Aperture 2 Installation de votre logiciel - Support - Apple

Extrait du fichier (au format texte) :1

Installationdevotrelogiciel
LesinformationssuivantessontdestinéesàvousfamiliariseravecApertureleplus rapidementpossibleettraitedesrubriquesprésentéesci-dessous:
 Àproposdudisqued installationd Aperture(p.2)
 MiseàniveaudeMacOSX(p.2)
 Installationd Aperture(p.3)
 Enregistrementd Aperture(p.6)
 Àproposdesexemplesdeprojetsd Aperture(p.7)
 Àproposdel aideàl écran(p.7)
 Prisedecontactavecl assistanceAppleCare(p.10)
PassezégalementenrevueledocumentAvantd installerAperturesetrouvantsurle disqued installationd Aperture.PouraccéderauxdernièresinformationssurAperture,
consultezsurlesitewebd Apertureàl adressehttp://www.apple.com/fr/aperture.

Àproposdudisqued installationd Aperture
Ledisqued installationd Aperture2contientlesélémentssuivants:
 Avantd installerAperture:cedocumentdétaillelaconfigurationrequiseetceque vousdevezfaireavantd installerApertureetlecontenul accompagnant.
 Programmed installationd Aperture:double-cliquezsurl icôneduprogramme d installationd Aperturepourlancerleprocessusd installation.
 DossierDocumentation:cedossiercontientledocumentInstallationdevotrelogiciel
(enversionPDF)etleManueldel utilisateurd Aperture.OuvrezleManueldel utilisateurd AperturepourafficherlerestedeladocumentationPDFd Aperture,
notammentDécouverted ApertureetRaccourcisclavier.
 DossierSampleProjects:cedossierinclutdesprojetsservantd exemples,àvisualiser dansAperture,maisaussiundocumentconcisreprenantdescaractéristiquesdes exemplesdeprojets.
Remarque:ledisqued installationcontientlesfichiersrequispourinstallerAperture2
surlesordinateursMacdetypePowerPCouàprocesseurIntel.Leprocessusd installationestidentiquepourlesdeuxtypesd ordinateurs.

MiseàniveaudeMacOSX
Avantd installerAperture,mettezàjourvotrelogicielsystèmeafindevousassurer quevousdisposezbiendelatoutedernièreversiondeMacOSXv10.4.11Tigerou
MacOSXv10.5.2Leopard(ouultérieur).
Important:vousdevezacheterMacOSXv10.4.TigerouMacOSXv10.5Leopardsi

Les promotionsApple TV - Support
Apple TV - Support
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Apple TV Belangrijke productinformatie Dit document bevat belangrijke informatie over de veiligheid en het gebruik, het weggooien en recyclen van de Apple TV, informatie over de regelgeving en de eenjarige garantie, en de softwarelicentie van de Apple TV. ± O  m letsel te voorkomen, is het van belang dat u de gebruiksaanwijzing en de onderstaande wenken voor uw veiligheid doorneemt voordat u de Apple TV in gebruik neemt. Uitgebreide instructies voor het gebruik en de meest recente informatie

MacBook Air - Support - Apple
MacBook Air - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
>74@02;O5740=K 4@C3 4;O 4@C30. =0:>5==0O :0:>=D5@5=F88 A 4@C7LO9 B>G:5 AB@ A>45@683> :>ILN Cover Flow. !?@02:0 Mac finder MacBook Air "@5:?04 Multi-Touch @>;8ABK209B5 D09;K 8 87>1@065=8O, 87< 740209B5 @575@2=K5 :>?88. KAB@K9 ?@>AB@ KAB@> ?@>A

Apple TV ????????? - Support
Apple TV ????????? - Support
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Apple TV Apple TV 1 Â Apple TV ±  Apple TV Apple TV Â Apple TV Â Apple TV Â Apple TV Apple TV Â Apple TV Apple TV Apple TV Apple TV Apple TV Apple TV Apple TV Â Apple TV Apple TV Apple TV Apple TV Apple TV

iPod nano Funktionshandbuch - Support - Apple
iPod nano Funktionshandbuch - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
iPod nano Funktionshandbuch 2 Inhalt Kapitel 1 iPod nano  Grundlagen Der iPod nano im Überblick Bedienelemente und Tasten des iPod nano Deaktivieren der iPod nano-Tasten Verwenden der iPod nano-Menüs Herstellen und Trennen der iPod nano-Verbindung zum Computer Informationen zur iPod nano-Batterie Kapitel 2 18 18 19 24 25 29 36 37 37 Musikfunktionen iTunes Importieren von Musik in Ihrer iTunes-Mediathek Verwalten Ihrer Musik Hinzufügen von Musik und Podcasts zum iPod nano Abspielen von Musik

Power Mac G4 (Digital Audio) - Support - Apple
Power Mac G4 (Digital Audio) - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
øÿ Setting Up Your Power Mac G4 Includes setup and expansion information for Power Mac G4 and Macintosh Server G4 computers K Apple Computer, Inc. © 2001 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Apple. The Apple logo is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the keyboard  Apple logo (Option-Shift-K) for commercial purposes without th

