VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER ADVARSEL: FARE:

Extrait du fichier (au format texte) :

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER
DIN SIKKERHED OG ANDRES ER DET VIGTIGSTE
Denne vejledning og apparatet selv indeholder vigtige sikkerhedsadvarsler, som skal læses og overholdes på alle tidspunkter.
Dette er opmærksomheds-symbolet, hvad angår sikkerhed, som advarer brugere om potentielle risici for dem selv og andre.
Alle sikkerhedsadvarsler indledes med opmærksomheds-symbolet og de følgende udtryk:

FARE:

Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil forårsage alvorlig kvæstelse.

ADVARSEL:

Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan forårsage alvorlig kvæstelse.

Alle sikkerhedsadvarsler indeholder specifikke oplysninger om den foreliggende potentielle fare/advarsel, og angiver, hvordan man reducerer risikoen for kvæstelse, beskadigelse og elektrisk stød som følge af ukorrekt anvendelse af apparatet. Følg nøje de følgende instruktioner:
" Installering og vedligeholdelse skal udføres af en kvalificeret tekniker i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale sikkerhedsregler.
Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele, med mindre det specifikt er angivet i brugervejledningen.
" Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen, før der udføres noget installeringsarbejde.
" Lovgivningen kræver jording af apparatet. (Det er ikke muligt for emhætterne i klasse II)
" Strømkablet skal være langt nok, til at apparatet kan tilsluttes stikkontakten, efter det er sat i stikdåsen.
" Hiv ikke i strømkablet for at trække stikket ud af apparatet.
" De elektriske komponenter må ikke være tilgængelige for brugeren efter installering.
" Rør ikke ved apparatet med nogen våd kropsdel, og betjen det ikke med bare fødder.
" Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og kendskab til apparatet, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
" Undlad at reparere eller udskifte nogen som helst del af emhætten, med mindre det udtrykkeligt anbefales i håndbogen. Al form for vedligeholdelse skal udføres af en faguddannet tekniker.
" Når der bores gennem væggen, skal du være opmærksom på ikke at beskadige elektriske forbindelse og/eller rør:
" Luftaftræk skal altid ledes udenfor.
" Producenten afviser alt ansvar for nogen skade, der er forårsaget ved ukorrekt anvendelse eller forkerte indstillinger.
" Passende vedligeholdelse og rengøring sikrer gode driftsforhold og den bedste ydelse af apparatet. Fjern regelmæssigt alt fastsiddende snavs på
overfladerne, så ophobning af fedt undgås. Fjern og rengør eller udskift filteret regelmæssigt.
" Tilbered aldrig mad med flammer (flambering) under apparatet. Brugen af åben ild kan forårsage brand.
" Udsugningsluften må ikke udledes i kanaler, der bruges til udledning af forbrændingsdamp fra gasvarmere eller varmeapparater, der bruger andre brændbare materialer. Apparatet skal have sin egen udledningsudgang. Alle nationale krav af art. 7.12.1 i CEI EN 60335-2-31 skal strengt overholdes.
" Hvis emhætten bruges samtidigt med andre apparater der bruger gas eller andre brændbare materialer, må det negative tryk i rummet ikke overstige 4 Pa
(4x 10-5 bar). Af denne grund skal det sikres, at rummet er godt ventileret.
" Efterlad ikke stegepander uden opsyn ved stegning, da stegeolie kan antændes.
" Før lyspærerne berøres, sikres det, at de er kolde.
" Brug ikke eller efterlad ikke emhætten uden at lyspæren er isat korrekt, da dette kan forårsage elektrisk stød.
" Emhætten er ikke et køkkenbord og der må derfor ikke placeres nogen objekter ovenpå den, og den må ikke overbelastes.
" Under alt installerings- og vedligeholdelsesarbejde skal der bæres egnede arbejdshandsker.
" Dette apparat er ikke egnet for udendørs brug.
Bortskaffelse af husholdningsapparater
" Dette apparat er fremstillet af genanvendelige materialer. Bortskaf det i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald. Før kassering skæres elkablet af.
" For yderligere information om behandling, genindvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater, bedes du kontakte dine lokale myndigheder,
indsamlingsservice for husholdningsaffald eller den butik, hvor du købte apparatet.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG.

