Használati útmutató

Extrait du fichier (au format texte) :

HU

BEÉPÍTETT, GÁZÜZEMp FPZPLAP
-

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

-

AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS
Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell venni.
Ez a biztonsággal kapcsolatos veszély szimbóluma, amely a felhasználót és másokat fenyegetQ lehetséges veszélyekre figyelmezteti a felhasználót.
A biztonsági figyelmeztetések a biztonsággal kapcsolatos veszélyre figyelmeztetQ szimbólum vagy a két alábbi figyelmeztetQ
jelzés után következnek:

VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el.

VIGYÁZAT!

-

Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okozhat, ha nem kerülik el.

A biztonsági figyelmeztetések ismertetik a lehetséges veszélyt, tanácsot adnak arra vonatkozóan, hogyan lehet csökkenteni a sérülés elQfordulásának valószínqségét, továbbá felvázolják, mi történhet, ha nem tartja be az útmutatást.
- A készüléket le kell választani az elektromos hálózatról bármilyen szerelési munka elQtt.
- A készülék szerelését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági elQírásokkal
összhangban. Ne javítsa és ne cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az adott mqvelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.

VIGYÁZAT!
-

A gázzal mqködQ berendezések használatakor gQz és pára képzQdik a helyiségben. Gondoskodjon megfelelQ szellQzésrQl, vagy szereljen be elszívócsQvel rendelkezQ elszívót.
Ha hosszú ideig használja a készüléket, szükség lehet kiegészítQ szellQztetésre (ki kell nyitni az ablakot vagy növelni kell az elszívó
teljesítményét).
Használat után gyQzQdjön meg arról, hogy a gombok kikapcsolt állapotban vannak, és zárja el a fQ gázcsapot vagy a gázszelepet.
A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Mindig legyen különösen óvatos, amikor sok zsiradékkal vagy alkohollal (például rummal, konyakkal, borral) fQz.
A csomagolóanyagokat tartsa a gyermekektQl elzárva.
Tisztítás vagy karbantartás elQtt várja meg, hogy a fQzQlap lehqljön.
Ezek az utasítások csak azokban az országokban érvényesek, amelyek szimbólumai megtalálhatók az adattáblán (a fQzQlap alján).
Ezt a terméket nem szabadtéri használatra tervezték.

Ha nem követi pontosan a kézikönyv utasításait, sérüléssel vagy anyagi károkkal járó tqz vagy robbanás következhet be.

Les promotionsSCHEDA PRODOTTO FRIGORIFERI E CONGELATORI
SCHEDA PRODOTTO FRIGORIFERI E CONGELATORI
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
SCHEDA PRODOTTO FRIGORIFERI E CONGELATORI MARCA Whirlpool CODICE COMMERCIALE WBA43983 NFC IX CATEGORIA Combinazione Frigorifero/ Congelatore CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+++ Consumo energetico 195 kWh annui, in base ai risultati di prove standard della durata di 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dall'utilizzo dell'elettrodomestico e dal posto in cui è installato. CAPACITÀ CONGELATORE 138 l PRESTAZIONI CONGELATORE (ESPRESSA IN STELLE) 4 CAPACITÀ FRIGORIFERO 282 l TEMPERATURA

ISTRUZIONI PER L'USO
ISTRUZIONI PER L'USO
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
ISTRUZIONI PER L USO PRIMA DI USARE IL PIANO COTTURA VETROCERAMICO INSTALLAZIONE CONNESSIONI ELETTRICHE CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL AMBIENTE PRECAUZIONI E AVVERTENZE GENERALI ACCESSORI DEL PIANO DI COTTURA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PIANO DI COTTURA VETROCERAMICO GUIDA RICERCA GUASTI SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 46 PRIMA DI USARE IL PIANO COTTURA VETROCERAMICO " Per utilizzare al meglio il vostro nuovo elettrodomestico, vi invitiamo a leggere attentam

Comment utiliser l'appareil
Comment utiliser l'appareil
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Comment utiliser l appareil Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d emploi. Allumez l appareil Sélectionnez, mémorisez et versez le détergent Appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT. (La première fois que vous mettez le lave-vaisselle en marche et en cas d utilisation de détergent d un autre A BC type) 1. Sélectionnez le troisième programme en haut du tableau correspondant. 2. Appuyez environ 7 secondes sur la touche Départ jusqu  modifie

FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE
FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dépannage et l'entretien), consultez le manuel d'utilisation. Trier le linge en fonction des symboles d'entretien Pas de séchage en tambour Séchage en tambour possible températures réduites Séchage en tambour autorisé Sélection du linge Triez en fonction : De l'épaisseur du linge : si la quantité de linge sécher est supérieure la capacité du sèche-linge, séparez les pièces en f

sommario
sommario
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Istruzioni del tostapane Sicurezza del tostapane Precauzioni importanti.......................................................................................6 Requisiti elettrici.................................................................................................7 Smaltimento dell apparecchiatura elettrica........................................................8 Italiano Sommario COMPONENTI E FUNZIONI Componenti del tostapane.................................................

