INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Extrait du fichier (au format texte) :

INSTRUKCJA U{YTKOWANIA

PORADY DOTYCZCE OCHRONY
ZRODOWISKA
OSTRZE{ENIA
PRZED PRZYSTPIENIEM DO
EKSPLOATACJI PIEKARNIKA
AKCESORIA PIEKARNIKA
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
USUWANIE USTEREK
SERWIS TECHNICZNY

Aby w peBni korzysta z mo|liwo[ci piekarnika, nale|y uwa|nie zapozna si ze wszystkimi instrukcjami i zachowa je na przyszBo[.
4

PORADY DOTYCZCE OCHRONY
ZRODOWISKA
Symbol umieszczony na produkcie lub na doBczonych do niego dokumentach oznacza, |e niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urzdzenie, w celu jego zBomowania, nale|y zda w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.
Urzdzenie nale|y zBomowa zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów.
Dodatkowe informacje na temat utylizacji,
zBomowania i recyklingu opisywanego urzdzenia mo|na uzyska w lokalnym urzdzie miasta, w miejskim przedsibiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt zostaB zakupiony.
Oszczdzanie energii
" Nagrzewa wstpnie piekarnik jedynie, je[li jest to zalecane w tabeli pieczenia w Karcie
Opisowej Urzdzenia lub w przepisie.
" U|ywa ciemnych, emaliowanych na czarno form do pieczenia, gdy| bardzo dobrze wchBaniaj ciepBo.

Usuwanie opakowania
" MateriaB z opakowania w 100% nadaje si do recyklingu i jest oznaczony symbolem
.
" Jednak|e, nie nale|y dowolnie wyrzuca

Les promotionsOven Electrical
Oven Electrical
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL AKZM 8910/IXL 0.91 73 0.70

ISTRUZIONI PER L'USO
ISTRUZIONI PER L'USO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
60202010I.fm Page 72 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM ISTRUZIONI PER L USO DESCRIZIONE DELL APPARECCHIO PRIMA DI USARE L APPARECCHIO CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO A BASSA TEMPERATURA COME SBRINARE E PULIRE IL FRIGORIFERO PULIZIA E MANUTENZIONE GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INSTALLAZIONE REVERSIBILITÀ PORTA 72 60202010I.fm Page 73 Wednesday, May

Scarica
Scarica
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ISTRUZIONI PER L USO PRIMA DI USARE LA CAPPA CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI COME USARE LA CAPPA MANUTENZIONE E PULIZIA GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INSTALLAZIONE 27 PRIMA DI USARE LA CAPPA " " " " Per utilizzare al meglio la vostra cappa, vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni per l uso e conservarle in caso di necessit . Questo apparecchio è stato progettato per l utilizzo da parte di adulti. Uso non consentit

AKT 310 - whirlpool documents
AKT 310 - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKT 310 DE AT BE GB FR NL ES PT IT GR SE NO DK FI PL CZ SK HU RU BG RO 1. Rapid Cast Iron Plate Ø 145 3. Power indicator lights 4. Cooking zone control knob 5. PROTECTING THE ENVIRONMENT Disposal of packaging Rapid Cast Iron Plate Ø 180 2. HOTPLATE OPERATION INSTRUCTIONS Cooking zone control knob " " The packaging material is entirely recyclable, and is marked with the recycling symbol . Do not dispose of the various packaging materials carelessly, but do so responsibly and in full compliance

DESCRIPTION DU PRODUIT - Frigo
DESCRIPTION DU PRODUIT - Frigo
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
DESCRIPTION DU PRODUIT € } ‚ s ­¯ x  ~ y ®  z { + ¹ ,  | u w u v t COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR A. Éclairage intérieur (sur certains modèles) B. Éclairage intermédiaire (sur certains modèles) C. Clayette réglable D. Clayette - couvercle du bac E. Bac légumes F. Réglage du bac légumes G. Bac viande H. Réglage du bac viande I. Compartiment laitages J. Balconnets K. Balconnet 2 l avec cale-bouteilles L. Balconnet 0,75 l M. Filtre eau (sur certains m

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
VA}NE SIGURNOSNE INFORMACIJE Ovaj priru nik sadr~i va~ne informacije o sigurnosti, uporabi i odr~avanju vaae nove ugradne plo e. Pa~ljivo pro itajte priru nik i  uvajte ga na lako dostupnom mjestu za budue potrebe. Kad se temperatura vrati unutar normalnih razina, mo~ete ponovno uklju iti ugradnu plo u. 10. Prije uporabe provjerite jesu li polja za kuhanje i dna lonaca suha. 11. Nemojte stavljati metalne predmete poput kuhinjskih pomagala (no~eva, vilica, ~lica, &), poklopce ni

