PL AKT 424 PLYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

Extrait du fichier (au format texte) :

PL

AKT 424

PAYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

PL
-

WA{NE INSTRUKCJE BEZPIECZECSTWA
BEZPIECZECSTWO TWOJE ORAZ INNYCH JEST BARDZO WA{NE
Niniejsza instrukcja zawiera wa|ne informacje dotyczce bezpieczeDstwa, z którymi nale|y si zapozna i których nale|y [ci[le przestrzega.

Po u|yciu sprawdzi, czy pokrtBa s w pozycji wyBczonej oraz zamkn gBówny zawór doprowadzenia gazu lub zawór w butli z gazem.
Przegrzane tBuszcze i oleje mog si Batwo zapali. Zawsze uwa|nie nadzorowa gotujce si potrawy zawierajce du|o tBuszczu, oleju lub alkoholu (np. rumu, koniaku, wina).
Przechowywa materiaBy z opakowania w miejscu niedostpnym dla dzieci.
Przed przystpieniem do czyszczenia lub konserwacji nale|y odczeka a| pByta kuchenna ostygnie.

-

Ten symbol informuje o potencjalnym zagro|eniu dla bezpieczeDstwa u|ytkownika i osób trzecich.
Wszystkie komunikaty dotyczce bezpieczeDstwa bd poprzedzone tym symbolem oraz nastpujcymi oznaczeniami:

NIEBEZPIECZECSTWO

Oznacza niebezpieczn sytuacj, której ewentualne zaistnienie prowadzi do powa|nych urazów.

OSTRZE{ENIE

Oznacza niebezpieczn sytuacj, której ewentualne zaistnienie mogBoby prowadzi
do powa|nych urazów.

Wszystkie komunikaty dotyczce bezpieczeDstwa okre[laj rodzaj potencjalnego zagro|enia, a tak|e informuj, w jaki sposób zmniejszy
ryzyko obra|eD oraz co si stanie w razie nieprzestrzegania instrukcji.
- Przed przystpieniem do jakiejkolwiek czynno[ci instalacyjnej urzdzenie nale|y odBczy od zasilania elektrycznego.
- Instalacja lub konserwacja powinna zosta przeprowadzona przez technika specjalist zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowizujcymi miejscowymi przepisami dotyczcymi bezpieczeDstwa. Nie naprawia i nie wymienia |adnej cz[ci urzdzenia, je[li nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji obsBugi.

OSTRZE{ENIE
-

ZACHOWA NINIEJSZ INSTRUKCJ DO WGLDU.

NiedokBadne przestrzeganie zaleceD i wskazówek podanych w niniejszej instrukcji mo|e spowodowa powstanie ryzyka po|aru lub wybuchu, a w konsekwencji uszkodzenie mienia lub obra|enia cielesne.

Les promotions5019 307 00411 AWZ 750 S SNABBGUIDE
5019 307 00411 AWZ 750 S SNABBGUIDE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
S AWZ 750 SNABBGUIDE Läs också noggrant igenom: bruksanvisningen och installationsmanualen. Tillvalsfunktioner Rekommenderade tidsinställningar Skonprogram Minskar torkeffekten (rekommenderas för ömtåliga material) Torktider Maximal tvättmängd Centrifugeringshastighet Tvättmaskin På Bomull Varv/minut 800 Varv/minut 1000 Varv/minut 1200 Kg 105  140  Skåptorrt plus - 80  115 

FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO
FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FUNZIONAMENTO DELL APPARECCHIO Per ulteriori informazioni (incluse quelle sulla risoluzione dei guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli delle Istruzioni per l uso. Suddividere la biancheria in base ai simboli di cura dei capi Non asciugare a macchina Suddividere la biancheria per: Spessore del tessuto: se il carico è eccessivo rispetto alla capacit dell asciugatrice, separare la biancheria in base al peso (ad esempio, dividere gli asciugamani spessi dalla biancher

Kuvaus 5019 496 01645 GSFL 3131
Kuvaus 5019 496 01645 GSFL 3131
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Kuvaus Pikaopas LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! TÄMÄNASTIANPESUKONEENKÄYTTÖPANEELIAKTIVOITUUPAINAMALLAMITÄ TAHANSAPAINIKETTA,PERUUTUS/PYSÄYTYSPAINIKETTALUKUUNOTTAMATTA. ENERGIANSÄÄSTÄMISEKSIKÄYTTÖPANEELIPOISTUUKÄYTÖSTÄ AUTOMAATTISESTI30SEKUNNINKULUTTUA,JOSMITÄÄNJAKSOAEIKÄYNNISTETÄ. Lisätoimintojen ja näytön kuvaus (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) OHJELMAN VALINTAPAINIKE Paina ohjelmapainiketta (useam

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE GEFAHR: WARNUNG:
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE GEFAHR: WARNUNG:
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE IHRE SICHERHEIT UND DIE ANDERER PERSONEN IST SEHR WICHTIG. Diese Anweisungen sowie das Gerät verfügen über wichtige Sicherheitshinweise, die Sie durchlesen und stets beachten sollten. Dieses Warnsymbol betrifft die Sicherheit und weist auf potentielle Risiken für den Benutzer und andere Personen hin. Dieses Warnsymbol steht mit folgenden Wörtern vor allen Sicherheitshinweisen: GEFAHR: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei mangelnder Vorsicht zu schw

5KMT221 5KMT421 - whirlpool documents
5KMT221 5KMT421 - whirlpool documents
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
5KMT221 5KMT421 W10625929A_ENv03.indd 1 9/9/13 12:16 PM W10625929A_ENv03.indd 2 9/9/13 12:16 PM English................................................................................. 3 Deutsch............................................................................. 00 Français............................................................................. 00 Italiano............................................................................... 00 Nederlands................................

