návod k použití - Whirlpool

Extrait du fichier (au format texte) :

Tabulka

Struný návod

PXED PRVNÍM POU}ITÍM SPOTXEBI E SI POZORN PXE TTE TENTO STRU NÝ
NÁVOD K POU}ITÍ A POKYNY K INSTALACI!
(viz popis funkcí vpravo)
TLA ÍTKO VOLBY PROGRAMU
Stisknte nkolikrát tlaítko P , a~
se na displeji objeví íslo po~adovaného programu (P1...Px)
- viz dále uvedená Tabulka programo.

TLA ÍTKO START/ POKRA OVAT
Stisknutím tohoto tlaítka spustíte zvolený program:
rozsvítí se kontrolka, která na konci Programu zhasne.
PYi otevYení dveYí bhem mycího cyklu se tento cyklus doasn pYeruaí: Kontrolka Start bliká. Chcete-li cyklus opt spustit, zavYete dveYe a stisknte znovu tlaítko Start.

TLA ÍTKO ZRU`IT/VYPNOUT
Stisknutím tohoto tlaítka vypnete ovládací panel.
Jestli~e ho stisknete v probhu programu, probíhající
program se zruaí a 1 minutu se bude vypouatt voda
(na displeji se zobrazí 0:01).
Jestli~e ho stisknete, kdy~ je myka vypnutá, vypustí se z myky veakerá voda (1minutový proces).

Tabulka programo
Programy

P1

6th Sense
Power Clean

P2

PYedmytí

Dostupné
funkce

Doporuení ke vkládání nádobí

Mycí
prostYedek Litry

SpotYeba

Les promotions5019 418 33032
5019 418 33032
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
41833032.fm Page 1 Friday, October 24, 2003 10:06 AM DKE 1390 - DKE 1360 - DKEL 1760 D INSTALLATIONSANGABEN Mindestabstand zur Kochfläche: 60 cm (Elektroplatten), 75 cm (Gas-, Öloder Kohleflammen). Folgen Sie bei der Installation der Nummerierung (1Ö2Ö3Ö.....). Schließen Sie das Gerät erst nach erfolgter Installation an die Stromversorgung an. GB INSTALLATION SHEET Minimum height above cooker: 60cm (electric cookers), 75cm (gas, gas oil or coal cookers). To install follow points (1Ö2Ö3

???? ?? ??????? ?????? ?????? ???? ????? ??????">???? ?? ??????? ?????? ?????? ???? ????? ??????
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
+þ‡þ­þ·þŽþ©þþ• þãþìþãþ” þßþ þ³þüþãþ” , +þ³þüþãþ—þÙ þíþ³þüþãþ” þþõþ§þ­þóþå þƒþãþ­ þãþìþá þŸþ©Kþ , +þóþíþÓþ­ þëþ«þ þþßþ©þßþóþÝ þíþþßþŸþìþŽþ¯ þ«þþ—þê þ—þ£þ«þóþ­þþ• þãþìþãþ” þßþ þ³þüþãþ” þ—þŸþ þ×þ­þ!þ—þìþŽ þíþþûþßþ—þ¯þþá þ‘þìþŽ þÁþíþþÝ þþßþíþ×þ•. , +þëþ«þ

I LOE 1066 TABELLA PROGRAMMI 5019 501 05017
I LOE 1066 TABELLA PROGRAMMI 5019 501 05017
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
50105017I.fm Page 1 Tuesday, August 22, 2006 6:15 PM I LOE 1066 TABELLA PROGRAMMI A. Spia Apertura porta  La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.: B. Spia Service  C. Spia Ingresso acqua  D. Spia Pulizia filtro  Programma Simbolo di lavaggio Carico Max kg Cotone 60 - 95 °C 6,0 Cotone 40 °C 5,0 Sintetici C H A I D Tipo di carico/Note - Nel selezionare le temperatur

indien aanwezig
indien aanwezig
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
EERSTE GEBRUIK Wanneer de elektrische aansluiting gerealiseerd is worden op het display de van te voren in de fabriek ingestelde temperaturen (-18 °C en +5 °C) weergegeven. Wanneer er een geluidssignaal klinkt en de temperatuurindicatie knippert, de knop voor het uitschakelen van de alarmen ingedrukt houden. Opmerking: nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2/3 uur voordat de juiste temperatuur wordt bereikt voor het conserveren van een normale lading van het apparaat. Pl

