Recherche sur spalare


RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWO/D 1100 TABEL CU PROGRAME A. Indicatorul U_ã deschisã Aceastã ma_inã de spãlat este dotatã cu funcþii automate de siguranþã care detecteazã _i diagnosticheazã defecþiunile într-o fazã timpurie _i vã permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu: C D B. Indicatorul Service C. Indicatorul Robinet de apã închis D. Indicatorul Curcaci pompa A B H I J E Tip de spãlare / Note Simbol spãlare Programul E. F. G. H. - Pentru selectarea temperaturii, vã r

RO AWE 6316 5019 312 10494 TABEL CU PROGRAME
RO AWE 6316 5019 312 10494 TABEL CU PROGRAME
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWE 6316 TABEL CU PROGRAME A. Selectorul de programe B. Butonul Pornire cu întârziere C. Indicatorul de succesiune a programului (deasupra liniei) G H I J B D. E. F. G. F Indicatorii pornirii ci întârziere (sub linie) Selectorul vitezei de centrifugare Butonul Start/Pauzã Butonul Reset Indicatorul U_ã deschisã 1) A Simbol spãlare Programul Incãrcãtura maximã kg Bumbac 40 - 60 - 95 °C Lânã Rece - 40 °C

RO AWT 2205 5019 312 10356
RO AWT 2205 5019 312 10356
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO AWT 2205 A. B. C. D. A B Butonul Butonul Butonul Butonul de selectare a programului de selectare a temperaturii Selecþie vitezã de centrifugare Start/Stop (On/Off) Rece i : opþiune / Da: dozaj necesar 1) Nu folosiþi detergenþi lichizi. 2) Pentru o protecþie sporit a articolelor de îmbrãcãminte, la acest program viteza de centrifugare este limitatã la 900 rpm. 3) Pentru o protecþie sporit a articolelor de îmbrãcãminte, viteza de centrifugare este zero la acest progra

RO FL 5085/A 5019 301 10175
RO FL 5085/A 5019 301 10175
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO FL 5085/A A. Buton Pornit/Oprit (On/Off) B. Indicacie Pornit/Oprit A B În timpul programului de spãlat selecþionat butonul de selectare a programului se mi_cã pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazele prespãlare, spãlare principalã, limpezire _i centrifugare. Fiecare etapã dureazã de la câteva secunde pânã la câteva minute. i : opþional / Da : dozaj necesar 1) Pentru o protecþie sporitã a articolelor de îmbrãcãminte cu acest program viteza de centri

RO TABEL CU PROGRAME 5019 301 01249
RO TABEL CU PROGRAME 5019 301 01249
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO TABEL CU PROGRAME H A. Indicatorul U_ã deschisã Aceastã ma_inã de spãlat este dotatã cu funcþii automate de siguranþã care detecteazã _i diagnosticheazã defecþiunile într-o fazã timpurie _i vã permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu: C D E. F. G. H. I. J. A B I B. Indicatorul Service C. Indicatorul Robinet de apã închis Programul Simbol spãlare Incãrcãtura maximã Nivelul de zgomot acustic : Splarea - 59 dB(A) / 1 pW Centri

Dans la boutique