návod k použití - Whirlpool

Extrait du fichier (au format texte) :

Tabulka

Struný návod

PXED PRVNÍM POU}ITÍM SPOTXEBI E SI POZORN PXE TTE TENTO STRU NÝ
NÁVOD K POU}ITÍ A POKYNY K INSTALACI!
(viz popis funkcí vpravo)
TLA ÍTKO VOLBY PROGRAMU
Stisknte nkolikrát tlaítko P , a~
se na displeji objeví íslo po~adovaného programu (P1...Px)
- viz dále uvedená Tabulka programo.

TLA ÍTKO START/ POKRA OVAT
Stisknutím tohoto tlaítka spustíte zvolený program:
rozsvítí se kontrolka, která na konci Programu zhasne.
PYi otevYení dveYí bhem mycího cyklu se tento cyklus doasn pYeruaí: Kontrolka Start bliká. Chcete-li cyklus opt spustit, zavYete dveYe a stisknte znovu tlaítko Start.

TLA ÍTKO ZRU`IT/VYPNOUT
Stisknutím tohoto tlaítka vypnete ovládací panel.
Jestli~e ho stisknete v probhu programu, probíhající
program se zruaí a 1 minutu se bude vypouatt voda
(na displeji se zobrazí 0:01).
Jestli~e ho stisknete, kdy~ je myka vypnutá, vypustí se z myky veakerá voda (1minutový proces).

Tabulka programo
Programy

P1

6th Sense
Power Clean

P2

PYedmytí

Dostupné
funkce

Doporuení ke vkládání nádobí

Mycí
prostYedek Litry

SpotYeba

Les promotionsabcdefg
abcdefg
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 ‹¾‹¡u( g,mˆcg:N•èu(NŽYtSïg:mv„ˆcriÿ ep‘Ïf/yÁNº [¶^­v„fn‘Ï0 " Ou(mˆcg:eöÿ ‹÷u[ˆÙN›Ou(‹ôfTŒz ^Vþˆh N-cÐO›v„‹ôf " OÝuYÙN›Ou(‹ôfTŒz ^VþˆhÿY‚gœ`¨\mˆcg:

GUIDA RAPIDA INTRODUTTIVA
GUIDA RAPIDA INTRODUTTIVA
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
GUIDA RAPIDA INTRODUTTIVA Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso. 2 3 4 5 6 1 16 18 7 X ON/STANDBY Per impostare l'apparecchio in stand-by, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Tutte le icone si spengono a eccezione della spia On/Standby . Per riattivare l'apparecchio, premere brevemente questo tasto (vedere le Istruzioni per l'uso). Nota: disattivando la funzione la VENTOLA nel frigorifero smette di funzionare. X 12 8 9 10 6TH SENSE FRESH CONTROL Funzi

User and maintenance manual - whirlpool documents
User and maintenance manual - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
(Apply the label from warranty here) User and maintenance manual IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS VERY IMPORTANT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This is the danger symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential risks to themselves and others. All safety warnings are preceded by the danger symbol and the following terms: DANGER Indicates a hazardous situation which, if not

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL ADG 175 A A A A A A A 222 2940 ABCDEFG 2010/1059 X9 52

f awm 1008 tableau des programmes 5019 301 15279
f awm 1008 tableau des programmes 5019 301 15279
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
F AWM 1008 Touche On/Off (Marche/Arrêt) Sélecteur de programme Touche Départ (Pause) Touches d options Sélecteurs Touche Départ différé Touche Favoris Touche Annulation (Vidange) I. Indicateur de déroulement du programme G D C A Type de linge/Remarques - Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l étiquette d entretien. H B F } Programme Étiquettes d entretien2) I/J D } A. B. C. D. E. F. G.

návod k použití - Whirlpool
návod k použití - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Tabulka Stru ný návod PXED PRVNÍM POU}ITÍM SPOTXEBI E SI POZORN PXE TTE TENTO STRU NÝ NÁVOD K POU}ITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) TLA ÍTKO VOLBY PROGRAMU Stisknte nkolikrát tla ítko P , a~ se na displeji objeví íslo po~adovaného programu (P1...Px) - viz dále uvedená Tabulka programo. TLA ÍTKO START/ POKRA OVAT Stisknutím tohoto tla ítka spustíte zvolený program: rozsvítí se kontrolka, která na konci Programu zhasne. PYi otevYení dveYí bhem my

BAUKNECHT
BAUKNECHT
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
BAUKNECHT TRKA KOBLENZ 4580 290 · 186 8 * ABCDEFG 392/2012 20../.. 69

