fontos biztonsági tudnivalók veszély! figyelmeztetés - Orczy

Extrait du fichier (au format texte) :

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA NAGYON FONTOS
Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni.
Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az Qket és másokat fenyegetQ lehetséges kockázatokra.
Minden biztonsági figyelmeztetést megelQz a veszély szimbólum és a következQ kifejezések egyike:

VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okozhat.

Minden biztonsági figyelmeztetés specifikusan részletezi a meglévQ potenciális kockázatot, és jelzi, hogyan kell a készülék helytelen használatából eredQ sérülés, kár és
áramütés kockázatát csökkenteni. Gondosan tartsa be a következQ utasításokat:
- A készüléket le kell választani az elektromos táphálózatról bármilyen üzembe helyezési munka végzése elQtt.
- A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági elQírásokkal összhangban. Ne javítsa meg, illetve nem cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az a mqvelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
- Az elQírások értelmében a készüléket földelni kell.
- A elektromos kábelnek elég hosszúnak kell lennie a helyére beszerelt készüléknek a hálózati aljzathoz történQ csatlakoztatásához.
- Az érvényes biztonsági elQírások betartása érdekében a beszereléshez fel kell használni egy összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezQtávolságú megszakító
kapcsolót.
- Ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
- Ne húzza az elektromos kábelt, ha le kívánja választani a készüléket a hálózatról.
- A üzembe helyezést követQen az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
- Ne érjen a készülékhez semmilyen nedves testrészével, és ne használja mezítláb.
- A készülék kizárólag háztartási ételkészítQ berendezésként történQ használatra készült. Minden más típusú felhasználása tilos (pl. helyiségek fqtése).
A gyártó a kezelQszervek helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelQsséget nem vállal.
- A készüléket bármilyen fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élQ, illetve kellQ tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkezQ
személyek (beleértve a gyerekeket) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelQs személy felügyelete alatt teszik, vagy ha ilyen személyek a készülék használatára nézve instrukciókat adtak.
- Használat közben a készülék hozzáférhetQ részei nagyon felforrósodhatnak. A kisgyermekeket távol kell tartani a készüléktQl, és felügyelettel kell gondoskodni arról, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A használat alatt és azt követQen be érintse meg a készülék fqtQelemeit vagy belsQ felületeit - égésveszély. Ne hagyja, hogy a készülékhez ruhadarabokkal vagy más gyúlékony anyaggal hozzáérjenek, amíg valamennyi komponens kellQképpen le nem hqlt.
- A sütés végén óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját, hagyva, hogy a forró levegQ vagy gQz fokozatosan távozzon, mielQtt a sütQbe nyúlna Amikor a készülék ajtaja zárva van, forró levegQ távozik a kezelQpanel feletti rácson keresztül. A szellQzQrács szellQzését ne akadályozza.
- Az edények és tartozékok kivételéhez használjon konyhai kesztyqt, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a fqtQelemeket.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékbe vagy annak közelébe: ezek lángra lobbanhatnak, ha a készüléket véletlenül bekapcsolja.
- A készülékben ne használjon melegítéshez vagy sütéshez zárt tartályokat. A zárt edény belsejében fejlQdQ nyomás hatására felrobbanhat, és a készülékben kárt tehet.
- Ne használjon mqanyagból készült edényeket.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Mindig legyen éber, amikor zsírban vagy olajban gazdag ételt süt.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket ételek zsírban/olajban sütése alatt.
- Ha alkoholos italokat használ az ételek elkészítésekor (pl. rum, konyak, bor), ne feledje, hogy az alkohol magas hQmérsékleten elpárolog. Ennek eredményeként az alkohol által kibocsátott gQzök az elektromos fqtQelemmel érintkezve belobbanhatnak.

