Návod pre Whirlpool AWE 89611

Extrait du fichier (au format texte) :

IFU-TL HR SK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM

OBSAH

NÁVOD NA OBSLUHU
PRED PRVÝM POU}ITÍM SPOTREBI A
BEZPE NOSd PRI PRÁCI A V`EOBECNÉ RADY
POPIS PRÁ KY
PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA
PRÍPRAVA CYKLU PRANIA
PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁ}NE
PROSTRIEDKY
 ISTENIE FILTRA/
VYPUSTENIE ZVY`KOVEJ VODY
STAROSTLIVOSd A ÚDR}BA
PRÍRU KA NA ODSTRAGOVANIE PROBLÉMOV
SERVIS
PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO
SPOTREBI OM
IN`TALÁCIA

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU-TL HR SK.fm Page 2 Friday, November 7, 2008 2:38 PM

NÁVOD NA OBSLUHU
" Tento Návod na pou~itie a Programovú tabu>ku si odlo~te; pri odovzdaní práky inej osobe jej dajte aj Návod na pou~itie a Programovú tabu>ku.

Táto práka je urená výhradne na pranie bielizne vhodnej na pranie v práke v mno~stve, ktoré sa be~ne perie v domácnosti.
" Pri pou~ívaní práky dodr~iavajte pokyny v tomto
Návode na pou~itie a v Programovej tabu>ke.

PRED PRVÝM POU}ITÍM SPOTREBI A
1. Vybalenie a preskúaanie a. Rozre~te a odstráHte obal zo zmraat ovacej fólie.
b. OdstráHte ochrannú ast  zhora a z rohov.
c. OdstráHte ochrannú ast  zo spodu tak,
zadnom rohu. ~e práku nakloníte a pootoíte,
aby stála na jedno zadnom rohu. Dávajte pozor, aby ierny plastový diel spodnej ochrannej asti (v závislosti od modelu) ostal na obale a nie na dne spotrebia.
Je to dôle~ité, iná by plastový diel mohol práku poas innosti poakodit .
d. Otvorte veko miernym zatlaením, priom nadvihnite rukovät . OdstráHte polystyrénové

Les promotions501940801033RUS.qxp:Layout 1
501940801033RUS.qxp:Layout 1
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
 "  #!" 0 MB>< 48A?;55 >B>1@0605BAO B5;>48;L=>9 :0B 2°C 4> 8° C) 8;8 B578;L=>9 :0B -17 °C 4> -24 °C). A;8 =0 48A?;55 >B>1@060NBAO 1C:2K "FF", B> MB> >7=0G05B, GB> 2:;NG5= @568< 1KAB@>3> 70@06820=8O. 20@89=K9 A83=0; G@57 2KA>:>9 B5AB8 !5 70@06820=85 (Fast Freezing) -B>B 

Notice d'emploi
Notice d'emploi
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AVANT D UTILISER L APPAREIL " L appareil que vous avez acheté a été conçu pour être utilisé dans un environnement domestique, mais aussi : - dans les zones de cuisine des lieux de travail, magasins et/ou bureaux - dans les fermes - dans les hôtels, les motels, les résidences, les bed & breakfasts usage exclusif du client. Pour utiliser au mieux votre appareil, nous vous invitons lire attentivement les instructions relatives son utilisation ; vous y trouverez la description de vo

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL ADG 8793 A++ PC TR FD A A A A A A A 266 3220 ABCDEFG 2010/1059 X14 42

Tableau des programmes
Tableau des programmes
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Tableau Guide de consultation rapide AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS, LISEZ ATTENTIVEMENT CE GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE ET LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ! POUR ACTIVER LE BANDEAU DE COMMANDE DE CE LAVE-VAISSELLE, IL SUFFIT D'APPUYER SUR UNE TOUCHE QUELCONQUE, A L'EXCEPTION DE LA TOUCHE ANNULATION/ARRET. POUR REDUIRE LA CONSOMMATION D'ENERGIE, LE BANDEAU DE COMMANDE S'ETEINT AUTOMATIQUEMENT AU BOUT DE 30 SECONDES SI AUCUN CYCLE N'A ETE DEMARRE. AFFICHAGE DE LA DUREE DU LAVAG

awg 712 d tableau des programmes 5019 301 20219 - Lave ...
awg 712 d tableau des programmes 5019 301 20219 - Lave ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
30120219F.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 6:31 PM AWG 712 D TABLEAU DES PROGRAMMES Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple : A A. Sélecteur de programme D B. Touche Départ  C. Touche Essorage variable  D. Affichage : Indicateur de déroulement du programme et des fonctions E02-E03 Voyant Service  O. Touches des options E01 Voyant Nettoyage filtre  } E00 Voy

ISTRUZIONI PER L'USO
ISTRUZIONI PER L'USO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ISTRUZIONI PER L USO I PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 1. Termostato di regolazione della temperatura. 2. Spia rossa (ove prevista): quando si accende, indica 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Maniglia. Chiusura di sicurezza (ove prevista). Guarnizione. Separatore (ove previsto). Tappo del canale di scolo dell acqua di sbrinamento. Pannello comandi. Griglia di ventilazione motore laterale. Bordo superiore. Condensatore (posto sul retro) Classe Climatica SN N ST T T. Amb. (°C) Da 10 a 32 Da 16 a 32 Da 16

AWT 2040 / 2050
AWT 2040 / 2050
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PL AWT 2040 / 2050 Funkcja 1/2 wsadu Wirowanie Pranie wstêpne Delikatne Bawe³na TABELA PROGRAMÓW We³na (1) Podane (orientacyjne) wielkoœci czasów trwania programów odnosz¹ siê do maksymalnej temperatury prania bez w³¹czonych funkcji specjalnych. Kolory Odp³yw Szybkie pranie Pranie na zimno Tworzywa Pralka wy³. P³ukanie Bez wirowania Program Rodzaj tkanin / Stopieñ zabrudzenia / Uwagi Maks.

