PREVÁDZKA SPOTREBICA

Extrait du fichier (au format texte) :

PREVÁDZKA SPOTREBI A
alaie informácie (vrátane rieaenia problémov a servisu) mo~no nájse v jednotlivých kapitolách Návodu na pou~itie.

Rozde>te bielizeH pod>a symbolov na visakách
Nesuaie v bubnovej suaike
Vhodné na suaenie v bubnovej suaike pri nízkych teplotách
Vhodné pre suaenie v bubnovej suaike

BielizeH roztriete pod>a:
Hrúbky tkanín: ak je náplH bielizne prília ve>ká pre suaiku, rozde>te bielizeH pod>a hmotnosti (napr. suate uteráky a tenkú spodnú bielizeH oddelene).
Druhu materiálu: bavlna (>an), syntetické textílie (nekrivé materiály).
StupHa suaenia: na ulo~enie do skrine, na ~ehlenie, at.
Nesmie sa suaie v bubnovej suaike: nylonové panuchy, jemné výaivky, tkaniny s kovovými ozdobami.

Príprava bielizne

Presvedte sa, i sú vaetky uzávery zatvorené a i sú vrecká prázdne. Prosíme, uistite sa, ~e v bielizni nie sú ~iadne zapa>ovae. Prevráete kusy bielizne naruby.

Naplnenie suaiky

BielizeH vlo~te vo>ne do bubna, aby sa usuaila rovnomerne.
Zatvorte dvierka.

Nastavenie programu

Výber volite>ných funkcií
(ak sú k dispozícii)

Zvo>te po~adovaný program otoením volia programov (informácie nájdete v programovej tabu>ke).
Nastavte po~adovanú volite>nú funkciu stlaením prísluaného tlaidla. Kontrolka nad prísluaným tlaidlom sa rozsvieti, o potvrdzuje vaau vo>bu. Rýchle blikanie kontrolky znamená, ~e sa uskutonila nesprávna vo>ba (nekompatibilné funkcie).
Stlate znovu tlaidlo volite>nej funkcie, aby ste ju zruaili.

Spustenie suaiky

Suaiaci program sa zane stlaením tlaidla `tart (Pauza) .
Rozsvieti sa prísluaná kontrolka.
Zmena vo>by programu: ak zmeníte zvolený program poas suaenia, suaika sa zastaví. Kontrolka `tart (Pauza)  bliká. Ak chcete pou~ie nový program, znovu stlate tlaidlo `tart (Pauza) .
Preruaenie programu: ak chcete preruaie suaiaci cyklus, stlate tlaidlo `tart
(Pauza)  a otvorte dvierka. Pokajte aspoH 5 minút, aby bielizeH vychladla, a~

Les promotionsISTRUZIONI PER L'USO
ISTRUZIONI PER L'USO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
63602092I.fm Page 3 Monday, March 1, 2010 9:20 AM ISTRUZIONI PER L USO PRIMA DI USARE L APPARECCHIO CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO CONGELATORE COME SBRINARE E PULIRE IL COMPARTO CONGELATORE COME PULIRE IL COMPARTO FRIGORIFERO PULIZIA E MANUTENZIONE GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INSTALLAZIONE REVERSIBILITA  PORTE 3 63602092I.fm Page 4 Monday, March 1,

AKZ 517 - AKZ 162 PRODUCT DESCRIPTION SHEET
AKZ 517 - AKZ 162 PRODUCT DESCRIPTION SHEET
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
AKZ 517 - AKZ 162 PRODUCT DESCRIPTION SHEET GB Top Oven 1. Control panel 2. Top oven cooling fan* (not visible) 3. Top oven light 4. Top oven grill heating element 5. Top oven bottom heating element (not visible) 6. Top oven door hinges 7. Top oven door Lower Oven: 8. Lower oven cooling fan 9. Lower oven light 10. Lower oven round heating element (not visible) 11. Cavity fan (not visible) 12. Lower oven door hinges 13. Lower oven cool door Top shelf Bottom shelf Top shelf Bottom shelf LOWER OVEN

