Recherche sur oppvaskmaskinen


Oversikt 5019 396 03693
Oversikt 5019 396 03693
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Oversikt Hurtigreferanse LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST KNAPP UNNTATT SLETTE-/AV-KNAPPEN. FOR Å SPARE STRØM DEAKTIVERES BETJENINGSPANELET AUTOMATISK ETTER 30 SEKUNDER HVIS INGEN SYKLUS ER STARTET. Beskrivelse av tilleggsvalg og display (se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) PROGRAMVALGKNAPP Trykk

før oppvaskmaskinen tas i bruk/ tilkoblinger
før oppvaskmaskinen tas i bruk/ tilkoblinger
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR

Dans la boutique