A háztartási készülékek kiselejtezése
-

Les promotions9.
9.
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
9Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã B7Ã Ã Ã Ã Ã AÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã IGÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã

Käyttöohjeet
Käyttöohjeet
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
501931102010FIN:Layout 1 17-04-2009 11:17 Pagina 80 ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Ostamasi ammattikäyttöön tarkoitettu wine cellar (viinikaappi) on valmistettu ainoastaan viinin säilyttämistä varten. 1. Kun laite on purettu pakkauksesta tarkista, että ovi sulkeutuu moitteettomasti. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 24 tunnin kuluessa. 2. Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta jäähdytyskierto toimii täydel

QRG GT286 GB W10507596.indd
QRG GT286 GB W10507596.indd
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
QUICK REFERENCE GUIDE GB DIGITAL DISPLAY The display includes a 24-hour clock and indicator symbols. JET DEFROST BUTTON Use to select Jet Defrost function and select type of food to be defrosted. THIS AUTOMATIC SAFETY FUNCTION IS ACTIVATED 1 MINUTES AFTER the oven has returned to stand bymode . In this mode the door will be locked. THE DOOR MUST BE OPENED AND CLOSED e.g. putting food into it, before the safety lock is released. Else the display will show DOOR . COOK & REHEAT WITH MICROWAVES

??????????
??????????
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
  !,  4:;NG5=8O ?@81>@0 : M;5:B@8G5A:>9 A5B8 =0 48A?;59 2K2>4OBAO B59 =0AB@>9:8 (-18°C e +5°C). @8 2:;NG5=88 72C:>2>3> A83=0;0 8 @0 B5?:C >B:;NG5=8O A83=0;870F88 2 =060B>< A>AB>O=88. @8A;5 2:;NG5=8O ?@81>@0 =5>1E>48 ?>4>640BL ?@8 2-3 G0A0 4;O B>3>, GB>1K

artisan™ blender artisan™ blender blender/mixeur artisan ...
artisan™ blender artisan™ blender blender/mixeur artisan ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ARTISAN!" BLENDER INSTRUCTIES ARTISAN!" BLENDER INSTRUCTIONS BLENDER/MIXEUR ARTISAN!" INSTRUCTIONS ARTISAN!" BLENDER/STANDMIXER BEDIENUNGSANLEITUNG FRULLATORE ARTISAN!" ISTRUZIONI PER L USO LICUADORA ARTISAN!" Français INSTRUCCIONES ARTISAN!" MIXER INSTRUKTIONER ARTISAN!" BLENDER BRUKSANVISNING ARTISAN!"-TEHOSEKOITIN OHJEET ARTISAN!" BLENDER INSTRUKTIONER LIQUIDIFICADOR ARTISAN!" INSTRUÇÕES ARTISAN!" BLANDARI LEIÐBEININGAR œ ›•¤•¡ ARTISAN!" O”H“IE£ Blender/mixeur mod

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL WBC36992 NFC AW 252 247 L 2010/1060 97 L 42 dB

Kuvaus 5019 396 01895 ADPY 1110
Kuvaus 5019 396 01895 ADPY 1110
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Kuvaus Pikaopas LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! TÄMÄNASTIANPESUKONEENKÄYTTÖPANEELIAKTIVOITUUPAINAMALLAMITÄ TAHANSAPAINIKETTA,PERUUTUS/PYSÄYTYSPAINIKETTALUKUUNOTTAMATTA. ENERGIANSÄÄSTÄMISEKSIKÄYTTÖPANEELIPOISTUUKÄYTÖSTÄ AUTOMAATTISESTI30SEKUNNINKULUTTUA,JOSMITÄÄNJAKSOAEIKÄYNNISTETÄ. OHJELMAN VALINTAPAINIKE Paina ohjelmapainiketta (useamman kerran), kunnes haluamasi ohjelman merkkivalo syttyy (katso Ohjelmataulukkoa alla).