D 5019 400 00020 PROGRAMMTABELLE - Billiger.de
D 5019 400 00020 PROGRAMMTABELLE - Billiger.de
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
D PROGRAMMTABELLE A. Programmwahlschalter B. Taste Temperatur C. Taste Ihre programme D. Taste Fertig in E. Taste Verschmuthungsgrad F. Kindersicherung Tasten G. Taste Schleudern (incl. Rinse hold) H. Taste Start I. Taste Löschen/Abpumpen Programm K N O B C D E F G J L M I M. Anzeige Service N. Anzeige Wasserhahn zu O. Anzeige Pumpe reinigen H A Max. Wäscheart / Hinweise Pflege- BelaTemperatur kenn- dung zeichen - Bei der Temperaturwahl die Herstellerempf

47LW5400 Ecran Plat LCD 3D
47LW5400 Ecran Plat LCD 3D
19/02/2012 - www.lg.com
Ecran Plat LCD 3D 47LW5400 · ALLIANCE DU DESIGN FIN ET DU CONTRASTE · IMAGE FULL HD · FREQUENCE DE 100HZ · LE CINEMA 3D POUR TOUS. Partagez les films 3D avec vos proches sans contrainte! · TRANSFORMEZ TOUS VOS CONTENUS EN 3D · PROFITEZ DE VOS FICHIERS PHOTOS, VIDEOS ET AUDIO DEPUIS VOTRE TV ECRAN PLAT LCD 3D 47LW5400 Taille de l'écran Résolution Tuner (TNT/DVB-C/DVB-S) Processeur d'image Contraste dynamique Temps de réponse 119cm / 47'' 1920 x 1080 Oui / Oui / XD Engine 7,000,000:1 2.6ms LCD LE

FP150X
FP150X
05/07/2012 - www.smeg.fr
FP150X contemporain Four multifonctions pyrolyse, porte froide, 60 cm, inox, turbochaleur Classe énergétique A EAN13: 8017709090821 EAN13 8017709090821 10 fonctions Programmateur électronique 2 lampes témoins: thermostat et pyrolyse/verrouillage porte Affichage électronique température Thermostat électronique Tournebroche, gril fort Voûte mobile Catalyseur céramique haut rendement Nettoyage pyrolyse ECO 1h30 Durée pyrolyse réglable de 1h30 à 3h Volume 54 litres Porte intérieure tout verre Porte

guide de l'utilisateur - HP
guide de l'utilisateur - HP
25/07/2016 - www.hp.com
appareil photo numérique hp photosmart série 430 avec hp instant share user's manual guide de l'utilisateur Marques déposées et copyright © Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Tous droits réservés. La photocopie, la reproduction ou la traduction de tout ou partie de ce document dans une autre langue sans l autorisation écrite préalable de Hewlett-Packard Company est interdite. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Hewlett-Packard ne pourra êt

My Book® Live™ Duo Personal Cloud Storage - Product Overview
My Book® Live™ Duo Personal Cloud Storage - Product Overview
11/04/2012 - www.wdc.com
My Book Live Duo ® TM Stockage cloud personnel Tout votre contenu en double sécurité, accessible de partout. Connexion à votre routeur sans fil avec installation facile Sauvegarde et stockage double sécurité pour ordinateurs PC et Mac® Accès à distance sécurisé et applications mobiles Connectez ce disque puissant à votre box Internet pour un stockage partagé sur votre réseau personnel. Partagez des fichiers entre ordinateurs PC et Mac, diffusez des fichiers multimédias vers votre home cinéma et

aqualtis digit 2008_fr - CommentReparer.com
aqualtis digit 2008_fr - CommentReparer.com
21/12/2017 - www.hotpoint.fr
Mode d’installation et d’emploi LAVANTE-SÉCHANTE Sommaire FR Installation, 2-3 FR Français,1 Déballage et mise à niveau Raccordements eau et électricité Caractéristiques techniques Description de l’appareil, 4-5 Tableau de bord Comment effectuer un cycle de lavage ou un séchage, 6-7 Programmes et options, 8 Tableau des programmes Options de lavage Produits lessiviels et linge, 9 AQUALTIS Lessive Triage du linge Conseils de lavage Système d’équilibrage de la charge AQM8F 49 U Précautions et conse

F84810WH LAVE-LINGE FRONT
F84810WH LAVE-LINGE FRONT
19/02/2012 - www.lg.com
FICHE LAVE-LINGE FRONT 8 KG F84810WH MOTEUR Moteur Entraînement Contrôle Fuzzy Logic Induction DIRECT DRIVE OUI 1400 (0/400/800/1000/1400) PROVISOIRE PERFORMANCES Essorage Variable Capacité de lavage Volume tambour Thermostat Réglable Temps de lavage (40°C Coton) Niveau sonore lavage dB (PWL) Niveau sonore essorage dB (PWL) Indice de consommation d'energie Indice d'efficacité de lavage Indice d'efficacité d'essorage Trs/mn Kg Litres °C mn dB(A) dB(A) 8 59 95/ 60/ 40/ 30/ Froid 95 54 69 A+++ A A