??????? ????????">??????? ????????
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
+þ‡þ­þ·þŽþ©þþ• þþûþ³þ—þÌþãþŽþÝ , +þ‡þ­þ·þŽþ©þþ• þëþŽþãþ” þ§þŽþ»þ” þ‘þŽþßþ³þüþãþ” , +þ×þ‘þÝ þþßþØþóþŽþá þ‘þŽþ³þ—þÌþãþŽþÝ þ³þÁþ¢ þþßþÁþ‘þ¦ þþßþ³þóþ­þþãþóþÛþò @ þþßþ¯þŸþŽþŸþò , +þþßþ—þ­þÛþóþ , +þþßþ—þíþ»þóþüþ• þþßþÛþìþ­þ‘þŽþ‹þóþ” , +þçþ»þŽþ‹þ¢ þßþ—þíþÓþóþ­ þ
 
 

AR-5516S/5520S Operation-Manual FR
AR-5516S/5520S Operation-Manual FR
11/03/2012 - www.sharp.fr
MODELE: AR-5516S AR-5520S SYSTEME MULTIFONCTIONS NUMERIQUE MODE D'EMPLOI TABLE DES MATIERES 1 AVANT D'UTILISER L'APPAREIL NOM DES DIVERS ELEMENTS ET FONCTIONS ...................................................... 4 TABLEAU DE BORD .........................................6 ROTATION DE 180 DEGRES DE L'IMAGE IMPRIMEE (Rotation de 180 degrés).............. 30 AGRANDISSEMENT/REDUCTION DE L'IMAGE D'IMPRESSION (Zoom) .................................. 31 IMPRESSION DU TEXTE ET DES LIGNES PALES EN

LCD TV 16/9
LCD TV 16/9
20/03/2012 - www.thomsontv.fr
LCD TV 16/9 19HR5234 Spécifications du 19HR5234 Résolution: 1366 x 768 Technologie d'amélioration d'image: Pure Image - Intelligent HD Engine Luminosité: 250 cd/m2 Contraste dynamique: 20 000:1 Son: Stéréo Nicam: 2 x 3 w Tuner (décodeur): TNT (MPEG-4), TNT (MPEG-2), analogique Connectique numérique: 3 HDMI - CEC, 1 YPrPb Port USB multimédia (vidéo HD et SD, photo, musique) Péritel: 2 Entrée PC VGA: 1 LCD TV 16/9 19HR5234 MARQUE Marque THOMSON Mise en veille automatique Menu sur écr

Centre de Contact Garantie Internationale Notebook
Centre de Contact Garantie Internationale Notebook
13/02/2012 - www.samsung.com
Centre de Contact Garantie Internationale Notebook ("ORDINATEUR PORTABLE SAMSUNG Garantie internationale") Region Corée / Japon ORDINATEUR PORTABLE SAMSUNG Garantie internationale Customer Care Center Tél : 82 1588 3366 (Corée) / Tél : 0034-800-40-3366 (Japon) Website : www .sec .co .kr Customer Care Center États-Unis. Tél : 1-800-SAMSUNG(726-7864) Website : www .samsung .com/us Customer Care Center G.B. Tél : 0845-SAMSUNG(726-7864) FAX : 0845 650 8080 Website : www .samsung .com/uk Custo

Fiche produit Sony : 62/1154694482762.pdf
Fiche produit Sony : 62/1154694482762.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
Diffusion simple et économique de contenus Carte intégrée pour l affichage dynamique BKM-FW50 Cette puissante carte intégrée pour l affichage dynamique est parfaite pour la diffusion d images fixes et/ou de clips vidéo percutants. Non seulement elle est conviviale et d installation aisée, mais elle offre de plus un excellent rapport qualité/prix et permet la réalisation d un gain de temps et d argent. La solution idéale pour faire passer des messages personnalisés ! Cette techno

Optez pour un multifonction noir et blanc avec la couleur en plus !
Optez pour un multifonction noir et blanc avec la couleur en plus !
21/02/2012 - www.canon.fr
iR3180C iR3180Ci Systèmes multifonctions noir & blanc - couleur Optez pour un multifonction noir et blanc avec la couleur en plus ! TIREZ PARTI DE LA COULEUR INTELLIGENTE * Bien sûr, vous pouvez iR3180C / iR3180Ci Un nouveau concept intelligent et économique pour la communication de vos documents Imaginez un périphérique multifonction noir et blanc abordable qui vous offre tous les avantages de la communication en couleur, mais uniquement lorsque vous en avez besoin. Avec le système intel

PR_ARCHOS 405 30 Go_FR
PR_ARCHOS 405 30 Go_FR
16/03/2012 - www.archos.com
Information Presse Igny, le 7 février 2008 ARCHOS 405 30 Go : ses films, ses vidéos, ses photos et sa musique portée de main ! ARCHOS, leader sur le marché des baladeurs multimédia, présente une nouvelle version de l'ARCHOS 405, un modèle doté d'une plus grande capacité de stockage pour emporter avec soi encore plus de contenu. Une invitation la détente ... Se divertir dans le métro après une dure journée de travail, s'accorder une petite pause au bureau pour partager avec ses c