Gebrauchsanweisung
Gebrauchsanweisung
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Gebrauchsanweisung Hinweise 4 Hinweise zum Umweltschutz 5 Montage- und Gebrauchsanweisungen 6 Gebrauch 6 Installation 7 Beschreibung der Dunstabzugshaube 11 Betrieb 11 Wartung 12 Kundendienst 14 Hinweise " Das Gerät sollte nicht von Kindern oder von geistlich oder physisch behinderten Personen oder unerfahrenen Personen verwendet werden, außer sie sind über den Gebrauch des Geräts unterrichtet und verwenden es unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person. " Kinder

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL AFB6651 184 2010/1060 L 90 L 38 dB

501930002358EN.pdfDOWNLOAD - whirlpool documents
501930002358EN.pdfDOWNLOAD - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Chart Quick reference guide BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME CAREFULLY READ THIS QUICK REFERENCE GUIDE AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS! THE CONTROL PANEL OF THIS DISHWASHER ACTIVATES PUSHING ANY BUTTON EXCEPT CANCEL/OFF BUTTON. FOR ENERGY SAVING THE CONTROL PANEL DEACTIVATES AUTOMATICALLY AFTER 30 SECONDS IF NO CYCLE HAS STARTED. (see at right for options description) Options and display description PROGRAM SELECTION BUTTON Push Programs  button (repeatedly) until the indicator of t

501930001414EN.pdfDOWNLOAD - whirlpool documents
501930001414EN.pdfDOWNLOAD - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKZM 654 AR IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This is the danger symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential risks to themselves and others. All safety warnings are preceded by the danger symbol and the following terms: DANGER Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury. WARNING Indicates a ha

Lave-vaisselle - Fiche Produit Selon le règlement délégué ... - Brandt
Lave-vaisselle - Fiche Produit Selon le règlement délégué ... - Brandt
08/11/2016 - www.brandt.fr
Lave-vaisselle - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N° 1059/2010 Marque Référence commerciale Nombre de couverts Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie de BRANDT DFH13117X 13 A++ 262 kWh/an Sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. Consommation d énergie du cycle de lavage standard (Pr

Getting started with Logitech® Wireless Mouse M325
Getting started with Logitech® Wireless Mouse M325
16/02/2012 - www.logitech.com
Getting started with Logitech® Wireless Mouse M325 Logitech® Wireless Mouse M325 Getting started with Logitech® Wireless Mouse M325 3 Logitech® Wireless Mouse M325 1 On On 4 Logitech® Wireless Mouse M325 2 5 Logitech® Wireless Mouse M325 3 English Plug the Unifying receiver into a computer USB port. Your mouse is now ready for use. Mac® OS X Users: When plugging in the Unifying receiver, the Keyboard Assistant window may appear. Please close this window. Français Branchez le récept

CP Capture NX2
CP Capture NX2
12/03/2012 - www.nikon.fr
Communiqué de Presse Paris, le 3 juin 2008 Nikon présente Capture NX2, son logiciel de traitement d'image de nouvelle génération : Encore plus performant et plus convivial Nikon France présente son nouveau logiciel de traitement d'image Capture NX2. Successeur de Capture NX, lancé en 2006, Capture NX2 est encore plus performant et plus convivial. Il s'adresse tous les photographes amateurs la recherche d'un outil de retouche d'image rapide et confortable au fonctionnement intuitif. Out

Lave-linge - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N ... - Brandt
Lave-linge - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N ... - Brandt
08/11/2016 - www.brandt.fr
Lave-linge - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N° 1061/2010 Marque Référence commerciale Capacité nominale Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie de BRANDT BT602B 6 kg A+++ 137 kWh/an Sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton 60°C et 40°C pleine charge et demi-charge et de la consommation des modes faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. Consomm

Signage Manager Express - ViewSonic
Signage Manager Express - ViewSonic
01/03/2017 - www.viewsoniceurope.com
Signage Manager Express Manuel utilisateur du logiciel Table des matières 1. Vue d'ensemble 1.1 Vue d'ensemble de la gestion de contenu..................................... 1 2. Installation 2.1 Configuration système minimale................................................... 2 2.2 Processus d'installation................................................................. 2 3. Fonctionnement 3.1 Étape 1 sur 3 : Sélectionner le modèle de lecteur......................... 3 3.2 Étape 2 sur 3 :

BH870 Wireless Bluetooth® Headset User's Guide - Logitech
BH870 Wireless Bluetooth® Headset User's Guide - Logitech
05/12/2014 - www.logitech.com
BH870 Wireless Bluetooth® Headset User s Guide Logitech for Business USER MANUAL Contents 1. Introduction...................................................................................................................5 2. Important Warnings and Safety Information....................................................5 . 2.1 Read the Important Information Guide................................................................................................................... 5 2.2 Protectin