fontos biztonsági tudnivalók veszély! figyelmeztetés - Orczy

Extrait du fichier (au format texte) :

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA NAGYON FONTOS
Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni.
Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az Qket és másokat fenyegetQ lehetséges kockázatokra.
Minden biztonsági figyelmeztetést megelQz a veszély szimbólum és a következQ kifejezések egyike:

VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okozhat.

Minden biztonsági figyelmeztetés specifikusan részletezi a meglévQ potenciális kockázatot, és jelzi, hogyan kell a készülék helytelen használatából eredQ sérülés, kár és
áramütés kockázatát csökkenteni. Gondosan tartsa be a következQ utasításokat:
- A készüléket le kell választani az elektromos táphálózatról bármilyen üzembe helyezési munka végzése elQtt.
- A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági elQírásokkal összhangban. Ne javítsa meg, illetve nem cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az a mqvelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
- Az elQírások értelmében a készüléket földelni kell.
- A elektromos kábelnek elég hosszúnak kell lennie a helyére beszerelt készüléknek a hálózati aljzathoz történQ csatlakoztatásához.
- Az érvényes biztonsági elQírások betartása érdekében a beszereléshez fel kell használni egy összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezQtávolságú megszakító
kapcsolót.
- Ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
- Ne húzza az elektromos kábelt, ha le kívánja választani a készüléket a hálózatról.
- A üzembe helyezést követQen az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
- Ne érjen a készülékhez semmilyen nedves testrészével, és ne használja mezítláb.
- A készülék kizárólag háztartási ételkészítQ berendezésként történQ használatra készült. Minden más típusú felhasználása tilos (pl. helyiségek fqtése).
A gyártó a kezelQszervek helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelQsséget nem vállal.
- A készüléket bármilyen fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élQ, illetve kellQ tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkezQ
személyek (beleértve a gyerekeket) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelQs személy felügyelete alatt teszik, vagy ha ilyen személyek a készülék használatára nézve instrukciókat adtak.
- Használat közben a készülék hozzáférhetQ részei nagyon felforrósodhatnak. A kisgyermekeket távol kell tartani a készüléktQl, és felügyelettel kell gondoskodni arról, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A használat alatt és azt követQen be érintse meg a készülék fqtQelemeit vagy belsQ felületeit - égésveszély. Ne hagyja, hogy a készülékhez ruhadarabokkal vagy más gyúlékony anyaggal hozzáérjenek, amíg valamennyi komponens kellQképpen le nem hqlt.
- A sütés végén óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját, hagyva, hogy a forró levegQ vagy gQz fokozatosan távozzon, mielQtt a sütQbe nyúlna Amikor a készülék ajtaja zárva van, forró levegQ távozik a kezelQpanel feletti rácson keresztül. A szellQzQrács szellQzését ne akadályozza.
- Az edények és tartozékok kivételéhez használjon konyhai kesztyqt, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a fqtQelemeket.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékbe vagy annak közelébe: ezek lángra lobbanhatnak, ha a készüléket véletlenül bekapcsolja.
- A készülékben ne használjon melegítéshez vagy sütéshez zárt tartályokat. A zárt edény belsejében fejlQdQ nyomás hatására felrobbanhat, és a készülékben kárt tehet.
- Ne használjon mqanyagból készült edényeket.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Mindig legyen éber, amikor zsírban vagy olajban gazdag ételt süt.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket ételek zsírban/olajban sütése alatt.
- Ha alkoholos italokat használ az ételek elkészítésekor (pl. rum, konyak, bor), ne feledje, hogy az alkohol magas hQmérsékleten elpárolog. Ennek eredményeként az alkohol által kibocsátott gQzök az elektromos fqtQelemmel érintkezve belobbanhatnak.