SCHEDA PRODOTTO LAVASTOVIGLIE
SCHEDA PRODOTTO LAVASTOVIGLIE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SCHEDA PRODOTTO LAVASTOVIGLIE MARCHIO Whirlpool CODICE COMMERCIALE ADP 9070 IX NUMERO COPERTI 13 CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+++ Consumo energetico 234 kWh annui, dato basato su 280 cicli di lavaggi standard con attacco all'acqua fredda ed in modalit a basso consumo energetico. Il consumo energetico effettivo dipende dall'utilizzo dell'elettrodomestico. Consumo energetico del programma Eco 50°  0.82 kWh CONSUMO ENERGETICO IN MODALITÀ "LASCIATO ACCESO" 1.50 W CONSUMO ENERGETICO IN MODAL

FICHES PRODUITS LAVE-VAISSELLE
FICHES PRODUITS LAVE-VAISSELLE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FICHES PRODUITS LAVE-VAISSELLE MARQUE Whirlpool CODE COMMERCIAL ADG 2020 FD NOMBRE DE COUVERTS 13 CLASSE D'EFFICACITE ENERGETIQUE A+++ Consommation d'énergie 234 kWh par an, basée sur 280 cycles de lavage standard avec utilisation d'eau froide et de modes basse consommation. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé. CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU PROGRAMME Eco 50°  0.82 kWh CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHE » 1.50 W POWER CONSUMPTION I

ASSISTANT(E) CHEF DE PRODUITS CONSUMER En ...
ASSISTANT(E) CHEF DE PRODUITS CONSUMER En ...
25/11/2014 - www.epson.fr
ASSISTANT(E) CHEF DE PRODUITS CONSUMER En alternance (2 ans) A partir d août / septembre 2013 Nombre de personnes recherchées: 1 personne Levallois Perret  Ile de France Secteur d'activité de l'entreprise: Informatique Durée : 1 an minimum / 2 ans souhaité VOTRE MISSION EPSON France, filiale du groupe Japonais SEIKO-EPSON spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de périphériques informatiques, recherche dans le cadre du développement de ses produits grand public (impr

Manuel d'utilisation
Manuel d'utilisation
03/04/2012 - www.vtech-jouets.com
Manuel d'utilisation © Disney/Pixar Visitez le site Internet : http://www.disney.fr Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière entretenir et renforcer leur désir d'apprendre. Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des mots, des chiffres, des couleurs. Chez VTech®, nous nous engageons tout faire pour que

Quels leviers pour la digitalisation des back-offices ... - Canon France
Quels leviers pour la digitalisation des back-offices ... - Canon France
05/03/2018 - www.canon.fr
LES LIVRETS DE L ASSURANCE DIGITALE Quels leviers pour la digitalisation des back-offices assurance santé et prévoyance ? Canon Business Services Sommaire Avant-propos .................................................................................................................. 2 Introduction ..................................................................................................................... 4 EXPÉRIENCES DE DIRECTIONS ET D EXPERTS Arnaud Berjon, Directeur Général A

mettez du cœur à l'entraînement - TomTom
mettez du cœur à l'entraînement - TomTom
16/05/2016 - www.tomtom.com
METTEZ DU CRUR À L'ENTRAÎNEMENT RETROUVEZ LA FORME EN 6 SEMAINES Vos zones de fréquence cardiaque 2 6070 % 1 FACILE 3 5060 % 7080 % 10 2 90100 % 30s 2 3 4 5 5 25 4 5 REPOS 40 7 REPOS SEMAINE 4 1 2 3 REPOS

Série ASUS P5Q avec Express Gate
Série ASUS P5Q avec Express Gate
08/07/2016 - www.asus.fr
 Série ASUS P5Q avec Express Gate PARTAGE PHOTO INTERNET Catalogue Composants ASUS Juin - Août 2008 Cartes mères | Cartes graphiques | Lecteurs optiques Barebones | Multimédia | Wifi | Networking | Ventilateurs www.asus.fr E-MAIL CHAT * Varie en fonction de la configuration utilisée E-MUSIC CartesMères Drive Xpert RAID en toute sécurité Drive Xpert  une exclusivité ASUS - est une solution matérielle RAID idéale pour sécuriser les données stockées sur un disque dur ou optimiser

View Case Study Kindred Hearts - Samsung
View Case Study Kindred Hearts - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
CASE STUDY: KINDRED HEARTS Compact, Reliable In-Store Printing Solution Enables Kindred Hearts to Tap Retail Demand for Instantly Personalized Gifts OVERVIEW Customer Need Kindred Hearts, which makes gift products emblazoned with inspirational messages, wanted to expand its wholesale business into retail shops. That meant the gift items needed to be personalized with the names of the recipients and other information in-store. The company needed laser printers that could produce the messages quic