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE GEFAHR: WARNUNG:
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE GEFAHR: WARNUNG:
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE IHRE SICHERHEIT UND DIE ANDERER PERSONEN IST SEHR WICHTIG. Diese Anweisungen sowie das Gerät verfügen über wichtige Sicherheitshinweise, die Sie durchlesen und stets beachten sollten. Dieses Warnsymbol betrifft die Sicherheit und weist auf potentielle Risiken für den Benutzer und andere Personen hin. Dieses Warnsymbol steht mit folgenden Wörtern vor allen Sicherheitshinweisen: GEFAHR: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei mangelnder Vorsicht zu schw

???? ?? ??????? ?????? ?????? ???? ????? ??????">???? ?? ??????? ?????? ?????? ???? ????? ??????
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
+þ‡þ­þ·þŽþ©þþ• þãþìþãþ” þßþ þ³þüþãþ” , +þ³þüþãþ—þÙ þíþ³þüþãþ” þþõþ§þ­þóþå þƒþãþ­ þãþìþá þŸþ©Kþ , +þóþíþÓþ­ þëþ«þ þþßþ©þßþóþÝ þíþþßþŸþìþŽþ¯ þ«þþ—þê þ—þ£þ«þóþ­þþ• þãþìþãþ” þßþ þ³þüþãþ” þ—þŸþ þ×þ­þ!þ—þìþŽ þíþþûþßþ—þ¯þþá þ‘þìþŽ þÁþíþþÝ þþßþíþ×þ•.

FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:
FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK FIGYELEM: VESZÉLY:
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FONTOS BIZTONSÁGI ELPÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani. Ez a biztonságra vonatkozó figyelmeztetQ szimbólum hívja fel az üzemeltetQ és mások figyelmét a lehetséges kockázatokra. Minden biztonsági üzenet elQtt ott áll a figyelmeztetQ szimbólum és az alábbi szöveg: VESZÉLY: olyan veszélyhelyzetre utal, amely

ST2FABNE2
ST2FABNE2
18/06/2012 - www.smeg.fr
ST2FABNE2 années '50 Lave-vaisselle tout intégrable, années 50, 60 cm, orbital, noir Classe énergétique A+++A EAN13: 8017709166915 Porte galbée avec poignée chromée Capacité 13 couverts 5 programmes + 4 programmes rapides: Trempage, Verres, ECO, Auto 60-70, Super (avec option Quick Time: Rapide 27 min, ECO rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 5 températures 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C Bandeau de commande inox avec afficheur pour départ différé Témoins lumineux: sel et

Fiche produit Sony : 25/1237478587125.pdf
Fiche produit Sony : 25/1237478587125.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
Prêt À VIVrE lEs sEnsatIons 3D CHEZ VoUs ? 300 (1) Du 1er Juin au 3 Août 2010 e remboursés pour l'achat d'un lecteur ou d'un Home Cinéma Blu-ray 3D et d'un TV BRAVIA 3D Achat d'un lecteur ou d'un Home Cinéma Blu-ray 3D : BDV-F500 ou BDV-F700 ou BDP-S570 ou BDP-S470 et d'un TV BRAVIA 3D : KDL-40HX800 ou KDL-46HX800 ou KDL-46HX900 ou KDL-52HX900 ou KDL-60LX900. (1) Un monde créé par Sony OFFRE SONY/TV 3D - 300 REmbOuRSéS Modalités de l'offre Pour l'achat d'un lecteur ou d'un Home Ciném

Fiche produit
Fiche produit
02/02/2017 - www.tole-perforee-sur-mesure.com
FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES www.tole-perforee-sur-mesure.com TÔLE PERFORÉE CHENAL CATÉGORIE : TEXTURE & GRAVURE RÉFÉRENCE : DPM 10130 PERFORATION: Trous carrés de 5 mm de côtés en disposition aléatoire VIDE 27 % COURANT: 2000 X 1000 mm BASE: 3000 X 1500 mm MAXI: 4000 X 1500 mm MATIÈRE Acier noir | Acier galva Acier inox | Aluminium Sur demande: - bronze, laiton, cuivre - peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm Délai de production: 10 j

Prêt Admirez Feu
Prêt Admirez Feu
12/03/2012 - www.nikon.fr
Caractéristiques de l'appareil photo numérique Nikon COOLPIX L1 Préparez-vous voir la différence avec le zoom 5x 38 mm Type: Pixels effectifs: Capteur DTC: Tailles d'image: Grâce sa plage de focales 38-190 mm*, l'objectif ZoomNikkor 5x de haute qualité vous permet aussi bien de réaliser des portraits attrayants que d'effectuer des prises de vues de paysages très larges. * équivalent en format 24x36 190 mm Réalisez des prises de vues avec La résolution de 6,2 mégapixels effectifs

Samsung's Authorized Reseller Benefits Program For TV ...
Samsung's Authorized Reseller Benefits Program For TV ...
21/11/2014 - www.samsung.com
Samsung's Authorized Reseller Benefits Program For TV, Blu-ray, DVD players and Home Theater Purchasing Samsung products from an authorized reseller qualifies you for very important benefits: " The most up to date Samsung product information and individual promotional offers. " Products purchased from authorized Samsung resellers are eligible for Samsung s 1 year limited warranty coverage in the event the product may require warranty service. " Knowledge that the products were purchased by trus

LC-70LE835E-Téléviseur LCD > 46 pouces - Sharp Electronics
LC-70LE835E-Téléviseur LCD > 46 pouces - Sharp Electronics
11/03/2012 - www.sharp.fr
LC-70LE835E · Taille d'écran 177 cm (70") · Dalle Full HD X-gen, technologie Quattron (1920 x 1080 x 4) et LCD high speed · Tuner TNT HD et Satellite (DVB-T / DVB-C / DVB-S), MPEG2 / MPEG4 H.264 · TV LCD 3D rétroéclairage Full LED · Technologie Scanning Backlight 200 avec antisaccade · Portail TV connectée AQUOS NET + 2.0 · Lecteur multimédia via USB, réseau domestique via DLNA et fonction time shift via USB La série Quattron LE835 intègre les toutes dernières technologies dév