Recherche sur zrodowiska


INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
INSTRUKCJA U{YTKOWANIA PORADY DOTYCZCE OCHRONY ZRODOWISKA OSTRZE{ENIA PRZED PRZYSTPIENIEM DO EKSPLOATACJI PIEKARNIKA AKCESORIA PIEKARNIKA CZYSZCZENIE I KONSERWACJA USUWANIE USTEREK SERWIS TECHNICZNY Aby w peBni korzysta z mo|liwo[ci piekarnika, nale|y uwa|nie zapozna si ze wszystkimi instrukcjami i zachowa je na przyszBo[. 4 PORADY DO

przed przystapieniem do eksploatacji urzadzenia
przed przystapieniem do eksploatacji urzadzenia
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
u najlepszego u|ytkowania urzdzenia zapraszamy PaDstwa do dokBadnego zapoznania si z instrukcj obsBugi, w której znajdziecie PaDstwo opis Waszego urzdzenia oraz pomocne porady. Instrukcj nale|y zachowa, aby mo|na byBo z niej korzysta w przyszBo[ci. PORADY DOTYCZCE OCHRONY ZRODOWISKA 1. Opakowanie MateriaBy z opakowania nadaj si w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i s oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania nale|y dokona zgodnie z prze

pobierz (102.7 KB) - VideoTesty.pl
pobierz (102.7 KB) - VideoTesty.pl
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Bodniczego. 3. Nale|y dopilnowa, aby zainstalowanie i podBczenie urzdzenia zostaBy wykonane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcj wytwórcy i zgodnie z obowizujcymi przepisami lokalnymi. 4. Umy wntrze urzdzenia przed jego u|ytkowaniem. PORADY DOTYCZCE OCHRONY ZRODOWISKA 1. Opakowanie MateriaBy z opakowania nadaj si w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i s oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania nale|y dokona zgodnie z prze

Dans la boutique