Recherche sur koristiti


instructiuni hsa40500(c400-hc) - Beko
instructiuni hsa40500(c400-hc) - Beko
20/05/2020 - www.beko.fr
HS221520 UPOZORENJE! Kako bi se osigurao normalan rad vaaeg zamrziva a koji koristi kompletno ekoloaki prihvatljivo rashladno sredstvo R600a (zapaljivo samo pod odreenim uvjetima), trebate se pridr~avati slijedeih pravila: ðw Ne ometati slobodnu cirkulaciju zraka oko zamrziva a. ðw Ne koristiti mehani ka sredstva za ubrzavanje odleivanja, koja nije preporu io proizvoa . ðw Paziti da se ne oateti krug rashladnog sredstva. ðw Unutar prostora zamrziva a za spremanje namirni

UPUTE ZA UPORABU
UPUTE ZA UPORABU
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
m pranjem. 2. Spojevi vode i struje: Sve spojeve vode i struje treba izvesti kvalificirani tehni ar u skladu s uputama proizvoa a (vidi prilo~enu knji~icu za instalaciju) i va~eim lokalnim sigurnosnim propisima. Ureaj se mora upotrebljavati samo u domainstvu za propisane svrhe. Nemojte koristiti perilicu posua ako je bila oateena prilikom prijenosa. Savjetujte se s vaaom lokalnom trgovinom ili naaim Post-prodajnim servisom. (Vidi prilo~enu knji~icu s uputama za instaliranje

Dans la boutique