Recherche sur efter


avsedd användning innan tvättmaskinen används
avsedd användning innan tvättmaskinen används
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
inte överskrida 60 °C. " Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är osäker. Kontakta Service eller din återförsäljare. " Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, delar av styrenplast och liknande) utom räckhåll för barn eftersom de kan vara farliga att leka med. " Om tvättmaskinen var utsatt för kyla innan den levererades, låt den stå i rumstemperatur några timmar innan den används. 5.Tömning " Anslut avloppss

PRODUKTBLAD
PRODUKTBLAD
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PRODUKTBLAD AKZ 180 SE 1. Kontrollpanel 2. Kylfläkt (dold) Kylfläkten träder inte i funktion förrän ugnen har uppnått en viss temperatur. Efter att ugnen har stängts av kan fläkten dock fortsätta att fungera i ett par minuter. 3. Grillmotstånd sänkbart 4. Bakre lampa 5. Runt ugnselement (dolt) 6. Fläkt 7. Bakre katalytisk panel 8. Nedre ugnselement (dolt) 9. Sval ugnslucka Översta ugnsfalsen Nedersta ugnsfalsen Översikt över ugnen

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FARA VARNING
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FARA VARNING
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
tens eller erfarenhet, såvida de inte fått instruktioner om apparatens användande från den eller de personer som ansvarar för deras säkerhet. - Apparatens åtkomliga delar kan bli mycket heta under användning. Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. - Under och efter användning av apparaten, skall du inte röra vid värmeelementen

Torktumlarens funktion
Torktumlarens funktion
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler: Torktumla inte Sortera

Programblad 5019 300 02435
Programblad 5019 300 02435
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
STALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV, TRYCKS IN. AV ENERGIBESPARINGSSKÄL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS. Beskrivning av tillval och display (till höger finns beskrivningar av alternativ) PROGRAMKNAPP Tryck på programknappen (flera gånger) tills indikato

Brugervejledning
Brugervejledning
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Sortér

HL_EASY_DEFROST_WH_GB.qxp:Layout 1
HL_EASY_DEFROST_WH_GB.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
som förorsakats av att ovan nämnda föreskrifter ej beaktats 1. Ta av emballaget och försäkra dig om att apparaten inte har skadats under transporten och att dörren stänger ordentligt, och att gummilisten inte är skadad. Återförsäljaren skall upplysas om eventuella skador senast 24 timmar efter leverans. 2. Vi rekommenderar att du väntar minst två timmar innan du tar skåpet i bruk. Denna tid krävs för att kylsystemet skall fungera på bästa sätt.

Programblad 5019 396 01887 ADPY 1120
Programblad 5019 396 01887 ADPY 1120
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
TALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV TRYCKS IN. AV , ENERGIBESPARINGSSKÄL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS. PROGRAMKNAPP Tryck på programknappen (flera gånger) tills indikatorn motsvarande önskat program tänds (se Programöversikten  nedan). START/ÅTER

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER ADVARSEL: FARE:
VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER ADVARSEL: FARE:
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ivet i brugervejledningen. " Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen, før der udføres noget installeringsarbejde. " Lovgivningen kræver jording af apparatet. (Det er ikke muligt for emhætterne i klasse II) " Strømkablet skal være langt nok, til at apparatet kan tilsluttes stikkontakten, efter det er sat i stikdåsen. " Hiv ikke i strømkablet for at trække stikket ud af apparatet. " De elektriske komponenter må ikke være tilgængelige for brugeren

Programblad
Programblad
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
STALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV, TRYCKS IN. AV ENERGIBESPARINGSSKÄL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS. DISPLAY FÖR DISKTID Visar programtiden och den återstående tiden (h:min). När Fördröjd start  har valts visas tiden som återstår till program

Logitech® Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide
Logitech® Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide
05/12/2014 - www.logitech.com
Getting to know Logitech® Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide Svenska Dansk Norsk Egen stil 1 Scout s Arrow Med programvaran SetPoint kan du ställa in avläsningshastighet, rapporteringsfrekvens och knappfunktioner efter önskemål. Koppla de kommandon du oftast använder till de lättåtkomligaste knapparna. Spela in makron. Justera känsligheten. Du bestämmer. Sæt dit eget præg på den Rain of Fire Med SetPoint-softwaren kan du tilpasse registreringshastigheden, rapporterings

Introduktion - Support - Apple
Introduktion - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Velkommen til din nye iPhone. Vil vil gerne vise dig rundt. Du kommer i gang ved at tænde for iPhone ved at holde knappen Til/fra nede i et par sekunder. Følg derefter instruktionerne på skærmen for at indstille iPhone. Knapper i grundtræk Du slukker eller genstarter iPhone ved at holde knappen Til/fra nede i et par sekunder og der

3 års förlängd garantiservice - Epson
3 års förlängd garantiservice - Epson
25/11/2014 - www.epson.fr
registrerat hos Epson, eller den ersättningsutrustning som Epson tillhandahållit genom garantin eller din CoverPlus-service ( din produkt ). Den service som tillhandahålls genom EPSON CoverPlus och genom den vanliga kommersiella garantin varierar beroende på var din produkt är när servicen efterfrågas. Dessa variationer är oftast variationer mellan olika länder, men somliga variationer inom ett och samma land kan förekomma när det rör sig om avlägsna platser eller platser belägn

Latest Map Guarantee
Latest Map Guarantee
09/05/2012 - www.navigon.com
Dansk Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Suomi Svenska 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dansk Latest Map Guarantee Vigtigt: Denne service er kun gratis i 30 dage efter den første ibrugtagning af anlægget! 1. Gå til www.navigon.com/fresh og download software NAVIGON Fresh. 2. Installer NAVIGON Fresh på din computer. 3. Forbind dit navigationsanlæg og din computer ved hjælp af et USB-kabel. 4. Tænd for navigationsanlægget. 5. Start NAVIGON Fresh. 6. Opret e

EL-W200E Operation-Manual GB DE FR ES IT SE NL
EL-W200E Operation-Manual GB DE FR ES IT SE NL
11/03/2012 - www.sharp.fr
för hårt på LCD-panelen. Den är delvis gjord av glas. · Kasta aldrig batteri i en brasa. · Håll batteri utom räckhåll för barn. · Tryck på om inga tecken visas. · Denna produkt, inklusive tillbehör, kan utan föregående meddelande komma att ändras till följd av vidareutveckling. · Eftersom denna produkt inte är vattentät bör den inte användas eller förvaras där den kan komma i kontakt med väska (t ex vatten). Regndroppar, vattenspray, juice, kaffe, ånga, svett etc. orsa

Getting started with Ultimate Ears® 600 vi Noise-Isolating Earphones
Getting started with Ultimate Ears® 600 vi Noise-Isolating Earphones
16/02/2012 - www.logitech.com
till hörlursuttaget (3,5 mm) på iPod®- eller mp3-spelaren. Sätt försiktigt in den röda hörluren i höger öra (röd = höger, också markerad "R"), och hörluren markerad "L" i vänster öra. Ryck aldrig ut öronsnäckorna genom att dra i sladden. Sätt fast klämman i sladden och fäst därefter sladden på din skjorta eller blus. Reglagen är nu lätt åtkomliga: a. Klicka (eller tryck ned knappen) för att öka volymen. b. Mediekontroller: · Ett klick: Spela upp/pausa (ljudkälla) ·

Dans la boutique