Guide 7. Drive lock tool 8. Packet of drive tray screws (Single disk ver

EnergyGuide Label - Samsung
EnergyGuide Label - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
[REMARK] 1. Size : 140X191(mm) 2. Material : 80MOJO