Les promotionsd super eco 6410 programmübersicht 5019 401 05512
d super eco 6410 programmübersicht 5019 401 05512
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
40105512D.fm Page 1 Wednesday, October 21, 2009 12:19 PM D SUPER ECO 6410 PROGRAMMÜBERSICHT E. Programmwahlschalter A. Anzeige Tür frei  H B H. Programmablauf-Anzeige I und Startvorwahl-Anzeige G Wäscheart/Hinweise Max. Beladung kg Koch-/ Buntwäsche 60 - 95 °C Buntwäsche 40 °C G. Taste Schleudern  C D B. Anzeige Service  C. Anzeige Wasserhahn zu  D. Anzeige Pumpe  Pflegekennzeichen F. Taste Start  } Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet,

Táblázat 5019 400 00388
Táblázat 5019 400 00388
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
Táblázat Gyors útmutató A KÉSZÜLÉK ELSP ALKALOMMAL TÖRTÉNP HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomogassa mindaddig a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzQn (P1... Px)  lásd a lenti Programtáblázatot. START/FOLYTATÁS GOMB Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott program elindításához: a jelzQfény kigyullad, és a

DD 12 M - DD 14 M NEW adjustable RAIL SYSTEM with ...
DD 12 M - DD 14 M NEW adjustable RAIL SYSTEM with ...
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
DD 12 M - DD 14 M NEW D MONTAGEANWEISUNG UND ÄNDERUNG DES TÜRANSCHLAGES GB GB F F INSTALLATION INSTRUCTIONS AND DOORS REVERSIBILITY NL NL E E P P I I GR GR PL RUS CZ MONTAGE-AANWIJZING EN VERWISSELBARE DRAAIRICHTING VAN DE DEUREN PL SK MONTÁ}NY NÁVOD ZMENY SMERU OTVÁRANIA DVERÍ H AZ AJTÓK FELSZERELÉSE ÉS AZ AJTÓNYITÁSI IRÁNY MEGFORDÍTÁSA INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET REVERSIBILITE DES PORTES INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM E REVERSI

ENERGY LABEL
ENERGY LABEL
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
WHIRLPOOL AWOD 4944 A A A A A A A 215 kg 10800 2010/1061 9 59 dB ABCDEFG 79 dB

DownLoad - Swift Electrical
DownLoad - Swift Electrical
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
31902042GB.fm Page 11 Friday, April 11, 2008 5:42 PM INSTRUCTION FOR USE BEFORE USING THE GLASS CERAMIC HOB INSTALLATION ELECTRICAL CONNECTIONS ENERGY SAVING TIPS SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT PRECAUTIONS AND GENERAL RECOMMENDATIONS HOB ACCESSORIES CARE AND MAINTENANCE OF THE GLASS-CERAMIC HOB TROUBLESHOOTING GUIDE AFTER SALES SERVICE 11 31902042GB.fm Page 12 Friday, April 11, 2008 5:42 PM BEFORE USING THE GLASS CERAMIC HOB " To make the most of your new appliance, please read the user instructi

PRODUCTFICHE KOELKAST/DIEPVRIEZER
PRODUCTFICHE KOELKAST/DIEPVRIEZER
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PRODUCTFICHE KOELKAST/DIEPVRIEZER MERK Whirlpool TYPENUMMER WVE1883 NF IX CATEGORIE Vriezer ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A+ Energieverbruik 303 kWh per jaar, gebaseerd op de standaard testresultaten voor 24 uren. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt en waar het zich bevindt. INHOUD VRIEZER 228 l STERAANDUIDING 4 TEMPERATUUR VAN HET SPECIALE COMPARTIMENT 0°C FROST FREE' SYSTEEM Vriezer MAXIMUM BEWAARTIJD VRIESGEDEELTE BIJ STROOMUITVAL (H) 24 INVRIESCAPACITEIT

fiches produits rèfrigèrateurs et congèlateurs
fiches produits rèfrigèrateurs et congèlateurs
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
FICHES PRODUITS RÈFRIGÈRATEURS ET CONGÈLATEURS MARQUE Whirlpool CODE COMMERCIAL WBC36992 NFC AW CATEGORIE Combiné réfrigérateur/congélateur CLASSE D'EFFICACITE ENERGETIQUE A++ Consommation d'énergie 252 kWh par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé et de son installation. CAPACITE DU CONGELATEUR 97 l NOMBRE D'ETOILES 4 CAPACITE DU REFRIGERATEUR 247 l TEMPERATURE DU COMPARTIMENT SPECIAL 0

