Recherche sur utmutato


Táblázat 5019 400 00388
Táblázat 5019 400 00388
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Táblázat Gyors útmutató A KÉSZÜLÉK ELSP ALKALOMMAL TÖRTÉNP HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomogassa mindaddig a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzQn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. START/FOLYTATÁS GOMB Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott program elindításához: a jelzQfény kigyullad, és a

Táblázat 5019 300 01522 - Orczy
Táblázat 5019 300 01522 - Orczy
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Táblázat Gyors útmutató A KÉSZÜLÉK ELSP ALKALOMMAL TÖRTÉNP HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELPLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB KIVÉTELÉVEL BÁRMELY GOMB MEGNYOMÁSÁRA AKTIVÁLÓDIK. AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉRDEKÉBEN A KEZELPLAP 30 MÁSODPERC ELTELTÉVEL AUTOMATIKUSAN INAKTÍV LESZ, HA SEMMILYEN CIKLUST NEM INDÍT EL. (lásd az opciók leírását jobbra) Az opciók és a kijelzQ ismertet

FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:
FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FONTOS BIZTONSÁGI ELPÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani. Ez a biztonságra vonatkozó figyelmeztetQ szimbólum hívja fel az üzemeltetQ és mások figyelmét a lehetséges kockázatokra. Minden biztonsági üzenet elQtt ott áll a figyelmeztetQ szimbólum és az alábbi szöveg: VESZÉLY: olyan veszélyhelyzetre utal, amely

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! A RUHANEMp ELPKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS BEFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA NAPI KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZIKÖNYV A SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA ELPTT 37 ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK Oldal 39 A SZÁRÍTÓGÉP LEÍRÁSA Oldal 41 EMLÉKEZTETP - KARBANTART

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HU BEÉPÍTETT, GÁZÜZEMp FPZPLAP AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell venni. Ez a biztonsággal kapcsolatos veszély szimbóluma, amely a felhasználót és másokat fenyegetQ lehetséges veszélyekre figyelmezteti a felhasználót. A biztonsági figyelmeztetések a biztonsággal kapcsolatos veszélyre figyelmeztetQ szimbólum vagy a k

AKR 641 - AKR 643
AKR 641 - AKR 643
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31833136.fm Page 1 Tuesday, July 6, 2004 3:39 PM AKR 641 - AKR 643 PL KARTA INSTALACYJNA Minimalna odlegBo[ od palników: 65 cm (palniki elektryczne), 75 cm (palniki gazowe, olejowe lub wglowe). Podczas monta|u nale|y przestrzega kolejno[ci numeracji (1Ö2Ö3Ö.....) oraz odpowiednich instrukcji. Nie podBcza urzdzenia do zasilania, zanim nie zostanie zakoDczony caBkowicie jego monta|. Uwaga! Rura odprowadzajca dym i par oraz kolanka nie s dostarczane i nale|y je zakup

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HU BEÉPÍTETT, GÁZÜZEMp FPZPLAP - FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell venni. Ez a biztonsággal kapcsolatos veszély szimbóluma, amely a felhasználót és másokat fenyegetQ lehetséges veszélyekre figyelmezteti a felhasználót. A biztonsági figyelmeztetések a biztonsággal kapcsolatos veszélyre

AMW 382_492_4095 ARAB 5019-300-00749.indd
AMW 382_492_4095 ARAB 5019-300-00749.indd
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AMW 4095 AMW 492 +þþßþ˜þ®þÛþôþ @ þþßþªþßþôþÞ þþßþ´þ®þóþÊ , INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA AMW 382 INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA INSTALLATION, SNABBGUIDE INSTALLATION, HURTIG START INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE INSTALLASJON, HURTIG START INSTALACJA, SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSAUGI ASENNUS, PIKAOPAS !"/, " !

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ELSP HASZNÁLAT Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Egyes típusoknál hangjelzés figyelmeztet arra, hogy bekapcsolt a hQmérséklet riasztás: tartsa lenyomva a hangjelzés elnémítása gombot. Ha van, akkor a szqrQ csomagolásán látható módon helyezze be az antibakteriális szqrQt és a szagszqrQt. Megjegyzés: Az üzembe helyezést követQen 4/5 órát kell várni, amíg kialakul a készülék normál töltetének megfelelQ tárolási hQmérséklet. A K

Táblázat 5019 396 03607
Táblázat 5019 396 03607
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
a. Táblázat Gyors útmutató A KÉSZÜLÉK ELSP ALKALOMMAL TÖRTÉNP HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELPLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB KIVÉTELÉVEL BÁRMELY GOMB MEGNYOMÁSÁRA AKTIVÁLÓDIK. AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉRDEKÉBEN A KEZELPLAP 30 MÁSODPERC ELTELTÉVEL AUTOMATIKUSAN INAKTÍV LESZ, HA SEMMILYEN CIKLUST NEM INDÍTOTTAK EL. Az opciók és a kijelzQ ismertetése (lásd az opciók leír

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Táblázat Gyors útmutató A KÉSZÜLÉK ELSP ALKALOMMAL TÖRTÉNP HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzQn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. START/FOLYTATÁS GOMB Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott program elindításához: a jelzQfén

