Recherche sur indicatorul


RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06647
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06647
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
A. TABELUL CU PROGRAME C Indicatorul U_ deschis Aceast ma_in de splat este dotat cu funccii automate de siguranc care detecteaz _i diagnosticheaz defecciunile într-o faz timpurie _i v permit s reaccionaci corespunztor, de exemplu: L A } RO Selectorul de programe Butonul Start/Pauz Butonul T

RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWO/D 1100 TABEL CU PROGRAME A. Indicatorul U_ã deschisã Aceastã ma_inã de spãlat este dotatã cu funcþii automate de siguranþã care detecteazã _i diagnosticheazã defecþiunile într-o fazã timpurie _i vã permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu: C D B.

5019 301 05481 AWM 8145/2 RO
5019 301 05481 AWM 8145/2 RO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
3RO05481.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2003 6:01 PM AWM 8145/2 RO A. Indicacie Dispozitiv cu pan de etanare B. Butoane de selectare a temperaturii C. Indicatorul de succesiune a programului D. Butonul Pornire/Pauz E. Indicacie U deschis F. Buton Pornire Întârziat G. Butonul Reducere vitez centrifugare A C D B E F Când se selecteaz una din opciunile disponibile, luminicele indicatoare se aprind. Când combinacia de program, o

RO AWE 6316 5019 312 10494 TABEL CU PROGRAME
RO AWE 6316 5019 312 10494 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWE 6316 TABEL CU PROGRAME A. Selectorul de programe B. Butonul Pornire cu întârziere C. Indicatorul de succesiune a programului (deasupra liniei) G H I J B D. E. F. G. F Indicatorii pornirii ci întârziere (sub linie) Selectorul vitezei de centrifugare Butonul Start/Pauzã Butonul Reset 

RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06646
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06646
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO Indicatorul U_ deschis 

RO TABEL CU PROGRAME 5019 301 01249
RO TABEL CU PROGRAME 5019 301 01249
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO TABEL CU PROGRAME H A. Indicatorul U_ã deschisã Aceastã ma_inã de spãlat este dotatã cu funcþii automate de siguranþã care detecteazã _i diagnosticheazã defecþiunile într-o fazã timpurie _i vã permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu: C D E. F. G. H. I. J. A B I B.

RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06594
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06594
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
30106594RO.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2011 6:18 PM RO TABELUL CU PROGRAME C I E. Selectorul de programe A F. Butonul Start (Pauz) } A. Indicatorul U deschis Aceast main de splat este dotat cu funccii automate de siguranc care detecteaz i diagnosticheaz defecciunile într-o faz timpurie i v permit s reaccionaci corespunztor, de exemplu: D G. Butonul Centrifugare B J H. Butonul Pornire cu întârzie

ro awm 9110 bs tabelul cu programe 5019 301 15281
ro awm 9110 bs tabelul cu programe 5019 301 15281
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWM 9110 BS RO AWM 9110 BS, AWM 9200 WH Program Etichete de întrecinere 2) 10Kg A energy A wash G 1000 rpm I. Indicatorul pentru etapele de desfurare ale programului } Butonul On/Off (Pornit/Oprit) Selectorul de programe Butonul Start (Pauz) Butoanele pentru opciuni Butoane de modificare Butonul Pornire cu întârziere Butonul Favorite Butonul Reset (Evacuare) I AWM 9110 BS Made in Germany Semi -

Dans la boutique