501963701101A_PL.qxp:Layout 1

Extrait du fichier (au format texte) :

KARTA URZDZENIA

PL

- Wszystkie póBki oraz póBki drzwiowe s wyjmowane.
- Temperatury wewntrzne urzdzenia s zale|ne od temperatury otaczajcego powietrza, czstotliwo[ci otwierania drzwi oraz od miejsca, w którym stoi urzdzenie. Podczas ustawiania temperatury nale|y uwzgldni te czynniki.
- Akcesoria urzdzenia nie nadaj si do mycia w zmywarce.
URUCHOMIENIE URZDZENIA
Zamontowa rozpórki (je[li dostarczono w komplecie) na gónej cz[ci skraplacza znajdujcego si z tyBu urzdzenia. Po podBczeniu urzdzenia do zasilania zaczyna ono dziaBa automatycznie.
Po uruchomieniu urzdzenia nale|y odczeka co najmniej
4-6 godzin przed wBo|eniem |ywno[ci do [rodka.

A. Komora chBodziarki
1. Wentylator z filtrem
1a. przycisk wentylatora
1b. pokrywa wentylatora
2. Blok termostatu wraz z o[wietleniem
3. PóBki / Obszar póBek
4. Komora chBodziarki (najlepsza na miso i ryby)
5. Tabliczka znamionowa z nazw handlow
6. Pojemnik na owoce i warzywa
7. Przegroda pojemnika na owoce i warzywa
8. Zestaw do zmiany kierunku otwierania drzwi
9. Pojemnik na jajka
10. Przegroda
11. PóBki drzwiowe

Uwaga:
- WBo|enie do chBodziarki produktów spo|ywczych zanim osignie ona wymagan temperatur grozi zepsuciem si
|ywno[ci.
MATA USTAWCZA (w zale|no[ci od modelu)
Mata ustawcza, to mata, która pozwala lepiej zorganizowa
miejsce na póBce i zapewnia odpowiedni amortyzacj
podczas ukBadania ci|kich artykuBów spo|ywczych. Niektóre szczeliny maty mo|na równie|
wykorzysta do ukBadania butelek (w poBo|eniu poziomym). W celu wyjcia maty (np.

Les promotionsAKR 602 633 634 660 683
AKR 602 633 634 660 683
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31833141.fm Page 1 Tuesday, November 2, 2004 12:55 PM $.5 $ INSTALLATIONSBESCHREIBUNG 0LQGHVWDEVWDQGEHUGHU.RFKIOlFKHFP (OHNWURSODWWHQ FP *DVgORGHU .RKOHNRFKSODWWHQ 6FKUHLEHQGLH,QVWDOODWLRQVDQZHLVXQJHQGHV*DVNRFKIHOGVHLQHQ JU|‰HUHQ$EVWDQGYRULVWGLHVHUQDWUOLFK]XEHDFKWHQ)ROJHQ6LHEHLGHU,QVWDOODWLRQ GHU1XPPHULHUXQJ ÖÖÖ 6FKOLH‰HQ6LHGDV*HUlWHUVWQDFKVHLQHU NRPSOHWWHQ,QVWDOODWLRQDQGDV6WURPQHW]DQ'DV$XVODVVURK

FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO
FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FUNZIONAMENTO DELL APPARECCHIO Per ulteriori informazioni (incluse quelle sulla risoluzione dei guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli delle Istruzioni per l uso. Suddividere la biancheria in base ai simboli di cura dei capi Non asciugare a macchina Suddividere la biancheria per: Spessore del tessuto: se il carico è eccessivo rispetto alla capacit dell asciugatrice, separare la biancheria in base al peso (ad esempio, dividere gli asciugamani spessi dalla biancher

használat meghatározása óvintézkedések és általános ...
használat meghatározása óvintézkedések és általános ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA Ezt a gépet kizárólag háztartási célú használatra tervezték, a háztartásokban szokásos mennyiségq ruhanemqk mosására. " Kövesse a jelen Használati utasításban és a Programtáblázatban megadott utasításokat a mosógép használata során. " Prizze meg a Használati utasítást, a Programtáblázatot; ha a mosógépet átadja egy másik személynek, adja át a Használati utasítást, a Programtáblázatot is. ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS

501962000006_F.qxp:Layout 1
501962000006_F.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
F GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE Avant d utiliser le lave-vaisselle, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d utilisation ! Pendant le cycle de rinçage anti-bactérien, si la température n est pas maintenue un niveau constant (par exemple, en ouvrant la porte ou suite une coupure de courant), les voyants des programmes clignotent pour signaler que l action antibactérienne n est pas garantie. Touche Marche/Arrêt Appuyez sur cette touche pour mettre le lave-vaissel

90 Ricette con Chef Menu di JET CHEF Premium
90 Ricette con Chef Menu di JET CHEF Premium
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
90 Ricette con Chef Menu di JET CHEF Premium Essere uno chef non è mai stato così facile Congratulazioni per aver acquistato il forno a microonde con tecnologia 6° SENSO Whirlpool Jet Chef Premium! Da oggi sei il fortunato proprietario di un apparecchio assolutamente straordinario, dotato del nuovo programma CHEF MENU con 90 ricette preimpostate da preparare e gustare! In questo libro troverai una guida per aiutarti nella preparazione di ognuna di queste 90 deliziose ricette. Scopri e gusta

suggerimenti per la conservazione degli alimenti
suggerimenti per la conservazione degli alimenti
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IT CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO " " " " " " " Installare l'apparecchio in un locale asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore (radiatore, piano di cottura e così via) e in una posizione non esposta direttamente alla luce del sole. Se necessario, utilizzare un pannello isolante. Per garantire un'adeguata ventilazione, lasciare uno spazio su entrambi i lati e sopra l'apparecchio. La distanza fra il retro dell'apparecchio e la parete dietro l'apparecchio deve essere di 50