Használati útmutató
Használati útmutató
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! A RUHANEMp ELPKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS BEFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA NAPI KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZIKÖNYV A SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA ELPTT 37 ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK Oldal 39 A SZÁRÍTÓGÉP LEÍRÁSA Oldal 41 EMLÉKEZTETP - KARBANTART

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA ...
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
5019 310 01361 AR Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA Printed in Italy 11/2011 AR18 +þçþ¼þŽþ‹þ¢ þþûþ³þ˜þ¨þªþþá þíþþ×þ˜þ®þþ£þŽþ• , +þÛþôþÔþôþ” þ×þ®þ!þ“ þŸþªþíþÝ þþßþÄþìþò , +þóþ¸þôþ® þþßþ þªþíþÝ þ‡þßþð þƒþÓþÀþÞ þíþÇþôþÔþ” þûþ³þ˜þ¨þªþþãþìþŽ þãþÊ þƒþñ þÃþÌþŽþá þãþÌþôþæ þóþ˜þâ þÃþìþôþ

Notice d'emploi
Notice d'emploi
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AVANT D UTILISER L APPAREIL " L appareil que vous avez acheté a été conçu pour être utilisé dans un environnement domestique, mais aussi : - dans les zones de cuisine des lieux de travail, magasins et/ou bureaux - dans les fermes - dans les hôtels, les motels, les résidences, les bed & breakfasts usage exclusif du client. Pour utiliser au mieux votre appareil, nous vous invitons lire attentivement les instructions relatives son utilisation ; vous y trouverez la description de vo

Samsung Managed Print Services Program Overview
Samsung Managed Print Services Program Overview
21/11/2014 - www.samsung.com
Samsung Managed Print Services Program Overview SYSTEM ANALYSIS PRINT MANAGEMENT SAMSUNG MANAGED PRINT SERVICES SERVICE AND SUPPORT SUPPLIES LEASING PROGRAM SALES TOOLS The Samsung Managed Print Services (MPS) Program provides you with a complete suite of tools to optimize and manage your customers  printer, MFP and copier fleets, while lowering their operating costs and providing you with opportunities for enhanced revenue and profits. This comprehensive program will substantially increase pro

Concours “#MYFITNESSGOAL” de TomTom Conditions générales
Concours “#MYFITNESSGOAL” de TomTom Conditions générales
16/05/2016 - www.tomtom.com
Concours #MYFITNESSGOAL  de TomTom Conditions générales TomTom International B.V., une société constituée en vertu du droit néerlandais, et domiciliée Rembrandtplein 35 (1017 CT), Amsterdam, Pays-Bas (« TomTom »), a le plaisir d'annoncer son concours «#MYFITNESSGOAL» (le «Concours »). Le Concours sera administré par TomTom en coopération avec Beyond International, domiciliée au 8 Bolsover Street, London, W1W 6ABT. Le Concours est régi par les présentes Conditions générale

Commencez ici Comience aquí Start Here - HP
Commencez ici Comience aquí Start Here - HP
01/06/2016 - www.hp.com
EN Start Here ES Comience aquí FR 1 EN ES USB FR 2 EN a. ES FR b. 3 * HP Photosmart C4100 All-in-One series EN Basics Guide Commencez ici WARNING: Do not connect the USB cable until step 14 to ensure that the software is installed successfully. ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 14. AVERTISSEMENT : Pour garantir une installation correcte du logiciel, ne connectez pas le câble USB avant l étape 14. Lower both the

Le cinéma chez vous en 4K, en Full HD et en 3D - Sony
Le cinéma chez vous en 4K, en Full HD et en 3D - Sony
17/11/2014 - www.sony.fr
Le cinéma chez vous en 4K, en Full HD et en 3D Gamme de vidéoprojecteurs Home Cinéma SXRD!" 2 Gamme de projecteurs Home Cinéma- Introduction 2-3 Introduction 4-5 Le 4K la maison 6 SXRD 7-9 Optimisation de l image et des couleurs 10-13 3D 14-15 Caractéristiques innovantes 16-17 VPL-VW1100ES 18-19 VPL-VW500ES 20-21 VPL-HW55ES 22-23 Glossaire technique 24 Spécifications techniques Le cinéma chez vous en 4K, en Full HD et en 3D Regardez vos films préférés chez vous en bénéficia

Logic Studio Instruments - Support - Apple
Logic Studio Instruments - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Logic Studio Instruments Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved. Your rights to the software are governed by the accompanying software license agreement. The owner or authorized user of a valid copy of Logic Studio software may reproduce this publication for the purpose of learning to use such software. No part of this publication may be reproduced or transmitted for commercial purposes, such as selling copies of this publication or for providing paid for support services. The Apple l

My Book® 3.0 - Product Overview
My Book® 3.0 - Product Overview
11/04/2012 - www.wdc.com
My Book 3.0 ® Disque dur externe Solution de stockage ultra rapide LES D IS ES DURS EX QU S RNE TE DE WD V ENDUS AU US Interface SuperSpeed USB 3.0 Design élégant Qualité et fiabilité WD Les élégants disques durs externes My Book 3.0 sont équipés d'une interface SuperSpeed USB 3.0 permettant une vitesse inégalée de 5 Gb par seconde - le taux de transfert le plus rapide aujourd'hui disponible sur un disque dur externe. M ON LES PL My Book 3.0 Disque dur externe Fonctionnalités du pro