501932602063H.qxp:Layout 1
501932602063H.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELPTT Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki az új készülékbQl, kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót alaposan, és tartsa kéznél, hogy a késQbbiekben is belenézhessen. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK " Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást csak szakképzett mqszerész végezheti el a gyártó utasításainak megfelelQen és a helyi biztonsági rendelkezéseket betartva. Ne javítsa meg, illetve ne cserélje ki a készülék

Instructions for use - whirlpool documents
Instructions for use - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ENGLISH Instructions for use DEUTSCH Bedienungsanleitung FRANÇAIS Mode d emploi NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL Instrucciones de uso PORTUGUÊS Instruções de utilização ITALIANO Istruzioni per l uso •››—™š‘ Ÿ´·³¯µ ÇÁ®Ã· SVENSKA Bruksanvisning SUOMI Käyttöohje NORSK Bruksanvisning DANSK Brugervejledning POLSKI Instrukcja obsBugi ESKY Návod k pou~ití SLOVENSKY Návod na pou~ívanie MAGYAR Haszn

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
H ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezési figyelmeztetés: A konyhai elszívó legalacsonyabb része és a fQzQberendezésen kialakított edényfelület közötti távolságnak elektromos tqzhely esetén legalább 60 cm, gáz- vagy vegyes tqzhely esetén pedig legalább 70 cm nagyságúnak kell lennie. Amennyiben a gáztqzhely üzembe helyezési útmutatója nagyobb távolságot ír elQ, úgy azt kell betartani. Az üzembe helyezést ajánlatos szakemberrel végeztetni. FIGYELMEZT

Táblázat 5019 396 03660 - Orczy
Táblázat 5019 396 03660 - Orczy
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Táblázat Gyors útmutató A KÉSZÜLÉK ELSP ALKALOMMAL TÖRTÉNP HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzQn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. INDÍTÁS/FOLYTATÁS GOMB Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott program elindításához: a je

iMac Fontos termékinformációs útmutató - Support - Apple
iMac Fontos termékinformációs útmutató - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
iMac Fontos termékinformációs útmutató Ez a Fontos termékinformációs útmutató a biztonsággal, kezeléssel, ártalmatlanítással és újrahasznosítással, elQírásokkal és szoftverlicenccel kapcsolatos tudnivalókat, valamint egy éves korlátozott jótállást tartalmaz az iMac készülékhez. Lehetséges, hogy az Ön iMac gépe nem rendelkezik minden, a dokumentumban ismertetett funkcióval. ± A z iMac használata elQtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési tudni

Az iPhone készülékre vonatkozó tudnivalók - Support - Apple
Az iPhone készülékre vonatkozó tudnivalók - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Az iPhone készülékre vonatkozó tudnivalók iPhone felhasználói útmutató Lásd: www.apple.com/support. Az iPhone készüléken nyissa meg a Safari böngészQt, majd koppintson a szimbólumra. Az iBookstore alkalmazásban szintén ingyenesen rendelkezésére áll. Biztonsági és kezelési tudnivalók Lásd a Biztonság, kezelés és támogatás c. részt az iPhone felhasználói útmutatóban. A rádiófrekvenciás energia hatása Az iPhone készüléken válassza a Beállítások >

3 éves kiterjesztett garancia szolgáltatás - Epson
3 éves kiterjesztett garancia szolgáltatás - Epson
25/11/2014 - www.epson.fr
3 éves kiterjesztett garancia szolgáltatás Az EPSON CoverPlus szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálnia kell a vásárolt EPSON CoverPlus termékcsomagot a www.epson.eu/warrantyoldalon. Ehhez szüksége lesz az 1. lapon található engedélyezési számra. A regisztráció során Ön megállapodás köt az Epsonnal a lenti feltételek szerint. Amennyiben ezek a feltételek az Ön számára nem elfogadhatók, kérjük küldje vissza az EPSON CoverPlus csomagot annak az értékesítQ

80225 TF EnergonSword
80225 TF EnergonSword
05/04/2012 - www.hasbro.com
gINSTRUCTIONS fINSTRUCTIONS dANLEITUNG eINSTRUCCIONES pINSTRUÇÕES g NOTE: Some parts are made to detach if excessive force is applied and are designed to be re-attached if separation occurs. Adult supervision may be necessary for younger children. f REMARQUE : Certaines parties peuvent se détacher en forçant et sont conçues pour être nouveau fixées. La surveillance d'un adulte est impérative pour les enfants en bas âge. d HINWEIS: Einige Teile sind so konstruiert, dass sie unter über

80230 TF Snowcat
80230 TF Snowcat
05/04/2012 - www.hasbro.com
g INSTRUCTIONS f INSTRUCTIONS d ANLEITUNG e INSTRUCCIONES p INSTRUÇÕES g NOTE: Some parts are made to detach if excessive force is applied and are designed to be re-attached if separation occurs. Adult supervision may be necessary for younger children. f REMARQUE : Certaines parties peuvent se détacher en forçant et sont conçues pour être nouveau fixées. La surveillance d'un adulte est impérative pour les enfants en bas âge. d HINWEIS: Einige Teile sind so konstruiert, dass sie unter

Dans la boutique