RO FL 5085/A 5019 301 10175
RO FL 5085/A 5019 301 10175
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
RO FL 5085/A A. Buton Pornit/Oprit  (On/Off) B. Indicacie Pornit/Oprit  A B În timpul programului de spãlat selecþionat butonul de selectare a programului se mi_cã pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazele prespãlare, spãlare principalã, limpezire _i centrifugare. Fiecare etapã dureazã de la câteva secunde pânã la câteva minute. i : opþional / Da : dozaj necesar 1) Pentru o protecþie sporitã a articolelor de îmbrãcãminte cu acest program viteza de centri
 
 

Eclairage LED Toshiba pour la Joconde et les salles rouges au Louvre
Eclairage LED Toshiba pour la Joconde et les salles rouges au Louvre
23/06/2017 - www.toshiba.fr
Le 04 juin 2013, Toshiba et le musée du Louvre franchissent une nouvelle étape de leur partenariat en rénovant l'éclairage de la Joconde et des salles rouges avec des solutions LED Une cérémonie d'illumination a eu lieu le mardi 4 juin dans le hall Napoléon du musée du Louvre, afin de célébrer la fin de la rénovation de l éclairage de la Joconde et des salles rouges par des luminaires LED Toshiba. Cet événement s est déroulé en présence de M. Hidejiro Shimomitsu, Vice-préside

MANUEL D'UTILISATION
MANUEL D'UTILISATION
03/04/2012 - www.vtech-jouets.com
Manuel d'utilisation © Disney D'après la série télévisée de Playhouse Disney. Pour en savoir plus, www.playhousedisney.fr Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière entretenir et renforcer leur désir d'apprendre. Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des mots, des chiffres, des couleurs. Chez VTech®,

Prenez une longueur D'AVANCE dans la gestion de vos documents
Prenez une longueur D'AVANCE dans la gestion de vos documents
21/02/2012 - www.canon.fr
Prenez une longueur D AVANCE dans la gestion de vos documents Gamme imageRUNNER ADVANCE * Bien sûr, vous pouvez you can* www.canon-europe.com/imagerunner_advance Optimisez votre communication Les documents sont au coeur de la communication d entreprise, connectant les gens entre eux au travers de l information. Aujourd hui, grâce la gamme imageRUNNER ADVANCE, la communication par les documents fait un grand bond en avant et améliore les interactions entre les différentes personnes.

ARCHOS 50 Saphir : le smartphone durci abordable
ARCHOS 50 Saphir : le smartphone durci abordable
29/12/2016 - www.archos.com
ARCHOS 50 Saphir : le smartphone durci abordable Paris  Lundi 29 août 2016  ARCHOS dévoile aujourd hui l ARCHOS 50 Saphir with LOGIC INSTRUMENT. Le constructeur français bénéficie des 30 années d expertise de sa filiale Logic Instrument, leader européen sur le marché des équipements mobiles dédiés aux entreprises et aux environnements extrêmes. L ARCHOS 50 Saphir a ainsi été spécifiquement conçu pour s adapter en milieux hostiles : boîtier durci, écran Gorilla© Glass de

SC45MNE2
SC45MNE2
05/07/2012 - www.smeg.fr
SC45MNE2 linéa SMEG ELITE Four micro-ondes 1000 W, 60 cm, hauteur 45 cm, noir Classe non applicable (four M.O.) EAN13: 8017709117641 6 Fonctions, dont 1 spéciale "pizza" Manettes de commande rétro-éclairées Programmateur électronique: Départ différé (départ automatique) fin de cuisson avec signal sonore (le four s'arrête automatiquement) 2 afficheurs digitaux LEDs blancs indiquant programmation et heure / température Symboles lumineux fonctions Contrôle de température électroniq

SJ-F750SPSL-Réfrigérateur grand litrage 4 portes - Sharp Electronics
SJ-F750SPSL-Réfrigérateur grand litrage 4 portes - Sharp Electronics
11/03/2012 - www.sharp.fr
SJ-F750SPSL · · · · · · · · Réfrigérateur / congélateur 4 portes 556 litres Système de froid ventilé non desséchant Hybrid Cooling Classe énergétique A+ Traitement antibactérien actif Plasmacluster Filtre Honeycomb anti-odeurs Fonction Congélation Express Ecran LCD multifonction Finition Inox Afin d´offrir un espace de rangement optimal, Sharp a développé le concept de réfrigérateur "4 portes"sans cloison intérieure. Ainsi, ses étagères de 73 cm de large peuvent accueil