Recherche sur mehani


instructiuni hsa40500(c400-hc) - Beko
instructiuni hsa40500(c400-hc) - Beko
20/05/2020 - www.beko.fr
UPOZORENJE! Kako bi se osigurao normalan rad vaaeg zamrziva a koji koristi kompletno ekoloaki prihvatljivo rashladno sredstvo R600a (zapaljivo samo pod odreenim uvjetima), trebate se pridr~avati slijedeih pravila: ðw Ne ometati slobodnu cirkulaciju zraka oko zamrziva a. ðw Ne koristiti mehani ka sredstva za ubrzavanje odleivanja, koja nije preporu io proizvoa . ðw Paziti da se ne oateti krug rashladnog sredstva. ðw Unutar prostora zamrziva a za spremanje namirnice ne kori

Dans la boutique