Recherche sur ochrony


INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
INSTRUKCJA U{YTKOWANIA PORADY DOTYCZCE OCHRONY ZRODOWISKA OSTRZE{ENIA PRZED PRZYSTPIENIEM DO EKSPLOATACJI PIEKARNIKA AKCESORIA PIEKARNIKA CZYSZCZENIE I KONSERWACJA USUWANIE USTEREK SERWIS TECHNICZNY Aby w peBni korzysta z mo|liwo[ci piekarnika, nale|y uwa|nie zapozna si ze wszystkimi instrukcjami i zachowa je na przyszBo[.

PL 5019 312 10716 TABELA PROGRAMÓW
PL 5019 312 10716 TABELA PROGRAMÓW
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ek oraz podjcie odpowiednich kroków zaradczych np.: F. Kontrolka Serwis  G. Wskaznik Odkr kran  H. Kontrolka Wyczy[ci filtr  B Etykiety kg 1) Je|eli zaktywnili[cie wybór przedpiórki, prosz nie u|ywa ciekBego [rodku do prania przy praniu gBównym. 2) W programie tym, dla ochrony ubraD, prdko[ wirowania jest organiczona do 400 obr./min. C Typ prania / Uwagi - W celu wybrania odpowiedniej temperatury prania nale|y postpowa zgodnie z zaleceniami

przed przystapieniem do eksploatacji urzadzenia
przed przystapieniem do eksploatacji urzadzenia
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
m. W celu najlepszego u|ytkowania urzdzenia zapraszamy PaDstwa do dokBadnego zapoznania si z instrukcj obsBugi, w której znajdziecie PaDstwo opis Waszego urzdzenia oraz pomocne porady. Instrukcj nale|y zachowa, aby mo|na byBo z niej korzysta w przyszBo[ci. PORADY DOTYCZCE OCHRONY ZRODOWISKA 1. Opakowanie MateriaBy z opakowania nadaj si w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i s oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania nale|y dokona zgodni

pobierz (102.7 KB) - VideoTesty.pl
pobierz (102.7 KB) - VideoTesty.pl
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
wodu chBodniczego. 3. Nale|y dopilnowa, aby zainstalowanie i podBczenie urzdzenia zostaBy wykonane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcj wytwórcy i zgodnie z obowizujcymi przepisami lokalnymi. 4. Umy wntrze urzdzenia przed jego u|ytkowaniem. PORADY DOTYCZCE OCHRONY ZRODOWISKA 1. Opakowanie MateriaBy z opakowania nadaj si w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i s oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania nale|y dokona zgodni

Dans la boutique