IMPORTANT SAFETY INFORMATION - whirlpool documents
IMPORTANT SAFETY INFORMATION - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
IMPORTANT SAFETY INFORMATION Your safety and the safety of others are very important. This manual and the appliance itself provide important safety messages, to be read and observed at all times. This is the safety alert symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential hazards to themselves and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the terms: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury. Indicates a hazardous s

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER ADVARSEL: FARE:
VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER ADVARSEL: FARE:
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER DIN SIKKERHED OG ANDRES ER DET VIGTIGSTE Denne vejledning og apparatet selv indeholder vigtige sikkerhedsadvarsler, som skal læses og overholdes på alle tidspunkter. Dette er opmærksomheds-symbolet, hvad angår sikkerhed, som advarer brugere om potentielle risici for dem selv og andre. Alle sikkerhedsadvarsler indledes med opmærksomheds-symbolet og de følgende udtryk: FARE: Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil forårsage alvorlig kvæst

fiche prodcadre 8900
fiche prodcadre 8900
20/03/2012 - www.thomsontv.fr
LCD TV 16/9 40FF9234B Spéci cations clés du 40FF9234B Ultra Narrow Résolution: 1920 x 1080 Technologie d'amélioration d'image: Pure Image 2 - Intelligent 1080p Engine Luminosité: 500 cd/m 2 Contraste dynamique: 50 000:1 Son: Stéréo Nicam: 2 x 8 w Tuner (décodeur): TNT HD(MPEG-4), TNT (MPEG-2), analogique Connectique numérique: 3 HDMI - CEC (1080p), 1 YPrPb port USB multimédia (video HD et SD, photo et musique) Péritels: 2 Entrée PC VGA: 1 Pied pivotant LCD TV 16/9 40FF9234B MARQUE M

Cuisson Modulaire Elco 900
Cuisson Modulaire Elco 900
16/04/2012 - tools.professional.electrolux.com
Cuisson Modulaire Elco 900 Plaques coup de feu top gaz La ligne 900 Electrolux, équipements modulaires de cuisson, a été conçue pour répondre aux exigences requises dans une cuisine professionnelle. La flexibilité du design modulaire, avec ses unités monoblocs et tops disponibles en 178 modèles différents, signifie que l'installation peut être adaptée aux besoins d'un restaurateur moderne et professionnel. Le modèle 210230 est une plaque coup de feu gaz top. Code 210230 FACILE A INST

0402233_Nikon Q285 8pg Fr
0402233_Nikon Q285 8pg Fr
12/03/2012 - www.nikon.fr
Caractéristiques des appareils photo numériques Nikon COOLPIX 5200 et COOLPIX 4200 Compacts numériques COOLPIX 5200/COOLPIX 4200 5,1 millions (COOLPIX 5200)/4,0 millions (COOLPIX 4200) 1/1,8 pouces ; avec filtre couleur primaire (au total : 5,26 millions de pixels) / COOLPIX 4200 : 1/1,8 pouces ; avec filtre couleur primaire (au total : 4,13 millions de pixels) Taille d'image : COOLPIX 5200 : 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), PC (1024 x 768), TV (640 x 480) / COOLPIX 4200

MacBook Pro - Support - Apple
MacBook Pro - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Enhorabuena, su MacBook Pro y usted están hechos el uno para el otro. Favor de leer este instructivo antes de utilizar el equipo. Modelo: A1286 Salude a su MacBook Pro. www.apple.com/la/macbookpro www.apple.com/mx/macbookpro Con iChat y cámara iSight integrada Comuníquese con sus amigos y familiares esté donde esté con el vídeo chat. Ayuda Mac isight Finder Navegue por sus archivos como navega por su música con Cover Flow. Ayuda Mac finder MacBook Pro Multi-Touch trackpad Navegue por los

Guía de inicio - Logitech
Guía de inicio - Logitech
03/04/2017 - www.logitech.com
1 Thank you! Package contents Merci! Obrigado! Gracias! 1 Quick start guide 2 Setting up the mouse 2 4 3 1 ON 5 6 7 USB 3 English Thank you for purchasing the Logitech® V450 Nano Cordless Laser Mouse for Notebooks. Follow the easy steps in this guide to begin enjoying the features of your new mouse. Français Nous vous remercions d'avoir acheté la souris Logitech® V450 Nano Cordless Laser Mouse for Notebooks. Suivez les étapes de ce guide pour commencer apprécier les fonctionnalités de v

Manuel d'utilisation - Western Digital
Manuel d'utilisation - Western Digital
01/05/2017 - www.wdc.com
Bureau externe !" My Book Pro Système RAID Thunderbolt!" 2 Manuel d utilisation Manuel d utilisation My Book Pro placeholder 1 2 Service et assistance WD En cas de problème, merci de nous donner l occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses la majorité des questions d assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d assistance par e-mail sur http://support.wd.com. Si vous préférez ou si la réponse n