Recherche sur salava


Prírucka - Whirlpool
Prírucka - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKT 860 SK POPIS SPOTREBI A 2 3 1. 2. 3. 4. 5. Sálavá varná zóna Ø 145 mm Sálavá dvojitá varná zóna Ø 210 mm Sálavá varná zóna Ø 145 mm Sálavá varná zóna Ø 180 mm Displej ovládacích prvkov E Dôle~ité upozornenie: Aby ste prediali trvalému poakodeniu sklokeramickej varnej dosky, nepou~ívajte: - nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché, - kovové nádoby s emailovým dnom. Akéko>vek vzh>adové chyby (poakriabanie, akvrny a pod.) musia byt' ohlásené pri in

Dans la boutique