artisan™ blender artisan™ blender blender/mixeur artisan ...
artisan™ blender artisan™ blender blender/mixeur artisan ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ARTISAN!" BLENDER INSTRUCTIES ARTISAN!" BLENDER INSTRUCTIONS BLENDER/MIXEUR ARTISAN!" INSTRUCTIONS ARTISAN!" BLENDER/STANDMIXER BEDIENUNGSANLEITUNG FRULLATORE ARTISAN!" ISTRUZIONI PER L USO LICUADORA ARTISAN!" Français INSTRUCCIONES ARTISAN!" MIXER INSTRUKTIONER ARTISAN!" BLENDER BRUKSANVISNING ARTISAN!"-TEHOSEKOITIN OHJEET ARTISAN!" BLENDER INSTRUKTIONER LIQUIDIFICADOR ARTISAN!" INSTRUÇÕES ARTISAN!" BLANDARI LEIÐBEININGAR œ ›•¤•¡ ARTISAN!" O”H“IE£ Blender/mixeur mod

pobierz (2.6 MB) - VideoTesty.pl
pobierz (2.6 MB) - VideoTesty.pl
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
1) Informacje dotyczce bezpieczeDstwa .........1 2) Utylizacja.......................................................2 3) Instrukcja obsBugi Panel sterowania.. .. ... ... .... ... ....... ... ... .... ...... ... . ...3 Opis zmywarki. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... & &... ... . . ..3 Przeczyta instrukcj Drogi Kliencie, Prosimy o uwa|ne przeczytanie niniejszej Instrukcji ObsBugi oraz zachowanie jej na przyszBo[. Prosimy o przekazanie Instrukcji kolejnemu u|ytkownikowi ur

consignes de securite importantes danger - Quelle table de ...
consignes de securite importantes danger - Quelle table de ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FRANÇAISInstallationPage2Mode d emploi Page CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES VOTRE SECURITE ET CELLE DE VOTRE ENTOURAGE MERITENT TOUTE VOTRE ATTENTION Le présent manuel contient des messages de sécurité importants qui figurent également sur l appareil. Nous vous invitons les lire soigneusement et les respecter en toute circonstance. Ceci est un symbole d avertissement concernant la sécurité, il attire l attention des utilisateurs sur les dangers auxquels eux-mêmes ou d autres p

COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO
COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
COME FAR FUNZIONARE IL COMPARTO FRIGORIFERO Messa in funzione dell'apparecchio Avviamento dell'apparecchio Inserire la spina. " La luce, posta sotto il pannello comandi o all'interno del prodotto (secondo il modello), si accende all'apertura della porta. " La spia verde si accende indicando il funzionamento dell'apparecchio (se presente) Nota: Per i prodotti meccanici, la luce interna si accende aprendo la porta frigo se la manopola del termostato non è posizionata sul simbolo ". Regolazione de

PIKAOPAS
PIKAOPAS
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PIKAOPAS P C D E F G H I Q R Lämpötilahälytyksen ja toimintahäiriön merkki Katso alla olevaa taulukkoa. M N O Jääkaappiosasto A. Puhallin ja bakteeri- ja hajusuodatin (mallikohtainen varuste) B. Lamppu tai valodiodi (mallikohtainen varuste) C. Hyllyt D. Valodiodi (mallikohtainen varuste) E. Erikoislokeron kansi (liha- ja kalalokeron tai nollaasteen lokeron) (jos käytettävissä) F. Erikoislokero (liha- ja kalalokero tai nolla-asteen lokero) (jos käytettävissä) G. Hedelmä- ja vihannes

RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06647
RO TABELUL CU PROGRAME 5019 301 06647
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
A. TABELUL CU PROGRAME C Indicatorul U_ deschis  Aceast ma_in de splat este dotat cu funccii automate de siguranc care detecteaz _i diagnosticheaz defecciunile într-o faz timpurie _i v permit s reaccionaci corespunztor, de exemplu: L A } RO Selectorul de programe Butonul Start/Pauz  Butonul Temperatur  Butonul Centrifugare  (incl. Oprire cu apa în cuv ) I. Butonul Terminarea programului  J. Butonul Ajutor la dozare  K. Butonul Nivel murd