A háztartási készülékek kiselejtezése
-

Les promotionsTáblázat 5019 396 03660 - Orczy
Táblázat 5019 396 03660 - Orczy
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Táblázat Gyors útmutató A KÉSZÜLÉK ELSP ALKALOMMAL TÖRTÉNP HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzQn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. INDÍTÁS/FOLYTATÁS GOMB Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott program elindításához: a je

Chart 5019 300 02479 - whirlpool documents
Chart 5019 300 02479 - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Chart Quick reference guide BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME CAREFULLY READ THIS QUICK REFERENCE GUIDE AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS! (see at right for options description) PROGRAM SELECTION BUTTON Push P button (repeatedly) until selected program number is shown on the display (P1...Px) - see Table of programs below. START/RESUME BUTTON Push this button to start the selected program: the indicator lights up and goes off at the end of the program. When the door is opened durin

S 5019 300 00846 PROGRAMÖVERSIKT
S 5019 300 00846 PROGRAMÖVERSIKT
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
S PROGRAMÖVERSIKT A. Programvalsratt B. Programfasvisare C. Start/Paus-knapp D. Åtterställ-knapp E. Indikator för Lucka öppen Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas: F. Service G. Indikator för Vattenkran stängd H. Indikator för Rengör pump B G E F D H A 1) Använd inte flytande tvätt

501939603543GB.pdfDOWNLOAD - whirlpool documents
501939603543GB.pdfDOWNLOAD - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Chart Quick reference guide BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME CAREFULLY READ THIS QUICK REFERENCE GUIDE AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS! THE CONTROL PANEL OF THIS DISHWASHER ACTIVATES PUSHING ANY BUTTON EXCEPT CANCEL/OFF BUTTON. FOR ENERGY SAVING THE CONTROL PANEL DEACTIVATES AUTOMATICALLY AFTER 30 SECONDS IF NO CYCLE HAS STARTED. PROGRAM SELECTION BUTTON Push Programs button (repeatedly) until the indicator of the required program lights up (see Table of programs below). START/R

Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS WAFFELEISEN SICHERHEITSHINWEISE ZUM WAFFELEISEN Wichtige Sicherheitshinweise.............................................................................. 6 Elektrische Anforderungen.................................................................................. 7 Entsorgung von Elektrogeräten........................................................................... 7 Deutsch Inhaltsverzeichnis TEILE UND MERKMALE Teile des Waffeleisens....................

ISTRUZIONI PER L'USO
ISTRUZIONI PER L'USO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ISTRUZIONI PER L USO PRIMA DI USARE IL PIANO COTTURA VETROCERAMICO INSTALLAZIONE CONNESSIONI ELETTRICHE CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE PRECAUZIONI E AVVERTENZE GENERALI ACCESSORI DEL PIANO DI COTTURA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PIANO DI COTTURA VETROCERAMICO GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 46 PRIMA DI USARE IL PIANO COTTURA VETROCERAMICO " Per utilizzare al meglio il vostro nuovo elettrodomestico, vi invitiamo a leggere attentam

??????????
??????????
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
!**  *!" * ! /, '"" " ! !" #& #" ! "&  " "  "    & #! * (   !/   *!   ! *  '!"

WA PLUS 844 A+++
WA PLUS 844 A+++
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WA PLUS 844 A+++ Waschmaschine (8 kg) 8 TOP 4 " Bis zu 8 kg Fassungsvermögen " Energieeffizienzklasse A+++ Komfort " Die Schontrommel sorgt mit 1.500 Mikro-Wasserkissen für extra sanfte Pflege " Automatischer Schutz vor Wasserschäden Mehrfachwasserschutz + " Kindersicherung weniger Sorgen, weniger Stress " Leise durch zusätzliche Geräuschdämmung " Wolleschaukel Anschluss und Maße " 10 Ampere " Unterbaufähig (Sonderzubehör erforderlich) " Maße (HxBxT): 85x59,5x56,5 cm Ve