??Mac OS X ????????? - Apple
??Mac OS X ????????? - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
[‰ˆÝ Mac OS X NKRM ŠËQH•±‹€g,e‡Nö g,e‡NöcÐO›N†Š1Y‘͉ŒÇŠ 0W(`¨[‰ˆÝ Mac OS X NKRMÿ ŠËQH•±‹€g,e‡Nöÿ Nåw­‰ãg •ÜSïe/côv„–ûf0 |û}q—lBNåSÊ[‰ˆÝ Mac OS X v„ŒÇŠ 0 Y‚—fôY Mac OS X v„vø•ÜŒÇŠ ÿ ŠËSÊ*† gœ}²zÙÿ m www.apple.com/macosx/ÿ‚ñe‡ÿ Y‚—g •ÜNrH Mac OS X v„ge°ŒÇŠ ÿ ŠË#c¥ Internet ÿ q6_ŒbS•‹ Mac R©Šªf 0‰SÀ Mac  R©Šªf fBÿ ŠË_ž Finder v„ R©Šªf xU®

Apple Keyboard (aluminum, wired) User Guide ... - Support
Apple Keyboard (aluminum, wired) User Guide ... - Support
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Apple Keyboard 1 Getting Started with Your Apple Keyboard Congratulations on purchasing the Apple Keyboard! Use this booklet to quickly set up and start using your new keyboard. To use your keyboard and take advantage of the full range of features, you need Mac OS X v10.4.10 or later installed on your Mac. Setting Up Your Keyboard To set up your keyboard, plug the USB cable from your keyboard into an available USB port on your Mac, update your system software to Mac OS X v10.4.10 or later, and

Introduçao a GarageBand - Support - Apple
Introduçao a GarageBand - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
GarageBand Introdução Inclui um guia da janela do GarageBand e tutoriais passo a passo para o ajudar a iniciar a criação de músicas e podcasts com o GarageBand. 1 Conteúdo Capítulo 1 Capítulo 2 8 9 11 13 13 14 15 16 17 17 18 19 19 21 23 Apresentação geral do GarageBand Janela do GarageBand Linha de tempo Editor Para instrumentos reais Para Instrumentos de Software  vista gráfica Para instrumentos de software  vista de notação Para podcasts e filmes  vista de marcadores Browser d
 
 

Automatic Vacuum Cleaner - H.Koenig
Automatic Vacuum Cleaner - H.Koenig
12/07/2017 - www.hkoenig.com
ASPIRATEUR ROBOT ROBOTISCHER STAUBSAUGER STOFZUIGER ROBOT ASPIRADOR ROBOT ASPIRAPOLVERE ROBOT SWIFT ROBOT SWR12 FRANCAIS SOMMAIRE 1 PIECES 2 AVIS DE SECURITE 3 DEMONTAGE DE LA BATTERIE 4 CHARGEMENT DE LA BATTERIE 5 CHANGEMENT DE LA LINGETTE 6 NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU FILTRE 7 PANNES ET REPARATIONS 8 CONSEILS CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT 1 PIECES 10 Bouton marche/arrêt

Fiche produit EU - Vedette
Fiche produit EU - Vedette
06/03/2017 - www.vedette.fr
Lave-linge - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N° 1061/2010 Marque Référence commerciale Capacité nominale Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie de VEDETTE VLF945ISW 9 kg A+++-10% 196 kWh/an Sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton 60°C et 40°C pleine charge et demi-charge et de la consommation des modes faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

Valet Plus Fiche Produit - UserManual.wiki
Valet Plus Fiche Produit - UserManual.wiki
02/07/2018 - downloads.linksys.com
fiche produit Des réseaux domestiques sans fil plus conviviaux La solution simple pour créer votre propre point d accès sans fil Caractéristiques " Profitez du débit et de la portée accrus du sans fil N* " Connectez vos ordinateurs et périphériques Internet " Portée accrue* pour les maisons plus spacieuses " Donnez accès Internet des invités " Gérez facilement le contrôle parental " Transfert de vidéos et de gros fichiers par câble plus rapide " La solution simple

MODE D'EMPLOI
MODE D'EMPLOI
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
60802045F.fm Page 23 Thursday, November 8, 2007 3:41 PM MODE D EMPLOI DESCRIPTION DE L APPAREIL COMMANDES AVANT D UTILISER L APPAREIL CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR COMMENT DÉGIVRER ET NETTOYER L APPAREIL DIAGNOSTIC RAPIDE SERVICE APRÈS-VENTE INSTALLATION 23 60802045F.fm Page 24 Thursday, November 8, 2007 3:41 PM DES

GC120
GC120
05/07/2012 - www.smeg.fr
GC120 Grille viande en fonte EAN13: 8017709061012 Option pour centre de cuisson CS150 et CS120 SMEG France 9, rue Linus Carl Pauling B.P. 548 76824 MONT SAINT AIGNAN Cedex Tél.: +33 (0)2 35 12 14 14 Fax : +33 (0)2 35 60 70 77 GC120 pour cuisinières SMEG France 9, rue Linus Carl Pauling B.P. 548 76824 MONT SAINT AIGNAN Cedex Tél.: +33 (0)2 35 12 14 14 Fax : +33 (0)2 35 60 70 77

Une clarté optimale et un son excellent où que vous soyez ...
Une clarté optimale et un son excellent où que vous soyez ...
24/03/2020 - fr.jbl.com
Enceinte Bluetooth portable avec radio DAB/FM Une clarte optimale et un son excellent ou que vous soyez. L e Tuner JBL est une enceinte Bluetooth portable compact, avec radio numerique DAB offrant un son clair et puissant. Vous pouvez maintenant ecouter pendant 8 heures vos chansons et stations de radio preferees grace a son design compact et a sa batterie rechargeable. Si la couverture numerique n'est pas disponible, il vous suffit de mettre la radio FM. L'enceinte est egalement dotee d'un ec