Recherche sur bielizeh


PREVÁDZKA SPOTREBICA
PREVÁDZKA SPOTREBICA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PREVÁDZKA SPOTREBI A alaie informácie (vrátane rieaenia problémov a servisu) mo~no nájse v jednotlivých kapitolách Návodu na pou~itie. Rozde>te bielizeH pod>a symbolov na visa kách Nesuaie v bubnovej suai ke Vhodné na suaenie v bubnovej suai ke pri nízkych teplotách Vhodné pre suaenie v bubnovej suai ke BielizeH roztriete pod>a: Hrúbky tkanín: ak je náplH bielizne prília ve>ká pre suai ku, rozde>te

Dans la boutique