Terms and conditions apply - Samsung
Terms and conditions apply - Samsung
21/11/2014 - www.samsung.com
SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED SMART TV REWARD YOURSELF PROMOTION ( PROMOTION ) TERMS AND CONDITIONS Anyone participating in this Promotion ( Participants ) agrees to be bound by these terms and conditions (the Terms and Conditions ). Any information or instructions published by the Promoter about the Promotion at www.samsung.com/ie/promotions/rewardyourself (the Website ) form part of the Terms and Conditions. The Promoter 1. The Promoter is Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung

MacBook Pro - Support - Apple
MacBook Pro - Support - Apple
27/11/2014 - manuals.info.apple.com
Enhorabuena, su MacBook Pro y usted están hechos el uno para el otro. Favor de leer este instructivo antes de utilizar el equipo. Modelo: A1286 Salude a su MacBook Pro. www.apple.com/la/macbookpro www.apple.com/mx/macbookpro Con iChat y cámara iSight integrada Comuníquese con sus amigos y familiares esté donde esté con el vídeo chat. Ayuda Mac isight Finder Navegue por sus archivos como navega por su música con Cover Flow. Ayuda Mac finder MacBook Pro Multi-Touch trackpad Navegue por los

LED TV 16/9
LED TV 16/9
20/03/2012 - www.thomsontv.fr
26HS4246CW LED TV 16/9 Spécifications du 26HS4246CW Résolution : 1366 X 768 Luminosité : 320 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stéréo 2 x 2 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT Connectique numérique : 2 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : 1 Péritel : 1

READ_ME_Logitech-Alert-Commander-ver3-0sp2.txt - Notepad
READ_ME_Logitech-Alert-Commander-ver3-0sp2.txt - Notepad
16/02/2012 - www.logitech.com
READ_ME_Logitech-Alert-Commander-ver3-0sp2.txt English Release Notes Logitech Alert Commander version 3.0sp2 Français Notes de version Logitech Alert Commander version 3.0sp2 Deutsch Versionshinweise Logitech Alert Commander Version 3.0sp2 ************************************************************************************ * English This document describes the major changes in the firmware and software evident to the user. The release of the Logitech Alert Video Security System supports Windows

Imprimante jet d'encre
Imprimante jet d'encre
21/02/2012 - www.canon.fr
Imprimante jet d'encre Modèle BJC-8200 i250 i255 i320 i350 i355 i450 i455 i470D i475D i550 i560 i6100 i6500 i70 i80 i850 i860 i865 i900D i905D i950 i960 i965 i990 i9950 iP100 iP1000 iP1200 iP1300 iP1500 iP1600 iP1700 iP1800 iP1900 iP2000 iP2200 iP2500 iP2600 iP2700 iP2702 iP3000 iP3300 iP3500 iP3600 iP4000 iP4000R iP4200 iP4200x iP4300 iP4500 iP4500x iP4600 Pilote Mac OS X 10.7 Pilote imprimante CUPS Modèle iP4600x iP4700 iP4840 iP4850 iP5000 iP5200 iP5200R iP5300 iP6000D iP6210D iP6220D iP660

LogitechHD 200 Powerline Adapter
LogitechHD 200 Powerline Adapter
05/12/2014 - www.logitech.com
Getting Started Guide Welcome. Thank you for purchasing Logitech HD 200 Powerline Adapter. Logitech HD 200 Powerline Adapter The 200 Powerline Adapter is used to connect additional devices to your existing Powerline network (e.g. laptop, gaming console, etc.). No new wires to run, no networking hassles. Power-strip Warning! System Requirements & Support Guide Logitech HD Powerline 200a ing Starter Kit Quick-start guide Network Logitech HD Powerline 200 Networking Adapter Do NOT plug the network