Recherche sur emballasjen


BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
minst to timer før apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker maksimalt. 3. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert elektriker ifølge produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter 4. Rengjør apparatet innvendig før det tas i bruk. MILJØVENNLIG BRUK 1. Emballasjen

BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
st to timer før apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker maksimalt. 3. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert elektriker ifølge produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter. 4. Rengjør apparatet innvendig før du tar det i bruk. MILJØVENNLIG BRUK 1. Emballasjen

BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
" " For å få best mulig utbytte av ventilatoren, les denne bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse. Dette apparatet er blitt utformet for bruk for voksne. Barn og uegnede personer må ikke bruke apparatet uten tilsyn. La aldri barn leke med apparatet. " " " Materialet i emballasjen (plastposer, polysterolbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde. Kontroller at ventilatoren ikke har lidd noen skade under transport. Sørg for at installasj

før oppvaskmaskinen tas i bruk/ tilkoblinger
før oppvaskmaskinen tas i bruk/ tilkoblinger
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER 1. Fjerning av emballasje og kontroller: Etter at man har fjernet emballasjen, må man kontrollere at apparatet ikke har lidd noen skade under transporten og at døren lukker seg skikkelig. I tvilstilfelle, tilkall en kvalifisert tekniker eller kontakt forhandleren. " Emballasjen (pl

Dans la boutique