501963601018D.qxp:Layout 1 - Whirlpool
501963601018D.qxp:Layout 1 - Whirlpool
20/03/2015 - docs.whirlpool.eu
PRODUKTANGABEN D - Das Gerätezubehör ist nicht zum Spülen im Geschirrspüler geeignet. HYDROSENSE-ABLAGEN (je nach Modell) Die spezielle Form der HydroSense Ablagen verhindert, dass Flüssigkeiten auf die unteren Ablagen tropfen können und erleichtert die Reinigung. INBETRIEBNAHME DES GERÄTES Die Distanzstücke (falls mitgeliefert) an der Hinterwand des Kondensators auf der Geräterückseite anbringen. Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach

SP-510UZ - Olympus America
SP-510UZ - Olympus America
22/06/2017 - www.olympus.fr
APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE SP-510UZ Manuel Avancé Guide de démarrage rapide Pour commencer dès maintenant utiliser votre appareil photo. Fonctionnement des touches Fonctionnement des menus Impression de photos Utilisation de OLYMPUS Master Détails supplémentaires au sujet de votre appareil photo Divers Nous vous remercions d avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d op

PARMAXL
PARMAXL
05/07/2012 - www.smeg.fr
PARMAXL Grille viande en fonte EAN13: 8017709097509 Option centres de cuisson gaz CS150, CS120, CS20FB, CSP20, CS19, CSP19, CS18 SMEG France - 9, rue Linus Carl Pauling - B.P. 548 - 76824 MONT SAINT AIGNAN Cedex - Tél.: +33 (0)2 35 12 14 14

modalites promo flash kidicom max - web - Vtech
modalites promo flash kidicom max - web - Vtech
09/04/2018 - www.vtech-jouets.com
MODALITES PROMO FLASH KIDICOM MAX - WEB PROMO FLASH ! Du 1er au 31 décembre 2017 20 ¬ remboursés sur KidiCom Max. Pour obtenir votre remboursement : 1. Achetez un KidiCom Max (169505 / 169555) entre le 1er et le 31 décembre 2017 2. Sur le site https://www.vtech-jouets.com/promotions/autres-promotions-et-remboursements.html accédez l offer et complétez le formulaire* de participation. 3. Imprimez-le et joignez obligatoirement* : le code-barres original découpé sur la boîte du produit

H.koenig HALYS 600 TABLE A REPASSER ACTIVE
H.koenig HALYS 600 TABLE A REPASSER ACTIVE
12/07/2017 - www.hkoenig.com
H.koenig table repasser active Page 1 sur 7 H.koenig HALYS 600 TABLE A REPASSER ACTIVE H.koenig table repasser active Page 2 sur 7 IMPORTANT CONSIGNES DE SECURITE Lisez attentivement ces instructions avant d utiliser l appareil pour la première fois et conservez les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Cet appareil est destiné un usage domestique et doit être utilisé selon les instructions d utilisation. Instructions d'utilisation Avant de brancher votre appareil vérifiez

BG91X - Smeg
BG91X - Smeg
05/12/2017 - www.smeg.fr
BG91X SMEG ELITE Centre de cuisson multifonction, 90 cm, inox, émail lisse, double chaleur tournante, thermocouples Classe énergétique B EAN13: 8017709209643 Plan de cuisson gaz : 5 brûleurs dont : Arrière gauche : 1,75 kW Avant gauche : 3,00 kW Central ultra-rapide : 3,50 kW Arrière droit : 1,75 kW Avant droit : 1,00 kW Puissance nominale gaz : 11,00 kW Grilles en fonte Chapeaux de brûleurs émaillés fonte Allumage électronique intégré aux manettes Sécurité thermocouples rapides Br

Fiche produit Sony : 31/1203501589931.pdf
Fiche produit Sony : 31/1203501589931.pdf
16/02/2012 - www.sony.fr
o o o o o o o o ! $ & '# " # , # .& / 0 # ( # + 1 " /2 ) + " #" " # #* % + # # % + ! ! # " * . ! # " 0 1 . , *4 ; 5 )% 0 + ' #$) ( * % $ + % / " , * % & ' #$) ( ! * ( ! )2 . * 3 ) 6 % 8 7 %& " 9 . . . * * . : # & ' #$) ( . . %& " 5 . ( " ( !( 0 0 9 9 " * B/ :