Grand écran LCD - Terraillon
Grand écran LCD - Terraillon
01/04/2020 - www.terraillon.fr
Puericulture APPELLATION COMMERCIALE Petit Macaron prune PN 12607 COULEUR Prune CARACTERISTIQUES PRINCIPALES Type de pesee : Electronique %I Finition du plateau : Plastique %I Taille du plateau (LxH) (cm) 20.2x22.1 PERFORMANCES Capacite max. Capacite Min. Gradution (kg) (g) (g) FONCTIONS Tare Conversion liquide Pause 15 sec. Petit Macaron 5 3 1 %I %I %I AFFICHAGE DIGITAL Type Dimension LxH Taille des digit (mm) (mm) COMMANDES

Canon WFT-E1 (A) Wireless File Transmitter Network ...
Canon WFT-E1 (A) Wireless File Transmitter Network ...
01/12/2014 - www.canon.fr
1 Canon WFT-E1 (A) Wireless File Transmitter Network Support Guide Apple Macintosh Authored by Simon Adams Product Support Specialist Canon UK RCC December 05 Revision 1.0 © Canon 2006 2 Setting up the WFT-E1A on the Apple Macintosh This document will take you through the process of setting up the WFT-E1A wireless file transmitter in conjunction with an Apple Macintosh In this example we have used the following test specifications: Canon Eos 1DS Mk II Camera Body Canon WFT-E1A Wireless File Tr

Manuel d'utilisation
Manuel d'utilisation
03/04/2012 - www.vtech-jouets.com
Manuel d'utilisation DUCATIVE TAC SOLE É TILE CON ® © Ludorum plc 2011 Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière entretenir et renforcer leur désir d'apprendre. Chaque année, des enfants de plus en plus jeunes s'intéressent aux jeux vidéo. Toutefois, nous comprenons vos craintes sur le contenu de ces jeux, souvent inadapté l'âge de vos enfants. L'équipe Recherche et Développement

Chocolate Cake - Samsung
Chocolate Cake - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
Micro Chocolatze Cake Samsung MC32F606TCT Microwave Oven Recipe by chef l I s a l e o n g Ingredients: (A) 160g of self-rising flour & 30g plain flour 3 Tbsp coco powder 1 Tbsp corn flour (B) 4 large egg whites 40g castor sugar (C) 4 Tbsp corn oil & 125gm butter (melted butter oil) 80g baking chocolate 80g hot water (D) 4 egg yolks & 1 whole egg 120g castor sugar 1 Tsp vanilla essence & 1 Tsp coffee oil 60g of chocolate chips and 80g walnuts for garnishing (cake deco) Method: Microwave Oven Baki

October 2013 - Samsung
October 2013 - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
State of CA - Government Internet List Price - October 2013 Part Number Part Description 320MXn-3 400DX-3 400FP-3 400UX-3 400UXn-3 460DX-3 460FP-3 460UX-3 460UXn-3 UD46C 514-85901 514-85902 514-85903 514-85904 514-85905 514-85906 514-85907 514-85908 550DX UD55A UD55C 999-0000 999-0001 999-0003 999-0004 999-0005 999-0007 999-0008 999-0009 999-0010 999-0012 999-0012-A 999-0012-B 999-0012-C 999-0015 999-0015-A 999-0015-B 999-0015-C 999-0016 999-0016-A 999-0016-B 999-0016-C 999-0017 999-0017-A 999-0

chilltherm/fra 02/05
chilltherm/fra 02/05
16/04/2012 - tools.professional.electrolux.com
CHILLtherm ® CHILLtherm Couvercle double paroi ® Double paroi pour cuisson et refroidissement Interrupteurs pour l'Agitateur et le Basculement Contrôle "Prozess comfort" et HACCP Avantages · CHILLtherm® est la nouvelle marmite Electrolux thermaline avec un système de refroidissement qui permet de poursuivre le processus de Cuisson et de Refroidissement en utilisant un seul produit plutôt que les appareils traditionnels. · Ce produit offre la possibilité de cuire, de refroidir, de st